Porovnanie drahokovov ch mineraliz ci v oblasti pukanec nov ba a a rudno nad hronom
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


  • 158 Views
  • Uploaded on

Porovnanie drahokovových mineralizácií v oblasti Pukanec, Nová Baňa a Rudno nad Hronom. Juraj Žitňan. Cieľ práce: teoretické oboznámenie sa s dostupnými materiálmi z oblasti študovaných lokalít a ich vzájomné porovnanie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - charis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Porovnanie drahokovov ch mineraliz ci v oblasti pukanec nov ba a a rudno nad hronom

Porovnanie drahokovových mineralizácií v oblasti Pukanec, Nová Baňa a Rudno nad Hronom

Juraj Žitňan


Porovnanie drahokovov ch mineraliz ci v oblasti pukanec nov ba a a rudno nad hronom

Cieľ práce: teoretické oboznámenie sa s dostupnými materiálmi z oblasti študovaných lokalít a ich vzájomné porovnanie

Územie je v juhovýchodnej časti centrálnej vulkanicko-tektonickej zóny Štiavnických vrchov. Vo vrchnej časti územia sú andezitové komlexy spodnej aj vrchnej stratovulkanickej stavby, v spodnej etáži horniny chočskej a v širšom okolí aj križňanskej tektonickej jednotky.


Porovnanie drahokovov ch mineraliz ci v oblasti pukanec nov ba a a rudno nad hronom

V rudnom poli Pukanec s materiálmi z oblasti študovaných lokalít a ich vzájomné porovnanie ú prítomné dva typy mineralizácie: impregnačná Cu – porfýrová a žilno – žilníkova.

V genetickom type medenoporfýrových rúd sa rozlišuje:

1. staršia etapa (pyrit, pyrotín, chalkopyrit a hematit).

2. mladšia etapa (epidot, klinozoisit, chlorit, magnetit a hematit).


Porovnanie drahokovov ch mineraliz ci v oblasti pukanec nov ba a a rudno nad hronom

V žilno – žilníkovom type je vyčlenená: materiálmi z oblasti študovaných lokalít a ich vzájomné porovnanie

1. pyritová

2. polymetalická (pyrit, galenit, sfalerit, chalkopyrit, magnetit, chalkozín, bornit, epidot – klinozoisit, kremeň, karbonáty, fluorit)

3. drahokovová (sulfoarzenidy Ag a Cu, arentit, zlato, galenit, sfalerit, chalkopyrit, kremeň, karbonáty)

4. chalcedón – zeolitová etapa


Porovnanie drahokovov ch mineraliz ci v oblasti pukanec nov ba a a rudno nad hronom

Drahokovovú mineralizáciu reprezentuje zlato a bližšie neidentifikované Ag – sulfosoli, sfarbené do čierna mangánovými povlakmi, ktoré tvorili hniezda a žilky v kremeňovo – karbonátovej žilovine.


Porovnanie drahokovov ch mineraliz ci v oblasti pukanec nov ba a a rudno nad hronom

Rudno nad Hronom neidentifikované Ag – sulfosoli, sfarbené do čierna mangánovými povlakmi, ktoré tvorili hniezda a žilky v kremeňovo – karbonátovej žilovine

Drahokovové žilné zrudnenie je charakteristické žilnou výplňou kremeň – karbonát. Drahokovovú mineralizáciu tvorí zlato s vysokým podielom Ag - ,,elektrum,, ďalej argentit a sulfosoli Ag. Zlato vystupuje v rýdzej forme a jednak určité množstvo asi prítomné vo forme mikroprímesí v pyrite a Ag ako prímes v galenite a chalkopyrite .


Porovnanie drahokovov ch mineraliz ci v oblasti pukanec nov ba a a rudno nad hronom

Nová Baňa neidentifikované Ag – sulfosoli, sfarbené do čierna mangánovými povlakmi, ktoré tvorili hniezda a žilky v kremeňovo – karbonátovej žilovine

rudnú mineralizáciu zastupuje najmä zlatonosný pyrit a markazit, ktoré tvorili jemné žilky a impregnácie.

z ďalších rudných minerálov sa zistili arzenopyrit, antimonit, metastibnit, elektrum, striebro, galenit, akantit, Ag-sulfosoli s zriedkavo tiež sfalerit, chalkopyrit, tetraedrit a auripigment

zlato sa viaže na pyrit, tiež sa vyskytovalo rozptýlené v hniezdach Ag- sulfosolí a sfaleritu alebo sa nachádzalo vo forme vláknitých, kríčkovitých a kostrovitých agregátov v dutinách pórovitého kremeňa, najnovšie sa zistilo aj dutinách jaspisu


Bibliografia
Bibliografia neidentifikované Ag – sulfosoli, sfarbené do čierna mangánovými povlakmi, ktoré tvorili hniezda a žilky v kremeňovo – karbonátovej žilovine

  • Bahna, B. and Chovan, M., 2001: Low-Sulfidation Type of Epitermal Au/Ag Mineralization near Pukanec (Central Slovakia Neogene Volcanic Fields). GeoLines, 13, 11-17.

  • Brlay, A. a Lexa J., 1982: Stanovenie progn=ozov7ch zásob zlata a porfýrových rúd na pukanských žilách. Manuskript, archív ŠGUDŠ, Bratislava

  • Gazdík a Durbák, 1997: Pukanec, Au-Ag, Vp. Manuskript, archív ŠGÚĎŠ, Bratislava.


Porovnanie drahokovov ch mineraliz ci v oblasti pukanec nov ba a a rudno nad hronom

Harman. M., 1959: Správa o geologiských pomeroch okolia Pukanca. Manuskript, archív ŠGÚĎŠ, Bratislava

Hedenquist, J.W., 1995: Hydrotermal processes in intrusian – related systems: charakteristis, examples and origin of epithermal deposits. In: Molnár. F., Lexa J. a Hedenqvist J.W., Epithermal mineralization of the Western Carpatian, Guidebook, Soc. of Ecom. Geol.

Koděra, M. et al., 1990: Topografická mineralógia Slovenska, 2. Veda, Bratislava, 585-1098.

Smolka J. et al., 1988: Záverečná správa: Rudno – Brehy – Pukanec, VP, Pb-Zn-Cu rudy. Manuskript, archív ŠGÚDŠ, Bratislava.


Porovnanie drahokovov ch mineraliz ci v oblasti pukanec nov ba a a rudno nad hronom

Smolka, J., 1995: Informácia: Au – Ag prognóznosť rudného poľa Pukanec. Manuskript, archív ŠGÚDŠ, Bratislava.

Smolka, J., 1998: Záverečná správa: Pukanec, Au-Ag rudy, VP. Manuskript, archív ŠGÚDŠ, Bratislava.

Http://econgeol.geoscienceworld.org