Gedrag in organisaties hoofdstuk ix
Download
1 / 37

Gedrag in organisaties Hoofdstuk IX - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Gedrag in organisaties Hoofdstuk IX. Guido Valkeneers. Doelstellingen I.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gedrag in organisaties Hoofdstuk IX' - chacha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gedrag in organisaties hoofdstuk ix
Gedrag in organisatiesHoofdstuk IX

Guido Valkeneers

Gedrag in organisaties. De basis


Doelstellingen i
Doelstellingen I

Na de studie van dit hoofdstuk ben je in staat: - een omschrijving te geven van de begrippen leiderschap en management;- een beschrijving te geven van de taken van het management van Drucker; - de drie opvattingen over effectief leiderschap kunnen illustreren; - de resultaten van de karaktereigenschappen visie over leiderschap te bespreken;

Gedrag in organisaties. De basis


Doelstellingen ii
Doelstellingen II

Na de studie van dit hoofdstuk ben je in staat: - de resultaten van de gedrags-benadering van leiderschap te bespreken; - de contingentie theorie van Fiedler te bespreken; - de pad-doel theorie uit te leggen;- situationeel leiderschap van Hersey en Blanchard toe te lichten; - een onderscheid aan te geven tussen transactioneel en transformationeel leiderschap;

Gedrag in organisaties. De basis


Doelstellingen iii
Doelstellingen III

Na de studie van dit hoofdstuk ben je in staat:- een bespreking te geven van de waarde van transformationeel leiderschap voor de organisatie; - aan te geven of leiders effectief nodig zijn, of dat ze in sommige omstandigheden overbodig zijn.

Gedrag in organisaties. De basis


9 1 is leiderschap en management hetzelfde
9.1 IS leiderschap en management hetzelfde?

Volg de leider

Gedrag in organisaties. De basis


9 1 is leiderschap en management hetzelfde1
9.1 IS leiderschap en management hetzelfde?

Leiderschap is de competentie om het gedrag van een groep te sturen in de richting van één of meerdere doelstellingen. - formeel leiderschap- informeel leiderschap

Taken van management (Fayol, 1917)- plannen- organiseren- coördineren- controleren

Gedrag in organisaties. De basis


9 1 is leiderschap en management hetzelfde2
9.1 IS leiderschap en management hetzelfde?

Management volgens Drucker: - doelstellingen formuleren- organiseren- motiveren- meten- ontwikkelen

Leiding geven is een onderdeel van management

Wat is effectief leiderschap?

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen van effectief leiderschap
9.2 Diverse benaderingen van effectief leiderschap

 • De trekkenbenadering‘leaders are born, not made’Welke zijn deze karaktertrekken die voor effectief leiderschap zorgen?

 • De gedragsbenaderingKunnen we op grond van gedrag onderscheid maken tussen effectieve en niet effectieve leiders?

 • De contingentietheorieën Effectief leiderschap hangt af van de situatie

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 divers benaderingen van effectief leiderschap
9.2 Divers benaderingen van effectief leiderschap

9.2.1. De karaktereigenschappenUitgaande van observatie van politieke leiders

‘The Great man theory’

J.F. Kennedy (1917-1963) M.L.King (1929-1968)

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen
9.2 Diverse benaderingen

 • Metastudies van R. Stogdill (1948 en 1974): Een zeer groot aantal karaktertrekken werden in verband gebracht met effectief leiderschap - sterke drang om doelen te bereiken - sterk gevoel van zelfvertrouwen - de mogelijkheid om sociale systemen te structureren - …

  Vaak tegenstrijdige resultaten opgeleverd.Hoe is dat mogelijk?

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen1
9.2 Diverse benaderingen

 • Komst van de Big Five vernieuwde belangstelling voor dit onderzoek- relatie tussen opkomend leiderschap en vier van de Big Five factoren. Maar het gaat over een matige samenhang Gaat ook niet over effectief leiderschap

 • En Emotionele Intelligentie? - D. Goleman: zonder kan niet- Antonakis: geen ruimte voor EI na de g-factor en Big Five.

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen2
9.2 Diverse benaderingen

 • Is Obama een geboren leider?

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen3
9.2 Diverse benaderingen

9.2.2 Gedragsverschillen - onderzoek van de universiteit van Michigan Op basis van gesprekken met goede en minder goede leiders: drie basisdimensies: - roldifferentiatie - werknemersgerichtheid - productiegerichtheid

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen4
9.2 Diverse benaderingen

9.2.2 Gedragsverschillen - onderzoek van Ohio State universiteit op basis van vragenlijsten in industriële en militaire organisaties: twee basisdimensies - consideratie - structuur initiatie

- vergelijking van beide resultaten: - mensgerichtheid - taakgerichtheid- Evaluatie: als gedrag belangrijk is, kunnen leiders gevormd worden

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen5
9.2 Diverse benaderingen

Blake en Mouton hebben uitgaande van deze twee dimensies een leiderschapsmatrix gebouwd.

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen6
9.2 Diverse benaderingen

Blake en Mouton door combinatie van scores op deze twee dimensies diverse typen leiders- Laissez-faire: 1-1- participatieve stijl 1-9- autocratisch leiderschap 9-1- de middenweg 5-5- teamleider 9-9

Welk is de optimale leiderschapsstijl? In alle omstandigheden?

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen7
9.2 Diverse benaderingen

Is dit een mensgerichte of taakgerichte benadering van leiderschap?

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen8
9.2 Diverse benaderingen

9.2.3 Situationele benaderingEffectief leiderschap is afhankelijk van de omstandigheden.- Fiedler’s contingentietheorie- De pad-doel theorie- Hersey en Blanchard situationeel leiderschap

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen9
9.2 Diverse benaderingen

Fiedlers contingentietheoriegebruikte instrumentLeastPreferredCoworker: beschrijf de minst geliefde medewerker op basis van 16 bipolaire adjectieven. Levert de LPC scoreIndirecte meting van mensgericht/taakgericht leiderschap. Dit zijn twee polen van één dimensie.

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen10
9.2 Diverse benaderingen

Fiedlers contingentietheorieDe situatie kenmerken - relaties tussen de leider en groepsleden - de taakstructuur - de positiemacht van de leiderVoor elk van deze aspecten wordt elke situatie gedichotomiseerd in hoge en lage waarde. Door combinaties ontstaan acht situaties. Voor elk van deze situaties correlatie berekend tussen LPC score en groepseffectiviteit. Resultaat?

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen11
9.2 Diverse benaderingen

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen12
9.2 Diverse benaderingen

Het teken van de correlatie is verschillend in diverse situaties. In meest gunstige en in ongunstige situatie negatieve correlatie tussen LPC score en groepseffectiviteitIn de middelmatige situatie positieve correlatie tussen LPC score en groepseffectiviteit.

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen13
9.2 Diverse benaderingen

Toepassing model van Fiedler- twee typen van leiderschap hebben elk hun waarde. Alleen de juiste match is nodig. Hoe kan dit gerealiseerd worden? - leider vervangen - situatie aanpassen

EvaluatieEr bestaat niet één universele ideale leiderschapsstijl.

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen14
9.2 Diverse benaderingen

Evaluatie FiedlerEr is ook kritiek op de theorie (Ashour)- alle correlaties zijn niet significant- wat meet de LPC score? Is dat een meting van leiderschap?- contaminatie in het onderzoek- het gehele model werd nooit getest, enkel onderdelen hiervan.

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen15
9.2 Diverse benaderingen

9.2.3.2 De pad-doel theorie uitgangspunt is de motivatietheorie van Vroom: Motivatie is afhankelijk van - verwachting goede prestatie te leveren- goede prestatie zal aanleiding geven tot beloning- de beloning is waardevol. Leider zal de perceptie beïnvloeden.

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen16
9.2 Diverse benaderingen

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen17
9.2 Diverse benaderingen

De pad-doel theorieVier typen leiderschap- ondersteunend leiderschap- directief leiderschap- participatief leiderschap- prestatiegericht leiderschap

Welk is de empirische onderbouwing van dit model?

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen18
9.2 Diverse benaderingen

 • 9.2.3.3 Situationeel leiderschap (Hersey en Blanchard) Leider dient zijn stijl aan te passen aan de omstandigheden. Combinatie van mensgerichtheid en taakgerichtheid levert vier kwadranten opKeuze voor één van deze kwadranten afhankelijk van de taakbereidheid (readiness) van de medewerkers.

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen19
9.2 Diverse benaderingen

Hersey en BlanchardTaakbereidheid (readiness) omvat competentie en motivatie om werk uit te voeren. Vier niveaus van taakbereidheidIn functie van deze taakbereidheid keuze van leiderschap: mededelenverkopenparticiperendelegeren

Stemt Obama zijn stijl voldoende af op de omstandigheden?

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen20
9.2 Diverse benaderingen

Gedrag in organisaties. De basis


9 2 diverse benaderingen21
9.2 Diverse benaderingen

Evaluatie van theorie van Hersey en Blanchardwordt vaak toegepast in trainingenempirische basis is eerder beperkt. toont vooral aan dat er niet zoiets bestaat als de ideale stijl van leidinggeven, ongeacht de omstandigheden.

Gedrag in organisaties. De basis


9 3 hedendaagse visie
9.3 Hedendaagse visie

9.3.1 Transactioneel leiderschap versus transformationeel leiderschapliggen in het verlengde van elkaarTransformationele leiders Bass en Avalio vier I’s: - intellectuele stimulatie- individuele consideratie- idealiserende beïnvloeding- inspirerende motivatie.

Gedrag in organisaties. De basis


9 3 hedendaagse visie1
9.3 Hedendaagse visie

In het algemeen heeft transformationeel leiderschap een positieve invloed op individuele en groepsprestaties.

D. Pink: transactioneel leiderschap activeert motivatie 2.0 en transformationeel leiderschap motivatie 3.0

En in de meeste omstandigheden is motivatie 3.0 superieur t.o.v. motivatie 2.0

Gedrag in organisaties. De basis


9 3 hedendaagse visie2
9.3 Hedendaagse visie

9.3.2. Zijn leiders wel nodig? - Is leiderschap een attributie? - Zijn er situaties waarin leider overbodig wordt? - substituerende factoren - neutraliserende factoren- Bestaan er verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke leiders?

Gedrag in organisaties. De basis


9 3 hedendaagse visie3
9.3 Hedendaagse visie

Zijn er verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke leiders?

Claire de teamcoach bij Volvo Truck in Gent

Gedrag in organisaties. De basis


9 3 hedendaagse visie4
9.3 Hedendaagse visie

Gedrag in organisaties. De basis


Gedrag in organisaties hoofdstuk ix1
Gedrag in organisatiesHoofdstuk IX

Guido Valkeneers

Gedrag in organisaties. De basis