l ikelilled e kursus floristika eriala pilastele n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LÕIKELILLED e- kursus floristika eriala õpilastele PowerPoint Presentation
Download Presentation
LÕIKELILLED e- kursus floristika eriala õpilastele

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

LÕIKELILLED e- kursus floristika eriala õpilastele - PowerPoint PPT Presentation


 • 381 Views
 • Uploaded on

LÕIKELILLED e- kursus floristika eriala õpilastele. õpetaja Taavi Tuulik haridustehnoloog Külli Jesmin florist- konsultant Kai Vahtra Suuremõisa Tehnikum, 2006. Kursuse üldandmed. lõikelillede kursus on osa floristika eriala õpingutest

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

LÕIKELILLED e- kursus floristika eriala õpilastele


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l ikelilled e kursus floristika eriala pilastele

LÕIKELILLEDe- kursus floristika eriala õpilastele

õpetaja Taavi Tuulik

haridustehnoloog Külli Jesmin

florist- konsultant Kai Vahtra

Suuremõisa Tehnikum, 2006

kursuse ldandmed
Kursuse üldandmed
 • lõikelillede kursus on osa floristika eriala õpingutest
 • kursus on kasutusel Suuremõisa Tehnikumis floristika eriala I kursuse õpetamisel alates XI 2006
kursuse ldandmed1
Kursuse üldandmed
 • kursuse maht: 4 õppenädalat

(160 tundi, sh. 40 tundi auditoorset ja 120 tundi iseseisvat tööd)

 • kursus kasutab Moodle õpikeskkonda ja asub Suuremõisa Tehnikumi kodulehel aadressil:

https://www.smt.edu.ee/moodle/

kursuse eesm rgid
Kursuse eesmärgid
 • tutvumine floristitöös enam kasutatavate taimmaterjalidega, nende säilitamise, töötlemise ja konserveerimise põhiliste võtetega
 • e-kursus on eriti sobiv kasutamiseks tsükliõppes, kus auditoorse töö osakaal on suhteliselt väike
kursuse eesm rgid1
Kursuse eesmärgid
 • põhiline eesmärk on õpilaste iseseisva töö korraldamine- eriti lõikelillede sortimendi, taimede nimetuste ja omaduste õppimisel
kursuse k igus toimuvad
Kursuse käigus toimuvad:
 • auditoorsed loengud ja praktikumid
 • iseseisev töö (õppematerjalide läbitöötamine, iseseisvate ülesannete täitmine, töö enesekontrolli testidega)
 • rühmatöö
 • arvestuslike testide sooritamine
 • foorumid
ppematerjalid
Õppematerjalid
 • taimede nimekirjad
 • õppematerjalid lõikelillede koristamise, ladustamise ja käsitsemise kohta
 • õppematerjalid taimede kuivatamise ja ajatamise kohta
 • õpiobjekt “Lõikelillede hierarhia”
ppematerjalid1
Õppematerjalid
 • taimi (lõikelilled, lõikeroheline, kuivtaimed) ja muid lilleseades kasutatavaid materjale tutvustavad materjalid MS PowerPoint esitlustena
 • kursusel tutvustatakse üle 300 erinevat lilleseades kasutatavat taime ja muud materjali kokku 310 slaidil
ppematerjalid2
Õppematerjalid
 • kursus tutvustab suuremat osa lillekaubanduses levinud taimmaterjalidest
 • eriala kohustuslik taimede nimekiri sisaldab lõikelillede, lõikerohelise, kuivtaimede ja avamaataimede osas 200 taimeperekonda, seega on pakutava lisamaterjali osakaal küllalt suur
ppematerjalid3
Õppematerjalid
 • Iga käsitletavate taimede kohta on esitatud järgmised andmed:
  • nimed eesti ja ladina keeles, rahvapärased ja kaubanduslikud nimetused, süstemaatiline kuuluvus
  • päritolu
  • asend lõikelillede hierarhias
  • andmed koristamise, säilitamise ja töötlemise nõuete kohta
  • säilivusaeg soodsate tingimuste korral
enesekontrolli testid
Enesekontrolli testid
 • enesekontrolli testid on koostatud õpilaste iseseisvaks taimenimede (eesti ja ladina) õigekirja ja taimede tundmise kontrollimiseks
 • enesekontrolli teste on kokku 7, igas 30-75 küsimust
 • teste saab sooritada korduvalt, tulemused on teadmiseks õpilasele endale
iseseisvad praktilised lesanded
Iseseisvad praktilised ülesanded
 • lõikelillede ja lõikerohelise säilivuskatsed
 • puu- ja põõsaokste ajatamine
 • tulemused postitatakse foorumisse
r hmat
Rühmatöö
 • lõikelillede ja lõikerohelise kasutamise analüüs lilleseades (foto järgi)
 • kasutatud taimede äratundmine
 • tulemused esitatakse Wikina
arvestuslikud kontrollt d
Arvestuslikud kontrolltööd
 • õpilasel tuleb tähtajaliselt sooritada 3 arvestuslikku kontrolltööd
 • kontrolltööde tegemisel on ajalimiit
 • küsimused on taimede tundmise, taimenimede teadmise ja teoreetiliste teemade kohta
hindamine
Hindamine
 • lõpphinde saamiseks eelduseks on kõigi iseseisvate tööde ja rühmatöö tulemuste tähtaegne esitamine
 • lõpphinne kujuneb kõigi arvestuslike kontrolltööde hinnete keskmisest
kokkuv tteks
Kokkuvõtteks
 • Suuremõisa Tehnikumi floristika I lennu õpingute ajal 2004-2006 ilmnesid väga selgelt tsükliõppes floristikat õppivate õpilaste vajadused e-õppe järele
kokkuv tteks1
Kokkuvõtteks
 • tagasiside on seni näidanud, et eriti kõrgelt hindavad õpilased arvukate enesekontrolli testide olemasolu, mis aitab paremini seda väga mahukat materjali omandada
kokkuv tteks2
Kokkuvõtteks
 • taimede õppimisel on väga oluline rohke pildimaterjali olemasolu
 • kursuse materjalides on kasutatud nii originaalfotosid kui ka reprosid kataloogidest ja lillekaubandusega tegelevate firmade kodulehtedelt
kokkuv tteks3
Kokkuvõtteks
 • lillekaubanduses on lõikelilled ja –roheline sageli levinud kõikvõimalike erinevates keeltes kaubanduslike nimetuste all
 • väga oluline töö selle kursuse materjalide koostamisel oli taimede tegelike teaduslike nimede kindlaks tegemine ning taimede käsitsemist puudutava informatsiooni leidmine ja korrastamine