Plan for Troppen 2013 - PowerPoint PPT Presentation

plan for troppen 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plan for Troppen 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plan for Troppen 2013

play fullscreen
1 / 3
Plan for Troppen 2013
74 Views
Download Presentation
libra
Download Presentation

Plan for Troppen 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hvem er vi i dagligdagen Sanne Lederhjælper Kristoffer Leder Silas Leder Dan Tropsleder Jan Alt mulig mand Anne Sejlinstruktør Plan for Troppen 2013 Køge Søspejd Ivar Huitfeldt Gruppe

  2. Ture i foråret Ørholm Tropstur Pinsetogt Sommertogt Efterårstogt Sommertogt Den første uge af børnenes sommerferie. Nyt forsøg hvis der er tilslutning, at vi sejler 2 uger. Interessen undersøges snarest. Opfordring til brug af bådene Søndagssejlads Hverdagsaften Det behøver ikke være tirsdag Silas og Kristoffer er som regel klar  Sejlads erfaring / læring Anne skal skifte mellem patruljerne Planlægger et forældremøde kun for troppen. Plan for Troppen 2013 Køge Søspejd Ivar Huitfeldt Gruppe

  3. I troppen Arbejder for at det gode samarbejde og den gode ånd i KSS bliver ved. Sikre rammerne for et godt spejderliv I patruljerne Medvirke til, samt arbejde for at de 4 patruljer får hver deres identitet Støtte og vejlede PL PA i deres daglige arbejde i patruljerne Sikre at hver patrulje selv passer og vedligeholder deres fartøj også i ferierne Eventuelt SMS fra havnen. Kvittering til Dan . Uddannelse Sikre at PL PA som minimum har gennemført FF2 når sæsonen slutter Sikre at dem der i 2012 rykkede op gennemfører JM diplomet (ændres til Forgast) Sikre at dem der i 2012 gennemførte JM diplomet gennemfører FF1 Arrangementer Sikre at der gennemføres X antal arrangementer / ture i sejlsæsonen Lørdags, søndagssejllads eller måske en anden aften, end tirsdage. Plan for Troppen 2013 Køge Søspejd Ivar Huitfeldt Gruppe