aikakauslehdet ja internet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aikakauslehdet ja Internet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aikakauslehdet ja Internet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23
chase-carson

Aikakauslehdet ja Internet - PowerPoint PPT Presentation

107 Views
Download Presentation
Aikakauslehdet ja Internet
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aikakauslehdet ja Internet Mervi Raulos TNS Gallup Oy

 2. Internet-käyttäjien määriä 2000-luvulla Lähde: Online Trends syksy 2004 • Käyttänyt Internetiä edellisen kuukauden aikana: • Syksy 2000 2.234.000 • Syksy 2002 2.533.000 • Syksy 2004 2.938.000 • Käyttänyt Internetiä edellisen viikon aikana: • Syksy 2000 1.840.000 • Syksy 2002 2.167.000 • Syksy 2004 2.609.000

 3. Internetin käyttäjät/1000 henkilöä vuonna 2002 – TOP 12 Lähde: Tilastokeskus • Falklandinsaaret 777 • Islanti 648 • Liechtenstein 585 • Ruotsi 573 • Korea 552 • USA 551 • San Marino 531 • Niue 529 • Färsaaret 524 • Tanska 513 • Kanada 513 • Suomi 509

 4. Laajakaistan levinneisyys ja saatavuus joulukuussa 2004 Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö • 30%:lla Suomen kotitalouksista on laajakaistayhteys • 94%:lla Suomen kotitalouksista on mahdollisuus hankkia kiinteän verkon laajakaistayhteys

 5. Laajakaistayhteydet/100 kotitaloutta 30.6.2004 – TOP 10 Lähde:Liikenne- ja viestintäministeriö • Alankomaat 36 • Belgia 34 • Tanska 34 • Suomi 30 • Ruotsi 24 • Itävalta 21 • Ranska 20 • Espanja 20 • Portugali 19 • Britannia 17

 6. Aikakauslehdet ja Internet Intermediatutkimuksen erillistutkimus

 7. Aikakauslehdet ja Internet -raportti • Selvittää aikakauslehtien ja Internetin roolia suomalaisten mediapäivässä sekä niiden välisiä suhteita • Tiedot perustuvat Intermedia 2004 –tutkimuksen tuloksiin • N=1351 • Puhelininformoitu kirjekysely 3-4/2004 • Tutkimuksen toteuttaja TNS Gallup Oy

 8. Medioiden päivätavoittavuus prosentteina vuonna 2004 ja 2002

 9. Medioihin käytetty päivittäinen aika minuutteina vuonna 2004 ja 2002

 10. Internetin tavoittavuus aikakauslehtiä Seuranneiden keskuudessa, prosentteina

 11. Internetiin käytetty aika päivässä aikakauslehtiä seuranneiden keskuudessa, minuutteina

 12. Internetin käyttäjien tavoittaminen eri medioilla Indeksi 100=median tavoittavuus koko väestössä

 13. Internetin käyttäjien päivittäinen ajankäyttö medioihin. Indeksi 100=mediaan käytetty minuuttimäärä väestössä

 14. Internetin ja aikakauslehtien yhteiset käyttäjät, % Intermediatutkimus 2002, kaikki 12-69 -vuotiaat Internetin seuraaminen Aikakauslehtien seuraaminen

 15. Internetin ja aikakauslehtien yhteiset käyttäjät, % Intermediatutkimus 2004, kaikki 12-69 -vuotiaat Internetin seuraaminen Aikakauslehtien seuraaminen

 16. Netin sekä aikakauslehtien käyttäjien profiili. Indeksi 100=kaikki 12-69 -vuotiaat

 17. Netin sekä aikakauslehtien käyttäjien profiili. Indeksi 100=kaikki 12-69 -vuotiaat

 18. Netin sekä aikakauslehtien käyttäjien profiili. Indeksi 100=kaikki 12-69 -vuotiaat

 19. Internetin käyttäjien päivätavoittavuus lehtiryhmittäin. Indeksi 100=tavoittavuus väestössä

 20. Internetin käyttäjien päivittäinen ajankäyttö lehtiryhmittäin. Indeksi 100=minuuttimäärä väestössä

 21. Aikakauslehtiä ja Internetiä seurataan erityisesti silloin, kun halutaan • tietoa ja virikkeitä harrastuksiin • oppia uusia asioita • taustatietoja uusista asioista ja ilmiöistä • kuluttaa aikaa • parantaa yleissivistystä • vinkkejä vapaa-ajan viettoon

 22. Johtopäätöksiä • Aikakauslehtien lukijat ovat keskimääräistä aktiivisempia netin käyttäjiä • Nettikäyttäjät tavoitetaan keskimääräistä paremmin aikakauslehdillä • Aikakauslehtinettarit ovat nuoria menestyjiä • Autoilun ja tekniikan lehdet, harrastelehdet sekä nuortenlehdet suosiossa

 23. Kiitos