slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANOTACE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANOTACE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

ANOTACE - PowerPoint PPT Presentation


  • 128 Views
  • Uploaded on

ANOTACE. Materiál je vhodný pro žáky 9. ročníku chemie Žáci se zde seznamují s redoxní reakcí při výrobě železa a oceli.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANOTACE' - cedric


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anotace
ANOTACE
  • Materiál je vhodný pro žáky 9. ročníku chemie
  • Žáci se zde seznamují s redoxní reakcí při výrobě železa a oceli
slide3

Železo (chemická značka Fe, latinsky Ferrum) je nejrozšířenější přechodný kovový prvek a druhý nejrozšířenější kov na Zemi, je také hojně zastoupen i ve vesmíru. Lidstvu je znám již od pravěku.

Železo má všestranné využití při výrobě slitin a pro výrobu většiny základních technických prostředků používaných člověkem. Železo je také velmi významným biogenním prvkem, v organismu se podílí na přenášení kyslíku k buňkám a tím umožňuje život mnoha organismů na naší planetě.

slide4

V přírodě se minerály železa vyskytují velmi hojně.

hematit-krevel

limonit-hnědel

magnetit.-magnetovec

pyrit

Železo se z nich získává redukcí ve vysoké peci.

slide5

Surové železo se vyrábí ve vysoké peci redukcí svých oxidů koksem nebo oxidem uhelnatým. Upravené rudy se střídavě naváží se struskotvornými látkami (vápenec, oxidy křemíku) a koksem do vysoké pece.

slide6

Do vysoké pece se zaváží železná ruda, koks a struskotvorné přísady. Ty slouží jednak k snížení tavicí teploty hlušin a jednak k ochraně železa během vysokopecního procesu před zpětnou oxidací. Jsou to vápenec, dolomit a zřídka také křemičitý štěrk.

V horní části pece pod sazebnou předehřívá vsázka a vypařuje se z ní vlhkost. Se stoupající teplotou v nižší části šachty pece dochází ke kontaktu železné rudy s procházejícími spalinami, které obsahují CO. Zde, v teplotním rozmezí mezi 400 a 1 000 °C, probíhá tzv. nepřímá redukce oxidů železa obsažených v rudě (tj. redukce oxidem uhelnatým ze spalin).

Fe2O3 + 3 CO → 3 CO2 + 2 Fe

slide7

V nižších pásmech pece dále stoupá teplota a dochází zde při teplotách mezi 1 000 a 2 000 °C jak k přímé redukci ještě neredukovaných oxidů železa z již těstovitého až tekutého kovu uhlíkem, tak i k nauhličování taveniny. V surovém železe se obsah uhlíku pohybuje v rozmezí 3,5 až 4,5 % (sloučeniny železa s uhlíkem se dělí podle množství uhlíku a teploty, při které vznikají: např. austenit, cementit, perlit, ledeburit, ferit), viz diagram Fe-C

Přímá redukce:

Fe3O4 + 4 C → 3 Fe + 4 CO Fe2O3 + 3 C → 2 Fe + 3 CO FeO + C → Fe + CO

Nepřímá redukce:

3 Fe2O3 + CO → 2 Fe3O4 + CO2 Fe3O4 + CO → 3 FeO + CO2 FeO + CO → Fe + CO2

Roztavené železo a struska se shromažďují na dně pece v nístěji. Odpichovým otvorem proudí roztavené železo do pánví, pánvových vagonů nebo je odléváno do forem na tzv. housky. Struska bývá přímo na místě granulována a připravena k dalšímu zpracování.

slide8

Železo má všestranné využití při výrobě slitin a pro výrobu většiny základních technických prostředků používaných člověkem.

Železo je také velmi významným biogenním prvkem, v organismu se podílí na přenášení kyslíku k buňkám a tím umožňuje život mnoha organismů na naší planetě.

slide9

Použité zdroje:

Iron electrolytic and 1cm3 cube.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-10-13].

MineralOlixisto GDFL101.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2011-10-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mineral_Olixisto_GDFL101.jpg

Magnetit.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2011-10-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Magnetit.jpg

MineralLimonita GDFL120.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2011-10-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mineral_Limonita_GDFL120.jpg

Pyrite foolsgold.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2011-10-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pyrite_foolsgold.jpg

slide10

Použité zdroje:

Altohornoantiguo Sestao.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2011-10-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alto_horno_antiguo_Sestao.jpg

Schema kopie.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2011-10-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schema_kopie.jpg

Schrägaufzug.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2011-10-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schr%C3%A4gaufzug.jpg

Redbloodcells.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2011-10-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Redbloodcells.jpg