slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Název projektu: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Název projektu:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Název projektu: - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Realizace projektu Podpora SVP na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Název projektu: Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v  Ostravě

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Název projektu:' - chenoa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Realizace projektu Podpora SVP na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Název projektu:

Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě

Zkrácený název projektu:

Podpora SVP

Termín realizace projektu:

06. 02. 2012 – 31. 01. 2015

Registrační číslo projektu:

OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

hlavn e itelsk t m projektu podpora svp
Hlavní řešitelský tým projektu Podpora SVP

Řešitel projektu

PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. (PdF OU)

Manažeři klíčových aktivit projektu

Mgr. Eva Zezulková, Ph.D. (PdF OU)

Ing. Zdenka Telnarová, Ph.D. (PřF OU)

PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. (PdF OU)

Ing. Jiří Vrubel (rektorát OU)

Mgr. Hana Novohradská (PdF OU)

c le projektu podpora svp
Cíle projektu Podpora SVP
 • Umožnění terciárního (vysokoškolského) vzdělání pro osoby se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Vytvoření inkluzivního prostředí – tzn. „tolerantního“ prostředí pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Sestavení vhodných studijních oborů pro studenty se SVP s ohledem na jejich budoucí uplatnění na trhu práce
c le projektu podpora svp1
Cíle projektu Podpora SVP
 • Vzdělávání akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Ostravské univerzity v otázkách zpřístupňování vysokoškolského studia uchazečům a studentům se zdravotním postižením prostřednictvím e-Learningovýchkurzů
 • Tvorba studijních opor a podpůrných didaktických materiálů pro studenty se SVP – s ohledem na jejich konkrétní specifickou potřebu
c lov skupina studenti se specifickou vzd l vac pot ebou
Cílová skupina: studenti se specifickou vzdělávací potřebou
 • student s postižením zraku, sluchu
 • student s pohybovým postižením
 • student se specifickými poruchami učení
 • student s psychickou poruchou
 • student s chronickým somatickým onemocněním
 • student s narušenou komunikační schopností
kl ov aktivity projektu podpora svp
Klíčové aktivity projektu Podpora SVP

KA1 - Inovace studijních programů

KA2 – Zvyšování odborných kompetencí akademických i neakademických pracovníků OU v Ostravě k podpoře inkluzivního vzdělávání studentů se SVP

KA3 – Zavádění monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy

KA4 - Architektonické zpřístupnění budov na OU v Ostravě studentům se SVP

KA5 - Inkluzivní prostředí na OU v Ostravě

kl ov v stupy projektu podpora svp
Klíčové výstupy projektu Podpora SVP

KA1

 • Inovované předměty pro studenty se SVP
 • Sdílená výuka předmětů mezi fakultami
 • 100 studijních opor v elektronické i tištěné podobě pro studenty se SVP
 • Tvorba didaktického materiálu – CD a DVD k inovovaným předmětům
 • E-learningové kurzy LMS
 • Metodika k inovaci předmětů
kl ov v stupy projektu podpora svp1
Klíčové výstupy projektu Podpora SVP

KA2

E-learningové kurzy:

 • Studenti se specifickými potřebami na VŠ
 • Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením
 • Metodická příprava výuky a tvorba prezentací s využitím moderních technologií Merlingo
 • Znakový jazyk pro začátečníky a pokročilé
 • Osobní asistence
kl ov v stupy projektu podpora svp2
Klíčové výstupy projektu Podpora SVP

KA3

 • Realizace profesních stáží pro 10 vybraných studentů v délce 1 kalendářního měsíce u budoucích potencionálních zaměstnavatelů
 • Seznam oborů vhodných pro uchazeče se SVP o vysokoškolské studium na OU v Ostravě
 • Informace o možnostech uplatnění studentů OU se SVP na trhu práce
 • Odborné publikace a monografie s tématikou vztahující se k projektu Podpora SVP
 • Aktivní účast aktérů projektu Podpora SVP na národních a mezinárodních konferencích
kl ov v stupy projektu podpora svp3
Klíčové výstupy projektu Podpora SVP

KA4

 • Zpřístupnění budovy „B“ PdF OU – ulice Českobratrská - bezbariérovým výtahem pro osoby se zdravotním postižením
 • Zpřístupnění budovy „SC“ PdF OU- ulice Fráni Šrámka - bezbariérovou plošinou pro osoby se zdravotním postižením

KA5

 • Inovace virtuálního inkluzivního prostředí – zavádění nových funkcionalit a nových diskuzních témat
 • Pořádání workshopů pro studenty i pedagogy na téma: Zásady vhodných přístupů ke studentům se SVP
profesn st e student organizovan v r mci ka3 projektu podpora svp
Profesní stáže studentů organizované v rámci KA3 projektu Podpora SVP

Popis stáží

 • Realizace profesních stáží pro 10 vybraných studentů OU se SVP na vybraných pracovištích reflektujících studovaný obor stážisty
 • Realizace stáží pod vedením kvalifikovaných mentorů z vybraného pracoviště

Délka stáží

1 kalendářní měsíc

profesn st e student organizovan v r mci ka3 projektu podpora svp1
Profesní stáže studentů organizované v rámci KA3 projektu Podpora SVP

Cíl stáží

 • Provedení podrobného monitoringu v oblasti vzdělávání studentů se SVP v rámci Ostravské univerzity v Ostravě s cílem nastavení maximální podpory a kvalitní přípravy budoucích absolventů na nabídku trhu práce
 • Nalezení vhodných potencionálních profesí a zaměstnavatelů pro studenty OU se SVP
profesn st e student organizovan v r mci ka3 projektu podpora svp2
Profesní stáže studentů organizované v rámci KA3 projektu Podpora SVP

Náplň práce absolventů stáže

Uplatňování a využíváníteoretických znalostístudentů ze studovaného oboru:

 • Konzultace a plánování výuky i mimoškolní činnosti s metodikem stáže
 • Hospitace ve výuce, konzultace hospitované výuky s třídním učitelem, vychovatelem
 • Asistence učitele, vychovatele při profesních činnostech i mimoškolních aktivitách
 • Účast na výběru a přípravě didaktických pomůcek
profesn st e student organizovan v r mci ka3 projektu podpora svp3
Profesní stáže studentů organizované v rámci KA3 projektu Podpora SVP

Náplň práce absolventů stáže

 • Účast na realizovaných formách spolupráce s rodiči, poradenskými pracovníky, spolupracujícími institucemi
 • Spoluúčast na speciálně pedagogických edukačních, reedukačních a kompenzačních činnostech s jedinci i skupinami dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vlastní evaluace práce účastníka stáže (autoevaluace) Seznámení se s pedagogickou dokumentací
 • Seznámení se s novými výukovými metodami a formami práce
profesn st e student organizovan v r mci ka3 projektu podpora svp4
Profesní stáže studentů organizované v rámci KA3 projektu Podpora SVP

Seznam organizací nabízejících stáže – leden 2013

 • Diagnostický ústav pro mládež, Ostrava Kunčičky, Škrobálkova 16 (www.dum-ostrava.cz)
 • Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6 (www.zskarasova.webnode.cz)
 • Základní umělecká škola, Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská tř. 15 (www.zus-sokolska.cz)
profesn st e student organizovan v r mci ka3 projektu podpora svp5
Profesní stáže studentů organizované v rámci KA3 projektu Podpora SVP

První absolventi stáží

podrobn a aktu ln informace o projektu podpora svp
Podrobné a aktuální informace o projektuPodpora SVP

Vlastní www stránky projektu:

 • http://projekty.osu.cz/svp/

Napsali o projektu:

 • http://www.regionbook.com/clanek/p2il000dtdcsc8c0k8c0
 • http://projekty.osu.cz/svp/dokumenty/skolstvi.pdf
 • http://projekty.osu.cz/svp/dokumenty/scan-20120424113628-0000.pdf
 • http://www.osu.cz/dokumenty/newsletter/2012/newsletter02_2012.pdf
 • http://www.vozickari-ostrava.cz/zpravy/pageakt.htm
zaj mav odkazy na podobn t ma z oblasti vzd l v n v r
Zajímavé odkazy na podobné téma z oblasti vzdělávání v ČR
 • http://ceskomluvi.cz/videa-co-vsechno-skola-nedokaze-prestoze-to-od-ni-ocekavame/?gclid=CKbj3dmI6bUCFQK-zAodzkgAfA