ikt i matematikk n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
IKT i matematikk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

IKT i matematikk - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

IKT i matematikk. Skedsmo 12. november 2009 Tonje Hilde Giæver. Repetisjon fra forrige økt. Bruk av regneark til støtte for hovedområdene: Tall og algebra Geometri Måling Ulike muligheter til å lage digitale læringsressurser for elevene. Plan for dagen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IKT i matematikk' - chinue


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ikt i matematikk

IKT i matematikk

Skedsmo 12. november 2009

Tonje Hilde Giæver

repetisjon fra forrige kt
Repetisjon fra forrige økt
 • Bruk av regneark til støtte for hovedområdene:
  • Tall og algebra
  • Geometri
  • Måling
 • Ulike muligheter til å lage digitale læringsressurser for elevene.
plan for dagen
Plan for dagen
 • Fortsette med regneark for hovedområdene:
  • Statistikk, sannsyn, kombinatorikk
  • Funksjoner
 • Formeleditor
 • Tegneverktøy
  • Speiling, rotasjon og forskyving
  • Konstruksjon
slide4

Statistikk, sannsyn og kombinatorikk

  • Ordne og gruppere data, median, typetall, gjennomsnitt, variasjonsbredde
  • Presentere data
 • Funksjoner
  • Tolke og representere ved grafer, tabeller, formler og tekst
  • Proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og enkle kvadratiske funksjoner
statistikk sannsyn og kombinatorikk
Statistikk, sannsyn og kombinatorikk
 • Statistikk omfattar å planleggje, samle inn, organisere, analysere og presentere data. I analysen av data høyrer det med å beskrive generelle trekk ved datamaterialet. Å vurdere og sjå kritisk på konklusjonar og framstilling av data er sentralt i statistikk. I sannsynsrekning talfester ein kor stor sjanse det er for at ei hending skal skje. I kombinatorikk arbeider ein med systematiske måtar å finne tal på, og det er ofte nødvendig for å kunne berekne sannsyn.
aktuelle funksjoner
Aktuelle funksjoner:
 • Statistikk:
  • antall.hvis()
  • størst(), min(), gjennomsnitt()
  • median(), modus()
 • Kombinatorikk
  • tilfeldig()
diagrammer
Diagrammer
 • Linjediagram – for å vise data som forandrer seg over tid
 • Sektordiagram – for å vise hvor stor del noe er av en helhet
 • Søylediagram – for frekvenser
 • Punktdiagram (xy) for å tegne grafer i et koordinatsystem
funksjoner
Funksjoner
 • Ein funksjon beskriv endring eller utvikling av ein storleik som er avhengig av ein annan, på ein eintydig måte. Funksjonar kan uttrykkjast på fleire måtar, til dømes med formlar, tabellar og grafar. Analyse av funksjonar går ut på å leite etter spesielle eigenskapar, som kor raskt ei utvikling går, og når utviklinga får spesielle verdiar.
formeleditor
Formeleditor
 • Se ressurs lenket opp fra undervisningsplanen på memex.hio.no
 • Ligger tilgjengelig i Word under fanen ”Sett inn” – ”Symboler” – ”Formel”
 • Når formelfeltet er aktivt får du tilgang til det kontekstavhengige verktøyet ”Formelverktøy” med fanen ”Utforming”
tegneverkt y
Tegneverktøy
 • Ligger tilgjengelig under fanen ” Sett inn” – ”Illustrasjoner” – ”Figurer”
 • Velg figur og tegne den ved å holde venstre musetast nede, slipp når figuren er ferdig
 • Når figuren er aktiv får du tilgagn til det kontekstavhengige verktøyet ” Tegneverktøy” med fanen ”Format”
 • Gruppering lar deg gjøre flere små figurer til en enhet
 • Rekkefølge lar deg bestemme om figurer skal ligge over/under hverandre
oppsummering
Oppsummering
 • Bruk av regneark for hovedområdene:
  • Statistikk, sannsyn, kombinatorikk
  • Funksjoner
 • Formeleditor
 • Tegneverktøy
  • Speiling, rotasjon og forskyving
  • Konstruksjon
  • Gruppering og rekkefølge