yhdistyslain ja yhdistyksen s nt jen vaikutus kokouksiin n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen vaikutus kokouksiin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen vaikutus kokouksiin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen vaikutus kokouksiin - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

Yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen vaikutus kokouksiin . Lintula t5lija01@students.oamk.fi Haikola t5haja02@students.oamk.fi Nyakossi t5nyol00@students.oamk.fi Niskala nirehe00@students.oamk.fi. Yhdistyslaki 5. luku. Päätöksenteko 20 § Yhdistyksen kokous

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen vaikutus kokouksiin' - chace


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yhdistyslain ja yhdistyksen s nt jen vaikutus kokouksiin

Yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen vaikutus kokouksiin

Lintula t5lija01@students.oamk.fi

Haikola t5haja02@students.oamk.fi

Nyakossi t5nyol00@students.oamk.fi

Niskala nirehe00@students.oamk.fi

yhdistyslaki 5 luku
Yhdistyslaki 5. luku

Päätöksenteko

20 §

Yhdistyksen kokous

 • Kokous on pidettävä säännöissä määrättynä aikana.
 • Mikäli kokousta ei ole kutsuttu koolle, on jokaisella yhdistyksen jäsenellä oikeus vaatia kokouksen pitämistä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun

 • yhdistyksen kokous niin päättää
 • yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta
 • vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
yhdistyslaki 5 luku1
Yhdistyslaki 5. luku

23 §

Kokouksessa päätettävät asiat

 • yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta

2) kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta

3) 30 §:ssä tarkoitetusta äänestys- ja vaalijärjestyksestä

4) hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta

5) tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

6) yhdistyksen purkamisesta.

slide4

Yhdistyslaki 5. luku

24 §

Kokouskutsu

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle siten kuin säännöissä on määrätty.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka. Päätöstä 23 §:ssä

mainitussa ja muussa siihen verrattavassa asiassa ei kokouksessa saa tehdä,

ellei asiaa ole mainittu kokouskutsussa.

Lähde: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503

vuosikokous
Vuosikokous

Vuosikokous

 • Lakisääteinen
 • Sisältö määritelty säännöissä
 • Alkaneen ja edellisen toimikauden käsittelyä
 • Usein jaettu kevätkokoukseen ja syyskokoukseen

Vuosikokouksessa

- Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ote ry:n säännöt

slide6

Yhdistyksen kokous

Päätösvaltaisuuden ehtona ovat:

 • Kutsun antoaika ja –tapa
 • Lakisääteiset tai sääntöjen määräämät asiat.
 • Joskus jäsenmäärä

Päätöksenteko (ellei säännöissä ole toisin määrätty)

- Jokaisella 15v täyttäneellä on äänioikeus ja yksi ääni.

 • Yli puolet äänistä saanut mielipide voittaa.
 • Tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee.
 • Jäsen ei saa äänestää kokouksessa, mikäli hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.
slide7

Tiivistelmä

 • Yhdistyksen kokouksessa tehdyt päätökset eivät ole lainvoimaisia, ellei niitä ole tehty yhdistyslaissa ja yhdistyksen säännöissä määrätyllä tavalla.
 • Yhdistyslaki säätelee millaisia asiakirjoja yhdistyksen kokouksista on laadittava. Tehdyistä päätöksistä muodostetaan pöytäkirja jonka puheenjohtaja, ja kaksi muuta henkilöä allekirjoittavat.
 • Jokaisella yhdistyksellä on oltava omat säännöt

- Yhdistyslaki antaa suuntaviivat, joita yhdistysten omat säännöt täydentävät.