kinh t h c vi m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KINH TẾ HỌC VI MÔ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KINH TẾ HỌC VI MÔ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

KINH TẾ HỌC VI MÔ - PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on

KINH TẾ HỌC VI MÔ. Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ VI MÔ. Vô hạn. Hữu hạn. Nguồn lực: - Lao động - Vốn - KH-CN - TNTN. Nhu cầu tồn tại & phát triển xã hội. Kinh tế học. CẦU. CUNG. Kinh tế học vi mô. Kinh tế học vĩ mô. I. Những vấn đề cơ bản của kinh tế vi mô.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KINH TẾ HỌC VI MÔ' - cheung


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kinh t h c vi m
KINH TẾ HỌC VI MÔ

Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ VI MÔ

slide2

Vô hạn

Hữu hạn

Nguồn lực:

- Lao động

- Vốn

- KH-CN

- TNTN

Nhu cầu

tồn tại & phát triển xã hội

Kinh tế học

CẦU

CUNG

Kinh tế học vi mô

Kinh tế học vĩ mô

i nh ng v n c b n c a kinh t vi m
I. Những vấn đề cơ bản của kinh tế vi mô

1. Khái niệm kinh tế học

 • Kinh tế học là môn khoa học xã hội
 • Nghiên cứu việc lựa chọn cách sử dụng hợp lý nguồn lực khan hiếm để sản xuất ra những hàng hoá và dịch vụ
 • Nhằm thoả mãn cao nhất nhu cầu của xã hội.
slide4
Kinh tế vi mô

Nghiên cứu sự lựa chọn của hộ gia đình và doanh nghiệp và sự tương tác giữa họ trên các thị trường cụ thể.

Các đại lượng đo lường kinh tế vi mô:

Sản lượng, giá của HH

Doanh thu

Chi phí

Lợi nhuận

Lỗ lã của doanh nghiệp

….

Kinh tế vĩ mô

Nghiên cứu các hiện tượng của toàn bộ nền kinh tế - Hệ thống.

Các đại lượng đo lường kinh tế vĩ mô:

GDP, GNP

Thu nhập quốc dân (NI)

Đầu tư

Lạm phát

Thất nghiệp

Tiêu dùng

……..

slide5
Chú ý
 • Kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ nhau.
 • Mặc dù có mối liên hệ gắn bó giữa kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô nhưng hai lĩnh vực này vẫn có sự khác biệt.
2 c c kh i ni m kh c
2. Các khái niệm khác

- “Đánh đổi”: Để nhận được một điều mà ta thích, thường ta phải từ bỏ một điều khác. Khi thực hiện quyết định, đòi hỏi phải đánh đổi mục tiêu này cho một mục tiêu khác.

- “Chi phí cơ hội”: là những khoản bị mất đi khi chọn quyết định này mà bỏ qua cơ hội để thực hiện quyết định khác.

th t nghi p
Thất nghiệp
 • Thất nghiệp bao gồm những người trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, đang tích cực tìm kiếm việc làm
 • Mức nhân dụng
 • Lực lượng lao động
 • Tỷ lệ thất nghiệp

Phản ánh tỷ lệ % số người thất nghiệp so với lực lượng lao động

s n l ng ti m n ng
- Sản lượng tiềm năng
 • Sản lượng tiềm năng (Yp) là mức sản lượng đạt được khi trong nền kinh tế tồn tại một mức thất nghiệp bằng với “thất nghiệp tự nhiên”
 • Thất nghiệp tự nhiên (Un) là tỷ lệ thất nghiệp luôn luôn tồn tại trong nền kinh tế thị trường
chu k kinh doanh

Sản lượng

Yt

Một chu kỳ

Yp

Đỉnh

Đáy

Mở rộng SX

Thu hẹp SX

Năm

- Chu kỳ kinh doanh

Chu kỳ kinh doanh là hiện tượng sản lượng thực tế giao động lên xuống theo thời gian, xoay quanh sản lượng tiềm năng

ng gi i h n kh n ng s n xu t
- Đường giới hạn khả năng sản xuất

Ví dụ: Các phương án sản xuất khác nhau của một quốc gia

slide12

Lúa

A

B

300

280

240

180

100

PPF

Đường giới hạn khả năng sản xuất

C

N

D

M

E

F

5 9 12 14 15

Vải

ngh a
Ý nghĩa:
 • PPF mô tả mức sản xuất tối đa mà nền kinh tế có thể đạt được khi sử dụng toàn bộ năng lực sẵn có
 • Sự dịch chuyển của PPF
ii ba v n c b n c a t ch c kinh t
II. Ba vấn đề cơ bản của tổ chức kinh tế

1. Ba vấn đề cơ bản:

- Sản xuất cái gì?

- Sản xuất như thế nào?

- Sản xuất cho ai?

2 c c h th ng t ch c s n xu t
2. Các hệ thống tổ chức sản xuất

2.1. Hệ thống kinh tế truyền thống:

- Giải quyết 3 vấn đề kinh tế thông qua khả năng kinh tế truyền thống

- Xã hội giản đơn

- Tự cung tự cấp

- Sản xuất những sản phẩm truyền thống

- Năng suất thấp

2 c c h th ng t ch c s n xu t1
2. Các hệ thống tổ chức sản xuất

2.2. Hệ thống kinh tế mệnh lệnh:

- Giải quyết 3 vấn đề kinh tế thông qua hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh của Chính phủ.

- Mất cân đối cung - cầu

- Mất động lực, kiềm hãm sự sáng tạo

- Sản xuất kém hiệu quả, năng suất thấp

2 c c h th ng t ch c s n xu t2
2. Các hệ thống tổ chức sản xuất

2.3. Hệ thống kinh tế thị trường tự do:

- Giải quyết 3 vấn đề kinh tế thông qua cơ chế thị trường

- Phân hóa về thu nhập, BBĐ xã hội

- Phúc lợi xã hội không được đáp ứng

- Tạo ra chu kỳ kinh doanh

- Giá trị truyền thống bị mai một

- Độc quyền

2 c c h th ng t ch c s n xu t3
2. Các hệ thống tổ chức sản xuất

2.4. Hệ thống kinh tế hỗn hợp:

Giải quyết 3 vấn đề kinh tế thông qua việc kết hợp cơ chế thị trường và sự quản lý của Chính phủ

Phát huy mặt tích cực, đồng thời khắc phục những hạn chế của các hệ thống trên

s d ng chu chuy n
Sơ đồ dòng chu chuyển

Thị trường hàng hóa và dịch vụ

Cung HH & dịch vụ

Cầu HH & dịch vụ

Doanh thu

Chi tiêu

Doanh nghiệp

Hộ gia đình

Chi phí

Thu nhập

Cầu

Cung

Thị trường các yếu tố sản xuất