27 mart 2009 tarih ve 2009 23 s ra nolu genelge n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
27 Mart 2009 tarih ve 2009/23 sıra nolu Genelge PowerPoint Presentation
Download Presentation
27 Mart 2009 tarih ve 2009/23 sıra nolu Genelge

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

27 Mart 2009 tarih ve 2009/23 sıra nolu Genelge - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

27 Mart 2009 tarih ve 2009/23 sıra nolu Genelge. AZAMİ STOK MİKTARININ BELİRLENMESİ VE STOK YÖNETİMİ. GERİ. 2009/23 sıra nolu Genelge Hükümleri.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '27 Mart 2009 tarih ve 2009/23 sıra nolu Genelge' - chinara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
27 mart 2009 tarih ve 2009 23 s ra nolu genelge

27 Mart 2009 tarih ve 2009/23 sıra nolu Genelge

AZAMİ STOK MİKTARININ BELİRLENMESİ VE STOK YÖNETİMİ

2009 23 s ra nolu genelge h k mleri
2009/23 sıra nolu Genelge Hükümleri

2. Kurumlarımızın, her bir tıbbi malzeme ve ilaç için Azami Stok Miktarı, bir yıllık ihtiyacın 1/3 (üçte biri)’ü olarak belirlenmiştir.

Başka bir ifade ile kurumlarımızın 4 aylık ihtiyaçlarıaynı zamanda kendi Azami Stok Miktarlarıdır.

1.Tüketime yönelik olarak kullanılmaktaolan her bir tıbbi malzeme ve ilaç için;

(bir önceki yıl sarfiyat rakamları, hasta sayısı, işlem sayılarındaki artış/azalışlar gibi unsurlar dikkate alınarak)

yıllık ihtiyaç miktarlarının 15 Mayıs 2009 tarihinekadar MKYS’ne girilmesi istenilmiş olup,

slide4

Dikkat !

İhale Uygulamaları Yıllık ihtiyaçlar için yapılacak

3.İhaleler,eskiden olduğu gibi yıllık ihtiyaç miktarları dikkate alınarak yapılacaktır.

Ancak 4 aylık ihtiyaç miktarını geçmeyecek şekilde, kullanım durumuna göre belli periyotlarda ürün teslim alınacaktır.

Bu uygulama ile yüksek tutarda ve toplu borç ödeme zorunluluğu yerine,

düşük tutarlı ve düzenli borç ödeme yapısı sağlanıp, borçluluk kısır döngüsü kırılmak suretiyle;

daha düşük maliyetle ürün tedariki ve kıt olan mali kaynakların etkin bir şekilde yönetimi gerçekleştirilebilecektir.

slide5
MKYS üzerinden çalıştırılmak üzere

“STOK FAZLASI TAŞINIR MODÜLÜ” geliştirilmiş olup bu modül;

Kurumlarımızın stoklarında dört aylık ihtiyaçlarının üzerinde bulunan tüketime yönelik tıbbi malzeme ve ilaçları, diğer kurum ve kuruluşlarımızın bilgi ve istifadesine sunmak amacıyla kullanılacak raporlamayı içermektedir.

slide6

5-İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIR MODÜLÜ sorgulanmadan ihtiyaçların piyasadan temini yapılmamakta iken 15 Mayıs 2009 tarihinden itibarenSTOK FAZLASI TAŞINIR MODÜLÜ de sorgulamadan ihalelere çıkılmaması karalaştırlmıştır.

Ancak, ivedi olarak temin edilmesi gereken ve/veya nakliye maliyetleri ve ürün özellikleri dikkate alındığında diğer kurumlarımızdan temin edilmesi uygun görülmeyen tıbbi malzeme ve ilaçlar için dışarıdan temin yoluna gidilebilecektir.

slide7

6. İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIR MODÜLÜ’ndeyer alan mal, malzeme ve demirbaşlar Bedelsiz olarak devredilecektir .

STOK FAZLASI TAŞINIR MODÜLÜ’ndeyer alan tüketime yönelik tıbbi malzeme ve ilaçları ise

bedelli veya bedelsiz devredebilecektir.

slide8

MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ Karar Destek Sitemleri (İş Zekası)

alanında

İhtiyaç Fazlası Sorgulama

İl Stok Havuzu (Stok Durumu)

Stok Fazlası sorgulama

Malzeme Alış Fiyatları Sorgulama

Modülleri aktif hale getirilmiştir.

slide9

“Stok Koordinasyon Ekibi” ile

“Merkezi Satın Alma Birimleri” nin Oluşturulması2009/45 SIRA NOLU GENELGE

slide10

Stok Kontrolü ve İl Stok Havuzunun Oluşturulması

 • Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında bulunan ihtiyaç ve stok fazlası tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, aşı, her türlü ortez ve protez ve benzeri mallar “İl Stok Havuzu” şeklinde değerlendirilecek,
 • Stokta bulunan bahse konu mallar için alıma çıkılmayacaktır.
 • Bu hususun takibi için Stok Koordinasyon Ekibi oluşturulacaktır.
slide11

Stok Kontrolü ve İl Stok Havuzunun Oluşturulması

 • Stok Koordinasyon Ekibi;
 • “İl Stok Havuzu” şeklinde değerlendirilecek olan ihtiyaç ve stok fazlası ürünlerin ilgi genelgeler çerçevesinde devredilmesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak,
 • Kurumların Yıllık İhtiyaçlarının yerindeliğini denetleyecek,
 • Satın alma sürecinin iznini verecek,
 • Diğer illerde olan stok fazlası ve ihtiyaç fazlası ürünlerin temininde kurumlara rehberlik yapacak.
slide12

Stok Kontrolü ve İl Stok Havuzunun Oluşturulması

 • Stok Koordinasyon Ekibi;
 • “İl Stok Havuzu” şeklinde değerlendirilecek olan ihtiyaç ve stok fazlası ürünlerin ilgi genelgeler çerçevesinde devredilmesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak,
 • Kurumların Yıllık İhtiyaçlarının yerindeliğini denetleyecek,
 • Satın alma sürecinin iznini verecek,
 • Diğer illerde olan stok fazlası ve ihtiyaç fazlası ürünlerin temininde kurumlara rehberlik yapacak.
slide13

Stok Kontrolü ve İl Stok Havuzunun Oluşturulması

 • Stok Koordinasyon Ekibi;
 • Kurumlar birbirlerinden aldıkları mal ve malzemenin bedelini en geç 3 ay içerisinde ödenmesini sağlayacaktır.
 • Not: İvedi olarak temin edilmesi gereken ve/veya ürün özellikleri dikkate alındığında diğer kurumlardan alınması uygun olmayan ürünlerin sağlık hizmeti sunumunun kesintiye uğratılmadan sürdürülebilmesi için kurumsal bazda temini, Genelgenin istisnasıdır.
slide14

İRTİBAT NUMARALARIMIZ

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İdari İşler Daire Başkanlığı

Mal Yönetim Şube Müdürlüğü

0312 458 50 15 /458 53 36

/458 53 27 458 50 46

Faks: 312 458 51 31