Naturvidenskabeligt Grundforløb sager, matematik og IT. - PowerPoint PPT Presentation

star
naturvidenskabeligt grundforl b sager matematik og it n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Naturvidenskabeligt Grundforløb sager, matematik og IT. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Naturvidenskabeligt Grundforløb sager, matematik og IT.

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Naturvidenskabeligt Grundforløb sager, matematik og IT.
84 Views
Download Presentation

Naturvidenskabeligt Grundforløb sager, matematik og IT.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Naturvidenskabeligt Grundforløbsager, matematik og IT. Formålet med udviklingsarbejdet Beskrivelse af projektet Konklusion Eksempler

  2. Formålet med udviklingsprojektet • At finde velegnede cases, sager, problemstillinger • At overveje inddragelsen af matematik • At overveje inddragelsen af dataopsamling

  3. Sager og problemstillinger indenfor • klima og hav • energiforsyning • ernæring og mad • boligen • krop og helbred

  4. Inddragelse af matematik • Værktøjer: • Regneark • LoggerPro • Computerbaserede ”lommeregnere” (TI-interactive) • Lommeregnere • Anvendelsesområder: • Funktionsregression, brøkregning, procentregning, symbolmanipulation, afbildning og tolkning af grafer, statistik.

  5. Inddragelse af dataopsamling • Pasco: • Vernier: LabPro og Loggerpro • Et stort potentiale for fascinerende eksperimenter, både som led i den daglige undervisning og som basis for rapporter. • Med egen bærbare computer har eleverne dataopsamlingsprogram installeret og kan efter udlevering af fx LabPro og sensorer straks måle og gemme målingerne på harddisken

  6. Beskrivelse af projektet • Idefase i foråret 2007: to seminarer. Odense Katedralskole: april og Egå Gymnasium: maj. • Deltagere: 19 lærere fra Odense Katedralskole, Svendborg Gymnasium, Sct. Knuds Gymnasium, • Silkeborg Gymnasium og Egå Gymnasium. • Faglig bredde: bi, fy, ke, ma, ng. • Afprøvningsfase i efteråret 2007 på skolerne • Evaluering i december 2007 • Afrapportering forår 2008 • Finansiering ved skolerne og UVM

  7. Konklusion på projektet • Muligheder for fællesfaglige eksperimenter bliver opdaget og opfundet i alle kombinationer af NV-fag • Inddragelse af matematik især i forbindelse med dataopsamling og databehandling er oplagt • Brug af regneark, lommeregnere (på computere), kostprogrammer, letbetjent udstyr (Pasco og Vernier) er ikke hindringer, men styrker Naturvidenskabeligt Grundforløb