radarm lf ljning av m nskliga nervsignaler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Radarmålföljning av mänskliga nervsignaler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Radarmålföljning av mänskliga nervsignaler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Radarmålföljning av mänskliga nervsignaler - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Radarmålföljning av mänskliga nervsignaler. Bättre kunskap om de icke myeliniserade (C-) fibrerna skulle kunna leda till förbättrade eller nya metoder för att behandla smärta Ett automatiskt analysverktyg skulle göra forskningen effektivare. Disposition. Allmänt om C-fibrer Datainsamling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Radarmålföljning av mänskliga nervsignaler' - chiko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
radarm lf ljning av m nskliga nervsignaler
Radarmålföljning av mänskliga nervsignaler
 • Bättre kunskap om de icke myeliniserade (C-) fibrerna skulle kunna leda till förbättrade eller nya metoder för att behandla smärta
 • Ett automatiskt analysverktyg skulle göra forskningen effektivare
disposition
Disposition
 • Allmänt om C-fibrer
 • Datainsamling
 • Manuell analys
 • Automatisk analys
 • Demonstration av programmet
tillg nglig information
Tillgänglig information
 • Ledningshastigheten hos C-fibrerna är låg
 • Ledningshastigheten sjunker efter att en fiber har stimulerats
 • Aktion potentialens (AP) utseende är känt
 • Styrkan på olika AP från en fiber är konstant
marking phenomenon
Marking phenomenon
 • Stimulera periodiskt (0.25 Hz) med elektriska impulser
 • Varje impuls ger upphov till en AP hos en fiber och lednings-hastigheten kan estimeras
 • Möjligt att studera hur en enskild fiber reagerar på andra typer av stimuli
 • Om fibern reagerar på den extra stimulin så kommer lednings-hastigheten att sjunka, dvs latensen ökar
 • Ledningshastigheten återgår så småningom till den normala
problemet
Problemet
 • Att automatiskt utifrån en inspelning av aktion potentialer, spåra enskilda fibrer och se hur de reagerar på olika typer av stimuli
 • Förenkla presentation och analys av insamlad data

Uppgift

 • Implementera den algoritm som utvecklats i samarbete med Institutionen för Signaler och System, i Visual C++
 • Design av ett gränssnitt
detektion av ap

MF

Detektion av AP
 • Dåligt signal-till-brus förhållande(SNR)
 • AP utseende är någorlunda känt
 • Matchat filter kan hitta AP trots höga brusnivåer
beslutsproblem

Latens

1

2

Svep

3

4

5

Beslutsproblem
 • Komplicerade spår gör att enkla associationsmetoder fungerar dåligt
 • Multiple hypothesis tracking (MHT) väntar med att fatta beslut tills mer data har behandlats
estimering av konstanter

1

2

Path no: y0 A Alpha

1 337.01 16.77 61.0

2 347.28 1.06 9.8

Estimering av konstanter
 • Anpassning av kurva: y(k)=y(0)+Ae-(k-k0)T
 •  estimeras med simplexmetoden
 • I varje steg i simplex metoden så estimeras y(0) och A m.h.a. minstakvadrat-metoden
sammanfattning av algoritmen
Sammanfattning av algoritmen

Detektion

MF

Association

MHT

Estimering

Simplex-LSQ

spec av grafiskt gr nssnitt
Spec. av grafiskt gränssnitt

Presentera inspelade signalfiler och de observationer som gjorts av MF

Visa information om vald signalfil

Göra det valfritt vilka observationer som skall användas i MHT

Presentera funna spår och deras kurv-anpassning

Låta användaren ändra om MHT gör fel

Göra det enkelt att presentera resultat och bearbeta data