slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN TRUNG ƯƠNG. TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 2011. BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN TRUNG ƯƠNG. QUY TRÌNH TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 2011' - chaney


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN TRUNG ƯƠNG

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ

TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 2011

slide2

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN TRUNG ƯƠNG

QUY TRÌNH

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ

slide3

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUY TRÌNH

PHẦN 1- NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích

2. Các loại lớp tập huấn

3. Thành phần tham gia

4. Yêu cầu

5. Phương pháp tập huấn

PHẦN 2. QUI ĐỊNH CỤ THỂ (cho từng loại lớp tập huấn)

1. Mục đích yêu cầu

2. Thành phần tham dự

3. Nội dung tập huấn

4. Thời gian tập huấn

5. Qui trình tập huấn

slide4

PHẦN 1. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

 • Mục đích: trang bị kiến thức về những ND cơ bản liên quan đến TĐT để thực hiện tốt các NV được phân công trong cuộc TĐT
 • Các loại lớp tập huấn
 • - Lớp TH do BCĐ TĐT TW tổ chức (lớp TH TW)
 • - Lớp TH do BCĐ TĐT cấp tỉnh tổ chức (lớp TH cấp tỉnh)
 • - Lớp TH do BCĐ TĐT cấp huyện tổ chức (lớp TH cấp H)
 • 3. Thành phần tham gia
 • - Học viên
 • - Giảng viên
 • - Giám sát viên
 • - Ban tổ chức
slide5

PHẦN 1. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG (tiếp)

4. Yêu cầu đối với các lớp TH

4.1. Yêu cầu chung

- Đạt được mục đích từng lớp tập huấn

- Đúng chương trình, KH, thời gian, chế độ tài chính, an toàn về người & tài sản

4.2. Yêu cầu đối với từng thành phần tham dự

- Giảng viên: thực hiện đầy đủ các chương trình giảng, thực tập

- Học viên: tham gia nghiêm túc, đầy đủ các tiết học, bào tập thực hành, buổi thực địa, làm bài kiểm tra…

5. Phương pháp tập huấn

- Kết hợp giảng, thảo luận, làm bài tập với thực tập tại ĐB

- Phương tiện: máy chiếu, bảng, các tài liệu, bài tập, phiếu điều tra, bút, vở gi chép

slide6

LỚP TẬP HUẤN CẤP TỈNH

 • Mục đích, yêu cầu
 • - Làm giảng viên các lớp TH cấp huyện
 • - Cán bộ tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chủ lực
 • 2. Thành phần tham dự
 • - Học viên: tối đa 04 đại biểu BCĐ, Tổ thường trực cấp H,..
 • Thành viên BCĐ, Tổ TT, GSV cấp tỉnh chưa dự TH lớp TH TW
 • - Giảng viên: Đại diện BCĐ, Tổ TT cấp tỉnh + Thống kê viên CTK
 • - BTC: Tổ TT cấp tỉnh phối hợp CTK
 • - Giám sát viên TW (do BCĐ TW bố trí)
slide7

LỚP TẬP HUẤN CẤP TỈNH (tiếp)

 • 3. Nội dung tập huấn
 • Nội dung cơ bản trong Phương án TĐT
 • Hệ thống phiếu, giải thích ND, khái niệm, pp tính, cách ghi
 • Các quy trình áp dụng trong TĐT
 • Hướng dẫn công tác giám sát, kiểm tra
 • Phương pháp kiểm tra số liệu, tổng hợp nhanh
 • Quản lý, sử dụng kinh phí cấp huyện, sử dụng trang Web điều hành TĐT…
 • Những vấn đề khác liên quan đến công tác TĐT
 • 4. Thời gian tập huấn
 • 05 ngày (xem Bảng 1)
slide8

LỚP TẬP HUẤN CẤP TỈNH (tiếp)

5. Qui trình tập huấn

Theo thời gian biểu (Bảng 1) <<

Giảng viên trình bày theo trình tự trong Bảng 1; từ vấn đề chung đến vấn đề cụ thể; từ phiếu toàn bộ đến phiếu mẫu

Học viên: tập trung nghe, ghi chép, đối chiếu, ghi ND chưa rõ, đặc thù của địa phương khác bài giảng (hỏi trực tiếp hoặc văn bản gui BTC); tích cực thảo luận

BTC tổng hợp thắc mắc, phối hợp với GV để giải đáp vào các buổi TH hoặc ở buổi giải đáp chung

Thực hành điều tra thử

Kiểm tra kết thúc lớp TH

Hướng dẫn 1 số ND khác: kinh phí, trang Web

slide9

LỚP TẬP HUẤN CẤP TỈNH (tiếp)

 • 5. Qui trình tập huấn (tiếp)
 • h) Tổng kết, bế mạc
  • Thông báo kết quả kiểm tra
  • Một số vấn đề nghiệp vụ cần lưu ý: BTC làm rõ những lỗi thường mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình TH
  • Những vấn đề liên quan về nghiệp vụ và kinh phí chưa được hướng dẫn, BCĐ tỉnh BC BCĐ TW để kịp thời giải quyết
  • Bế mạc: BTC tổng kết lại những ND đã thực hiện, nêu những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
slide10

LỚP TẬP HUẤN CẤP HUYỆN

 • 1. Các loại lớp tập huấn
  • Lớp tập huấn ĐTV, TT phiếu điều tra hộ toàn bộ (Phiếu 01..)
  • Lớp tập huấn ĐTV, TT các phiếu điều tra còn lại (02, 03, 04)
  • 2. Mục đích, yêu cầu: Đủ kiến thức để:
  • Thu thập thông tin tại đơn vị điều tra(TT, ĐTV)
  • Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong quá trình TĐT
slide11

LỚP TẬP HUẤN CẤP HUYỆN (tiếp)

3. Thành phần tham dự

3.1. Học viên lớp TH phiếu điều tra hộ toàn bộ

- Toàn bộ ĐTV, TT (cả dự phòng) thu thập thông tin Phiếu 01

- Mỗi xã, phường, thị trấn: Tối đa 2 đại biểu BCĐ TĐT cấp xã

- Thành viên BCĐ, Tổ TT TĐT cấp huyện chưa dự TH cấp tỉnh

3.2. Học viên lớp TH các phiếu điều tra còn lại

- Toàn bộ ĐTV, TT (cả dự phòng) thu thập thông tin Phiếu 02, 03, 04

- Mỗi xã, phường, thị trấn: 1 đại biểu BCĐ TĐT cấp xã

- Thành viên BCĐ, Tổ TT TĐT cấp huyện chưa dự TH cấp tỉnh

slide12

LỚP TẬP HUẤN CẤP HUYỆN (tiếp)

3.3. Giảng viên: Đại diện BCĐ, Tổ TT cấp huyện, thống kê viên Chi Cục TK, giảng viên tăng cường từ BCĐ cấp tỉnh

3.4. Ban Tổ chức: Tổ TTBCĐ cấp huyện phối hợp với Chi cục TK

3.5. Giám sát viên cấp tỉnh: Do BCĐ TĐT cấp tỉnh phân công

4. Nội dung tập huấn:

- Phương pháp tiếp cận đối tượng, đơn vị ĐT

- Nội dung các chỉ tiêu (!!!), cách ghi phiếu, cách sửa lỗi ghi sai

- Mối quan hệ giữa các phần, các chỉ tiêu, pp kiểm tra

- Tổng hợp nhanh

- Riêng Phương án, quy trình: chỉ trình bày những nội dung liên quan đến cấp xã, ĐTV, TT

slide13

LỚP TẬP HUẤN CẤP HUYỆN (tiếp)

5. Thời gian, địa điểm

5.1. Lớp TH phiếu điều tra hộ toàn diện: 2 ngày, tại huyện/ xã

5.2. Lớp TH các loại phiếu điều tra còn lại: 2 ngày, tại huyện/xã

6. Qui trình tập huấn (các bước tương tự như TH cấp tỉnh)

a) Thời gian biểu từng lớp TH: Bảng 2 >>, Bảng 3 >>

- Chú ý: đc lại đối với những huyện không có trang trại

b) Giảng viên trình bày….

c) Học viên ….

…………

Khác so với TH cấp tỉnh: về nội dung, thời gian biểu