C ă l ă torie î n corpul uman - PowerPoint PPT Presentation

chinara
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
C ă l ă torie î n corpul uman PowerPoint Presentation
Download Presentation
C ă l ă torie î n corpul uman

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
C ă l ă torie î n corpul uman
204 Views
Download Presentation

C ă l ă torie î n corpul uman

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Călătorieîn corpuluman O nutriţiesãnãtoasãintr-un corpsănătos

 2. Corpuluman http://www.youtube.com/watch?v=c_nZMQdQ_rU&feature=player_embedded

 3. Orice organism viu este un sistem energetic. Cantitatea de energie primită de la mediu este egală cu cantitatea de energie consumată, plus acumulările. Dacă acumulările sunt pozitive atunci acest organism va creşte în greutate, dacă acestea sunt negative va scădea în greutate. Intr-un organism sănătos este de dorit ca acumulările să se menţină constante în timp. Asemenea motorului de automobil, care, pentru a funcţiona are nevoie de carburanţi (furnizează energie), lubrifianţi (protejează motorul şi asigură ungerea) şi apă (asigură răcirea) şi organismul omului, pentru a funcţiona are nevoie de sursă de energie (care este asigurată de alimente), de substanţe de protecţie (asigurate de vitamine, săruri minerale, fier, iod, acizi graşi nesaturaţi, etc.), de substanţe de răcire (apa).

 4.   Un regim alimentar raţional cere ca substanţele nutritive să fie alcătuite dintr-o listăvariată de alimente, iar rationalizarea regimului alimentar presupune şi o justă repartizare pe mese a hranei zilnice. Cunoasterea surselor şi consumului de energie în organismul omului a principiilor alimentare, a fenomenelor  fiziologice şi a alimentaţiei prezintă o mare insemnătate pentru alegerea soluţiilor celor mai pertinente. Degradarea moleculelor organice menţine constantă cantitatea de energie necesară corpului uman: aceasta cantitate variază cu varsta, sexul şi efortul depus de individ. 

 5. Variaţiaenergiei

 6. Glucide, lipideşiproteine Funcţionareaceluleipretinde o anumitaenergie, o cantitatevariabilănecesarăîndepliniriifuncţiiloracesteia. Existădiferiteforme de stocare a energiei. Acestesurse, care suntalcătuiteîn mare parte din alimente,  permit furnizareacontinuăde energiecatretoatecelulelecorpului.

 7. Glucide (hidraţii de carbon) – se găsescînmuschişiînficat – constituieelementeleprincipale ale alimentaţieivegetariene. Constituentul de bazăesteglucoza. Toţihidraţii de carbon trebuiesăse descompunăînglucoză, pentru ca intestinulsa-I poatăasimila. Glucozaîn sine este, deci, hidratul de carbon care celmaibineasimilatşi care degaja o cantitateimportanta de energie. Masurareavaloriienergetice a glucozei.Aceasta se va face pebazaprincipiuluicalorimetriei. Se vapune o cantitate mica de glucozaîncalorimetruşiestearsapermiţand astfelmasurareacalduriieliberateprinardereaei. C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O Energiaeliberata:  (2860 + 0) – (0+0)=2860 Kj

 8. Valorileenergetice

 9. Zahãrulconstituieunul din alimentele de bazã ale omului. Valoarealuialimentarãestedatã de cantitatea mare de energiepe care o produce în organism şi de rapiditateaşigradulîn care se asimileazã.

 10. Amidonulcare se aflăîntoatevegetaleleşiînprodusele care  provin din ele (cereale, faină, pâine, paste alimentare), precumşiînficat, intr-o combinatiechimicăidentică, este format din maimultezaharuri de baza legate chimic.

 11. Celulozaesteelementulmaimultsaumaipuţin rigid al vegetalelor. Ea nu se gaseştenumaiînlemncişiînpărţilefragede ale plantei. Celulozaînvelestesubstanţa moale, adesealichidă, pe care o conţinecelula. Deşicelulozaeste un hidrat de carbon, ea nu are valoarenutritivă, constituind o substantăbalast. 

 12. Lipidele (grasimile) suntsubstanţe organiceproduseatât înregnul animal – ilstocheazăîntesutulsubcutant, înepiploonsauînjurulorganelor interne – cât şiîncelvegetal – planteleilacumuleazaînjurulelementelorreproducătoare. Din celemaivechitimpurigrasimileşi-au găsit diferiteîntrebuinţariînalimentaţie, medicină, industrie.

 13. Continutul de substanta de rezervaînseminteleoleaginoaseşiamidonoase

 14. Proteinelesunt, din punct de vederechimic, compuşimacromolecularinaturali, cu structurăpolipeptidică, care prinhidrolizaformeazăα-aminoacizi. Eleconţin pelangăcarbon, hidrogen, oxigen, azot, sulf, potasiuşihalogeni. Denumirea de proteinevine din limbagreaca, proteiasinsemnandprimar. Alăturide glucideşilipide, elefurnizeazăenergiepentru organism, darajutăşi la refacereatesuturilorlovite. Proteinele au deci un rol plastic important. Pelangăacestea, eleintrăînstructuratuturorcelulelor, şiajutăla crestereaşirefacereaacestora. Uniihormoniconţin proteine, acesteaavândrolînreglareaactivitaţii organismului. Patricipăla formareaanticorpilor, ajutand la debarasarea de toxineşimicrobi. Formareaunorenzimeşifermentinecesită prezenţa proteinelor, şi nu înultimulrând, eleparticipăla formareadioxidului de carbon, a apei, prinaportul energetic rezultat din arderealor.

 15. Sintetizareaproteinelor

 16. Enzimelesuntproteinespecialeceintermediază sauacclerează toatereacţiilechimice din corpuluman. Corpuluman are nevoie de 3 marireţeleenzimatice:

 17. 1.         Enzimele din alimente, care se gasescînmajoritateahraneivegetaleorganiceproaspete. Acesteajoaca un rol important înprocesuldigestiei. Din pacate, gatirea, conservarea, depozitareaşicombinerea cu produsechimicediminueazasaudistrugpotentialulenzimatic al hraneinoastre. 2.         Enzimelemetabolice, care suntesentialepentrutoatefunctiilecorpuluiprecumproductia de noienzime, reciclarea, detoxifierea, imunitatea. 3.          Enzimele digestive, care suntsecretateprintubuldigestiv. Acesteahidrolizeazasaudescompunhranape care o consumamînparticulesuficient de micipentru a puteafifolosite de corp.

 18. Bibliografie • http://www.referate-lucrari.com/referat_Surse-de-energie-ale-corpului-uman-894.html • Corpulomenesc, Autor: Weldon Owen • www.youtube.com • Imagini: www.google.com

 19. Grupa Ghioca Georgiana IonescuCorina MircioagaLoredana Mitrache Adrian NeaguAnda Prof.Coord : Octiavian Roman