Kim jeste my
Download
1 / 31

KIM JESTE?MY? - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

KIM JESTEŚMY?. Zakłady Mięsne DUDA S.A. to firma dwuzakładowa z siedzibą i zakładem produkcyjnym w Grąbkowie oraz Czarnkowie, a także mroźnią w Kobylinie Starym w województwie wielkopolskim. GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ ZM DUDA SA. ubój i rozbiór mięsa wieprzowego i wołowego

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KIM JESTE?MY?' - chesmu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kim jeste my

KIM JESTEŚMY?

Zakłady Mięsne DUDA S.A. to firma dwuzakładowa z siedzibą i zakładem produkcyjnym w Grąbkowie oraz Czarnkowie, a także mroźnią w Kobylinie Starym w województwie wielkopolskim.


Kim jeste my

GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ ZM DUDA SA

 • ubój i rozbiór mięsa wieprzowego i wołowego

 • zamrażanie towarów w nowoczesnej komorze zamrażalniczej

 • składowanie towarów spożywczych w chłodniach składowych

 • specjalistyczne usługi transportowe: przewóz żywca i towarów spożywczych


Kim jeste my

HISTORIA

1990

Marek Duda zakłada przedsiębiorstwo “Handel i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze”

1996

Firma przyjmuje formę prawną spółki cywilnej o nazwie“ZM MBM DUDA S.C.”

1999

Powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2002

Zakłady Mięsne DUDA zostają przekształcone w spółkę akcyjną oraz uruchamiają nowoczesny kompleks produkcyjny

Spółka prowadzi proces związany z pierwszą publiczną emisją akcji.


Kim jeste my

DOTYCHCZASOWI AKCJONARIUSZE FIRMY

Kapitał zakładowy i liczba głosów na WZA

Z akcjami nie jest związane żadne uprzywilejowane.


Kim jeste my

WŁADZE SPÓŁKI

Zarząd:

Prezes Zarządu: Bogna Duda – Jankowiak

Wiceprezes Zarządu:

Paweł Sroka

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący: Jerzy Rey

Wiceprzewodniczący: Grzegorz Leszczyński

Członek Rady Nadzorczej: Mirosław Węcłaś


Kim jeste my

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza

Pełnomocnik Zarządu

Zarząd

Pełnomocnik Zarządu

Dyrektor

Finansowy

Dyrektor

Administracji

Dyrektor

Handlowy

Dyrektor

Techniczny

Dyrektor

Transportu

Biuro Prawne

Kadry

Główny Księgowy

Dział Handlowy

Dział Techniczny

Dział Transportu

Dział Dozoru

BHP

Biuro Eksportu

Dział Księgowości

Dział Logistyki

Dział Inwestycji

Ochrona Środowiska

Dział Produkcji

Kasa

Dział Skupu

Dział Jakości

STRUKTURA ORGANIZACYJNA


Kim jeste my

BRANŻA MIĘSNA W POLSCE

WCZORAJ

 • duże rozdrobnienie rynku

 • bardzo zróżnicowany poziom technologiczny i sanitarny firm

 • mała ilość firm specjalistycznych

 • stabilizacja popytu na mięso czerwone przy cyklicznych wahaniach podaży trzody


Kim jeste my

BRANŻA MIĘSNA W POLSCE

DZISIAJ

Zmniejszanie się nadwyżki podaży nad popytemoraz zmiana struktury spożycia na rzecz wzrostu spożycia mięsa nieprzetworzonego kosztem wędlin

W drodze do Unii Europejskiej:

konsolidacja dużych i średnich firm

upadek i likwidacja małych firm

wzrost spożycia mięsa kosztem spożycia wędlin

Koncentracja sprzedaży poprzez wzrost znaczenia nowych kanałów dystrybucji:

supermarketów i hipermarketów


Kim jeste my

BRANŻA MIĘSNA W POLSCE

JUTRO

Powolny lecz systematyczny wzrost cen mięsaoraz kontynuacja zmiany struktury spożycia.

Przystąpienie do Unii Europejskiej

normy HACCP, ISO

wymogi fitosanitarne

duże nakładyfinansowe

Szansa dla dużych, wyspecjalizowanych zakładów, które dokonały tych inwestycji.


Kim jeste my

ŹRÓDŁA SUKCESU SPÓŁKI

 • specjalizacja

 • duża skala działania

 • lokalizacja w największych zagłębiach produkcji żywca wieprzowego:

  minimalizacja kosztu dowozu żywca

  zmniejszenie skutków wahań cen na rynku żywca wieprzowego

 • nastawienie na klienta hurtowego:

  - sieci handlowe

  - eksport

  - zakłady przetwórstwa mięsnego

  - hurtownie mięsa


Kim jeste my

ŹRÓDŁA SUKCESU SPÓŁKI

Efektywność wyrażona w racjonalności zatrudnienia

Dane w tys. zł

E prognoza Zarządu

*uwzględniono IV kw. 2001 i I-III kw 2002

Z sektora drobiarskiego wybrano Indykpol jako spółkę o najlepszej kondycji finansowej.


Kim jeste my

ŹRÓDŁA SUKCESU SPÓŁKI

Uzyskanie:

- certyfikatów jakości HACCP (grudzień 2002)

- eksportowych uprawnień unijnych (styczeń-luty 2003)

- ISO 9001:2000 i ISO 14001 (marzec 2003)

wejście do nowego segmentu rynku - dostawy do przedsiębiorstw eksportujących produkty do UE

rozszerzenie współpracy z hipermarketami

progresja eksportu na rynki europejskie


Kim jeste my

ŹRÓDŁA SUKCESU SPÓŁKI

ZM DUDA S.A. osiąga stały zysk na ubitej sztuceniezależnie od okresowych wahań cen skupu.

liczba ubitych sztuk

zysk firmy i udział w rynku


Kim jeste my

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

A SZTUKIPRZETWORZONE


Kim jeste my

MOCNE STRONY SPÓŁKI

 • wysoka jakość oferowanych produktów

 • łatwość dostosowywania oferty do potrzeb i wymagań odbiorców

 • umowy z dużymi kontrahentami

 • zdolność do kompleksowego przerobu surowców rzeźnych

 • duże wykorzystanie mocy produkcyjnych


Kim jeste my

MOCNE STRONY SPÓŁKI

 • zakład przystosowany do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej

 • działanie proekologiczne minimalizujące wpływ na środowisko naturalne

 • doświadczenie i wysokie kwalifikacje menedżerów

 • konkurencyjność cenowa

 • wysoka wydajność pracowników


Kim jeste my

SŁABE STRONY SPÓŁKI

 • charakterystyczne dla branży krótkie terminy płatności zobowiązań i długie okresy spływu należności

 • duże zapotrzebowanie na środki obrotowe potrzebne do finansowania zakupów u indywidualnych dostawców surowca

 • częściowe uzależnienie od współpracy z dużymi partnerami handlowymi


Kim jeste my

SZANSE

 • ścisła współpraca z sieciami handlowymi o wzrastającym znaczeniu na rynku

 • wysoce dynamiczna zmiana struktury eksportu o identycznym charakterze jak na rynku krajowym

 • elastyczność i dostosowywanie

  się do wymogów rynku

 • dbałość o wizerunek firmy


Kim jeste my

ZAGROŻENIA

 • rosnąca konkurencja i umacnianie pozycji znaczących podmiotów krajowych

 • możliwość napływu tańszych – dotowanych i wysokiej jakości produktów z krajów UE

 • skokowe zmiany cen żywca

 • występowanie ogólnoświatowych zagrożeń zdrowotnych wśród zwierząt hodowlanych


Kim jeste my

WAŻNI KLIENCI I PARTNERZY

 • sieci handlowe

 • firmy zagraniczne - eksport

 • Agencja Rynku Rolnego

 • zakłady przetwórstwa mięsnego

 • hurtownie mięsa


Kim jeste my

UDZIAŁ W RYNKU

W ciągu ostatnich dwóch lat Zakłady Mięsne DUDA S.A. podwoiły przychody.

Przychody osiągną na koniec roku ponad 220 mln zł.

Obecny udział firmy w rynku mięsnym wynosi 5%.

Spółka planuje jego zwiększenie do 10% w perspektywie 2 lat.


Kim jeste my

STRUKTURA SPRZEDAŻY

Wybrane elementy struktury sprzedaży Emitenta

udział procentowy eksportu w przychodach

udział procentowy sprzedaży do sieci super i hipermarketów w przychodach


Kim jeste my

DOKONANIA SPÓŁKI

 • drugie miejsce w rankingu firm z branży mięsnej za rok 2001 miesięcznika BOSS Rolnictwo

 • certyfikat “PROMOTOR EKOLOGII” - II i III edycji konkursu “Przyjaźni środowisku” pod patronatem Prezydenta RP

 • tytuł “Firma przyjazna środowisku” w IV edycji konkursu - za całokształt wkładu na rzecz ochrony środowiska

 • statuetka “ZŁOTEJ SZYNKI 2000” – za wzorową współpracę z grupami producenckimiKim jeste my

CELE EMISJI

 • zakup pakietów kontrolnych akcji podmiotów branżowych

 • rozbudowa ubojni dostosowanej do wymogów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej

 • zwiększenie kapitału obrotowego

 • zakup specjalistycznych środków transportu do przewozu żywca i mięsa

 • budowa nowoczesnego zaplecza surowcowego


Kim jeste my

OPIS EMISJI

Kapitał zakładowy 23 mln złotych

Liczba oferowanych akcji 1 mln do 2 mln sztuk

Cena emisyjna 1 akcji20,0-26,0 złotych

Wartość oferty 20 do 52 mln złotych

Kapitał własny Spółki po ofercie52,3 do 82,3 mln złotych

Wartość Spółki po ofercie66 do 111,8 mln złotych

Docelowy rynek notowańRynek równoległy

notowania ciągłe

Udział nowych Akcjonariuszy w Spółce 30,3% do 46,5% akcji i głosów na WZA


Kim jeste my

OPIS EMISJI

Cena akcji: 20 zł


Kim jeste my

EMITENT NA TLE BRANŻY

dane w tys. zł

E prognoza Zarządu*uwzględniono IV kw. 2001 i I-III kw 2002

Z sektora drobiarskiego wybrano Indykpol jako spółkę o najlepszej kondycji finansowej.


Kim jeste my

PODSUMOWANIE

 • Jasno sprecyzowany cel i pozycja w branży, jaki mają osiągnąć Spółka i Akcjonariusze.

 • Zespół przekonany o celowości drogi i zdolny ją pokonać.

 • Umiejętność i chęć podzielenia się władzą, firmą, zyskami i odpowiedzialnością.

 • Biznes z gospodarzem.

 • Można im zaufać.

 • CZAS AKCJI - ZM DUDA S.A.