slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kimsenin Rüyalarınızı Çalmasına İzin Vermeyin A. RUSH PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kimsenin Rüyalarınızı Çalmasına İzin Vermeyin A. RUSH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Kimsenin Rüyalarınızı Çalmasına İzin Vermeyin A. RUSH - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Kimsenin Rüyalarınızı Çalmasına İzin Vermeyin A. RUSH. PAZARLAMA PLANLAMASI İŞLE 433. ARA SINAV %25 GRUP PROJESİ %25 FİNAL SINAVI %40 SINIF İÇİ UYGULAMALAR %10. Müşteriler lehine değişen güç dengesi Ürün seçeneklerindeki büyük artış Değişen değer önerileri

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kimsenin Rüyalarınızı Çalmasına İzin Vermeyin A. RUSH' - chandler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
ARA SINAV %25

GRUP PROJESİ %25

FİNAL SINAVI %40

SINIF İÇİ UYGULAMALAR %10

slide4
Müşteriler lehine değişen güç dengesi
 • Ürün seçeneklerindeki büyük artış
 • Değişen değer önerileri
 • Değişen talep biçimleri
 • Yeni rekabetçi avantaj kaynakları
 • Güvenlik, özel hayat ve etik kaygılar
 • Açık olmayan yasal yargı yetkisi
pazarlama plan

Pazarlama planı

Pazarlama durumlarının araştırılması ve analizi, pazarlama hedeflerinin, stratejilerinin, programların geliştirilmesi ve yazılı hale getirilmesi ile hedeflere ulaşılması, faaliyetlerin uygulanması, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi için yapılandırılmış süreçtir.

slide10
Pazarlama planı; işletmenin finansal ve operasyonel hedef ve stratejilerini ortaya koyan iş (business) planı ile işletmenin uzun dönemli stratejik yönünü ifade eden stratejik planını içerir.
 • Pazarlama planları genel olarak bir yıllık hazırlanır.
slide11
Pazarlama planı bir anlamda değişim demektir.
 • Gelecekte ne yapılacağına bugünden karar verilmesi sürecidir.
 • Kaynakların doğru biçimde dağılımını, açık, ölçülebilir hedefleri, alternatif eylem planlarını ve hedeflere ulaşılması için en iyi yolun ortaya konmasını gerektirir.
pazarlama plan n n yararlar
Pazarlama planının yararları:
 • İletişim

Pazarlama planını uygulayanlar tüm hedefleri, bu hedeflerin arkasında yatan gerçekleri ve tüm detaylı faaliyetleri bilirler.

 • Bağlılık:

Pazarlama planının varlığı uygulamada grubun bağlılığının oluşmasını sağlar.

 • Sorumluluk:

Pazarlama planının çeşitli kısımlarından sorumlu bireyler sorumluklarının ne olduğunu bilirler ve plan doğrultusunda performanslarını kontrol edebilirler.

 • Tutarlılık:

Bireysel pazarlama eylemlerinin tüm planla uyumlu olması gerekir.

slide13
Pazarlama planı; işletmenin amaç ve hedeflerine nasıl ulaşacağını açık bir şekilde anlatır, planın uygulanmasında çalışanların rol ve fonksiyonlarını ortaya koyar, pazarlama faaliyetlerinin zamanlaması, kaynakların dağılımı, bireylerin görev ve sorumlulukları hususunda bilgilendirici ve yol göstericidir.
slide14
Tipik bir pazarlama planı: özet, güncel Pazar durumu (durum analizi), SWOT analizi, amaç ve hedefler, pazarlama stratejisi, pazarlama programı oluşturulması ve uygulanması ile değerlendirme ve kontrol kısımlarından oluşur.
slide15
Pazarlama planlarının işletmelere özgü ve o anki duruma göre oluşturulması gereklidir.
 • Pazarlama planı pazarlama kaynak ve fırsatlarının değerlendirilmesini, pazarlama hedeflerinin belirlenmesini ve uygulama ile kontrol için bir plan geliştirilmesi aşamalarını içeren sistematik bir süreçtir.
slide16
İyi pazarlama planı işletmenin geçmişteki ve bugünkü durumunu doğru bir biçimde ortaya koymalı, arzu edilen sonuçlarını ifade etmeli, gerekli eylem adımlarını belirtmeli buna göre uygun görevlendirmelerin yapılması sağlanmalı, planlanan eylemler için gerekli kaynakları tanımlamalı, her bir eylemin izlenmesine ve gerektiğinde kontrol edilmesine uygun bir yapıda olmalıdır.
slide17
İyi bir pazarlama planı: anlaşılabilir, esnek, tutarlı pazarlama planı ile diğer fonksiyonel alanların planlarının tutarlılığı), mantıklı olmalıdır.
 • Pazarlama planı üst yönetimle işletmenin diğer kademleri arasında bir iletişim aracını oluşturur.
s recin ad mlar
Sürecin adımları

Misyon, amaç ve hedeflerin belirlenmesi

 • İşletme misyonu işletmenin varolma amacının ifadesidir.
 • Vizyon ise işletmenin “ne olmak istediği” sorusuna cevap verir.
misyonun i letmenin nceliklerini ortaya koymas ve a a daki alanlara vurgu yapmas
misyonun işletmenin önceliklerini ortaya koyması ve aşağıdaki alanlara vurgu yapması

-Müşteri odağı (işletme kime hizmet edecek?)

-Değer yaratılması: rekabet açısından daha üstün bir yolla müşteriler, diğer paydaşlar için nasıl değer yaratacak?)

-Pazar faaliyet alanı (nerede, ne pazarlayacak?)

-Yol gösteren değerler (işletme yöneticileri, çalışanlar karar verirken hangi değerler yol gösteriyor?)

-Çekirdek yetenek (İşletmeyi rakiplerinden farklılaştıran, kolay taklit edilemez yetenekleri)

etkin bir misyon a klamas
Etkin bir misyon açıklaması

biz kimiz?,

bizim müşterimiz kimdir?,

bizi yöneten felsefe nedir?,

rekabetçi avantajlarımız yada çekirdek yeteneğimiz nelerdir?,

çalışanlarımızla, çevremizle, toplumla ilişkili ilgi ve kaygılarımız nelerdir?

slide21
Misyon herkes tarafından bilinmesi herkese duyurulması, göz önünde olması gerekmektedir.
 • Misyon açıklamasının ne çok uzun ne de kısa olmaması gerekmektedir.
 • Misyonun olabildiğince az sıklıkla değiştirilmesi gerekmektedir.
slide22
Amaç: arzu edilen sonuçların genel ve niteliksel ifadesidir, daha uzun döneme yöneliktir.
 • Hedef ise arzu edilen sonuçların niceliksel ve özel ifadesidir. Hedefler ne yapılması gerektiğini ortaya koyarken stratejiler nasıl yapılması gerektiğini ortaya koyarlar. Hedefler zaman bağımlıdır.
s recin ad mlar1
Sürecin adımları

İç ve dış durumun analizi

Durum analizi işletmenin şu anda nerede olduğunun tarifidir. Pazar çekiciliğini, rekabet durumunu ve mevcut performansını şekillendiren iç ve dış güçleri ifade eder.

slide24
DIŞ ÇEVRE:

Rekabetçi, ekonomik, sosyal, politik/yasal, teknolojik (işletmenin pazarlama faaliyetlerinde doğrudan ya da dolaylı etkiye sahip)

 • İÇ ÇEVRE
 • MÜŞTERİ ÇEVRESİ

Hedef pazarın ihtiyaçlarına ilişkin durum, bu ihtiyaçlardaki değişimler, işletme bu ihtiyaçları ne ölçüde karşılıyor

swot analizi
SWOT analizi

Swot analizi güçlü ve zayıf noktalar ile fırsat ve tehditlerin analizidir.

 • güçlü noktaları ve fırsatları belirle,
 • zayıflıkları güçlü noktalar haline getir,
 • tehditleri fırsata dönüştür,
 • zayıf noktaları ve tehditleri yok edemiyorsan en aza indirgemeye çalış
s recin ad mlar2
Sürecin adımları

Bölümlendirme, hedefleme ve konumlandırma

Bölümlendirme; benzer ihtiyaçları, istekleri, davranışları ve pazarlanan ürün ya da hizmetin talebini ya da kullanımı etkileyen diğer özelliklere sahip olan tüketicileri gruplama amacını taşır.

slide27
Pazar bölümlendirildikten sonra tek bir bölüme mi, birden fazla bölüme mi yoksa tüm pazara mı yönelik pazarlama çabalarının gerçekleştirileceğinin kararının verilmesidir. Ayrıca, işletme hedef tüketicinin aklında ürün ya da markanın farklı rekabetçi bir yerinin yaratılması yani diğer bir deyişle uygun konumlandırmanın formüle edilmesine ihtiyaç duyar.
s recin ad mlar3
Sürecin adımları

Stratejik pazarlama planı

Uygun pazarlama hedef ve taktiklerinin belirlenmesi. Pazarlama planları genel olarak büyümenin yönünün ortaya konması ile ilişkilidir.

slide29
Pazarlama stratejileri genelde 4 p ile ilgilidir. Yeni ürün geliştirilmesi, yeniden konumlandırılması, farklı ürünler ya da Pazar bölümleri için yeni fiyatlandırma, rekabetçi fiyata karar verilmesi, fiyat belirlenmesi, iletişim platformunun ve medya seçilmesi, halkla ilişkiler faaliyetlerine karar verilmesi, yeni ürün, hizmet ya da pazarlar için satış gücü organize edilmesi, kanalların seçilmesi, müşteri hizmetleri seviyelerinin belirlenmesi
slide30
Taktik pazarlama planı
 • Anahtar performans hususları için daha ayrıntılı planlar geliştirilmesi
s recin ad mlar4
Sürecin adımları

Pazarlama bütçesi

(performans ve ilerlemenin ölçülmesinin planlanması)

Bütçeleme planlama ile uygulama arasındaki geçiş adımını oluşturur. Pazarlama için gerekli olan gelir ve giderlerinin bir arada anlaşılır biçimde ortaya konması amacını taşır.

slide32
Uygulama, kontrol ve performans değerlendirmesi

En iyi plan etkin bir uygulama olmadan yararsızdır.

pazarlama planlar yakla mlar
Pazarlama planları yaklaşımları

1. yaklaşımda tüm amaçlar ve plan üst yönetim tarafından belirlenir, karar verme çabuk olmasına rağmen planların uygulanması alt birimlerin planları öğrenip yeni amaçlara ulaşmak için işleri yeniden organize etmeleri uzun süreceği için zaman alabilir.

slide34
2. yaklaşımda her bir birimin kendi amaç ve planlarını oluşturması ve üt yönetime onaylatması söz konusudur. Bu yaklaşım daha yaratıcı sonuçlar ortaya koysa da koordinasyon açısından sorunlar yaratabilir.
slide35
3. yaklaşımda ise üst yönetimin amaçları koyması ancak çeşitli birimlerin amaçlara ulaşmak için kendi planlarını oluşturması söz konusudur.