Engelstalig onderwijs op de VU:
Download
1 / 22

Engelstalig onderwijs op de VU: taaleisen voor studenten en docenten - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Engelstalig onderwijs op de VU: taaleisen voor studenten en docenten. Studiedag LINGUAPOLIS 17 maart 2011 Marloes van Beersum Taalcentrum -VU/VU Amsterdam. Huh ?. I won’t lead you around the garden. I have picked an equation from the sky. Programma. De Vrije Universiteit Amsterdam

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Engelstalig onderwijs op de VU: taaleisen voor studenten en docenten' - anise


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Engelstalig onderwijs op de VU:

taaleisen voor studenten en docenten

Studiedag LINGUAPOLIS

17 maart 2011

Marloes van Beersum

Taalcentrum-VU/VU Amsterdam


Huh?

 • I won’t lead you around the garden.

 • I have picked an equation

 • from the sky.


Programma

 • De Vrije Universiteit Amsterdam

 • Taalbeleid op de VU

 • Taalbeleid Engels – docenten

 • Taalbeleid Engels – studenten

 • Vragen


De VU in cijfers

 • 12 faculteiten

 • 24 517 studenten

  • 7765 masterinschrijvingen

 • 1170 internationale studenten

 • 48 bacheloropleidingen

  • 2 Engelstalig

 • 89 masteropleidingen

  • 50 Engelstalig

 • 2764 wetenschappelijke stafleden

  • ± 600 verzorgen Engelstalig onderwijs


Het taalbeleid van de VU

Het taalbeleid van de Vrije Universiteit is een pakket aan maatregelen dat erop gericht is dat studenten, docenten en overige medewerkers van de universiteit kunnen deelnemen aan onderwijs en onderzoek zonder belemmeringen op het gebied van hun taalbeheersing.Taalbeleid Nederlands

 • Taaltoets Nederlands

 • Verplicht voor alle eerstejaarsstudenten

 • 200 vragen

 • Toetst op kennis eind middelbare school

 • Bijspijkercursus Nederlands

 • Verplicht voor studenten die laag scoren

 • Aanwezigheidsplicht, geen haalplicht


Docenten: aanpak

NORMEN STELLEN

Docenten die Engelstalig onderwijs verzorgen, beheersen het Engels op niveau C1 van het CEFR.

TOETSEN

Oxford Quick Placementtest

+ mondeling.

REMEDIËREN

Docenten met een score lager dan C1 volgen een cursus.


Docenten

Onderzoek Ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschappen (2009):

Inventarisatie maatregelen die de kwaliteit van het Engels moeten garanderen.

De kwaliteit van de Engelse taalvaardigheid van docenten in het hoger onderwijs is voldoende.


Docenten

Nationale Studenten Enquête 2009

Hoe waarderen studenten de kwaliteit van de Engelse taalvaardigheid van hun docenten?

 • Gemiddelde waardering: 6,9

 • Universiteit 7,0 / HBO 6,7

 • Bachelor 6,8 / Master 7,2

 • Economie 6,7 en Techniek 6,8 / Taal & Cultuur 7,6


Studenten: aanpak

NORMEN STELLEN

Studenten die een Engelstalige master gaan volgen, beheersen het Engels op TOEFL 92-93/IELTS 6.5.

TOETSEN

TOEFL, IELTS, Cambridge en de ITP-TOEFL die de VU aanbiedt.

REMEDIËREN

Cursusaanbod en zelfstudie.


Studenten: pilot 2007

 • Pilot onder 62 eerstejaars masterstudenten in 2007. Hoe is de kwaliteit van het Engels van studenten die instromen in een Engelstalige master?


Studenten: pilot 2010

Scorecategorie Percentage

537 – 57915%

580 – 599 17%

600 – 677 68%

 • Voorbereiding

 • 72% van de studenten bereidt zich niet of nauwelijks voor op de Engelstalige masteropleiding

 • 74% acht dat ook niet nodig omdat ze ervan uitgaan dat ze het Engels voldoende beheersen.


Studenten: de praktijk

Uitgangspunt 1: Ingangseis voor de master

Meeste masters duren slechts één jaar: te kort voor het bijspijkeren van achterstanden.

Levert studievertraging op voor studenten die niet aan de eisen voldoen.


Studenten: de praktijk

Uitgangspunt 2: Gelijke behandeling voor alle studenten

Nederlandse en buitenlandse studenten moeten aan dezelfde taaleisen voldoen.

Aan studenten met doorstroomrechten mogen geen aanvullende eisen worden opgelegd.


Studenten: de praktijk

Uitgangspunt 3: Studenten betalen zelf voor toets en cursus

De taaleis is een ingangseis: studenten zijn zelf verantwoordelijk.

Van studenten wordt verwacht dat ze aan het begin van hun master iets kunnen waarin ze in hun bachelor niet zijn onderwezen. De eisen liggen hoger dan vwo-Engels.


Gebeurterdanhelemaalniets?

 •  Faculteit der Exacte Wetenschappen: Engelstalige vakken in de bachelorfase?

 • Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen: toets Engels in tweede bachelorjaar?

 • Betere voorlichting aan studenten: helderheid over verwachtingen.

 •  Nieuw instellingsplan: structurele aandacht voor Engels in de bachelorfase.


Ingangseisen elders

Applicants who have completed three years of study at a Dutch university are considered to be proficient in English and do not need to provide an English language test score.

Ben je een Nederlandstalige student met een vooropleiding van minimaal drie jaar aan een Nederlandse universiteit? In dat geval nemen we aan dat je de Engelse taal voldoende beheerst. 

Het niveau van het Engels van de meeste wo-bachelorstudenten is prima.

All applicantsneed a sufficient level of English. Studentswith a Dutch VWO diploma are exemptedfrom the English test requirement. 


Ervaringeneerstejaars

Onderzoek SLO (2007) onder eerstejaarsstudenten:

93% geeft aan dat in de opleiding een beroep wordt gedaan op Engelse taalvaardigheid.

25% geeft aan ontevreden te zijn over de inhoudelijke aansluiting van het vak Engels met de universiteit.

Vooral problemen met leesvaardigheid


Verzuchtingen

 • En wat we zeker niet moeten doen, is deze studenten, die zwak zijn in stijl en spelling, opschepen met Engelstalige studieprogramma’s […] Met een generatie studenten die heel matig schrijft en spelt moeten we niet gaan experimenteren. We kunnen ze beter alsnog geletterd afleveren in [hun] moerstaal.

 • ‘Soms schrijf ik ideeën die ik heb in mijn papers maar niet meer op’, zo bekende een student mij laatst. ‘In het Engels heb ik er de woorden en de subtiliteit niet voor.’ad