Algoritmid ja andmestruktuurid
Download
1 / 31

Algoritmid ja andmestruktuurid - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

Algoritmid ja andmestruktuurid. Ahned ( greedy ) algoritmid. Ahned algoritmid. Annavad efektiivse lahenduse mitmetele keerulisena näivatele probleemidele Ei leidu (usutavasti) kõigile keerulistele probleemidele Keerukana näiva probleemi korral:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Algoritmid ja andmestruktuurid' - cedric


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Algoritmid ja andmestruktuurid

Algoritmid ja andmestruktuurid

Ahned (greedy) algoritmid


Ahned algoritmid
Ahned algoritmid

 • Annavad efektiivse lahenduse mitmetele keerulisena näivatele probleemidele

 • Ei leidu (usutavasti) kõigile keerulistele probleemidele

 • Keerukana näiva probleemi korral:

  • tasub alustada ahne algoritmi olemasolu otsimisest

  • püüda leida kontranäidet, mida ahne algoritmi kandidaat ei suuda lahendada

  • tõestada, et algoritm jõuab alati lahenduseni


Vahetusraha probleem
Vahetusraha probleem

 • Tagasi tuleb anda mingi juhuslik summa

 • Kuidas leida millistest müntidest summa koostada, et kokku tuleks minimaalne arv münte?

 • Kasutusel on näiteks 1, 5, 10 ja 25 sendised mündidAhne algoritm ei t ta alati
Ahne algoritm ei tööta alati

 • Sama algoritmi ei saa kasutada mõne teise baasmüntide hulga korral. Näiteks asendades 25- sendise mündi 26-sendisega.


Ahned algoritmid1
Ahned algoritmid

Lahenduseni jõutakse tehes igal sammul hetke parim valik.

 • Kasutatakse optimaalse lahenduse leidmise ülesannetes

 • Kõik valikud on lokaalselt optimaalsed

 • Tahetakse jõuda globaalselt optimaalse tulemuseni


Ahne algoritmi ts kkel
Ahne algoritmi tsükkel

1. Valik

 • järgmise elemendi valik hulgast

 • tehakse lokaalsest optimaalsusest lähtuvalt

  N: valitakse kõige suurem olemasolev münt

  2. Sobivuse kontroll

 • kontrollitakse kas selle elemendi valimisel on võimalik lahenduseni jõuda

  N: kontrollitakse, et selle mündi lisamisega ei mindaks üle lõppsumma, kui minnakse, siis võetakse järjekorras järgmine

  3. Lahenduseni jõudmise kontroll

 • kontrollitakse kas ollaks juba lahenduseni jõudnud


Lokaalne optimaalsus
Lokaalne optimaalsus

Kriteeriumit nimetatakse lokaalseks kui otsuse tegemine ei nõua tagasivõtmist (backtracking) ja ammendavat otsingut.

Lokaalne optimaalsus ei taga alati globaalset optimaalsust, seda tuleb tõestada iga konkreetse probleemi kohta eraldi!


Seljakoti pakkimise probleem
Seljakoti pakkimise probleem

 • Igal elemendil on kaal (maht) ja väärtus

 • Ette on antud maksimaalne kaal (maht)

 • Tuleb leida maksimaalse väärtusega paigutus

 • Täisosaline (0-1) ülesanne:

  elemente saab valida tüki kaupa

 • Murdosaline ülesanne:

  elemente saab valida ka murdosades

i pi wi pi/wi

1 $40 2 $20

2 $30 5 $6

3 $50 10 $5

4 $60 15 $4

5 $10 5 $2

W = 16


Graafiteooria m isteid
Graafiteooria mõisteid

 • Graaf koosneb tippudest ja kaartest.

 • Kaared võivad olla suunaga ja suunata.

 • Kaared võivad olla kaaludega ja kaaludeta.

 • Tee on tippude jada, nii et olemas kaar, mis ühendab iga kahte järgnevat tippu.

 • Tsükkel on tee tipust iseendasse.

 • Graaf on sidus, kui igast tipust on olemas tee igasse teise tippu

 • Puu on sidus graaf, mis ei sisalda tsükleid.


Graafiteooria m isteid1
Graafiteooria mõisteid

 • Graaf G = ( V, E )

 • Tippude hulk V

 • Kaarte hulk E = { ( vi, vj ) }

 • Tee p = < v0 , v1 , v2 , ... , vk >, ( vi ,vi+1 )  E

 • Tsükkel tee kus v0 = vk
Graafi minimaalne kattev puu
Graafi minimaalne kattev puu

 • Graafi G kattev puu (spanning tree) on kaarte hulk suurusega |V| -1, mis ühendab kõikki tippe

 • Minimaalne kattev puu on see, mille kõigi kaartega seotud kaalude summa on minimaalne On antud graaf, mille kaartel on kaalud

 • Minimaalse katva probleemi lahendus on oluline kaabelduse, torustike, raudteede jms planeerimisel


Minimaalse katva puu probleemi ahne algoritm
Minimaalse katva puu probleemi ahne algoritm

while (ülesanne pole lahendatud)

{

vali mingis mõttes lokaalselt parim kaar

kontrolli, et selle lisamine ei moodustaks tsüklit

kui tulemus on kattev puu, siis on lahendatud

}


Prim i algoritm idee
Prim’i algoritm - idee

F = ; // kaarte hulk

Y = {v1}; // tippude hulk

while (pole lahendatud)

{ vali tipp hulgast V-Y mis on lähim Y-le;

lisa tipp Y-le;

lisa kaar F-le;

if (Y == V)

lahendatud;

}

http://students.ceid.upatras.gr/~papagel/project/prim.htm


Prim i algoritm andmestruktuur
Prim’i algoritm - andmestruktuur

 kaare kaal kui (vi, vj)  E

W[i][j] =  kui (vi, vj)  E

 0 kui i = j

nearest[i] vi-le lähim tipp Y-s

distance[i] kaugus vi ja nearest[i] vahel


Prim i algoritm
Prim’i algoritm

void prim (int n, const number W[][], set_of_edges& F)

{ index i, vnear;

number min;

edge e;

index nearest[2...n];

number distance[2...n];

F = ;

for (i=2; i <= n; i++)

{ nearest[i] = 1;

distance[i] = W[1][i];

}


Prim i algoritm1
Prim’i algoritm

repeat (n-1 times)

{ min = ;

for (i=2; i <= n; i++)

if (0 <= distance[i] < min)

{ min = distance[i];

vnear = i;

}

e = edge(vnear, nearest[vnear]);

add e to F;

distance[vnear] = -1;

for (i=2; i <= n; i++)

if (W[i][vnear] < distance[i])

{ distance[i] = W[i][vnear];

nearest[i] = vnear;

}}}Kruskal i algoritm
Kruskal’i algoritm

 • Disjoint Sets

 • http://ciips.ee.uwa.edu.au/~morris/Year2/PLDS210/mst.html


Mittel ikuvad hulgad disjoint sets
Mittelõikuvad hulgad (disjoint sets)

 • initial (n) loob n üheelemendilist hulka

 • p = find (i ) annab viida hulgale, milles on i

 • merge (p, q) ühendab kaks hulka üheks

 • equal (p,q) true kui p ja q on sama hulk


Kruskal i algoritm1
Kruskal’i algoritm

void kruskal(int n, int m, set_of_edges E, set_of_edges F)

{ index i, j;

set_pointer p, q;

edge e;

Sort the m edges in E by weight;

F = ;

initial(n);

while( number of edges in F is less than n-1)

{ e = next edge (with the least weight) from sorted E;

i, j = indicies of vertices connected by e;

p = find(i); q = find(j);

if (! equal(p,q))

{ merge(p, q);

add e to F;

}}}


Prim i ja kruskal i keerukus
Prim’i ja Kruskal’i keerukus

 • Prim

  T(n) = 2(n-1)(n-1)  O(n2)

 • Kruskal

  Kaarte sorteerimine W(m)  O(m lg m)

  Initsialiseerimine T(n)  O(n)

  While loop W(m)  O(m lg m)

  W(m, n)  O(m lg m)

  täielikus graafis m = n(n - 1)  O(n2)

  W(m, n)  O(n2 lg n)


Dijkstra l himate teede algoritm
Dijkstra lühimate teede algoritm

 • Leiab lühimad teed ühest väljavalitud tipust igasse teise tippu (eeldusel, et graaf on sidus)

 • Sarnane Prim’i katva puu algoritmile

 • Keerukus O(n2)


Dijkstra algoritm idee
Dijkstra algoritm - idee

F = ; // kaarte hulk

Y = {v1}; // tippude hulk

while (pole lahendatud)

{ vali tipp hulgast V-Y mis on lähim v1-le kasutades ainult tippe Y-st;

lisa tipp Y-le;

lisa kaar F-le;

if (Y == V)

lahendatud;

}

http://carnap.ss.uci.edu/java/dijkstra/DijkstraApplet.html


Dijkstra algoritm
Dijkstra algoritm

void dijkstra (int n, const number W[][], set_of_edges& F)

{ index i, vnear;

edge e;

index touch[2...n];

number distance[2...n];

F = ;

for (i=2; i <= n; i++)

{ touch[i] = 1;

distance[i] = W[1][i];

}


Dijkstra algoritm1
Dijkstra algoritm

repeat (n-1 times)

{ min = ;

for (i=2; i <= n; i++)

if (0 <= distance[i] < min)

{ min = distance[i];

vnear = i;

}

e = edge(touch[vnear], vnear);

add e to F;

for (i=2; i <= n; i++)

if (distance[vnear]+W[vnear][i] < distance[i])

{ distance[i] = distance[vnear]+W[vnear][i];

touch[i] = vnear;

}

distance[vnear] = -1;

}}


Ahnete algoritmide tihti kasutatav struktuur
Ahnete algoritmide tihti kasutatav struktuur

Greedy (M, w)

A = 

sorteeri S [M] kaalu w järgi

for (xS [M] vastavalt järjestusele w järgi)

ifA {x} I[M]

thenA = A {x}

returnA


Kokkuv tteks
Kokkuvõtteks

 • Ahne algoritm võimaldab efektiivselt lahendada mitmeid optimiseerimisülesandeid

 • Kui ülesandel on olemas ahne algoritm, siis on see üldjuhul efektiivsem kui teised algoritmid

 • Ahne algoritm teeb lõplikke valikuid hetkeseisust lähtudes

 • Ahne algoritmi kandidaadi toimimist tuleb tõestada, st näidata et lokaalsest optimaalsuskriteeriumist järeldub globaalne optimaalsus.


Kodused lesanded

18

28

1

3

5

6

7

5

10

3

4

29

9

2

4

6

Kodused ülesanded

 • Näita samm-sammult kuidas Prim’i algoritm leiab minimaalse katva puu

 • Näita samm-sammult kuidas Kruskal’i algoritm leiab minimaalse katva puu

 • Tõesta, et ahne algoritm annab optimaalse lahenduse seljakoti murdosalise pakkimise probleemile