godkjent handlingsplan 2004 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Godkjent handlingsplan 2004 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Godkjent handlingsplan 2004

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 5

Godkjent handlingsplan 2004 - PowerPoint PPT Presentation

105 Views
Download Presentation
Godkjent handlingsplan 2004
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Godkjent handlingsplan 2004

  2. 2005 • Omdisponere 6,5 mill av godkjent handlingsplan • Til bruk i 2005 • Ta ned budsjettet fra 80 til 58 mill • %-vis fordeling • Vi ønsker å gjøre plass for såkornsatsningen (om vi lykkes å få management i Salten) som vil; • Som utløser statlig kapital til region/landsdel • Komme næringslivet i Salten til gode i 2005-2015 • Komme næringsliv/samfunn til gode etter såkorn-fondet er faset ut. Avkastning kan brukes til ny næringssatsning i alle kommuner i Salten i framtiden

  3. Godkjent handlingsplan 2004 – omfordeling 6,5 mill

  4. Endring for 2005 – 28 %

  5. Omdisponering 6,5 mill fra 2004 + 12 mill for 2005