Kompetencia - Interakció - PowerPoint PPT Presentation

kompetencia interakci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kompetencia - Interakció PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kompetencia - Interakció

play fullscreen
1 / 12
Kompetencia - Interakció
96 Views
Download Presentation
chavez
Download Presentation

Kompetencia - Interakció

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kompetencia - Interakció Összeállította:Alseczné Sipos Ibolya NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola

  2. Kompetencia Legyen képes megcsinálni valamit, hihessen magában. A pedagógus erősíteni fogja a tanuló önbizalmát • ha érdeklődést mutat, hogy hogyan viszonyulnak az általa adott feladathoz. • ha esélyt ad nekik a sikerre. „Ha elfogadod, és barátsággal közelítesz felé megtanulja: szeretetet talál a világban.”

  3. Javaslatok • Mutassuk ki, hogy értékeljük az aktív részvételt! • Dicsérjünk hangosan, a hibákat az érintettel közöljük! • A tanulók legyenek a figyelem középpontjában! • Szorgalmazzuk a párbeszédet! • Fontos a közös munka, egymás segítése! • Építsünk ötleteikre! • Éreztessük, hogy hallani akarjuk a véleményüket!

  4. Értékelés A gyerekek tökéletesen meg tudják mondani, hogy: • érdekesnek találták–e az órát? • értették-e az elhangzottakat? • elegendő volt-e a segítség? • át akarják-e ismételni?

  5. Különbségek az osztályban • Tanulás és munkatempóbeli • Vérmérsékleti különbségek • Mindig adjunk annyi időt, amennyire szüksége van! (Rövidebb szöveg feldolgozása, memori-zálásra több idő…)

  6. Introvertált ember Inkább magukban reagálják le az eseményeket. A másokkal való érintkezés számukra nem kihívás, hanem fenyegetés. • Legyen idejük végiggondolni a dolgokat! • Extrovertált ember • Szeretnek kockáztatni • Szeretnek másokkal kapcsolatba lépni • Szeretnek együtt dolgozni Mindkét esetben született hajlamról van szó! Meg kell adni a lehetőséget, hogy önmaga legyen!

  7. A tanár kompetencia érzése is megrendülhet • Tanulók, akik lemaradnak Az okot máshol keressük • Intelligenciája az átlag alatt • Hiperaktív • Diszkalkuliás • Autista „Hála az égnek!” – „Nem az én hibám”

  8. Megoldás! • A „lemaradás” és a „problémás tanuló” fogalmának a kiirtása • Hogyan? Felismerjük a különbségeket! • Munkatempó • Intelligencia • Érdeklődés • Adottságok Ha felismertük, alkalmazkodunk hozzájuk! Nem problémaként, hanem kihasználható lehetőség-ként közelítjük meg!

  9. Mindenkit elfogadni olyannak, amilyen és értékelni azért, ami.

  10. Köszönöm a figyelmet!