imunotoxick riziko potravin n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Imunotoxické riziko potravin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Imunotoxické riziko potravin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Imunotoxické riziko potravin - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Imunotoxické riziko potravin. Iva Vlčková Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích 2011. Toxikologie. nauka o škodlivých a nežádoucích účincích látek na živé organismy a ekosystémy, o mechanismech těchto účinků, analýze škodlivin a interpretaci výsledků, prevenci i léčbě otrav

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Imunotoxické riziko potravin' - cheveyo-gimenez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
imunotoxick riziko potravin

Imunotoxické riziko potravin

Iva Vlčková

Zdravotně sociální fakulta

JU v Českých Budějovicích

2011

toxikologie
Toxikologie
 • nauka o škodlivých a nežádoucích účincích látek na živé organismy a ekosystémy, o mechanismech těchto účinků, analýze škodlivin a interpretaci výsledků, prevenci i léčbě otrav
 • má řadu disciplín zaměřených na konkrétní tox. účinky nebo na konkrétní obory lidské činnosti – např. obecná tox., speciální tox., experimentální tox., klinická tox., analytická tox., průmyslová t., soudní t., vojenská t., neurotox., imunotox., epidemiologická tox., predikční tox. Atd.
 • všechny sloučeniny jsou jedy, záleží pouze na dávce
 • pozor na bioakumulaci
imunita
Imunita
 • funkce imunitního systému je závislá na přívodu nutričních látek

(nadbytek / nedostatek)

 • ovlivnění humorální i buněčné imunity cestou interakcí látky s buňkami imunit. systému, ovlivněním aktivity buněk imunitního systému, změnami v proliferaci a diferenciaci buněk imunit. systému.
 • imunomodulační projevy potravin ve smyslu zvyšování i snižování schopnosti imunitní odpovědi
imunotoxikologie
Imunotoxikologie
 • imunitní systém člověka je ovlivňován řadou faktorů
 • imunotoxicitu vykazuje celá řada látek, to vede ke snížení imunity populace a k rozvoji civilizačních chorob
 • závažné je působení xenobiotik a dalších látek v těhotenství

vznik atopií

 • snížení imunity – imunosuprese – nesprávná či nedostatečná fce
 • zvýšení imunity - alergie
legislativa
Legislativa
 • Vyhl. 288/2004 Sb. kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků .... – čl. 4.1. Imunotoxicita – změny hmotnosti či histolog. vyš. lymfoid. org., kostní dřeně, leukocytů, se posoudí potřeby dalších zkoušek
 • Směrnice komise 2009/120/ES, týkající se humánních léčivých přípravků – čl. 4.1. Zvláštní požadavky na všechny léčivé přípravky pro moderní terapii – použití modelů pro studie imunogenity a imunotoxicity
 • Vyhl. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví – příloha 4. A – identifikace nebezpečnosti a vybrané kapitoly z toxikologie ...
imunomodulace
Imunomodulace
 • nasyc. MK – prostaglandiny, leukotrieny, lokální zánětlivá reakce, vyvolávají horečku, ↓aktivita NK buněk a fagocytů i T-lymfocytů, potlačování autoimunitních reakcí
 • bílkoviny – ↓ buň. i látkových pochodů spec. i nespec. imunity, zadržení prvního útoku agens
 • vit. A – fce vitaminu, pokožka, sliznice, lymfocyty, NK buňky
 • vit. E – ovlivnění humorální složku, ↓ hladiny IgG a IgM
 • vit. C
 • vit. B1
 • vit. B2
 • vit. B6
 • niacin
 • biotin
 • kys. listová
 • kys. pangamová
 • kys. pantotenová
slide7
nedostatek zinku – zhoršení lymfatické tkáně, atrofie thymu
 • hořčík – ↓ hladiny imunoglobulinů., IgE ale stoupá, ↓ schopnost opsonizace a chemotaxe
 • měď – ↓ počet T-buněk, ↓protinádorová odezva, ↓fce NK buněk
 • selen
 • železo
 • olovo
 • kadmium
 • rtuť
slide8
intoxikace mykotoxiny - hl. aflatoxiny, chron. působení, ovliv. buněčnou imunitu
 • estery kys. ftalové
 • herbicidy
 • benzen, PAH, PCB, výfukové plyny naftových motorů - ↓ proliferace B- i T-lymfocytů, redukce rezistence k infekcím, deprese dřeně
 • azbest
 • dioxiny
 • ozon
 • interakce mezi prvky - např. vznik volných radikálů, ↓tvorba a aktivita neutrofil. granulocytů a makrofágů
 • pozor na synergické působení některých látek
 • atd. ...
alergie
Alergie
 • alergeny – jsou antigeny na které imunitní systém přehnaně reaguje
 • bílkoviny, nízkomolekulové látky anor. i org. povahy, které se mohou na bílkoviny vázat – přírodní látky, léky, chemikálie, průmyslové produkty, ionty kovů, přípravky z běžného života, potraviny, atd.
 • první setkání – senzibilizace – vytvoření protilátek
 • druhé setkání – provokující expozice - alergická reakce
testov n toxicity
Testování toxicity
 • nejčastěji hodnocení toxicity dle testů na zvířatech, na alternativních modelech nebo podle počítačového modelování
 • popsáno cca 10 mil. látek, testování dalších je finančně a časově náročné
 • před použitím je třeba mít dostatek informací o látce samotné i o ev. technolog. postupu výroby nebo zpracování a to i s meziprodukty (LD50, Noael, Loael, PEL, NPK, atd.)
testov n imunotoxicity
Testování imunotoxicity
 • testy na imunotoxicitu nejsou normami vyžadovány
 • test odpovědi humorálního syst. (B-lymfocyty, tvořené protilátky reagují s antigenem) a buněčné imun. (T-lymfocyty, fagocytóza)
 • testy zahrnují váhu a morfologii lymfat. orgánů, odpověď na mitogeny (indukce mitózy) a antigeny, vybrané in vitro testy hematologické, kožní, atd.
literatura
Literatura
 • Turek B, et al., Nutriční toxikologie, Brno: institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1994, 123 s
 • Reichrtová E, Palkovičová Ľ, Čižnár P, a kol., Expozícia znečišťujúcim látkam v prostredí počas gravidity a výskyt alergie u nejmenších detí, Alergie, 2003, suppl 2
 • Krčmová I, Faktory, které mohou u predisponovaných jedinců ovlivňovat vnímavost k rozvoji astmatu, Alergie, 2003, suppl 2, 29 – 33
 • Hrudková M, Fiala Z, Borská L, Novosad J, Smolej L, Účinky polycyklických aromatických uhlovodíků na kostní dřeň, Acta Medica, 2004, supp 47, č. 2, 75 - 81
 • Sladká J, Nutrice a toxicita, Medicína, 1999, 7, str 8 [on-line] dostupné z www.zdrava-rodina.cz
 • Fusek J, Měrka V, Nebezpečné herbicidy, Vojenské zdravotnické listy, 2003, č. 6, 262 - 272
 • Bartůňková J, Potravinové alergie, Vesmír, 1998, 77, 11, str 612 [on-line] dostupné z www.vesmir.cz