m jliga motmedel vid influensapandemi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Möjliga motmedel vid influensapandemi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Möjliga motmedel vid influensapandemi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Möjliga motmedel vid influensapandemi - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Möjliga motmedel vid influensapandemi. Handhygien Ineffektivt vid effektiv luftspridning Social distansering Kan ha effekt om man minska alla ”sociala” aktiviteter – ”högsommarsemester” Bara görligt om man ser att man snart har något motmedel Andningsskydd

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Möjliga motmedel vid influensapandemi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m jliga motmedel vid influensapandemi
Möjliga motmedel vid influensapandemi
 • Handhygien
  • Ineffektivt vid effektiv luftspridning
 • Social distansering
  • Kan ha effekt om man minska alla ”sociala” aktiviteter – ”högsommarsemester”
  • Bara görligt om man ser att man snart har något motmedel
 • Andningsskydd
  • Har effekt, omöjligt att bära längre tid i praktiken
antvirala medel
Antvirala medel
 • Tamiflu
  • Tabletter, lösning
   • Lätt att adminstrera, stor risk för resistens
 • Relenza
  • Inhalation, intravenöst
   • Svåradministrerat, mindre risk för resistens
 • Tamiflu +Relenza beredskapslagrade för en behandlingskur för ca 25% av befolkningen
 • Ett nytt preparat på ingående, ingen radikal förbättring
vacciner
Vacciner
 • Kapacitet för ca 1 miljard? doser på 6 månader? om adjuvans används.
 • Tidigaste leverans 5 månader efter produktionsbeslut
 • Upphandlas gemensamt över den amerikanska kontienten
 • EU vill inkludera pandemiupphandling i en reviderad säkerhetsakt för Europa
 • Ny upphandling i Sverige påbörjad
  • Kommer produktionsnationerna att släppa vaccin till andra länder vid en verklig kris?
 • Ny publikation antyder att pandemivaccinationer skulle kunna ge skydd mot fågelinfluensan
starten
Starten
 • H5N1-virus upptäcks i Egypten 7:e Oktober, har drabbat ca 20 personer i en by på landsbygden
 • Endast två har haft närkontakt med höns
 • 7 svårt sjuka, 2 döda i lunginflammation
 • Trots antiviralbehandling runt fallen sprids virus till kringliggande byar och 28/10 hittas fall i Kairo
 • P.g.a. sjukdomens allvarlighetsgrad bestäms vid WHO 29/10 att vaccinproduktion ska påbörjas omgående
spridningen
Spridningen
 • WHO – EU rekommenderar 29/10 att onödigt resande till Egypten ska undvikas
 • Fall upptäcks i Spanien, Italien, England och på Arabiska halvön
 • 1-3/11
 • Sjukdomen sprider sig snabbt där den upptäckts.
 • Behov av sjukhusvård hos 10% av insjuknade
 • 20% av sjukvårdade behöver IVA-vård p.g.a.lLunginflammationoch organsvikt
 • 2% avlider
 • Virus har nedsatt känslighet mot Tamiflu, men är känsligt mot Relenza
 • Två fall i Stockholm insjuknar 6/11 efter Englandsresa
 • Flera sekundärfall veckan efter
slide9

Första vaccinleveransen 20 veckor

efter första fallet 2009

l ge 17 11
Läge 17/11
 • Topp förväntas om 8-10 veckor
 • 50 000 Relenza-förpackningar för inhalation och 5000 IV-behandlingsdoser lagrade
 • Inget vaccin i sikte
om inget g rs
Om inget görs
 • 30% av befolkningen från 0-45 år (2,8 milj) sjuka under 8 veckor
 • 2 80000 i behov av sjukvård
 • 56000 i behov av IVA-vård
 • 5600 avlider