semin rn pr ce n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminární práce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminární práce

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Seminární práce - PowerPoint PPT Presentation

cheyenne-bass
196 Views
Download Presentation

Seminární práce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Seminární práce shrnutí nejčastějších chyb

  2. 1. osobní forma • „v naší práci se budeme zabývat“ = „seminární práce se orientuje na problematiku“ • „budeme vycházet“ = „na základě“

  3. 2. průběžné citace • V textu SP máte např. text: Rozhodnutí o insourcingu se obvykle týká především získání kontroly nad procesy nebo kompetencemi, které jsou pro podnik kritické z hlediska podstaty jeho existence [05]. • V seznamu literatury pak máte: [05] Insourcing [on-line]. [cit. 2008-05-10]. Dostupné na <http://en.wikipedia.org/wiki/Insourcing>

  4. 2. průběžné citace • V textu SP máte např. text: Rozhodnutí o insourcingu se obvykle týká především získání kontroly nad procesy nebo kompetencemi, které jsou pro podnik kritické z hlediska podstaty jeho existence (Hron, 2005). • V seznamu literatury pak máte: Hron, J.: Insourcing. Praha: ČZU, 2005. ISBN 80-xxx-xxxx-xx.

  5. 3. formát seznamu literatury • [01] Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. • [02] Stuchlová, L., Salát, J.: Nabízené benefity by měly především motivovat [on-line]. [cit. 2007-12-30]. Dostupné na http://kariera.ihned.cz/c4-10084840-16162630-q0r100_detail-nabizene-benefity-by-mely-predevsim-motivovat • [05] Pružné výhody [on-line]. [cit. 2007-12-30]. Dostupné na http://firmy.publikuj.cz/personalista/index.php?ID=63

  6. 3. formát seznamu literatury • Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. • Stuchlová, L., Salát, J.: Nabízené benefity by měly především motivovat [on-line]. [cit. 2007-12-30]. Dostupné na http://kariera.ihned.cz/c4-10084840-16162630-q0r100_detail-nabizene-benefity-by-mely-predevsim-motivovat • Pružné výhody [on-line]. [cit. 2007-12-30]. Dostupné na http://firmy.publikuj.cz/personalista/index.php?ID=63

  7. 4. citování obrázků/tabulek Tabulka č. 1: Název tabulky [09] Graf č. 1: Název tabulky Zdroj: [09] Zdroj: Hron, 2005.