Programiranje faze
Download
1 / 11

Programiranje -Faze - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

Programiranje -Faze. Programski jezici. PROGRAMIRANJE-FAZE. Procesu programiranja predhode izvesne pripremene radnje i one zahtevaju : potpuno razmatranje i precizno formulisanje problema koji se rešava , izbor matematičkih metoda i postavljanje matematičkog modela ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Programiranje -Faze' - chaz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Programiranje faze

Programiranje-Faze

Programski jezici

IX razred prof.ValentinaTodorović


Programiranje faze1
PROGRAMIRANJE-FAZE

Procesuprogramiranjapredhodeizvesnepripremeneradnje i one zahtevaju:

 • potpunorazmatranje i preciznoformulisanjeproblemakoji se rešava,

 • izbormatematičkihmetoda i postavljanjematematičkogmodela,

 • izbor i analizanumeričkihpostupakasatačkegledištaefikasnogrešavanjadatogproblemanaračunaru.

IX razred prof.ValentinaTodorović


PROGRAMIRANJE-FAZE

IX razred prof.ValentinaTodorović


PROGRAMIRANJE-FAZE

 • Postupak izrade programa nije nimalo lak posao. Često je potrebno mnogo znanja, snalažljivosti i dobrih ideja da bismo mogli izraditi dobar program. Zato postupak izrade programa dijelimo u nekoliko faza:

 • 1. RAZUMJEVANJE PROBLEMA

 • Da bi uopšte mogli krenuti, potrebno je dobro razumijeti zadatak. Moramo znati šta se traži u zadatku i predvidjeti sve slučajeve koji se mogu dogoditi pri obradi.

 • 2. OPIS ULAZNIH I IZLAZNIH PODATAKA

 • Moramo tačno znati koji podaci su nam zadani (ulazni), kojeg su tipa, postoje li neka ograničenja za ulazne podatke. Takođe je potrebno znati i šta je nepoznato, odnosno koje podatke ćemo odrediti programom (izlazni podaci) i kojeg su tipa.

 • Ovom se fazom utvrđuje ŠTA se treba raditi a ne kako to učiniti.

 • 3. ODREDITI ALGORITAM

 • Kada točno znamo ŠTA treba raditi, potrebno je odrediti metodu, način rješavanja, odnosno KAKO riješiti zadatak. Tada tražimo dobar, brz i efikasan postupak za rješavanje problema.

 • Pritom treba paziti na redoslijed izvođenja radnji:

 • ulaz podataka

 • obrada podataka

 • izlaz podataka

 • 4. NACRTATI DIJAGRAM TOKA

 • Algoritam kojim ćemo riješiti problem prikazujemo grafički.

IX razred prof.ValentinaTodorović


PROGRAMIRANJE-FAZE

5. PISANJE PROGRAMA U NEKOM PROGRAMSKOM JEZIKU (KODIRANJE)

Opisani tok programa sada prevodimo u naredbe nekog višeg programskog jezika, odnosno pišemo program na računaru.

6. PREVOĐENJE PROGRAMA

Program treba prevesti iz višeg programskog jezika u mašinski jezik kojeg računar razumije. To rade programi prevoditelji (kompajleri).

7. IZVRŠAVANJE I TESTIRANJE PROGRAMA

Zatim po prvi puta možemo pokrenuti program na računaru. Moramo ga isprobati za različite ulazne podatke, birajući ih tako da obuhvatimo najrazličitije mogućnosti ulaznih podataka. Ako naiđemo na neku grešku, tada je ovo faza u kojoj sve greške u programu treba ispraviti.

8. PISANJE PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE

Nakon što napišemo nekoliko programa, a posebno ako su poduži, nakon nekog vremena nećemo se sjećati koji smo tačno postupak koristili za rješavanje kojeg od tih problema. Zato je važno tokom izrade programa pisati programsku dokumentaciju u kojoj su opisani svi koraci izrade programa.

9. ODRŽAVANJE PROGRAMA

Napisani program po potrebi se mora dotjerivati i prilagođavati novim zahtjevima korisnika i novoj opremi.

IX razred prof.ValentinaTodorović


PROGRAMSKI JEZICI

 • Računari se kao i ljudi sporazumevaju jezicima.

 • Jezici koje računari razumejuzovu se programski jezici.

 • Programski jezik je skup ključnih reči i pravila za njihovo korištenje koje “razume” računar.

IX razred prof.ValentinaTodorović


PROGRAMSKI JEZICI

 • Prva generacija: mašinski jezici

 • Pisanje programa za prve računare bilo je isključivo u mašinskom jeziku.

 • Mašinski jezik je binarni prikaz programa za računar, dakle, jezik nula i jedinica.

 • To je najniži mogući nivo prikaza programa za neki računar, pritom je usko vezan za samu građu računara.

 • Pisanje programa u mašinskom jeziku bilo je otežano nerazumljivim kodovima pojedinih naredbi (svaka naredba je kombinacija nula i jedinica). Zbog toga je i vjerovatnoća greške pri pisanju programa bila velika. Od programera se je zahtijevalo dobro poznavanje građe računara. A nije postojao ni jedinstven mašinski jezik, već je svaki računar imao sebi svojstven mašinski jezik..

IX razred prof.ValentinaTodorović


PROGRAMSKI JEZICI

 • Druga generacija: simbolički (asemblerski) jezici

 • Prvi korak ka “jezicima višg nivoa” bilo je uvođenje simboličkog (asemblerskog) jezika.

 • U tom jeziku programer koristi riječi za operacije i nepoznate za podatke.

 • Npr. ako treba sabratii dva broja, a mjesta u memoriji na kojima su ti brojevi zapisani označimo sa X i Y, tada u asemblerskom jeziku pišemo ADD X,Y umjesto 0110 001110 010101 u nekom mašinskom jeziku.

 • Razumijevanje programa time postaje puno lakše jer su numerički kodovi sastavljeni od nula i jedinica zamijenjeni riječima koje podsjećaju na operaciju koju treba napraviti(npr. ADD) i simbolima koji označavaju nepoznanice.

IX razred prof.ValentinaTodorović


PROGRAMSKI JEZICI

 • Treća generacija: viši programski jezici

 • Viši programski jezici omogućavaju programeru da piše programe u prirodnijem zapisu jer se skup naredbi mašinskog, odnosno asemblerskog jezika zamjenjuje jednom naredbom višeg programskog jezika. Pritom se od programera ne zahtijeva poznavanje građe računara, a isti program se može primijeniti na različitim modelima računara.

 • Takvi jezici nisu namijenjeni strogo uskom području primjene već je njima moguće rješavati relativno širok raspon zadataka.

 • Neki od jezika koji se ovdje ubrajaju su: BASIC, Pascal, C (C++), LOGO, Fortran, Ada, LISP, PROLOG,...

IX razred prof.ValentinaTodorović


PROGRAMSKI JEZICI

IX razred prof.ValentinaTodorović


PROGRAMSKI JEZICI

 • Budući da računar razumije samo mašinski jezik, da bi mogao da izvrši program napisan u bilo kojem od ovih jezika, potreban je

  "prevodilac“

  koji bi naš program preveo u mašinski jezik.

  Ti "prevodioci" su isto programi koji se još zovu jezički prevoditelji.

  Postoje dva skupa takvih jezika za prevođenje, a to su:

 • interpreteri,

 • kompajleri.

IX razred prof.ValentinaTodorović


ad