ambalaj at klar n n kontrol y netmeli i ve uygulamalar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Uygulamaları PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Uygulamaları

play fullscreen
1 / 40
Download Presentation

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Uygulamaları - PowerPoint PPT Presentation

chibale
415 Views
Download Presentation

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Uygulamaları

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Uygulamaları Cem Ferda TUNÇER Çevre Mühendisi ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ambalaj Atıkları Şubesi 23 EKİM 2008 MARMARİS/MUĞLA

 2. Mevzuat • KANUN/YÖNETMELİK • 2872 sayılı Çevre Kanunu • 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu • 5393 sayılı Belediye Kanunu • 1991 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği • 2004 Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği • 2007 AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

 3. 2004 TARİHLİ YÖNETMELİKTEN 2007 TARİHLİ YÖNETMELİĞE GEÇİŞ SÜRECİ • 06-10 KASIM 2006TARİHLERİ ARASINDA; ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI OLARAK YİNE MARMARİS’TE 1 HAFTA SÜRELİ İL MÜDÜRLÜKLERİMİZE YÖNELİKİLK EĞİTİM PROGRAMIMIZIGERÇEKLEŞTİRDİK.

 4. 2004 TARİHLİ YÖNETMELİKTEN 2007 TARİHLİ YÖNETMELİĞE GEÇİŞ SÜRECİ • BU EĞİTİM PROGRAMININ SONUNDA İLK İZLENİMİMİZ; • AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA İL MÜDÜRLÜKLERİMİZE YÖNELİK AYRI BİR EĞİTİM DÜZENLENMESİNİN GEREKLİLİĞİ OLMUŞTU.

 5. 2004 TARİHLİ YÖNETMELİKTEN 2007 TARİHLİ YÖNETMELİĞE GEÇİŞ SÜRECİ • 2005 VE 2006 YILLARINDA YÖNETMELİĞİN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASINDAYAŞANAN SIKINTILAR VE EDİNİLEN TECRÜBELERYÖNETMELİKTE REVİZYONA GİDİLMESİNİ ZORUNLU KILMIŞ; BU DURUM,2007 OCAK AYINDAN İTİBAREN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLAMAMIZA NEDEN OLMUŞTUR.

 6. 2004 TARİHLİ YÖNETMELİKTEN 2007 TARİHLİ YÖNETMELİĞE GEÇİŞ SÜRECİ • YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİK TASLAĞI İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞÜNE YOLLANMIŞ, AYRICA INTERNET SAYFAMIZDA DA YAYINLANARAK SEKTÖRDE YER ALAN BİR ÇOK KURULUŞ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE İMKAN TANINMIŞTIR.

 7. 2004 TARİHLİ YÖNETMELİKTEN 2007 TARİHLİ YÖNETMELİĞE GEÇİŞ SÜRECİ • GELEN GÖRÜŞLER VE SEKTÖRDEKİ İLGİLİ TARAFLARLA YAPILAN BİR ÇOK TOPLANTILAR NETİCESİNDE SON ŞEKLİNİ ALAN YENİ YÖNETMELİK 24.06.2007 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

 8. 2004’den 2007’ye • KAYNAKTA AYRI TOPLAMA YENİ YÖNETMELİĞİN AMACINA EKLENMİŞTİR. • TANIMLARDA DEĞİŞİKLİKYAPILMIŞTIR. • TÜM AMBALAJ ATIKLARININ LİSANSLI İŞLETMELERE VERİLMESİ ZORUNLU HALE GETİRİLMİŞ, ÖN LİSANS UYGULAMASI KALDIRILMIŞTIR.

 9. 2004’den 2007’ye • İL MÜDÜRLÜKLERİMİZ UYGULAMALARIN İÇİNE DAHİL EDİLEREK YÖNETMELİKTE DAHA AKTİF ROL OYNAMALARI SAĞLANMIŞTIR. • LİSANS BAŞVURULARININ İL MÜDÜRLÜKLERİ ARACILIĞIYLA BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.

 10. 2004’den 2007’ye • AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA DİĞER ATIKLARDAN AYRI OLARAK TOPLANMASI KONUSUNDA BÜYÜKŞEHİR VE İL/İLÇE/İLK KADEME BELEDİYELERİNE AİTSORUMLULUKLAR NET OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. • YÖNETMELİKTE TANIMLANAN SİSTEMİN TEMELİNİ OLUŞTURAN AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİM PLANI KAVRAMI GETİRİLMİŞTİR.

 11. 2004’den 2007’ye • YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ SAYISINI ARTIRMAK İÇİN TEMSİLİYET ORANI % 30’DAN %25’E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR. • EK-4 VE EK-5 FORMLARI BASİTLEŞTİRİLMİŞ VE İŞLETMELERİN İNTERNET YOLUYLA BAŞVURU YAPMALARI SAĞLANMIŞTIR. • AMBALAJLARIN İŞARETLENMESİ GÖNÜLLÜ HALE GETİRİLMİŞTİR.

 12. AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NELER YAPILDI? 2006 YILI MARMARİS EĞİTİMİNDE EDİNİLEN İZLENİMLER KAPSAMINDA GEREKLİ ALT YAPI OLUŞTURULMUŞVE; YENİ YÖNETMELİĞİN TANITILMASI İÇİN EKİM-ARALIK 2007 TARİHLERİ ARASINDA İL MÜDÜRLÜKLERİMİZE VE BELEDİYELERE YÖNELİK 9 İL MERKEZİNDE 2 ŞER GÜNLÜK SADECE AMBALAJ ATIKLARI YÖNETMELİĞİ KONUSUNDA EĞİTİM VERİLMİŞTİR.

 13. AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NELER YAPILDI? YAPILAN EĞİTİMLERDE ÖZELLİKLEAMBALAJ ATIKLARININ; -NEDENKAYNAKTA AYRI TOPLANMASIGEREKTİĞİ, - İL MÜDÜRLÜKLERİMİZİN VE BELEDİYELERİN SORUMLULUKLARI,

 14. AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NELER YAPILDI? -BELEDİYELERİN MUTLAKA İŞİN İÇİNDE OLMALARI GEREKTİĞİ, -AYRI TOPLAMA ÇALIŞMALARINDA AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİM PLANININ ÖNEMİ KONULARINA DEĞİNİLMİŞTİR.

 15. AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NELER YAPILDI? Ambalaj ve ambalaj atıklarına ait tüm gelişmelerin izlenebilmesi ve güncel bilgilere ulaşılabilmesi için web sayfası hazırlanmıştır. www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/ambalaj

 16. AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NELER YAPILDI? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile yapılan görüşmeler sonucunda Bakanlığımız tarafından 2008 yılında ilk defa bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Ambalaj ve ambalaj atıklarına ait veriler artık Bakanlığımız tarafından yıllık bültenler halinde resmi olarak yayınlanmaya başlamıştır.

 17. AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ NELER YAPILDI? İlk olarak, 2008 yılının Şubat ayı sonunda, 2005 yılına ait veriler resmi olarak yayınlanmıştır. Bu istatistiklere; www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/ambalaj adresinden ulaşılabilmektedir. 2009 yılında, 2006 yılının resmi verileri, 2010 yılında ise 2007 yılı verileri yayınlanacaktır.

 18. AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ YAŞANAN SIKINTILAR PİYASAYA SÜREN İŞLETMELER VE SATIŞ NOKTALARI, YÖNETMELİĞİN 5.(d) ve 12. (b) MADDELERİNDE YER ALAN “BEDELSİZ OLARAK” İFADESİ İLE 10., 26. (4) ve 27. (3 VE 4) MADDELERİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTILAR.

 19. AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ YAŞANAN SIKINTILAR DANIŞTAY ARALIK 2007 DEBEDELSİZLE İLGİLİ OLARAK YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINI VERDİ. ANCAK BU KARAR BAZI KESİMLER TARAFINDAN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDIĞI YÖNÜNDE SEKTÖRE YANSILTILDI.

 20. AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ YAŞANAN SIKINTILAR AMBALAJ ATIKLARININ BEDELSİZ VERİLMESİYLE İLGİLİ DANIŞTAYIN VERDİĞİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI,YÖNETMELİK KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI BİR SÜRE OLUMSUZ ETKİLEMİŞTİR.

 21. AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ • BEDELSİZLE İLGİLİ DAVANIN SONUCU VE YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞUNA DAİR GEREKEN AÇIKLAMALAR; • HEM ŞUBAT 2008’DE LİSANSLI İŞLETMELERE VERİLEN EĞİTİMDE BAKANLIĞIMIZIN EN ÜST DÜZEYDEKİ YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN YAPILMIŞ HEM DE BAKANLIĞIMIZIN INTERNET SAYFASINDA YAYINLANMIŞTIR.

 22. AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ YAŞANAN SIKINTILAR ANCAK BAKANLIĞIMIZIN İTİRAZI ÜZERİNE DANIŞTAYIN NİSAN 2008’DE BEDELSİZLE İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KALDIRILMASINA KARAR VERMESİ ÇALIŞMALARA YENİDEN İVME KAZANDIRMIŞTIR.

 23. AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ • PEKİ, AMBALAJ ATIKLARINI • KİMLER, • HANGİ ŞARTLARDA, • KİME, BEDELSİZ OLARAKVERECEKLER?

 24. AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ • AMBALAJ ATIĞI ÜRETİCİLERİ; • YÖNETMELİĞİN 5 (d) MADDESİNE GÖRE; • BELEDİYELER TARAFINDAN BAKANLIĞA SUNULAN AMBALAJ ATIĞI YÖNETİM PLANI (AAYP) DOĞRULTUSUNDA BELİRLENEN TOPLAMA SİSTEMİNE UYGUN OLARAK BİRİKTİRMEK VE BEDELSİZ OLARAK BELEDİYENİN SİSTEMİNE VERMEKLE,

 25. AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SATIŞ NOKTALARI; • YÖNETMELİĞİN 12 (b) MADDESİNE GÖRE, • İLGİLİ BELEDİYENİN SÖZLEŞME İMZALADIĞI LİSANSLI TOPLAMA AYIRMA TESİSİNE BELEDİYENİN BAKANLIĞA SUNDUĞU AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİM PLANI DOĞRULTUSUNDA BEDELSİZ OLARAKVERMEKLE YÜKÜMLÜDÜRLER.

 26. AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ • KİM?(AMBALAJ ATIĞI ÜRETİCİLERİ VE SATIŞ NOKTALARI) • HANGİ ŞARTLARDA?(AAYP’NIN BAKANLIĞA SUNULARAK ONAYLANMASI) • KİME?(BELEDİYENİN TOPLAMA SİSTEMİNE - BELEDİYENİN SÖZLEŞME İMZALADIĞI LİSANSLI TOPLAMA AYIRMA TESİSİNE)

 27. AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ • YÖNETMELİKTE TANIMLANAN SİSTEM NEDİR? • BU SİSTEMDE AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİM PLANININ YERİ NEDİR?

 28. Yönetmelikle tanımlanmış olan toplama sistemi • Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusundaambalaj atıkları yönetim planını hazırlayarak Bakanlığa sunmuş olan belediyelerde; -Ayrı toplamaya yönelik çalışmaların desteklenebilmesi ve sistemde bütünlüğün sağlanabilmesi için; -Plan kapsamında yer alan tüm ambalaj atığı üreticilerinin,oluşturdukları ambalaj atıklarını;belediye ile anlaşarak ayrı toplama faaliyetini gerçekleştiren lisanslı/geçici çalışma izinli toplama ayırma tesislerine vermeleri gerekmektedir.

 29. Belediye Ayırma Tesisi Ambalaj Atığı Yaşam Döngüsü Ambalaj üreticisi Toplama-Taşıma Piyasaya süren ithalatçı Geri Dönüşüm Tesisi Son kullanıcı- Ambalaj atığı üreticileri Ayrı Biriktirme

 30. AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ • PLANLARIN İNCELENMESİ VE ONAYLANMASI İÇİNİLLER, • AMBALAJ ATIKLARI ŞUBESİNDE ÇALIŞAN PERSONEL ARASINDA DAĞITILMIŞTIR. • HER PERSONEL KENDİ İLİNDE YÜRÜTÜLEN TÜM ÇALIŞMALARDAN SORUMLU.

 31. 4 YILDA KAYIT ALTINA ALINAN İŞLETME SAYISI (2005-2008)

 32. GÖSTERDİĞİNİZ İLGİYE TEŞEKKÜR EDERİM… Cem Ferda TUNÇER Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Telefon : 0.312. 207 64 50 Faks : 0.312. 207 64 46 www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/ambalaj E-mail : cftuncer@cevreorman.gov.tr