rola bank w sp dzielczych w transferach wydatk w bud etowych na rolnictwo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rola banków spółdzielczych w transferach wydatków budżetowych na rolnictwo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rola banków spółdzielczych w transferach wydatków budżetowych na rolnictwo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Rola banków spółdzielczych w transferach wydatków budżetowych na rolnictwo - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Rola banków spółdzielczych w transferach wydatków budżetowych na rolnictwo. Aleksandra Szelągowska, MRRW. Europa w 2020 r. Wzrost zatrudnienia ludności w wieku produkcyjnym do co najmniej 75% Przeznaczanie na badania i rozwój 3 % PKB

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rola banków spółdzielczych w transferach wydatków budżetowych na rolnictwo' - chad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rola bank w sp dzielczych w transferach wydatk w bud etowych na rolnictwo

Rola banków spółdzielczych w transferach wydatków budżetowych na rolnictwo

Aleksandra Szelągowska, MRRW

europa w 2020 r
Europa w 2020 r.
 • Wzrost zatrudnienia ludności w wieku produkcyjnym do co najmniej 75%
 • Przeznaczanie na badania i rozwój 3 % PKB
 • Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 20% w porównaniu z 1990 r.
 • Podwyższenie stopnia edukacji młodzieży
 • Ograniczenie obszarów biedy
cele przysz ej wsp lnej polityki rolnej
Cele przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej
 • Zapewnienie warunków do produkcji żywności:
 • wsparcie dochodów rolniczych
 • poprawa konkurencyjności sektora rolnego
 • kompensaty za prowadzenie produkcji rolniczej w trudnych warunkach gospodarowania
slide4
2. Właściwe zarządzanie zasobami naturalnymi:
 • prowadzenie produkcji rolniczej w zgodzie z zasadami poszanowania środowiska
 • wprowadzanie nowych technologii produkcji
 • zabezpieczenie produkcji rolniczej przed skutkami zmian klimatu
slide5
3. Rozwój obszarów wiejskich
 • wspieranie zatrudnienia na obszarach wiejskich
 • promocja rozwoju lokalnego potencjału gospodarczego
 • wspieranie małych gospodarstw rolnych i rynków lokalnych
wsparcie polskiego rolnictwa
Wsparcie polskiego rolnictwa

Programy realizowane z udziałem budżetu UE:

- płatności bezpośrednie:

2010 - 13,5 mln zł

2011 - 13,6 mln zł

2012 - 14,3 mln zł

- PROW 2007-2013:

2010 - 12,1 mln zł

2011 - 12,7 mln zł

2012 - 12,0 mln zł

wydatki na rolnictwo w 2011 r
Wydatki na rolnictwo w 2011 r.

Projekt ustawy budżetowej na 2011 r.

wydatki krajowe - 12 703,8 mln zł

środki europejskie - 22 766,2 mln zł

wydatki na wsp finansowane program w z udzia em rodk w europejskich
wydatki na współfinansowane programów z udziałem środków europejskich
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 6 364 548 tys. zł
 • Agencja Rynku Rolnego - 354 232 tys. zł
 • Wojewodowie (wyprzedzające finansowanie) - 275 308 tys. zł
slide9
2010 2011

JPO 506,98 zł 562,09 zł/ha

UPO – poz. rośliny 356,47 zł/ha 327,28 zł/ha

rośliny na paszę 502,62 zł/ha 439,03 zł/ha

chmiel 507,54 zł/ha

876,95 zł/ha 1 420,07 zł/ha

płatność cukrowa 53,47zł/t 50,42 zł/t

owoce miękkie 1 691,80 zł/ha 1 583 zł/ha

pomidory 166,00 zł/t 157,16 zł/t

rośliny strączkowe

lub motylkowe - 207,28 zł/ha

bydło - 346,43zł/szt

owce - 105,91zł/szt

2011 rok
2011 rok
 • Kredyty preferencyjne inwestycyjne:

1. dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych w latach 1994-2010

- 538,1 mln zł

2. dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych w 2011 r. - 56,6 mln zł

3. częściowa spłata kapitału - 50 mln zł

slide11
Kredyty preferencyjne „klęskowe”:

1. dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych w latach 1996-2010

- 123,8 mln zł

2. dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych w 2011 r. - 30,9 mln zł

limity akcji kredytowej w 2011 r
Limity akcji kredytowej w 2011 r.
 • Kredyty inwestycyjne - 3 mld zł
 • Kredyty inwestycyjne z częściową spłatą kapitału przez ARMR -
 • Kredyty na wznowienie produkcji – 1 mld zł
zmiany w kredytowaniu preferencyjnym
Zmiany w kredytowaniu preferencyjnym*
 • obniżenie z 2% do 0,1 % oprocentowania kredytów bankowych na wznowienie produkcji po klęskach dla producentów rolnych, którzy ubezpieczyli co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych lub 50% zwierząt gospodarskich

_____________

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

slide14
wprowadzenie możliwości udzielania kredytów preferencyjnych oraz gwarancji i poręczeń spłaty kredytów bankowych na nabycie przez grupę producentów rolnych udziałów lub akcji spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków
slide15
wprowadzenie możliwości udzielania kredytów preferencyjnych oraz gwarancji i poręczeń spłaty kredytów bankowych na nabycie przez producentów rolnych udziałów lub akcji spółek prowadzących działalność w zakresie:

- przetwórstwa produktów rolnych,

- przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków,

lub jednoosobowych spółek Skarbu Państwa utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasieniania zwierząt gospodarskich

slide16
ustalenie kryterium 600 zł dochodu na członka rodziny jako wymogu niezbędnego do uzyskania 100 % gwarancji z ARiMR spłaty kredytu studenckiego
slide17
podwyższenie wskaźnika do ustalania oprocentowania kredytów bankowych z dopłatami do oprocentowania z ARiMR z 1,5 do 1,6 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP