norsk rettskriving 2 sammensatte spr klyder n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
”NORSK RETTSKRIVING 2” Sammensatte språklyder PowerPoint Presentation
Download Presentation
”NORSK RETTSKRIVING 2” Sammensatte språklyder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

”NORSK RETTSKRIVING 2” Sammensatte språklyder - PowerPoint PPT Presentation


  • 173 Views
  • Uploaded on

i:SEE. ”NORSK RETTSKRIVING 2” Sammensatte språklyder. Innhold i ”Norsk rettskriving 2”-heftene. I Elevheftet og Veiledningsheftet (for læreren): Kapittel 1: ’E’- og ’ Æ’-lyden med skjema for e/æ- lydens to skrivemåter, homonymer, rettskrivingsregler om e/æ- lyd og diktat .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '”NORSK RETTSKRIVING 2” Sammensatte språklyder' - chelsia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
innhold i norsk rettskriving 2 heftene
Innhold i”Norsk rettskriving 2”-heftene

I Elevheftet og Veiledningsheftet (for læreren):

Kapittel 1: ’E’- og ’Æ’-lyden med skjema for e/æ- lydens to skrivemåter, homonymer, rettskrivingsregler om e/æ- lyd og diktat .

Kapittel 2: ’O’-lyden med skjema for o-lydens skrivemåter, homonymer og oppgave.

Kapittel 3:; ’Å’-lyden med skjema for å-lydens skrivemåter, homonymer og oppgaver.

Kapittel 4: ’Ç’-lyden (’kj’-lyden) med artikulasjonsanalyse, skjema for de 5 skrivemåtene av kj-lyden, begrepet synonym, repetisjoner med rimeord og diktat.

Kapittel 5: ’∫’-lyden (’skj’-lyden) med artikulasjonsanalyse, måtene lyden kan skrives på, måten fremmedord med

lyden skrives og uttales på, og verb med lyden

Kapittel 6: /j/-lyden med skrivemåtene for j-lyden og oppgave med homonymer for lyden

(forts.)

i:SEE Conceptual Learning DA

innhold i norsk rettskriving 2 heftene1
Innhold i”Norsk rettskriving 2”-heftene

(forts.) :

Kapittel 7: /v/-lydenmed ordene som skrives med ”stum” h, oppgaver med hv-og w-ord og diktat for v- lyden.

Kapittel 8: Flere sammensatte språklyder

med ord som skrives med –ng, –gn og –nk.

Kapittel 9: ”Stum” ’D’

med fast regel om ”stum” d, substantiver og verbet i presens partisipp, etter lang vokallyd uttales ikke stum d, adjektiv som ender på –, oppgaver med homonymer, -nn eller nd, -rd eller bare r, -ld eller –ll, -lv eller –ll, og diktat.

Kapittel 10: ”Stum” ’G’ med bokstaven g der den ikke uttales etter bokstaven l eller suffiksendelsene -dig, -lig, -rig og –tig.

og i tillegg i Veiledningsheftet:

Kapittel 11: Analysemodell – begrepsavklaring med begrepsanalyse, begrepsforklaring og begrepsavklaring.

Kapittel 12: Grunnleggende begrepssystem

med grunnleggende begreper (GB), forklaring av grunnleggende begreps- system , læring av (GBS) og organisering av erfaringer.

i:SEE Conceptual Learning DA

norsk rettskriving 2 heftene
”Norsk rettskriving 2”-heftene

handler om de sammensatte språklydene i det norske språket. Denne presentasjonen er eksempel fra kapittel 4 i heftene og gir forklaring på hva en sammensatt språklyd er, og vi gjennomgår én av dem, nemlig ”kj”-lyden.

i:SEE Conceptual Learning DA

kj lyden
”kj”-lyden

Når vi hermer etter noen som ler, sier vi gjerne hi, hi, hi.

Måten vi artikulerer /h/-lyden på i hi, hi, er ganske lik den måten vi artikulerer ”kj”-klyden på.

Artikulere; forme, uttale en språklyd.

i:SEE Conceptual Learning DA

slide6

I diskusjon om artikulering blir det viktig å bevisstgjøre 1. hvor tungespissen har plass. 2. hvordan tungen er formet. 3. hvordan luften blåses ut av munnen. 4. hvilken stilling underkjeven har. 5. hvilken avstand det er mellom over- og underkjeven.Detanbefales å gå gjennom kapittel 2 om vokalene i Norsk rettskriving 1, før du begynner med ”kj”-lyden.

Hvordan artikulere

i:SEE Conceptual Learning DA

ord som begynner med kj lyd har enten bokstaven k eller t f rst i ordet
Ord som begynner med ”kj”-lydhar enten bokstaven ’k’ eller ’t’ først i ordet.

i:SEE Conceptual Learning DA

kj lyden skrives p fem forskjellige m ter
”kj”-lyden skrives på fem forskjellige måter

kj-

k foran -i

k foran –y

k foran –ei

tj- Det er ett unntak til denne regelen :

keramikk, som uttales med ”kj”-lyd.

i:SEE Conceptual Learning DA

slide9

Eksempel fra kapittel 4 i ”Norsk rettskriving 2”

4.2 Oppgave: De fem måtene /ç/-lyden kan skrives på

Finn ord som begynner med /ç/-lyd og skriv dem på riktig plass i skjemaet.

i:SEE Conceptual Learning DA

slide10

Eksempel fra kapittel 4 i ”Norsk rettskriving 2”

4.2 Svar på oppgave: De fem måtene /ç/-lyden kan skrives på

Finn ord som begynner med /ç/-lyd og skriv dem på riktig plass i skjemaet.

i:SEE Conceptual Learning DA

slide11

Eksempel fra kapittel 4 i ”Norsk rettskriving 2”

4.3 Oppgave: Begrepet synonym

Finn synonymer til disse ordene. Synonymene skal begynne med /ç/- lyden.

i:SEE Conceptual Learning DA

slide12

Eksempel fra kapittel 4 i ”Norsk rettskriving 2”

4.3 Svar på oppgave: Begrepet synonym

Finn synonymer til disse ordene. Synonymene skal begynne med /ç/- lyden.

i:SEE Conceptual Learning DA

slide13

Eksempel fra kapittel 4 i ”Norsk rettskriving 2”

4.5 Oppgave: Repetisjon av ç-lyd med ∫-lyd som rimeord

Finn rimeord til ordene i skjemaet.

i:SEE Conceptual Learning DA

slide14

Eksempel fra kapittel 4 i ”Norsk rettskriving 2”

4.5 Svar på oppgave: Repetisjon av ç-lyd med ∫-lyd som rimeord

Finn rimeord til ordene i skjemaet.

i:SEE Conceptual Learning DA

slide15

er to eller flere konsonanter etter hverandre og som uttales med én språklyd. ”kj”-lyden skrives på fem ulike måter. ”skj”-lyden skrives på sytten ulike måter. ”j”-lyden skrives på åtte ulike måter. ”v”-lyden skrives på tre ulike måter. I tillegg har vi ord med -ng, -gn og –nk. Disse har to språklyder, men kan for enkelte være vanskelig å lytte ut.Elevhefte ”Norsk rettskriving 2” har skjemaer for hver sammensatte språklyd som eleven skal arbeide med og fylle ut. I Veiledningshefte for lærer er det oppgaver og diktater knyttet til språklydene, samt ferdig utfylte skjemaer.

Sammensatte språklyder

i:SEE Conceptual Learning DA

oppsummering
Oppsummering

Artikulasjonsanalysen sammen med de ulike skrivemåtene de sammensatte språklydene har, bevisstgjør elevene at én språklyd kan skrives på flere forskjellige måter.

i:SEE Conceptual Learning DA