Přání ke svátku matek - PowerPoint PPT Presentation

p n ke sv tku matek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Přání ke svátku matek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Přání ke svátku matek

play fullscreen
1 / 14
Přání ke svátku matek
235 Views
Download Presentation
channing-marcel
Download Presentation

Přání ke svátku matek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Přání ke svátku matek PČ_027_Práce s drobným materiálem_Přání ke svátku matek Autor: Mgr. Petra Zdráhalová Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

 2. Anotace: • Digitální učební materiál je určen pro názorné vytvoření prostřednictvím fotografií papírové přání ke svátku matek, seznamuje s tradicí Svátku matek • Materiál rozvíjí dětskou jemnou motoriku a fantazii, vysvětluje práci s papírem a vede k zamyšlení nad citovými vztahy v rodině • Je určen pro předmět Pracovní činnosti a 5. ročník

 3. Práce s papírem • Papír je jeden z nejdostupnějších materiálů • Papír můžeme ohýbat, střihat, trhat, skládat, řezat, sešívat a lepit • Před prací je třeba promyslet, jaký papír použijeme,protože každý papír má jiné vlastnosti • S některými pomůckami např. nůžkami, jehlou a nožem je třeba zacházet opatrně • Při práci s lepidlem je důležité umývat si často ruce, nejíst, nepít a dobře větrat • Seznamte se také s různými formáty – velikostmi papíru např. A4 (velký sešit), A5 (malý sešit) • Vyrob si a navrhni vzorník různých druhů papíru Dnes si vyrobíme netradiční přání ke Svátku matek.

 4. Svátek matek Dnem matek vzdáváme poctu našim maminkám. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě. V České republice připadá Den matek na druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené (viz. obr.). Jeho původ je už ve starověkém Řecku, kdy se slavil svátek plodnosti a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybelé, matky bohů. Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla roku 1907 na počest Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek. O pět let později vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek, konající se druhou květnovou neděli. V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce byl zatlačen do pozadí komunisty oslavami Mezinárodního dne žen, ve zkratce MDŽ (slaveného vždy 8. března). Po roce 1989 se opět začal slavit veřejně. Tento den doplňuje Den otců, který oslavuje otce a slaví se vždy třetí neděli v červnu.

 5. Připravíme si: Barevné tvrdé papíry formátu A5 (na fotografii vidíme formát A4), měkké barevné papíry, pravítko, lepidlo Herkules, tužku a nůžky nebo řezačku na papír

 6. Proužky Na měkkém barevném papíru nalinkujeme proužky o max. šířce 0,5 mm, pečlivě je nastříháme nebo nařežeme na řezačce papíru, proužek stočíme do ruličky a konec zalepíme. Takto si připravíme několik různobarevných ruliček.

 7. Motiv přáníčka Přáníčko buď přeložíme nebo jej vytvoříme jako obrázek. Rozmyšlený motiv obrázku postupně pečlivě nalepujeme ruličkami na tvrdý podklad.

 8. Střídání barev Můžeme nalepovat i různé velikosti a tloušťky ruliček, obrázek tak bude plastičtější. Motiv květiny je pěkné vytvářet různými barvami.

 9. Pečlivost Přestože se nám práce zdá jednoduchá, nespěcháme, protože jen při pečlivém tvoření a lepení vzniknou ornamenty, které na barevném podkladě hezky vyniknou.

 10. Barevné tvoření Motivy květin dotvoříme barevnými stonky, případně barevnou stuhou nebo rámečkem kolem obrázku…, záleží na naší fantazii.

 11. Dokončení Na levém obrázku jsme nápaditě dodělali pozadí, protože bílý podklad byl ušpiněný od lepidla, pravý obrázek je pěkně čistý a necháme ho takto.

 12. Další nápady Na zadní stranu nebo dovnitř přání napíšeme hezké věnování nebo krátkou básničku mamince k svátku a připravíme jej na slavnostní den.

 13. Výstavka hotových prací

 14. Použité zdroje a citace: • Fotografie vlastní • KOCIÁNOVÁ, Lucie a kol. Praktické činnosti. Praha: Fortuna, 1997, ISBN 80-7168-441-4. • DUROVA. wikipedia [online]. [cit. 9.8.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mother%27s_day_gifts.jpg • http://cs.wikipedia.org/wiki