e itimde bilgisayar uygulamalar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları - PowerPoint PPT Presentation


 • 420 Views
 • Uploaded on

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları . Bu Ders…. Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Bilgisayar Farkındalığı ve Bilgisayar Okuryazarlığı Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitim Uygulamaları Türleri

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları' - bernad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bu ders
Bu Ders…
 • Çağdaş Eğitim Gereksinimleri
 • Bilgisayarların Eğitime Girişi
 • Bilgisayarların Eğitime Etkisi
 • Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü
 • Bilgisayar Farkındalığı ve Bilgisayar Okuryazarlığı
 • Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları
 • Eğitim Uygulamaları Türleri
 • Eğitimde Bilgisayarın Kullanım Alanları
 • Bilgisayarın Eğitimde Kullanım Şekilleri
 • Bilgisayarların Okullarda Kullanım Yerleri
 • Eğitimde Bilgisayar Kullanımını Etkileyen Faktörler
ama nce sa l k
Ama! Önce…Sağlık…
 • Ergonomi

Özellikle yoğun çalışma dönemlerinde dikkat edilmesi gereken bazı hususları su şekilde sıralayabiliriz:

 • Gözler: Gözler uzun süre aynı mesafeye odaklanırsa zorlanabilir. Bu yüzden her on dakikada bir ekrandan başka bir yere bakın ve gözlerinizi daha uzaktaki bir şeye odaklayın.
slide4
Duruş: Bilgisayar basında oturmak omuzlarınız ve sırtınızın alt bölümünü zorlayabilir. Bu yüzden iyi bir sandalyede oturmak önemlidir.
 • Sırtınızın alt tarafına destek olacak ve otururken iki ayağınızın yere değmesine izin verecek bir sandalye kullanın.
 • Dirsekleriniz ve dizleriniz 90 derece bükülmüş olmalı.
 • Monitör ve klavyenizin tam karşısına oturun.
 • Klavyeniz dirseklerinizle aynı yükseklikte olmalı.
 • Kaslarınız ve eklemlerinizdeki gerilimin önüne geçmek için düzenli aralıklarla omzunuzu oynatıp, ellerinizi sallamalısınız.
slide5
Molalar: Çalıştığınız her bir saat için on dakika mola vermeyi unutmayın.
 • Bu gözlerinizi ve vücudunuzun diğer bölümlerini dinlendirecektir.
a da e itimin y zle ti i sorunlar
Çağdaş Eğitimin Yüzleştiği Sorunlar
 • Öğrenci sayısının hızla artması
 • Öğretmen niteliğinin artması
 • Bilgi miktarının hızla artması
 • Eğitime olan talebin hızla artması
 • Bireysel öğretim gereksinimi
bilgisayarlar e itime ni in girsin
Bilgisayarlar Eğitime Niçin Girsin?
 • Sosyal Gerekçeler

Öğrenciler, yeni teknolojilerle donanmış bir topluma hazırlanmalılar..

 • Mesleki Gerekçeler

Öğrenciler, teknolojiyi mesleklerinde profesyonelce kullanabilmeliler..

 • Pedagojik Gerekçeler

Bilgisayar, öğrenme öğretme ortamını zenginleştirir...

bilgisayar n e itime girmesi
Bilgisayarın Eğitime Girmesi
 • Hemen her alanda kullanılan bilgisayar teknolojisi, eğitime de girmiş, günümüzde yoğun biçimde kullanılmaktadır.
 • Hepimizin bildiği gibi, eğitimin amaçlarından biri, bireyleri toplumun gereksinmeleri doğrultusunda yetiştirmektir. Bu nedenle, eğitim sistemleri günümüzde bilgi çağına uygun, bilgi toplumu üyesinin özelliklerini taşıyan bireyler yetiştirmekle yükümlüdür.
 • Bu da eğitim kurumlarının hem bireyleri yeni teknolojilerden haberdar kılmalarını ve onları nasıl kullanacaklarını öğretmelerini hem de kendilerinin yeni teknolojileri kullanmalarını gerektirir.
bilgisayar n e itime girmesi1
Bilgisayarın Eğitime Girmesi
 • 1960'larda okullarda sınırlı sayıda öğretmen ve seçilmiş öğrenciler
 • O yıllarda donanıma ağırlık verilmiş, yazılım ise arka planda kalmıştır.
 • Sonra, programlama dillerinin öğretimi öne çıkmıştır.
 • Zaman içerisinde bu görüş değişmiş, bilgisayar uygulamalarına ağırlık verilmiştir. "Bilgisayar farkındalığı", "bilgisayar okuryazarlığı" önem kazanmıştır.
bilgisayar n e itime girmesi2
Bilgisayarın Eğitime Girmesi
 • Daha sonra da, bilgisayar teknolojisinde elde edilen bilgilerin iletişim teknolojisine uygulanmasıyla, yeni teknolojiler bireyleri iletişim teknolojisi içerisinde etkin kılmıştır.
 • Bütün bu değişmelerin sonucu olarak, bilgi toplumunun gerektirdiği insan tipini yetiştirmek zorunlu duruma gelmiştir.
 • Bilgi çağının insan tipini belirlemek, eğitim sisteminin yönlendirilmesi açısından önemlidir. Bilgi toplumunun insan tipini yetiştirmede ise, teknoloji kullanımı önemli bir yer tutmaktadır.
bilgisayar n e itime girmesi3
Bilgisayarın Eğitime Girmesi
 • Bilgisayar, son yıllarda eğitim alanında en hızlı gelişen ve kullanılan araç olmuştur.
 • Nitekim 1980'den sonra eğitimle ilgili donanım ve yazılımlar hızla artmıştır.
 • Bu durum, öğretme-öğrenme sürecinde önemli değişikliklere ve sonuçlara yol açmıştır.
 • Bilgisayar teknolojilerinin eğitimde kullanılması ne gibi değişiklikler ve sonuçlar doğurmuştur?
bilgisayar n e itime etkisi
Bilgisayarın Eğitime Etkisi
 • Bunların başında, okullarda bilgisayarın etkili biçimde kullanılabilmesi için öğretmenlerin eğitimden geçirilmesi zorunluluğu gelmektedir.
 • Ayrıca, fiziksel ortamların yeniden düzenlenmesi, program içerikleri ile öğretim yöntemlerinin değiştirilmesi gerekmiştir.
 • Bunların ötesinde, bilgisayar okullarda yönetim işlerinde kullanılarak okulun günlük işlerini azaltmıştır.
bilgisayar n e itime etkisi1
Bilgisayarın Eğitime Etkisi
 • Öte yandan, yapılan araştırmalar, bilgisayarın temel becerilerin öğretilip pekiştirilmesi ve kalıcılığının sağlanmasında; sorun çözme, model geliştirme, eleştirici düşünme, deney kurma, karar verme gibi üst düzey zihinsel becerilerin kazandırılmasında önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.
bilgisayar n e itime etkisi2
Bilgisayarın Eğitime Etkisi
 • Öğrenci ve öğretmen rollerini
 • Öğrenme-öğretme yöntemlerini
 • Yönetim biçimini
 • Bilgi edinme yöntemlerini
rencinin de i en rol
Öğrencinin Değişen Rolü
 • Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı

bilgiye ulaşabilme

 • Ulaştığı bilgiyi seçme, örgütleme ve kullanabilme
 • Problem çözebilme
 • Teknolojiyi etkili olarak kullanabilme
 • İletişim kurabilme ve grup çalışması yapabilme
retmenin de i en rol
Öğretmenin Değişen Rolü
 • Teknoloji ve bilgisayar okur-yazarı olma
 • Derslerinde teknoloji kullanabilme
 • Öğrencilerini teknoloji kullanmaya yöneltebilme
 • Öğrencilere, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini kazandırma
 • Mesleki gelişim ve deneyim paylaşımı için meslektaşlarıyla iletişim kurma
bilgisayar fark ndal
Bilgisayar farkındalığı
 • Bilgisayar farkındalığı, bilgisayarın günlük yaşamdaki kullanım biçimlerinin ve toplum üzerindeki etkilerinin farkında olmaktır.
 • Bilgisayar farkındalığı, bilgisayarın tarihini, nasıl çalıştığını, neler yapabildiğini, nerelerde kullanıldığını ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek demektir.
 • Yeni teknolojilerin eğitimde kullanılmasıyla birlikte öğrenciler bilgisayar farkındalığını kazanabilirler.
slide18
Bilgisayar farkındalığı, bilgisayar okuryazarlığının başlangıcıdır. Bu nedenle, bilgisayar okur-yazarlığı, bilgisayar farkındalığını da kapsar.
 • Farkındalık, bilgisayarı kullanmaktan çok bilgisayarın yapısı, kullanılış yerleri, topluma ve günlük yaşamımıza etkileri ile ilgili bilgi sahibi olmaktır.
bilgisayar okur yazarl
Bilgisayar okur-yazarlığı
 • Bilgisayar okuryazarlığı, bilgisayarı kullanma yeteneğidir.
 • Bununla birlikte, bilgisayar okuryazarlığı için şu türden tanımlar da yapılmaktadır:
  • Çeşitli amaçlara ulaşmada bilgisayarı ve programları kullanma yeteneği.
  • Bilgisayarın birey ve toplum üzerindeki ekonomik, psikolojik ve toplumsal etkilerini anlama yeteneği.
  • Bilgisayarı bilgiyi elde etmede, iletişim kurmada ve sorun çözmede kullanma yeteneği.
 • Bilgisayar okuryazarlığı, yaşam boyu süren bir süreçtir. Öğretmen ve öğrencilerin bilgisayar konusundaki deneyimleri arttıkça, bilgisayar okuryazarlığı da artar.
bilgisayar okur yazarl1
Bilgisayar okur-yazarlığı
 • Buna göre, bilgisayar okur-yazarı olan bir bireyin yapacaklarını şöyle sıralayabiliriz:
  • Bilgisayar sistemlerinin ne olduğunu anlama.
  • Bilgisayar terimlerini uygun kullanma.
  • İşlerinde bilgisayarı kullanma.
  • Bir programın ne olduğunun ve nasıl çalıştığının bilincinde olma.
  • Bilgisayarın ticaret, sanayi ve öteki alanlardaki uygulamalarının farkında olma.
  • Bilgi teknolojilerinin ve sosyal etkilerinin farkında olma.
bilgisayar okur yazarl2
Bilgisayar okur-yazarlığı
 • Bilgisayar okuryazarlığının üç temel boyutunun olduğunu söyleyebiliriz.
 • Bilgisayar bilgisi, bilgisayarı çalıştırma ve bilgisayarla ilgili teknik bilgileri kapsar.

Bir öğrencinin bilgisayar okur-yazarı olabilmesi için bilgisayar sisteminin ne olduğunu, bilgisayarın nasıl çalıştığını ve bir programın nasıl kullanılacağını bilmesi gereklidir. Bunları öğretmenin en etkili yolu, öğrencinin bilgisayarı kullanmasını sağlamaktır.

bilgisayar okur yazarl3
Bilgisayar okur-yazarlığı
 • Bilgisayar uygulamaları bilgisi; bilgiye ulaşmaya ve bilgiyi düzenlemeye yardım eden kelime işlemci, veri tabanı, hesap tablosu gibi uygulama programlarının kullanılmasıdır. Çeşitli konu alanları içerisinde öğrencilerin bu programları kullanabilmesi onlara bilgisayar okuryazarlığında önemli katkılar sağlar.
bilgisayar okur yazarl4
Bilgisayar okur-yazarlığı
 • Bilgisayar uygulamalarının toplum üzerindeki etkileri bilgisi; bilgisayarın insanlar üzerinde oluşturduğu etkileri anlamayı kapsar. Bilgi toplumuna dönüşen toplumlarda bireylerin bu toplumun yapısına uygun olarak hazırlanmaları gerekir. Bunun için yapılacak ilk iş, okulların eğitim programlarına bilgisayar okur-yazarlığı ile ilgili derslerin konmasıdır.
bilgisayar fark ndal ile bilgisayar okur yazarl kavramlar aras ndaki ili ki
Bilgisayar farkındalığı ile bilgisayar okur-yazarlığı kavramları arasındaki ilişki
 • Tanımlarından kolayca anlaşılacağı gibi, bilgisayar okur-yazarlığı, bilgisayar sistemini bilmekten, programlama dillerini bilmeye ve kullanmaya dek uzanan geniş bir içeriğe sahiptir.
 • Bilgisayar okur-yazarı olan bir birey, bilgisayarı günlük yaşamında etkili biçimde kullanabilir. Ancak, bireylerin bilgisayar okur-yazarı olabilmelerinde eğitim kurumlarının bu işleri yüklenmeleri büyük önem taşımaktadır.
rencileri bilgisayar okur yazar yapabilmek i in okullarda ne t r etkinliklere yer verilebilir
Öğrencileri bilgisayar okur-yazarı yapabilmek için okullarda ne tür etkinliklere yer verilebilir?
 • Okullarda hem bilgisayar eğitimine hem de bilgisayarlı eğitime yer verilebilir. (Bilgisayar eğitimi: Bilgisayarın kendini ve bilgisayarla ilgili konuları öğretmek amacıyla yapılan eğitim, Bilgisayarlı eğitim: Öğretim aracı olarak bilgisayarın kullanıldığı eğitim.)
 • Ayrıca, öğrencilere bilgisayar ağları yoluyla bilgiye erişmeleri ve tarama yapmaları sağlanabilir.
rencileri bilgisayar okuryazar yapabilmek i in okullarda ne t r etkinliklere yer verilebilir
Öğrencileri bilgisayar okuryazarı yapabilmek için okullarda ne tür etkinliklere yer verilebilir?
 • Öğrencilerin, uygulama programları yardımıyla ödevlerini, projelerini bilgisayarda hazırlamaları, derslerdeki konularla ilgili verileri saklayıp bunlarla işlem yapmaları ve elde ettikleri verilerle ilgili grafik çizmeleri istenebilir. Böylece, öğrencilerin hem çalışmaları kolaylaşabilir hem de bilgisayar kullanma becerileri gelişir.
e itimde bilgisayar uygulamalar1

YÖNETİM UYGULAMALARI

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

ÖĞRETİM ARACI OLARAK

BİLGİSAYARLAR

(BDE)

ÖĞRETİMİ DESTEKLEYİCİ

UYGULAMALAR

e itimde bilgisayar uygulamalar2

Bilgisayar Destekli Öğretim

Yönetim Uygulamaları

Öğretimi Destekleyici Araç

Alıştırma Uygulama

Ofis Otomasyonu

Ofis Uygulamaları

Bire-Bir Öğretim

Veri Tabanı

Çizim Programları

Benzeşim

Öğretici Oyunlar

Tablolaştırma

Yazarlık Uygulamaları

Problem Çözme

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları
e itim uygulamalar t rleri
Eğitim Uygulamaları Türleri
 • Öğretici
 • Araç
 • Öğrenci

Bilgisayarın eğitim alanındaki farklı rolleri

retici uygulamalar
Öğretici Uygulamaları

Bilgisayar öğretme rolünü üstlenir ve öğretmen gibi davranır.

Öğrenci dersi bilgisayardan öğrenir.

retici uygulamalar1
Öğretici Uygulamaları

Öğrenciden konu ile ilgili

bir soruyu yada problemi

yanıtlaması istenir.

Bilgisayar öğretsel

içeriği sunar.

Bilgisayar, belirlenmiş

kriterlere göre öğrencinin

yanıtını değerlendirir.

Bilgisayar

değerlendirme sonucuna

göre bir sonraki adımda

ne yapılacağına karar verir.

ara uygulamalar
Araç Uygulamaları

Bilgisayar; kalem, mikroskop veya piyano gibi bir öğretsel araçtır.

Öğrenciler hesaplama yapabilir

veya bir kelime işlemci kullanarak

dokümanlar oluşturabilir.

ara uygulamalar na rnekler
Araç Uygulamalarına Örnekler
 • Kelime İşlemci
 • Hesap Tablosu
 • Veritabanı
 • Masaüstü Yayıncılık
 • Elektronik Ansiklopediler
renci uygulamalar
Öğrenci Uygulamaları

Bilgisayar öğrenci konumundadır, öğrenci ise öğretmen konumuna geçmiştir.

Bilgisayarın bir işlemi

gerçekleştirmesi için öğrencinin ona

Ne yapacağını öğretmesi gerekir.

renci uygulamalar na rnekler
Öğrenci Uygulamalarına Örnekler
 • Programlama Dilleri (Pascal, C, Basic vb.)
 • Yazarlık Dilleri
e itimde bilgisayar n kullan m alanlar
Eğitimde Bilgisayarın Kullanım Alanları
 • Eğitim araştırmalarında
 • Eğitim yönetiminde
 • Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde
 • Ölçme-değerlendirmede
 • Kütüphanecilik hizmetlerinde
e itim ara t rmalar nda bilgisayar
Eğitim Araştırmalarında Bilgisayar
 • Literatür taramasında
 • Araştırmanın tasarımının yapılması
 • Verilerin hızlı ve doğru biçimde analiz edilmesi
 • Bulguların grafik ve tablo haline getirilmesi
 • Araştırma raporunun hazırlanması
e itim y netiminde bilgisayar
Eğitim Yönetiminde Bilgisayar
 • Öğrenci kayıtlarının yapılması
 • Ders dağıtım çizelgelerinin hazırlanması
 • Sınavların düzenlenmesi
 • Öğretmenler arasında görev dağılımının yapılması
 • Ders planlarının hazırlanması
 • Personel kayıtlarının tutulması ve düzenlenmesi
 • Derslik ve laboratuarların düzenlenmesi
rehberlik ve dan manl k hizmetlerinde bilgisayar
Rehberlik Ve Danışmanlık Hizmetlerinde Bilgisayar
 • Öğrencilerin kişisel bilgilerini içeren dosyaların tutulması
 • Kişilik, tutum gibi konulardaki ölçme sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Meslek seçimi ve yönlendirmelerde bilgi verilmesi
l me de erlendirmede bilgisayar
Ölçme-Değerlendirmede Bilgisayar
 • Testlerin hazırlanması
 • Uygulanması
 • Değerlendirilmesi
 • Sonuçlarla ilgili istatistiki bilgilerin çıkarılması
 • Soru bankaları oluşturulması
k t phanecilik hizmetlerinde bilgisayar
Kütüphanecilik Hizmetlerinde Bilgisayar
 • Kütüphaneye gelen kitapların kayıtlarının tutulması
 • Kataloglama ve sınıflandırma işlemlerinin yapılması
 • Öğrenci ve öğretmenlere kütüphane hizmetlerinin (ödünç verme ya da müracaat hizmeti verme gibi) verilmesi
bilgisayar n e itimde kullan m ekilleri
Bilgisayarın Eğitimde Kullanım Şekilleri
 • Bilgisayarın amaç olarak kullanımı
   • Bilgisayar okur-yazarlığı
   • Yazılım eğitimi
   • Donanım eğitimi
 • Bilgisayarın araç olarak kullanımı
   • Bilgisayar destekli eğitim
   • Bilgisayar destekli öğretim
e itimde bilgisayar kullan m n etkileyen fakt rler
Eğitimde Bilgisayar Kullanımını Etkileyen Faktörler
 • Öğretmen eğitimi
 • Yönetim desteği
 • Yazılım, donanım
 • Öğretim programı
 • Finansal kaynaklar
 • Bakım-onarım ve teknik destek hizmetleri
bir sonraki ders
Bir Sonraki Ders…
 • Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
 • Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ)
  • Kuramsal Dayanaklar
kaynaklar
Kaynaklar
 • Alessi, S. M. Ve Trollip, S.R. (2001). Multimedia for Learning: Methods and development. Ally & Bacon. Needham Heights:MA
 • Levent Emmungil ve Orçun Madran. http://moodle.midas.baskent.edu.tr/file.php/3/ders_notlari/bilgi_teknolojilerinde_temel_kavramlar.pdf
 • home.anadolu.edu.tr/~gbirinci/sunu1_egitimde_bilg_uyg.ppt
 • www.tedantalya.k12.tr/images/gecici/bde/BDE.pps