individuell plan gj r det s enkelt som mulig n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Individuell plan: ”Gjør det så enkelt som mulig” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Individuell plan: ”Gjør det så enkelt som mulig”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Individuell plan: ”Gjør det så enkelt som mulig” - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Individuell plan: ”Gjør det så enkelt som mulig”. Individuell plan for palliative pasienter.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Individuell plan: ”Gjør det så enkelt som mulig”


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
individuell plan for palliative pasienter
Individuell plan for palliative pasienter

I Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen blir det framhevet at individuell plan for palliative pasienter skal inneholde: • Pasienten sitt skriftlige samtykke • Koordinator, for eksempel hjemmesykepleier/kreftsykepleier• Pasientens mål • Ansvarlig tjenesteyter for hvert tjenesteområde • Kontaktoversikt og ansvarsfordeling

inkludert natt, kveld og helg • Avtalt oppfølging • Klare retningslinjer ved eventuell innleggelse.

Dersom åpen innleggelse/åpen kontakt blir brukt, skal dette være klart definert.

slide3
Mål:

At pasienten får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tilbud

Forskning og brukererfaring viser at pasienten blir lyttet til, møtt med respekt, tillit og oppmuntring, og får hjelp til å se muligheter

Pasienten opplever forutsigbarhet og trygghet i møte med hjelpeapparatet

eksempel

Eksempel

Individuell plani palliasjon

individuell plan
Individuell plan
 • Samtykke til utarbeidelse av individuell plan
  • Jeg vil at det utarbeides en individuell plan for meg.
  • Jeg har forstått hva individuell plan er, og hva det innebærer å delta i ordningen.
  • Jeg er klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake.
 • Samtykket gjelder f.o.m, dato:
 • Ny gjennomgang, dato:
 • Jeg ønsker at en annen person skal delta sammen med meg, navn:
 • Jeg samtykker at plandokumentet kan distribueres til de personer som skal yte bidrag ifølge planen.
 • Det skal gis samtykke fra meg hvis andre personer enn de som er involvert i tjenestetilbudet har behov for plandokumentet.
 • Underskrift av tjenestemottaker og koordinator
mine nsker og m l
Mine ønsker og mål:
 • Jeg ønsker å dø hjemme
 • Jeg ønsker å ha færrest mulig personer inn i mitt eget hjem
 • Jeg ønsker å sitte i ”førersete” så lenge som mulig
tilleggsark vedlegg
Tilleggsark/vedlegg:

ESAS /smertekart

Ukeplan

Skjema for behovsmedikasjon

Kommunikasjonsark

Aktuelle søknader og vedtak, planer og avtaler med ansvarspersoner

mine nsker og m l1
Mine ønsker og mål:

Situasjon: Pasient med KOLS på langtidsavdeling. Har hatt hyppige innleggelser. Lite effekt av siste innleggelsene.

 • Jeg ønsker å kunne få god hjelp på sykehjemmet
 • Jeg ønsker ikke å bli innlagt igjen på sykehuset ( pga lungesykdommen)
tilleggsark vedlegg1
Tilleggsark/vedlegg:

ESAS /smertekart

Ukeplan

Skjema for behovsmedikasjon

Kommunikasjonsark

Aktuelle søknader og vedtak, planer og avtaler med ansvarspersoner