Badania operacyjne
Download
1 / 40

Badania operacyjne - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Badania operacyjne. Jeśli dzisiaj jest choć w połowie tak dobre, jak jutro ma być, to prawdopodobnie będzie dwa razy lepsze niż wczoraj Norman Augustine. Wstęp. Poprzednio estymowaliśmy równanie popytu Proces estymacji składa się z paru kroków:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Badania operacyjne' - cedric


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Badania operacyjne

Badania operacyjne

Jeśli dzisiaj jest choć w połowie tak dobre, jak jutro ma być, to prawdopodobnie będzie dwa razy lepsze niż wczoraj

Norman Augustine


Wst p
Wstęp

 • Poprzednio estymowaliśmy równanie popytu

 • Proces estymacji składa się z paru kroków:

  • Identyfikacja głównych zmiennych objaśniających

  • Zbieranie danych dot. tych zmiennych

  • Wykorzystanie metod statystycznych, aby uzyskać równanie popytu, które najlepiej pasuje do przeszłych danych

 • Na tym wykładzie z kolei zostanie zaprezentowane parę metod prognozowania przyszłości


Wst p1
Wstęp

 • Metody prognozowania dzielą się na:

  • Modele strukturalne (próbują wyjaśnić jak dana zmienna zależy od innych zmiennych)

   • Strukturalne modele ekonometryczne gospodarki

  • Modele niestrukturalne (identyfikują zależności w ruchach danej zmiennej w czasie)

   • Analiza szeregów czasowych

   • Metoda barometru (identyfikuje tzw. wskaźniki wyprzedzające, które sygnalizują zmiany danej zmiennej – np. zmiany na giełdzie sygnalizują zmiany w gospodarce realnej)


Dzisiaj
Dzisiaj

 • Analiza szeregów czasowych

  • Wyznaczanie trendu prostego względem czasu:

   • Liniowy

   • Nieliniowy np. kwadratowy

   • Nieliniowy, ale sprowadzalny do liniowego np. wykładniczy

    • trend wykładniczy a zmiany procentowe zmiennych

  • Wyznaczanie trendu autoregresyjnego

   • Zależność zmiennej od siebie samej z przeszłości

  • Uwzględnienie trendu i zmian sezonowych

   • Metoda ze średnimi błędami dla każdej pory roku

   • Metoda ze zmiennymi binarnymi oznaczającymi porę roku

Trend wyk adniczy z naliczaniem dyskretnym i ci g ym
Trend wykładniczy z naliczaniem dyskretnym i ciągłym

 • Jeśli R>1 to y rośnie proporcjonalnie w stosunku do czasu

  • Np. R=1,04, więc y rośnie 4% rocznie

 • Procenty mogą się naliczać co roku, bądź w częstszy sposób (na przykład codziennie)

  • Stąd rozróżnienie na dwa sposoby ujmowania trendu wykładniczego

  • Istnieje jednak prosta zależność między nimiPrognozy
Prognozy

 • Trend wykładniczy i kwadratowy (nieliniowe) dają zupełnie różne prognozy niż trend liniowy (w szczególności dla „dalekich prognoz”)


Jak tera niejszo wp ywa na przysz o
Jak teraźniejszość wpływa na przyszłość?

 • Rozważmy prognozę liczby abonentów pewnej telewizji kablowej, która obecnie ma 500000 abonentów:

  • Około 98% dotychczasowych abonentów przedłuża abonament na następny kwartał

  • Potencjalne rozmiary rynku ocenia się na 1000000 abonentów

  • Liczba nowych abonentów zarejstrowanych w każdym kwartale stanowi ok. 8% ogólnej liczby nie pozyskanych jeszcze potencjalnych klientów


Model
Model

 • Załóżmy, że firma nie ma dobrej informacji na temat:

  • Wielkości rynku: N

  • Współczynnika utrzymania klientów (retentionrate):r

  • Współczynnik nowych rejestracji abonentów (new subscribersignuprate): s

 • I chce te parametry wyestymować z dostępnych danych

 • W tym celu wykorzystuje dane z ostatnich 8 kwartałów
Popyt na zabawki
Popyt na zabawki

 • Dane kwartalneJak sobie radzi z sezonowo ci
Jak sobie radzić z sezonowością

 • Policzyć średni błąd dla każdej z pór roku

 • I poodejmować te błędy od wartości przewidywanej w zależności od pory roku


Jak poradzi sobie z sezonowo ci
Jak poradzić sobie z sezonowością

 • Alternatywnie (lepiej) można wprowadzić zmienne binarne dla każdej pory roku i wyestymować model postaci:


P or wnanie
Porównanie


Prognoza jak policzy
Prognoza – jak policzyć

 • W modelu z samym trendem, podstawić wartości czasu:

 • W modelu ze średnimi odjąć średni błąd prognozy dla odpowiednich pór roku

 • W modelu ze zmiennymi binarnymi, podstawić wartości czasu oraz wstawić jeden dla zmiennej oznaczającej daną porę rokuJak oceni jako prognoz
Jak ocenić jakość prognoz

 • Średni błąd bezwględny prognozy

 • Średni pierwiastkowy błąd kwadratowy

 • Gdzie Q – przyszła wartość rzeczywista, Q* - wartość prognozowana, m – liczba prognoz, k – liczba estymowanych parametrów


W gretlu mn stwo narz dzi
W gretlu mnóstwo narzędzi

 • Np. filtr Hodricka-Prescotta do odsezonowaniaKiedy jaka rednia
Kiedy jaka średnia

 • Jeśli zmiana procentowa danej zmiennej wyniosła w roku x: 50% a w roku x+1: -33,33% (obie wartości w stosunku do roku poprzedniego), to średnia roczna zmiana procentowa tej zmiennej wynosi około:

  A 8,33%

  B 0%

  C 16,67%

  D -8,33%

 • Cena towaru x i cena towaru y jest równa i wynosi 10 złotych. Stosunek ceny do zysku dla towaru x wynosi 8:1 a dla towaru y wynosi 2:1. Wobec tego średni stosunek ceny do zysku dla obu towarów wynosi:

  A 5,5

  B 5

  C 3,2

  D 4


Kiedy jaka rednia1
Kiedy jaka średnia

 • Jeśli zmiana procentowa danej zmiennej wyniosła w roku x: 50% a w roku x+1: -33,33% (obie wartości w stosunku do roku poprzedniego), to średnia roczna zmiana procentowa tej zmiennej wynosi około:

  A 8,33%

  B0%

  C 16,67%

  D -8,33%

 • Cena towaru x i cena towaru y jest równa i wynosi 10 złotych. Stosunek ceny do zysku dla towaru x wynosi 8:1 a dla towaru y wynosi 2:1. Wobec tego średni stosunek ceny do zysku dla obu towarów wynosi:

  A 5,5

  B 5

  C 3,2

  D 4

Średnia geometryczna

Średnia harmoniczna