Webkwestie Bedreigde diersoorten Indo- Chinese tijger Chinese vlagdolfijn - PowerPoint PPT Presentation

webkwestie bedreigde diersoorten indo chinese tijger chinese vlagdolfijn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Webkwestie Bedreigde diersoorten Indo- Chinese tijger Chinese vlagdolfijn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Webkwestie Bedreigde diersoorten Indo- Chinese tijger Chinese vlagdolfijn

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Webkwestie Bedreigde diersoorten Indo- Chinese tijger Chinese vlagdolfijn
354 Views
chico
Download Presentation

Webkwestie Bedreigde diersoorten Indo- Chinese tijger Chinese vlagdolfijn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WebkwestieBedreigde diersoortenIndo- Chinese tijgerChinese vlagdolfijn Tom en Tijn

 2. Indo-Chinese tijger

 3. Algemene informatie over de Indo-Chinese tijger

 4. Filmpje • ://www.youtube.com/watch?v=UvGcJ3lwhw4

 5. + Hier leeft en jaagt de Indo-Chinese tijger. Nog ongeveer 300 Indo-Chinese tijgers in het wild.

 6. Welpjes

 7. Waarom is de Indo-Chinese tijger zo zeldzaam?

 8. De Chinese vlagdolfijn

 9. Algemene informatie over de Chinese vlagdolfijn De mannetjes zijn kleiner dan de vrouwtjes

 10. Filmpje • http://www.arkive.org/baiji/lipotes-vexillifer/video-00.html

 11. Misschien is de Chinese vlagdolfijn wel uitgestorven… • Hier komt de Chinese vlagdolfijn voor

 12. Jonge Chinese vlagdolfijntjes

 13. Waarom is de Chinese vlagdolfijn zo zeldzaam?

 14. Vragen • 1. waar is het leefgebied van de indo-Chinese tijger? • 2. wat is een andere naam voor de indo-Chinese tijger? • 3. wat is de naam van de rivier waar de Chinese vlagdolfijn voorkomt? • 4. hoe oud word de Chinese vlagdolfijn gemiddeld?

 15. Slot en bronnen SLOT Leuk om aan te werken Helaas weinig over te vinden Veel van geleerd Hopelijk stopt het stropen snel!!!! BRONNEN www.wnf.nl www.nationalgeographicjunior.nl www.wikipedia.nl www.google.nl/afbeeldingen www.arkive.com www.youtube.com

 16. Bedankt voor het luisteren