f rdelar med att k pa sommard ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Viktiga Saker Att Känna Till När Man Köper Sommardäck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Viktiga Saker Att Känna Till När Man Köper Sommardäck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Viktiga Saker Att Känna Till När Man Köper Sommardäck - PowerPoint PPT Presentation


  • 7 Views
  • Uploaded on

Om du vill få ut mesta möjliga från din bil på sommaren är det bästa att köpa de bästa sommardäcken.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Viktiga Saker Att Känna Till När Man Köper Sommardäck' - odieman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f rdelar med att k pa sommard ck 1
Fördelar med attköpasommardäck

Attköpanyadäck till din bilkanvaraenkeltellersvårtberoendepåhurmycket du vet om däck. Påmarknadenfinnsdetfleradäckalternativattväljaemellan. Om du kommerfrånen plats med olikaårstider under året, måste du se till att du harrättdäckförbådevinterochsommar. Du kanutrustadittfordon med sommar-, vinter- ellerallsäsongsdäck. Allaharfördelarochnackdelarberoendepånärpåårets de används.

f rdelar med att k pa sommard ck 2
Fördelar med attköpasommardäck

Om du letarefter de bästadäckensom ska användas under de varmasommarmånaderna, bör du övervägaattköpasommardäck. Allsäsongdäckkanfortfarandefungerapåvissaställen, men förattfåbästamöjligaprestandapåvägen, såärbästa valet sommardäck. Enav de sakersomgörattsommardäckenskiljer sig frånallsäsongs- ochvinterdäckärderasöverlägsnafriktionochkörförmåga. De ärgjordaförattvarabästpå de varmasommarvägarna.

f rdelar med att k pa sommard ck 3
Fördelar med attköpasommardäck

Etttoppsommardäckharenkombinationavspecifikaslitbanor, mjukaregummimaterial, slitbanedjupochfärreklackarförattfå maximal kontakt med vägensyta. Dettagörattdäckenkanhjälpa dig att ha överlägsenfästepåbådevåtaochtorrasommarvägar. Du kananvändadessadäckpåallafordon. Men om du harettprestandafordonellerensportbil, blir de meridealiska. De kommerattgedittfordonmerstabilitet, särskiltnär du kör med högrehastigheter.

f rdelar med att k pa sommard ck 4
Fördelar med attköpasommardäck

Om sommardäckenärkorrektpåsatta, kommer du att ha bättrebroms- ochkurvtagningsförmåganär du kördittfordonpåvägen, specielltivarmareklimat. Dettamöjliggörsav den förbättradefästesomdessadäckger.Gummiblandningarnasom de tillverkas med skiljer sig frånmaterialetsomanvändsföratttillverkaallsäsongs- ochvinterdäck. Detärdärför de upvisarenaståendekurvtagningsegenskaperpåtorraytorbättreännågonannandäcktyp. Fördelarnasom du kommerattfåfrånsommardäckenärvälvärtinvesteringen.

f rdelar med att k pa sommard ck 5
Fördelar med attköpasommardäck

Förmer information om fördelarna med sommardäck, besökmin hemsidapå