Dades i l nies d actuaci per una pol tica ling stica per als joves
Download
1 / 46

- PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Dades i línies d’actuació per una política lingüística per als joves. Jornades de formació en dinamització lingüística Barcelona i Tarragona, 2006. Joan Solé Camardons Anna Torrijos. Índex. Coneixement i usos lingüístics Usos lingüístics interpersonals

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - chidi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dades i l nies d actuaci per una pol tica ling stica per als joves

Dades i línies d’actuació per una política lingüística per als joves

Jornades de formació en dinamització lingüísticaBarcelona i Tarragona, 2006

Joan Solé Camardons

Anna Torrijos


Dades i l nies d actuaci per una pol tica ling stica per als joves
Índex

 • Coneixement i usos lingüístics

 • Usos lingüístics interpersonals

 • Llengua, participació i consum en el temps lliure

 • La llengua a l’àmbit universitari

 • Avaluació de la campanya “Dóna corda al català” 2005

 • Campanya sobre l’ús del català entre els joves 2006

Secretaria de Política Lingüística


Dades i l nies d actuaci per una pol tica ling stica per als joves

CONEIXEMENT I USOS LINGÜÍSTICS

Secretaria de Política Lingüística


Coneixement del catal 2001
Coneixement del català 2001

* Població de 2 anys i més

Font: Idescat, Cens 2001

Secretaria de Política Lingüística


Coneixement del catal 20011
Coneixement del català 2001

Font: Idescat, Cens 2001

Secretaria de Política Lingüística


Coneixement del catal evoluci 1986 2001
Coneixement del català: evolució 1986 - 2001

* En el 0,29% dels casos no consta la comprensió del català.

Font: Idescat, Cens 2001

Secretaria de Política Lingüística


Coneixement del catal ensenyament secundari
Coneixement del català: ensenyament secundari

* Assoleix les competències de forma consistent.

Font: Departament d'Ensenyament, Competències bàsiques ESO primer Cicle, 2003

Secretaria de Política Lingüística


Identitat i usos ling stics 2003
Identitat i usos lingüístics 2003

Font: Estadística d’usos lingüístics a Catalunya 2003.

Llengua inicial: llengua parlada primer a casa.

Llengua d’identificació: llengua considerada com la seva llengua.

Llengua habitual: llengua utilitzada més sovint.

Secretaria de Política Lingüística


Identitat i usos ling stics 20031
Identitat i usos lingüístics 2003

* Població de 15 anys i més

Font: Estadística d’usos lingüístics a Catalunya 2003.

Secretaria de Política Lingüística


S de la llengua en els mitjans de comunicaci 2003
Ús de la llengua en els mitjans de comunicació 2003

* Població de 2 anys o més1 Proporció mitjana d’hores de població que realitza aquesta activitat habitualment2 Població que utilitza la xarxa habitualment i població que escriu missatges de correu electrònicFont: Estadística d’usos lingüístics a Catalunya 2003

Secretaria de Política Lingüística


Opini sobre l s del catal d aqu a 5 anys
Opinió sobre l’ús del català d’aquí a 5 anys

* Població de 15 anys i més

Font: Estadística d’usos lingüístics a Catalunya 2003. (n = 7.000)

Secretaria de Política Lingüística


Dades i l nies d actuaci per una pol tica ling stica per als joves

USOS INTERPERSONALS FORA DE LA LLAR

Secretaria de Política Lingüística


Usos interpersonals
Usos interpersonals

* Població de 15 anys o més1 Població ocupadaFont: Estadística d’usos lingüístics a Catalunya 2003

Secretaria de Política Lingüística


Usos interpersonals fora de la llar
Usos interpersonals fora de la llar*

 • La síntesi de les respostes sobre els usos lingüístics als 8 àmbits descrits a continuació, es presenta en una variable anomenada ‘ús lingüístic interpersonal fora de la llar’.

  • Entitats financeres

  • Personal mèdic

  • Familiars propers

  • Petit comerç

  • Companys de feina

  • Gran comerç

  • Amics

  • Veïns

NOTA METODOLÒGICA: Queden exclosos de l’anàlisi les persones que o bé no declaraven cap llengua en algun dels àmbits assenyalats, o bé hi declaraven una llengua altra que català o castellà, la qual cosa ha reduït la mostra a 4.539 informants.

* Vila, Xavier. 2005“Els usos lingüístics interpersonals fora de la llar...”. EULC-03.

Secretaria de Política Lingüística


Usos interpersonals fora de la llar1
Usos interpersonals fora de la llar*

* Població de 15 anys i més

** S’exclouen de l’anàlisi els joves menors de 20 anys per ser menys de 200 persones de la submostra en la què es treballa en la tipologia (n=4.536).

Font: Estadística d’usos lingüístics a Catalunya 2003.

* Vila, Xavier. 2005“Els usos lingüístics interpersonals fora de la llar...”. EULC-03.

Secretaria de Política Lingüística


Dades i l nies d actuaci per una pol tica ling stica per als joves

LLENGUA, PARTICIPACIÓ

I CONSUM EN EL TEMPS LLIURE

Secretaria de Política Lingüística


Activitats en el temps lliure
Activitats en el temps lliure

Font: Observatori de la Joventut, Enquesta als joves 2002. (n = 2.000)

Secretaria de Política Lingüística


Associacionisme
Associacionisme

Font: Observatori de la Joventut, Enquesta als joves 2002. (n = 2.000)

Secretaria de Política Lingüística


Autodefinici pol tica
Autodefinició política.

Font: Observatori de la Joventut, Enquesta als joves 2002. (n = 2.000)

Secretaria de Política Lingüística


Llengua participaci i consum en el temps lliure i
Llengua, participació i consum en el temps lliure (i)

Específicament pels joves s’ha construït una tipologia a partir de l’Enquesta a joves 2002 de l’Observatori de la Joventut.

Es pretén explorar la relació existent entre l’ús de la llengua dels joves catalans i els seus estils de vida pel que fa a temps lliure, participació i consum cultural.

A continuació es caracteritzen les diferències més significatives dels tres grups sociolingüístics.

NOTA METODOLÒGICA: L’anàlisi de correspondències múltiples (AMC) realitzat amb el programari SPAD ens determina 13 eixos que resumeixen la informació de les associacions entre les variables que defineixen els usos lingüístics dels joves. Amb les coordenades d’aquests eixos es fa una classificació (“cluster”).

* Solé, J. Torrijos, A. 2005. Llengua, participació i consum en el temps lliure dels joves de Catalunya, 2002. Treball inèdit.

Secretaria de Política Lingüística


Llengua participaci i consum en el temps lliure ii
Llengua, participació i consum en el temps lliure (ii)

 • Comparativament amb els altres dos grups, realitzen menys activitats en el temps lliure i amb menor freqüència.

  Especialment,

  • No usen mai o gairebé mai l’ordinador

  • No naveguen mai o gairebé mai per Internet

  • No llegeixen mai o gairebé mai el diari

  • No practiquen mai o gairebé mai esport

 • Tenen una tendència a associar-se en menor grau a entitats de qualsevol tipus

 • Comparativament amb els altres dos grups, no es posicionen políticament.

Joves amb un ús predominant del castellà :

Secretaria de Política Lingüística


Llengua participaci i consum en el temps lliure iii
Llengua, participació i consum en el temps lliure (iii)

Joves amb utilització d’ambdues llengües:

 • Fan més activitats en el temps lliure, sobretot les relacionades amb l’ordinador i Internet.

 • Veuen la televisió amb menor freqüència que els altres dos grups.

 • Tot i no sentir-se pròxims a cap partit polític destaquen per posicionar-se al centre de l’eix esquerra – dreta.

Secretaria de Política Lingüística


Llengua participaci i consum en el temps lliure iv
Llengua, participació i consum en el temps lliure (iv)

Joves amb predomini del català:

 • Realitzen una gran diversitat d’activitats en el temps lliure.

 • Amb major freqüència naveguen per Internet en el seu temps lliure.

 • S’associen més freqüentment que els altres grups lingüístics a qualsevol tipus d’entitat.

 • S’identifiquen amb major grau amb les posicions d’esquerres de l’eix polític.

Secretaria de Política Lingüística


Dades i l nies d actuaci per una pol tica ling stica per als joves

ÀMBIT UNIVERSITARI

Secretaria de Política Lingüística


Llengua de les classes a la universitat
Llengua de les classes a la universitat

Font: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Curs 2002-03

Secretaria de Política Lingüística


Llengua de les classes als m sters i postgraus
Llengua de les classes als màsters i postgraus

Font: Tomeu Simó. L’Ús de la llengua catalana als màsters i postgraus de Catalunya. 2005

Secretaria de Política Lingüística


Llengua de les classes als m sters i postgraus1
Llengua de les classes als màsters i postgraus

Font: Tomeu Simó. L’Ús de la llengua catalana als màsters i postgraus de Catalunya. 2005

Secretaria de Política Lingüística


Dades i l nies d actuaci per una pol tica ling stica per als joves

AVALUACIÓ DE LA CAMPANYA

“DÓNA CORDA AL CATALÀ” 2005

Secretaria de Política Lingüística


D na corda al catal
“Dóna corda al català”

Campanya de sensibilització global

Objectiu: fomentar els usos interpersonals i informals de la llengua

Missatge: donar corda a la llengua perquè funcioni

Secretaria de Política Lingüística


Els missatges
Els missatges

Secretaria de Política Lingüística


Avaluaci de la campanya
Avaluació de la campanya

Amb la tècnica dels “grups de discussió”, es va avaluar la percepció de la campanya “Dóna corda al català” i la imatge de les llengües.

També ens va servir per estudiar les actituds i els comportaments lingüístics interpersonals en una situació lingüística amb parlants de llengües diferents.

Dels 5 grups que es van fer, 4 eren d’edats compreses entre els 15 i els 29 anys.

Secretaria de Política Lingüística


Avaluaci de la campanya1
Avaluació de la campanya

 • Respecte la campanya no està present espontàniament però quan es suggereix es recorda l’espot i la cançó.

 • Globalment, els missatges de la campanya va ser ben compresos i valorats positivament.

 • S’ha entès principalment que va adreçada a immigrants extracomunitaris.

 • Comunica una imatge del català viva, lúdica, actual, informal, quotidiana i per a tothom.

 • La Queta genera empatia i proximitat emocional. Té un efecte animador per ser més actius envers l’ús del català.

Secretaria de Política Lingüística


Avaluaci de la campanya2
Avaluació de la campanya

 • Les actituds i els comportaments reflecteixen una situació que ja coneixem: normalment la gent inicia les converses en castellà davant de desconeguts

 • Els catalanoparlants canvien al castellà davant una persona que parla aquesta llengua, per una qüestió autoanomenada “d’educació”.

 • Per edats no hi ha canvis: tots tenen molt interioritzada la “norma” de fer servir el castellà per “educació”.

 • Aquesta norma només canvia amb els fills i amb els castellanoparlants que demanen que se’ls parli en català.

Secretaria de Política Lingüística


Imatge de les lleng es
Imatge de les llengües

FONT: IPSOS, Grups de discussió sobre la campanya “Dona Corda al Català”, 2005.

Secretaria de Política Lingüística


Dades i l nies d actuaci per una pol tica ling stica per als joves

CAMPANYA SOBRE L’ÚS DEL CATALÀ

ENTRE ELS JOVES 2006

Secretaria de Política Lingüística


Usos ling stics
Usos lingüístics

Secretaria de Política Lingüística


Campanya sobre l s del catal entre els joves 2006
Campanya sobre l’ús del català entre els joves 2006

Objectiu principal de comunicació

Realització d’una campanya popular per fomentar els usos interpersonals i informals de la llengua catalana, adreçada a la població jove, i involucrar els catalanoparlants com a element actiu i generador d’ús del català.

Públic objectiu:

La campanya s’adreça als joves entre 15 i 29 anys que poden parlar en català, tant als que el consideren la seva llengua pròpia com als que l’han après com a segona llengua, sigui o no la seva llengua habitual:

 • Joves que no saben parlar català (4,6%)

 • Joves que saben parlar català i no l’utilitzen habitualment (46,2%)

 • Joves que utilitzen habitualment el català o català i castellà (49,2%)*

  * FONT: Estadística d’usos lingüístics 2003.

Secretaria de Política Lingüística


Campanya sobre l s del catal entre els joves 20061
Campanya sobre l’ús del català entre els joves 2006

Objectius secundaris (i)

 • Potenciar els factors emocionals que poden vincular més intensament els joves a la llengua catalana i procurar que no la identifiquin exclusivament amb la llengua de l’ensenyament o de les administracions.

 • Incrementar la seva percepció del català com una llengua que també és transgressora que serveix per a activitats lúdiques i que permet modular una imatge personal atractiva i moderna.

 • Trencar l’estereotip del català com a llengua formal, estrictament normativa i institucional i fer-la sentir com una llengua propera i flexible.

Secretaria de Política Lingüística


Campanya sobre l s del catal entre els joves 20062
Campanya sobre l’ús del català entre els joves 2006

Objectius secundaris (ii)

 • Associar l’ús de la llengua catalana als valors de modernitat i avantguarda, i allunyar-lo de les connotacions de llengua folclòrica o de resistència.

 • Associar l’ús de la llengua catalana com a llengua comuna de tothom a Catalunya, en contraposició a la uniformitat o globalització del món.

 • Potenciar els valors del català com a llengua útil per a l’èxit professional i personal.

 • Vincular els valors de concòrdia cívica i cohesió social amb la llengua catalana.

Secretaria de Política Lingüística


Orientacions per una pol tica ling stica i
Orientacions per una política lingüística (i)

 • Entens el català, oi?

 • Et parlo en català per respecte i educació.

 • Amb els nous amics en català.

 • Parlar en català no exclou a ningú.

 • Tu, cap d’un esplai, monitor de lleure, entrenador, professor, líder de grup, professional, expert.... pots promoure noves normes d’ús lingüístic.

Secretaria de Política Lingüística


Orientacions per una pol tica ling stica ii
Orientacions per una política lingüística (ii)

 • El català patrimoni de tots els joves.

 • Augmentar l’oferta de productes i serveis de qualitat i populars també en català (DVD, mòbils, Internet...).

 • Parlo el meu català (un model de llengua per a converses informals).

 • Parlo català però no sóc catalanista.

 • Parlo català perquè sóc ecologista.

Secretaria de Política Lingüística


Pla d acci de pol tica ling stica 2005 2006
Pla d’acció de política lingüística 2005-2006

Actuació 1: Programa de foment de l’ús social del català en l’àmbit de la joventut

 • Mesura 1: estudis per obtenir dades sobre normes de comportament lingüístic de la joventut

 • Mesura 2: realitzar una campanya de foment de l’ús de la llengua en l’àmbit de la joventut

 • Mesura 3: impulsar ofertes de lleure juvenil en català

 • Mesura 4: promoure accions vinculades a la fixació de comportament lingüístics entre la joventut

Secretaria de Política Lingüística


Actuacions previstes
Actuacions previstes

 • Adaptació específica per als joves del programa Voluntaris per la llengua.

 • Sessions sobre usos lingüístics i sessions específiques del Taller d’espai lingüístic personal (TELP) adreçats a col·lectius estratègics de joves:                       

  - educadors en el lleure

  - dinamitzadors esportius de barri

  - informadors dels punts d’informació juvenil

  - responsables d’entitats juvenils

 • Actuacions directes per promoure l’ús de la llengua entre els col·lectius joves en entorns que els són propers: per ex. concurs de missatges curts en català via SMS i Internet per a joves.

Secretaria de Política Lingüística


Actuacions previstes1
Actuacions previstes

 • I tu què faries?

  La Secretaria de Política Lingüística i el departament d’Educació han treballat conjuntament amb l’editorial Mediterrània en l’elaboració d’un còmic de la col·lecció “I tu què faries”, que té com a objectiu reflexionar sobre els usos lingüístics.

  Aquest material s’adreça principalment als alumnes d’ESO. Parteix d’un còmic en què s’il·lustren, sense fer-ne cap valoració, diferents situacions lingüístiques entre els personatges, que reflecteixen situacions sociolingüístiques reals que es produeixen a la societat catalana amb més o menys freqüència, i inclou una guia didàctica al final perquè el professor treballi aquest tema a l’aula a l’aula i els alumnes puguin reflexionar-hi i treure’n les conclusions.

Secretaria de Política Lingüística


Actuacions previstes2
Actuacions previstes

 • Projecte d’escacs

  Joc d’escacs adaptat a la imatge i als missatges de la campanya. Juga a escacs amb la Queta és el nom d’aquest joc que permet jugar una persona contra un motor de joc amb tres nivells diferents de dificultat.

  S’ha previst en col·laboració amb el servei lingüístic de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), la Federació Catalana d’Escacs i altres entitats, dur a terme una competició adreçada als estudiants de secundària, com a projecte més immediat.

  A més, amb la informació de totes aquestes partides que la Queta jugui, el motor de joc s’anirà perfeccionant i està previst que a l’estiu, aquest motor –la Queta- participi al campionat del món de motors de jocs d’escacs.

Secretaria de Política Lingüística


Dades i l nies d actuaci per una pol tica ling stica per als joves

http://www.gencat.net/presidencia/llengcat

Secretaria de Política Lingüística