mal ve mal politikalar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
mal ve mal politikaları PowerPoint Presentation
Download Presentation
mal ve mal politikaları

play fullscreen
1 / 67

mal ve mal politikaları

567 Views Download Presentation
Download Presentation

mal ve mal politikaları

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. mal ve mal politikaları PAZARLAMA YÖNETİMİ DERSİ 6. HAFTA • Malla ilgili kavramlar.. • Mamul karması kararları.. • Yeni mamul geliştirme süreci.. • Mamulün hayat seyri ve pazarlama stratejileri.. • Marka ve marka stratejileri.. • Ambalaj ve ambalaj stratejisi .. • Etiketleme.. • Servis ve kalite stratejileri.. • Moda olayı ve pazarlamadaki yeri..

 2. mal ve mal politikası • modern pazarlama anlayışı.. • malın müşterinin bir işlevi olarak ele alınması.. • malın çeşitli niteliklerini olabildiği ölçüde olası müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına uydurma çabası.. • mallara üreticilerin atfettikleri değer ve önem açısından değil, tüketicilerin onlara verdiği değer açısından bakılması..

 3. mal ve mal politikası • Ürün – product: • kişisel veya kurumsal ihtiyaçların tatmin edilebilmesi amacıyla işletmeler tarafından üretilen fikir, mal veya hizmetler bütünü.. • pazarlama karmasının en önemli elemanı.. • pazarlama programlarının hazırlanmasına mamul planlaması ile başlanır.. • işletmenin tüm pazarlama faaliyetlerinin temelini oluşturur.. • fiyat, tutundurma ve dağıtım kararlarını şekillendirir.. • fiyat, tutundurma ve dağıtımın girdisidir..

 4. mal ve mal politikası • Ürün – product: • işletme ile mevcut ve olası tüketiciler arasında köprü fonksiyonu görür.. • üretici işletme ile tüketicinin ürünü algılayışları farklıdır.. • üretici için ürün.. • çeşitli fiziksel ve kimyasal maddelerin oluşturduğu bir nesne.. • bir veya birden fazla ihtiyacı karşılayan fiziksel, kimyasal, psikolojik, estetik, sembolik ve öteki somut ve soyut faktörlerin bileşkesi.. • tüketici için ürün.. • tatmin ve ihtiyacı karşılama aracı.. • potansiyel tatminler demeti.. • Levitt’ye göre ürün.. • tüketicinin gerçekte satın aldığı, para harcadığı nesne, mal ve hizmet değil; beklediği tatminlerdir..

 5. mamulle ilgili kavramlar • tam mamul kavramı.. • tüm mamul, bütün mamul, bütünleşik mamul.. • mamul ile ilgili üç temel düzeyi kapsamaktadır.. • öz (temel fayda).. • somut (gerçek-çekirdek) ürün.. • zenginleştirilmiş (genişletilmiş) ürün..

 6. tam mamul kavramı zenginleştirilmiş ürün montaj somut ürün ambalaj teslim ve kredi satış sonrası hizmet sunuş, kolaylık, koruma tat, doku, malzeme, tasarım iade kabulü asıl yarar veya hizmet öz ürün aksesuar tescil kullanma talimatı kalite stil CE ISO 14000 hologram etiket barkod biokod standart ISO 9000 garanti

 7. mamulle ilgili kavramlar • yeni mamul kavramı.. • gerçek anlamda yeni mamuller.. • mevcut ürünlerden belirgin farklılıkları olan mamuller.. • işletme için yeni mamuller..

 8. mamulle ilgili kavramlar • yeni mamul kavramı.. • gerçek anlamda yeni mamul.. • icat.. • hiçbir pazarda bulunmayan, herkes için buluş şeklinde olan mal.. • uzun çabalar ve harcamalar.. • yüksek bilgi ve teknolojinin yanı sıra, zengin bir pazar gerektirir.. • genellikle gelişmiş ülkelerde ortaya çıkar..

 9. mamulle ilgili kavramlar • yeni mamul kavramı.. • mevcut ürünlerden belirgin farklılıkları olan ürünler.. • başka pazarlarda bulunmakla beraber, işletmenin bulunduğu pazar için yeni mal.. • başka pazarlarda denenmiş ve başarılı olmuş mallar..

 10. mamulle ilgili kavramlar • yeni mamul kavramı.. • işletme için yeni mamul.. • taklit mamul.. • pazarda başka işletmelerce üretilip pazarlanan, ancak işletmenin ürün karmasına ilk kez almak istediği mallar..

 11. mamulle ilgili kavramlar • mamul hattı - productline.. • benzer özelliklere sahip olmaları veya benzer tüketici profillerine yönelik olmaları veya benzer ihtiyaçları karşılamaları veya benzer dağıtım kanalı ve benzer fiyat düzeyleri ile pazarlanmaları gibi nedenlerle aralarında sıkı bir bağ bulunan ve bir işletme tarafından genel bir piyasaya pazarlanan ürünlerin oluşturduğu topluluk.. • mamul karması - productmix.. • bir işletme tarafından satışa çıkarılan tüm ürün gruplarının ve kategorilerinin oluşturduğu tam ürün bileşimleri.. • mamul kalemi - productitem.. • markası, fiyatı, görünüşü ve diğer bazı özellikleri ile stok ve kod numarası ile ayırt edilebilen her bir belirgin ürüne verilen ad..

 12. mamul karması kararları • mamul karmasında değişikliğe neden olan faktörler.. • talepteki değişmeler.. • rekabet.. • pazarlama olanakları, yetenekleri ve kapasitesi.. • üretim olanakları ve hacmi.. • finansal olanaklar.. • işletmenin imajını değiştirme arzusu.. • büyüme hedefi..

 13. mamul karması kararları • mamul karmasında değişikliğe neden olan faktörler.. • talepteki değişmeler.. • nüfusun bileşimindeki değişmeler.. • doğumların artması → çocuk eşyasına olan talebin artması.. • tüketici gelirinin (satın alma gücü) artması→ kaliteli ve lüks mal tüketiminin artması.. • tüketici davranışlarında değişimler.. • plazma tv..

 14. mamul karması kararları • mamul karmasında değişikliğe neden olan faktörler.. • rekabet.. • aynı malı üreten diğer işletmelere karşı rekabet üstünlüğü sağlamak için.. • mamul farklılaştırma..

 15. mamul karması kararları • mamul karmasında değişikliğe neden olan faktörler.. • pazarlama olanakları, yetenekleri ve kapasitesi.. • pazarlama olanaklarını daha iyi değerlendirmek.. • mevcut pazarı genişletmek.. • yeni pazarlara girmek.. • mamul karmasının değiştirilmesi.. • mamul karmasının derinliğinin artırılması..

 16. mamul karması kararları • mamul karmasında değişikliğe neden olan faktörler.. • üretim olanakları ve hacmi.. • mevcut atıl kapasiteyi değerlendirmek.. • finansal olanaklar.. • kullanılmayan finansal kaynakların yeni mamullere ayrılması.. • işletmeye kâr getirmeyen mamulden çekilmek yoluyla finansal kaynaklarda rahatlama sağlanması.. • pazardaki belirsizliğin yol açtığı riski dağıtmak amacıyla mamul çeşidinin artırılması..

 17. mamul karması kararları • mamul karmasında değişikliğe neden olan faktörler.. • işletme imajını değiştirme arzusu.. • ucuz mallar pazarlama imajı yaratılmak istendiğinde.. • mamul karmasında ucuz mallara yer verilmesi.. • yüksek kaliteli mallar pazarlama imajı yaratılmak istendiğinde.. • mamul karmasına kaliteli mamuller eklenmesi.. • büyüme hedefi.. • büyüme potansiyeli olan pazarda.. • mamul karmasına yeni mamullerin eklenmesi.. • efes pilsen.. • alkolsüz malt içeceği ritmix..

 18. mamul politikaları/mamul planlama • hangi mamullerin üretilip pazarlanacağını, mamul özelliklerinin ne olacağını belirleyecek kararlar dizisi.. • mamul politikası - productpolicy.. • işletmenin mamul bileşenlerini belirleme sürecinde yol gösterici nitelikte olan pazarın geliştirilmesi, ürün farklılaştırması, ürün bileşenlerinin çeşitlendirilmesi ve ürün bileşenlerinin farklılaştırılması gibi genel davranış planları..

 19. mamul politikaları/mamul planlama • mamul planlama ve geliştirme kararları.. • işletme hangi mamulleri üretmeli, hangi mamulleri satmalıdır?.. • pazarlanacak mamul sayısı ne olmalıdır?.. • her malın markası, ambalajı, etiketi nasıl olmalıdır?.. • mamulün stil ve tasarımı, büyüklüğü ve rengi nasıl olmalıdır?.. • her kalem maldan ne kadar üretilmelidir?.. • mamul nasıl fiyatlandırılmalıdır?..

 20. mamul politikaları/mamul planlama • mamul dizisinin uzatılması.. • mamul dizisinin derinliğinin artırılması.. • diziye yeni mallar eklenmesi.. • üç şekilde gerçekleşir.. • aşağıya doğru uzatma.. • mevcut diziye fiyat ve kalite yönünden daha düşük düzeyli, daha az işlevli mamul eklenmesi.. • yukarıya doğru uzatma.. • daha yüksek fiyat ve kalite performansına sahip mamul eklenmesi.. • iki yönlü uzatma.. • her iki tür malın mal dizisine eklenmesi..

 21. mamul politikaları/mamul planlama • mamul dizisinin doldurulması.. • mevcut mal dizisine, alıcının isteği doğrultusunda yeni çeşitler eklenmesi.

 22. mamul politikaları/mamul planlama • mamul dizisinin modernleştirilmesi.. • mevcut mallarda değişiklik yapmak, malları iyileştirmek ve geliştirmek.. • malın biçiminde, ambalajında, teknik özelliklerinde, reklamında yapılan değişiklikler..

 23. mamul politikaları/mamul planlama • mamul dizisinin modernleştirilmesi.. • amaçları.. • mamul yaşam eğrisinin uzatılması.. • işletmenin satış ve kâr düzeylerinin korunması veya artırılması.. • nedenleri.. • mamulde hata, arıza gibi bazı kusurların bulunması.. • tüketici ihtiyaç ve isteklerinde önceden tahmin edilen olası değişmelerin oluşması.. • teknolojik gelişmeler..

 24. mamul politikaları/mamul planlama • mamulün karmadan çıkarılması.. • bir mamul için saptanan standartlarda gecikmeler ve düşmeler oldukça o mamulün piyasadaki fonksiyonu ağırlaşır, üretim ve sürümü ile mamul işletmeye getirdiğinden fazlasını götürür.. • strateji gereği, söz konusu mamulün üretimine devam edilebilir.. • yapılan pazar araştırması ve satış sonuçları mamule ilerisi için bir şans tanımıyorsa, mamulden vazgeçilir..

 25. mamul politikaları/mamul planlama • mamulün karmadan çıkarılması.. • bir malın karmadan çıkarılması kararı nasıl verilecektir?.. • satışların eskisi kadar iyi gitmemesi veya kâr marjının olumsuz olması mamulü karmadan çıkarmak için yeterli nedenler midir?..

 26. yeni mamul geliştirme süreci • yeni mamul geliştirmenin önemi.. • işletmenin ekonomik ve sosyal olarak varoluş nedeni.. • tüketici ihtiyaçlarını tatmin etmek.. • varlığın sürdürülmesinde mevcut mamuller yeterli olamamakta.. • büyüyüp gelişmek ve rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmek isteyen işletmeler için.. • yenilik yapma gerekliliği.. • küresel platformda başarılı olmak ve hayatta kalabilmek.. • rekabetçi pazarlama anlayışı ve uygulamaları.. • rekabetçi güç → yeni mamul ar-ge çalışmaları..

 27. yeni mamul geliştirme süreci • yeni mamul geliştirmenin önemi.. • günümüz pazarlama anlayışında.. • eski mamullerin yerini yenilerinin alması.. • mamul hayat seyri sürekli biçimde kısalma eğilimi göstermekte.. • yeniliklere olan ilgi ve gereksinimin artması.. • artan rekabet.. • teknolojik gelişmeler.. • gelişmiş ülkelerde pazarların doyması.. • artan haberleşme olanakları.. • geri kalmış ülkelerde halkın hızla gelişmiş ülkelerin yaşam düzeyine ve tüketim alışkanlıklarına yönelmesi.. • tüketicilerin gelirlerindeki artış.. • mevcut mamuller yerine daha iyi, daha kaliteli olan mamullerin talep edilmesi..

 28. yeni mamul geliştirme süreci • yeni mamul geliştirmenin önemi.. • büyümek ve gelişmek isteyen işletmeler için hayati bir öneme sahip.. • yüksek maliyetli ve riskli.. • bazı mamuller pazarda başarılı olurken, birçokları da yapılan tüm masraflara karşın başarısız olmakta.. • tüketim mallarında başarısızlık oranı %90.. • ünlü başarısızlıklar.. • motorola.. • uyduya dayalı kablosuz telefon sistemi “iridium” (5 milyar dolar).. • texasinstruments.. • ev bilgisayarları (660 milyon dolar).. • rca • video kaset (350 milyon dolar).. • ford • 1956 yılındaki edsel modeli (250 milyon dolar).. • concorde.. • belirsiz..

 29. yeni mamul geliştirme süreci • iki şekilde gerçekleştirilebilir.. • işletme içinde yeni mamul geliştirme çabaları.. • finansal güçleri iyi, yenilikçi işletmeler.. • başka işletmelerden lisans anlaşmaları, patent hakkı alımı, taklit.. • paket teknoloji..

 30. yeni mamul geliştirme süreci

 31. yeni mamul geliştirme süreci • yeni mamul fikirlerinin toplanması (fikir yaratma).. • geliştirilmiş bir mal önce fikir olarak ortaya çıkar.. • başlıca fikir kaynakları.. • işletme içi fikir kaynakları.. • işletmenin yüksek kademe yöneticileri, üretim ve mamul tasarımı ile uğraşan işletme mühendisleri, işletme içi bilimciler, satış elemanları vb. • işletme dışı fikir kaynakları.. • tüketiciler, teknoloji ve bilim çevreleri, rakipler..

 32. yeni mamul geliştirme süreci • yeni mamul fikirlerinin toplanması (fikir yaratma).. • yeni mal fikirleri ortaya çıkarabilmek amacıyla kullanılan teknikler.. • beyin fırtınası (brainstorming): .. • yeni ürün fikirleri üretmek gibi çeşitli konularda orijinal fikirler elde edip, yeni stratejiler ortaya koymak, seçenek geliştirmek veya çözüm üretmek amacıyla çalışanların, tüketicilerin veya karma bir grubun bir araya gelerek yaratıcılıkları doğrultusunda fikirleri ürettikleri ve değerlendirilmek üzere rapor halinde üst yönetime gönderdikleri bilinçli ve sistemli bütün bir süreç.. • biçimsel çözümleme (formalanalysis): • belirli bir sorunun en önemli boyutlarının belirlenmesi ve söz konusu boyutlar arasındaki ilişkilerin incelenmesine dayanan bir tür yeni ürün fikri ortaya çıkarma tekniği.. • düşünce tankı (think tank): • kendi alanlarında yetişkin, dünyaya geniş görüş açısı ile bakabilen ve ileriye dönük politikalar üretebilen uzmanların oluşturduğu beyin takımları..

 33. yeni mamul geliştirme süreci • ön eleme (fikirlerin elenmesi).. • toplanan fikirlerden işletmenin amaçları, kaynakları ve imkânları ile uyuşmayanların elenmesi.. • geriye kalan fikirlerin önem sıralarının belirlenmesi.. • işletme için en yararlı ve uygun olanlarının seçilmesi..

 34. yeni mamul geliştirme süreci • kavram geliştirme ve test etme.. • elemeyi geçen fikirlerin şekillendirilip, daha tam bir mamul haline getirilmesi.. • yeni mamul fikrinin tüketici açısından bir anlam ifade edecek şekilde ayrıntılı ifadesi..

 35. yeni mamul geliştirme süreci • ticari analiz (pazar-işletme analizi).. • ön elemeyi geçen fikirlerin maliyet ve satış analizleri yapılarak ticari değerlendirmeye tabi tutulduğu aşama.. • çeşitli bilimsel metot ve tekniklerle yapılan ciddi çalışmalar.. • mamulün geliştirme maliyeti, geliştirme süreci, ticari uygulanabilirlik, piyasa potansiyeli, muhtemel fiyatlar.. • mamulün geliştirilip, geliştirilmeyeceği kararı..

 36. yeni mamul geliştirme süreci • mamulün geliştirilmesi.. • yeni mamulün soyut fikir düzeyinden çıkarılarak somut hale dönüştürüldüğü aşama.. • üretim bölümünde yapılacak teknik tasarımlar, fiziksel ve kimyasal bileşim hesapları ile yeni mamul fikrinin uygulamada geliştirilebilir nitelikte olup olmadığı saptanır.. • olumsuz sonuç alınan tasarılardan vazgeçilir.. • olumlu sonuç alınan tasarılar için fiili üretime geçilir..

 37. yeni mamul geliştirme süreci • pazar testi.. • deneme niteliğinde sınırlı üretimin gerçek pazar koşullarında piyasaya sürüldüğü aşama.. • mamul iyi seçilmiş bir veya birkaç pazar bölümüne sunularak tüketicilerin tepkisi öğrenilmeye çalışılır.. • benimsenme düzeyi, satın alma şekilleri..

 38. yeni mamul geliştirme süreci • pazarlama stratejileri.. • pazarlama stratejileri üç bölümden oluşur.. • hedef pazarın tanımlanması ve gelecek yıllara ilişkin satışlar, pazar payı ve hedeflenen kârın tahmin edilmesi.. • yeni mamul alternatiflerine ilişkin pazarlama karması stratejilerinin belirlenmesi.. • uzun vadeli kâr hedeflerine uygun pazarlama karması stratejilerinin belirlenmesi..

 39. yeni mamul geliştirme süreci • pazara sunuş (ticarileşme).. • pazar testlerinde başarılı olan mamullerin artık daha büyük çapta üretildiği ve daha çok ve daha geniş bölgelerde piyasaya sürüldüğü aşama.. • değerlendirme.. • mamulün beklenen performansı ile fiili performansı arasında karşılaştırmanın yapıldığı aşama.. • değerlendirmeye göre gerekli önlemler alınır..

 40. yeni mamullerin başarısızlık nedenleri • pazar çözümlemelerinin yetersiz kalması.. • yeni ürünün olası satışlarının tahmininde aşırılığa kaçılması.. • pazarlama araştırmalarının olumsuz sonuçlarına karşın, tepe yöneticilerinin ısrarı.. • yeni ürün fikri iyi olmamakla birlikte, ürünün pazar hacminin olduğundan büyük tahmin edilmesi.. • yeni ürünün olması gerektiği gibi tasarlanmaması veya kusurlu olması.. • ürünün kalitesinin ve işlevselliğinin yetersiz olması.. • ürünün karmaşık olması.. • ürünün mevcut ürünlerden önemli bir üstünlüğünün olmaması..

 41. yeni mamullerin başarısızlık nedenleri • yeni ürünün reklamının iyi ve etkin yapılamaması.. • yeni ürün ve yeni pazarlar konusunda satış elemanlarının iyi eğitilememesi.. • ürünün pazara çıktıktan sonra yeterince izlenmemesi.. • yeni ürüne yüksek fiyat konması.. • yeni ürünün pazarda yanlış konumlandırılması.. • yeni ürünün geliştirme giderlerinin beklenenden yüksek olması.. • yeni ürünün dağıtım kapsamının veya desteğinin yetersiz kalması.. • rakiplerin beklenenden daha sert bir rekabete girmeleri.. • yeni ürünün taklidinin kolay olması.. • yeni ürünün pazara sunulması zamanlamasının yanlış olması.. • yeni ürünün pazara çok erken veya çok geç sunulması..

 42. mamulün hayat seyri (hayat eğrisi)ve pazarlama stratejileri • malların tıpkı insanlar gibi bir yaşam çizgilerinin olduğunu, insanlar gibi doğduklarını, büyüdüklerini, olgunlaştıklarını ve öldüklerini varsayan bir model.. • bir işletmenin mamullerinin satışlarının zaman içindeki gelişimini, biyolojik bir benzetme ile çeşitli dönemler veya aşamalar halinde inceleyen basit yapılı bir model.. • mamulün hayatının dört evresi.. • sunuş (giriş ).. • büyüme.. • olgunluk.. • gerileme..

 43. mamulün hayat seyri (hayat eğrisi)ve pazarlama stratejileri • dört varsayıma dayanmaktadır.. • mamullerin ömürleri sınırlıdır.. • mamul satışları, her biri farklı pazarlama çabalarını gerektiren, birbirinden belirgin şekilde farklı aşamalardan geçer.. • kârlar mhs’nin farklı aşamalarında farklılık gösterir.. • farklı aşamalar farklı stratejiler gerektirir..

 44. mamulün hayat seyri (hayat eğrisi)ve pazarlama stratejileri satışlar/kârlar satışlar kârlar sunuş büyüme olgunluk gerileme zaman

 45. mamulün hayat seyri (hayat eğrisi)ve pazarlama stratejileri • sunuş dönemi.. • yeni mamul pazara sunulmuştur.. • henüz bilinmemekte ve tanınmamaktadır.. • satışlar oldukça düşüktür ve ağır bir tempo ile artmaktadır.. • üretim hacmi düşüktür.. • sabit maliyetlerden ötürü, birim tam maliyet yüksektir.. • yeni mamulün geliştirilmesi ve pazara sunulması büyük masraflara yol açar.. • tutundurma ve reklam maliyetleri yüksektir.. • tüketiciyi bilgilendirici reklamlar yapılır.. • toptancı ve perakendecilerin malın kabulü için yoğun kişisel satış çalışmaları yapmaları gerekir.. • henüz rekabet yoktur.. • tipik olarak zarar söz konusudur.. • malın alıcıları, genelde, satın alma gücü yüksek olan tüketicilerdir..

 46. mamulün hayat seyri (hayat eğrisi)ve pazarlama stratejileri • sunuş dönemi pazarlama stratejileri.. • mal stratejisi.. • mal pazara yeni sunulduğu için bir takım eksikliklerin veya kusurların giderilmesi için işletme derhal gerekli önlemleri almalıdır.. • fiyatlama stratejisi.. • malın pazarda tutunabilmesini sağlamalı.. • artan rekabete karşı pazar payını korumalı.. • kâr sağlamalı.. • ya fiyat yüksek tutularak yatırımın kısa sürede dönmesi amaçlanır.. • ya da fiyat düşük tutularak geniş bir tüketici kitlesinin malı satın alması amaçlanır.. • hedef pazar stratejisi.. • yeniliğe açık ve satın alma gücü yüksek alıcı gruplarına yönelinmeli.

 47. mamulün hayat seyri (hayat eğrisi)ve pazarlama stratejileri • sunuş dönemi pazarlama stratejileri.. • dağıtım stratejisi.. • mal tüketim malı ise, türlerine göre dağıtım stratejileri farklılık gösterir.. • kolayda mallar → yaygın dağıtım.. • mal endüstriyel mal ise.. • kısa sürede alıcılarla kişisel görüşmelere girilmeli.. • belirli bölgelerde satış yetkisi verilerek aracılar seçilmeli.. • tutundurma stratejisi.. • pazara sunulan yeni malın tüketici tarafından kısa sürede tanınması için yoğun tutundurma çabalarına girilir.. • malın varlığını duyurmak..

 48. mamulün hayat seyri (hayat eğrisi)ve pazarlama stratejileri • büyüme dönemi.. • mal tüketiciler tarafından benimsenmeye başlar.. • talep ve satış gelirleri hızla yükselir.. • yeni malı pazara ilk sunan yenilikçi işletme önemli ölçüde kâr sağlar.. • malın satışlarının arttığını gören rakipler pazara girerler.. • mal ne denli çabuk taklit edilebilir ise, rakiplerin pazara girişleri de o denli hızlıdır.. • bazı rakipler malı aynen taklit ederler.. • bazıları daha iyi tasarım ve mal çeşitleri ile pazara girer.. • üst gelir grubundan daha düşük gelir grubunda bulunan tüketiciler de malın müşterisi durumuna gelir.. • kâra geçilir ve kârın artış oranı en yüksek düzeye tırmanır.. • pazar, tekelci rekabet piyasası niteliğindedir.. • işletmeler bu aşamanın uzun sürmesini isterler..

 49. mamulün hayat seyri (hayat eğrisi)ve pazarlama stratejileri • büyüme dönemi pazarlama stratejileri.. • mal stratejisi.. • üretim yöntem ve teknikleri maliyeti düşürecek biçimde geliştirilmeli.. • malın üretim maliyetlerinde hızla verimliliğe ulaşılmaya çalışılmalı.. • malın kalitesinin geliştirilmesi ve yeni malın çeşitli özelliklerinde değişiklik yapılmalı.. • rakiplerin ve taklit ürünlerin pazara girmesi.. • fiyat stratejisi.. • işletmenin bu dönemde düşen birim maliyetler nedeniyle fiyatları düşürebilme olanağı bulunmakta.. • pazara işletmeyi zorlayıcı ve rekabetçi bir rakip girdiğinde.. • boş kapasiteye sahip olduğunda.. • fiyatı düşürmenin satışları artırması beklendiğinde.. • hedef pazar stratejisi.. • satış hacmini genişletmek üzere yeni pazar bölümlerine girilmeli..

 50. mamulün hayat seyri (hayat eğrisi)ve pazarlama stratejileri • büyüme dönemi pazarlama stratejileri.. • dağıtım stratejisi.. • dağıtım kanalında ve fiziksel dağıtım çabalarında herhangi bir sorun varsa, yoğun rekabet ortamına geçilmeden çözümlenmeli.. • pazarı genişletmek.. • dağıtım kanalındaki aracı sayısı artırılabilir.. • yeni dağıtım kanalları eklenebilir.. • tutundurma stratejisi.. • mal sınıfını tanıtmak yerine “marka imajı” yaratmaya ve ikincil talep oluşturmaya odaklanılır..