docenten praktijkopleiders en kwalificatiedossiers n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Docenten, praktijkopleiders en kwalificatiedossiers PowerPoint Presentation
Download Presentation
Docenten, praktijkopleiders en kwalificatiedossiers

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Docenten, praktijkopleiders en kwalificatiedossiers - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Docenten, praktijkopleiders en kwalificatiedossiers. Driebergen, 20 juni 2012. Mede georganiseerd door. Programma. 09.30 – 10.00 uur Aftrap door René van Gils Procesmanagement Herziening kwalificatiedossiers 10.00 – 11.00 uur Toelichting door Janneke Voltman

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Docenten, praktijkopleiders en kwalificatiedossiers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
docenten praktijkopleiders en kwalificatiedossiers

Docenten, praktijkopleiders en kwalificatiedossiers

Driebergen, 20 juni 2012

Mede georganiseerd door

programma
Programma
 • 09.30 – 10.00 uurAftrap door René van Gils Procesmanagement Herziening kwalificatiedossiers
 • 10.00 – 11.00 uurToelichting door Janneke Voltman
 • 11.00 – 12.00 uur Gebruikerspanels? door Rini Romme
 • 12.00 uurVervolgtraject, Afsluiting
aftrap waarom herziening
Aftrap: Waarom herziening?

René van Gils

Thema-adviescommissie Kwalificeren & Examineren

Procesmanagement Herziening kwalificatiestructuur

d e uitdaging voor het mbo
De uitdaging voor het mbo
 • Vakmanschap is hard nodig voor economie
 • Instroom staat onder druk, havo populair
 • (Sneller) meebewegen met arbeidsmarktontwikkeling
 • Overzichtelijke kwalificatiestructuur
 • Meer duidelijkheid in examinering (deel C)
 • Structuur aanpassen aan onderwijspraktijk
waarom nog meer
Waarom nog meer…….
 • Meer vrijheid in programmering
 • Doelmatigheid, afnemende budgetten
 • Herkenbaarheid en flexibiliteit
 • Onderwijsveld betrekken bij ontwikkeling
 • Direct samen met bedrijfsleven
 • Goede aansluiting op vmbo – hbo
20 criteria minister ocw waaronder
20 criteria minister OCW, waaronder:
 • Eén structuur: domein – dossier – kwalificatie – kwalificatieniveau (EQF)
 • Kwalificaties algemeen beschrijven, specifiek waar nodig
 • Evenwichtige beschrijving van kennis, vaardigheden en houding
 • Geen verplicht stapelen m.u.v. specialist
 • Terugdringen aantal kwalificaties
 • Docentenpanels
het goede behouden
Het goede behouden
 • Drievoudige kwalificering
  • beroep én vervolgstudie én maatschappij
  • vooral initieel onderwijs
 • Vrijheid in leerroute: bol en bbl
  • kwalificaties aansluiten bij kenmerken doelgroep
 • Kwaliteitseisen optimaliseren
  • transparant, herkenbaar, flexibel, uitvoerbaar, duurzaam
  • én doelmatig
wat moet er verbeteren
Wat moet er verbeteren?
 • Verwante beroepen binnen werkveldgebied
  • eenheid in wijze van clustering beroepen
  • één kenniscentrum eindverantwoordelijk per kwalificatiedossier
 • Waarde diploma beter afspreken
  • exameneisen opnemen (“wat moet aantoonbaar zijn”)
  • prestatie-indicatoren hoger aggregatieniveau
 • Compacte kwalificatiedossiers
  • helder en duurzame dossiers als basis voor aantrekkelijke mbo-opleidingen
compacte concrete dossiers
Compacte concrete dossiers
 • Balans vakkennis, vaardigheden, houding
  • niveau, complexiteit op basis van NLQF
  • ontwikkeltaal: competentiemodel SHL
  • kerntaken en werkprocessen blijven
 • Verwijzing naar verantwoordingsdocumenten
  • bijv. L&B, arbeidsmarktcijfers, docentenoordeel
 • Exameneisen
  • beroepssituaties, examenprofiel, geen afvinklijst
format basis profiel keuze
Format: basis + profiel + keuze

Keuze B

Keuze X

Keuze C

Diploma-eisen

Kwalificatie eisen

Keuze A

Profiel

1

Profiel 3

Profiel 2

Basis

beroeps

Basis

Alg

opbouw kwalificatiedossier
Opbouw kwalificatiedossier
 • Basis (minimaal 50%) – naam diploma
  • algemene basistaken (talen, rekenen, L&B)
  • beroepsgerichte basistaken
 • Profiel – naam uitstroom
  • sectorale verbreding, verdieping (contextspecifiek)
  • exameneisen opnemen
 • Keuze (15%) – verplicht onderdeel diploma
  • verrijking (uit andere kwalificaties)
  • relevant voor arbeidsmarkt of doorstroom
keuzedelen
Keuzedelen
 • 15 % van de nominale studieduur

(= contacttijd + bpv + zelfstudie)

 • Verplicht onderdeel diploma
 • Moet worden geborgd door examinering

(= voldoen aan eisen inspectiestandaarden)

 • Kan worden opgesteld in regio, altijd door onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk
 • Eisen vastgesteld door paritaire commissie

(kan branchecertificaat zijn)

format k walificatiedossier
Format kwalificatiedossier
 • Kennis en vaardigheden voorop
 • Competenties als beheersingsniveau
 • Plaats voor examinering (examenprofiel)
 • Kwaliteitseisen handhaven:
  • Transparant: vergelijkbare functie onderdelen
  • Herkenbaar: diplomawaarde
  • Flexibel: actualiteit verwerken
  • Duurzaam: hoog aggregatieniveau
  • Uitvoerbaar: onderwijs, bedrijfsleven, docenten (incl. doelmatigheid)
invoering herziene structuur
Invoering herziene structuur
 • Opleveren dossiers door kenniscentra
  • Voor 1 december 2012  35-50%
  • Welke dossiers in overleg met scholenveld en branches
  • In 2013 opleveren 100%
 • Invoering op scholen:
  • Experimenten met dossiers (vrijwillig) in 2013/14
  • Gelijktijdig: aanpassen administratieve systemen, regelgeving, toezicht
  • Vanaf schooljaar 2014/15 volledige herziene kwalificatiestructuur
structuurvoorstel
Structuurvoorstel
 • SBB verantwoordelijk voor hele kwalificatiestructuur
 • Eind mei: Eerste structuurvoorstellen door kenniscentra ingediend
  • Aantal dossiers iets minder
  • Aantal profielen beduidend minder (15 - 20%)
 • Vervolg:
  • Overleg paritaire commissies
  • Evt. bijgestelde voorstellen 17 augustus
  • In september voorlopig besluit bestuur SBB
aandachtspunten
Aandachtspunten
 • Nog nader onderzoek naar:
  • Grensdossiers
  • Entreeopleidingen
  • Samenhang in onderdelen zoals ondernemerschap / leidinggeven
 • Uitvoerbaarheid:
  • Is het mogelijk om het onderwijs uit te voeren? (in school en op de werkplek)
  • Is het mogelijk de examinering en BPV vorm te geven?
  • Biedt het dossier voldoende informatie?
  • Komen studenten goed opgeleid op de arbeidsmarkt en krijgen ze terecht hun diploma?
samen aan de slag
Samen aan de slag

Raadplegingen ‘kolommen’ onderwijs en bedrijfsleven:

 • Kenniscentra en SBB organiseren raadplegingen
 • Mei: werkconferentie kenniscentra, btg’s en branches
 • Juni: informatie voor docenten en praktijkopleiders
 • Paritaire commissies: namens onderwijs en bedrijfsleven akkoord op dossiers en aanbieden voor toetsing aan SBB
 • Toetsingskamer SBB: ‘keurt’ dossiers
uitvoerbaarheid en doelmatigheid
Uitvoerbaarheid en doelmatigheid
 • Uitvoerbaarheid kwalificatiedossiers
  • Samen in gesprek met kenniscentra
 • Doelmatigheid:
  • Wie gaat welke opleiding aanbieden?
  • Zijn er genoeg (leer)banen/stages te vinden?
  • Arbeidsmarktrelevantie?
 • Gebruikerspanels:
  • Kun je op basis van de dossiers goed onderwijs, examens en bpv vormgeven?
vervolg
Vervolg
 • Informatie voor docenten en praktijkopleiders
  • www.s-bb.nl
  • www.mijnkwalificatiedossier.nl
 • Gebruikerspanel: iets voor u?
  • Reageer volgende week op de mail
 • Presentatie en informatie vandaag
  • www.mbodiensten.nl
gebruikerspanels

Gebruikerspanels

- Vragen

- Reacties

- Herhaling na de zomer

Mede georganiseerd door