resultaten van het benchmarking convenant energie effici ntie vlaanderen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Resultaten van het Benchmarking Convenant energie-efficiëntie Vlaanderen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Resultaten van het Benchmarking Convenant energie-efficiëntie Vlaanderen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Resultaten van het Benchmarking Convenant energie-efficiëntie Vlaanderen - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Resultaten van het Benchmarking Convenant energie-efficiëntie Vlaanderen. Toelichting bij het jaarverslag 2006. Indeling. Situering Benchmarking Convenant: Rol van de partijen Wereldtop energie-efficiëntie: benchmarkmethodes installatie en vestiging, studie en controle

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Resultaten van het Benchmarking Convenant energie-efficiëntie Vlaanderen' - cecilia-silva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
resultaten van het benchmarking convenant energie effici ntie vlaanderen
Resultaten van het Benchmarking Convenant energie-efficiëntie Vlaanderen

Toelichting bij het jaarverslag 2006

indeling
Indeling
 • Situering Benchmarking Convenant:
 • Rol van de partijen
 • Wereldtop energie-efficiëntie: benchmarkmethodes installatie en vestiging,

studie en controle

 • Globaal energieplan: alle vestigingen samen
 • Monitoring: 2006
 • Effect op CO2-emissie
 • Tegenprestaties van de overheid
 • Besluit
aanpak voor bedrijven
Aanpak voor bedrijven

Auditconvenant

Benchmarking convenant

Industriële ondernemingen

VER bedrijven

Alle ondernemingen

Besluit energieplanning

0,1PJ

0,5PJ

Primair energiegebruik

convenanten vormen speerpunten vlaams beleid
Convenanten vormen speerpunten Vlaams beleid
 • Beperkt aantal:400-tal bedrijven
 • Audit: 229 bedrijven: 45 PJ
 • Benchmarking 189 bedrijven: 520 PJ (183 bedrijven april 2007)
 • Samen 93% totaal jaarlijks primair energiegebruik Vlaanderen
indeling1
Indeling
 • Situering Benchmarking Convenant:
 • Rol van de partijen
 • Wereldtop energie-efficiëntie: benchmarkmethodes installatie en vestiging,

studie en controle

 • Globaal energieplan: alle vestigingen samen
 • Monitoring: 2006
 • Effekt op CO2-emissie
 • Tegenprestaties van de overheid
 • Besluit
het benchmarking convenant rol van de partijen commissie benchmarking
Het Benchmarking Convenantrol van de partijen: commissie benchmarking
 • De Commissie Benchmarking is het bestuursorgaan voor het benchmarkingsysteem
  • De Commissie bestaat uit een voorzitter en volgende leden:
  • één vertegenwoordiger van de Vlaamse minister bevoegd voor Economie;
  • één vertegenwoordiger van de Vlaamse minister bevoegd voor Energie;
  • één vertegenwoordiger van de Vlaamse minister bevoegd voor Milieu;
  • één vertegenwoordiger van elke toegetreden Sectororganisatie;
  • één vertegenwoordiger aangeduid door de Ondernemingen voor wie geen Sector­organisatie is toegetreden.
het benchmarking convenant rol van de partijen commissie benchmarking art 9
Het Benchmarking Convenantrol van de partijen: commissie benchmarking art 9
 • de coördinatie van werkzaamheden en activiteiten ter uitvoering van dit convenant;
 • de bespreking van knelpunten van algemene aard, die zich bij de implementatie van dit convenant in de praktijk voordoen, het bespreken van oplossingen en het zo nodig formuleren van richtlijnen hiervoor, het bemiddelen in geval van conflicten tussen partijen of tussen Ondernemingen en het Verificatiebureau;
 • de controle op de voortgang van de uitvoering van dit convenant;
 • het doen van voorstellen tot wijziging van dit convenant, en het beoordelen van de gegrondheid van de aanvragen van de betrokken partijen om in overleg te treden op basis van wijzigingen van omstandigheden;
 • het adviseren aan de Ministers over het Verificatiebureau;
het benchmarking convenant rol van de partijen commissie benchmarking art 91
Het Benchmarking Convenantrol van de partijen: commissie benchmarking art 9
 • het onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties; het uitwerken van richtlijnen voor de beoordeling van een verzoek van een Onderneming met een verbruik < 0,5 PJ/jaar om te mogen toetreden tot dit convenant als bedoeld in Artikel 3;
 • het opstellen en actualiseren van het in Artikel 3, lid 5 bedoelde overzicht van Ondernemingen en Sectororganisaties die tot dit convenant zijn toegetreden;
 • het uitwerken van richtlijnen voor het bepalen of de in Artikel 4, leden 2 en 3 genoemde onderbouwing voldoende is;(BM methodes)
 • het desgevraagd adviseren over de in Artikel 4, lid 6 genoemde realiseerbaarheid;(ivm opzetten BM systeem)
het benchmarking convenant rol van de partijen commissie benchmarking art 92
Het Benchmarking Convenantrol van de partijen: commissie benchmarking art 9
 • het uitwerken van richtlijnen voor de beoordeling van een verzoek voor het afwijken van de termijn waarbinnen een energieplan moet worden ingediend als bedoeld in Artikel 5, lid 1;
 • het jaarlijks opstellen en publiceren van een verslag als bedoeld in Artikel 8, leden 3 en 4, inbegrepen een overzicht van de inspanningen vanwege de Vlaamse Overheid, bedoeld in Artikel 12.
 • het uitwerken van richtlijnen voor de beoordeling van een verzoek voor het afwijken van de termijn waarbinnen een energieplan moet worden ingediend als bedoeld in Artikel 5, lid 1;
 • het jaarlijks opstellen en publiceren van een verslag als bedoeld in Artikel 8, leden 3 en 4, inbegrepen een overzicht van de inspanningen vanwege de Vlaamse Overheid, bedoeld in Artikel 12.
het benchmarking convenant rol van de partijen commissie benchmarking art 93
Het Benchmarking Convenantrol van de partijen: commissie benchmarking art 9
 • Jaarverslag
  • Vergelijking monitoring versus plannen
  • Rapportage CO2-emissies
  • Voor 1 juli in te dienen
 • Realiteit: Datum niet haalbaar
  • VBBV eerst verificatie CO2-emissies
  • Indienen monitoring bedrijven april
  • Bemerkingen op plannen
  • Definitief overzicht VBBV pas in oktober
 • Jaarverslag CB november
het benchmarking convenant rol van de partijen verificatiebureau art 10
Het Benchmarking Convenantrol van de partijen: verificatiebureau art 10
 • Onafhankelijke en neutrale organisatie die door de Ministers wordt aangesteld om de correcte uitvoering van het benchmarkingsysteem, en alle daarbij horende berekeningen, te bewaken, hierover adviezen en verslag uit te brengen.
 • Het is de enige instantie die over individuele gevallen oordeelt, te weten de onderzoeksmethoden, de benchmarkconsultant en zijn onderzoek, de bepaling van de afstand tot de Wereldtop, het energieplan, de voortgang en de monitoring, zoals bepaald in bijlage
het benchmarking convenant rol van de partijen
Het Benchmarking Convenantrol van de partijen:
 • CB heeft geen zicht op individuele plannen onder welke vorm ook
 • CB krijgt sectorale data van VBBV voor verwerking in jaarrapport
 • Werkt mee aan en keurt goed: de toelichtingen
indeling2
Indeling
 • Situering Benchmarking Convenant:
 • Rol van de partijen
 • Wereldtop energie-efficiëntie: benchmarkmethodes installatie en vestiging,

studie en controle

 • Globaal energieplan: alle vestigingen samen
 • Monitoring: 2006
 • Effect op CO2-emissie
 • Tegenprestaties van de overheid
 • Besluit
het benchmarking convenant doelstelling
Het Benchmarking ConvenantDoelstelling
 • Het zo snel als mogelijk halen van de wereldtop W.T.) inzake energie-efficiëntie, ten laatste in 2012.
 • Criterium: Energie-efficiëntie.
  • Dit is het specifiekenergieverbruik in Peta Joule (PJ) per eenheid product.
 • Groeikansen van de ondernemingen vrijwaren
wereldtop w t energie effici ntie benchmarkmethodes installaties
Wereldtop (W.T.) energie-efficiëntieBenchmarkmethodes installaties
 • Benchmarking (B.M.):
  • Decielmethode: W.T. = hoogste waarde binnen het deciel der wereldwijd besteinstallaties buiten Vlaanderen.
  • Regiomethode: W.T. = gemiddelde waarde van de installaties in de beste regio buiten Vlaanderen.
 • Best Practice (B.P.):

Wanneer B.M. niet kan, dan is W.T. = waarde van de wereldwijd beste procesinstallatieplus 10%.

 • Doorlichting (D.L.):

Wanneer B.M. noch B.P. kan, wordt de W.T. afgeleid uit de energie- besparingspotentiëlen met een rentabiliteit IRR ≥ 15%.

indeling3
Indeling
 • Situering Benchmarking Convenant:
 • Rol van de partijen
 • Wereldtop energie-efficiëntie: benchmarkmethodes installatie en vestiging,

studie en controle

 • Globaal energieplan: alle vestigingen samen
 • Monitoring: 2006
 • Effekt op CO2-emissie
 • Tegenprestaties van de overheid
 • Besluit
slide18
Globaal energieplan 2002-2012 Evolutie van het energieverbruik bij constante productie(referentiejaar 2002)
globaal energieplan 2002 2012 besluiten
Globaal energieplan 2002-2012 - Besluiten
 • De verwachte energie-efficiëntie verbetering einde 2012 is 7,4%.

Bij een productieomvang 2002 is dit 39.4 PJ = 3 STEG ‘s van elk 415 MW.

 • Ca. 75% van de besparingen zit in de procesinstallaties zelf.

De rest wordt gerealiseerd in de nutsvoorzieningen en via beter energiebeheer.

indeling4
Indeling
 • Situering Benchmarking Convenant:
 • Rol van de partijen
 • Wereldtop energie-efficiëntie: benchmarkmethodes installatie en vestiging,

studie en controle

 • Globaal energieplan: alle vestigingen samen
 • Monitoring: 2006
 • Effect op CO2-emissie
 • Tegenprestaties van de overheid
 • Besluit
jaarverslag 2006 gebaseerd op
Jaarverslag 2006 gebaseerd op
 • Het huidige verslag is gebaseerd op de stand van zaken van 19 oktober 2007 :
 • monitoringverslagen ingediend : 178
 • bedrijven in vertraging met het energieplan: 3
 • aantal bedrijven nog zonder monitoring: 2
 • aantal bedrijven die gesloten zijn: 4
 • aantal toegetreden bedrijven: 187
 • 1 bedrijf niet opgenomen in data: vergelijkbaarheid tav 2002 niet haalbaar
slide22

Controle op de energie-efficiëntie (Evolutie van het energieverbruik bij constante productie)Globale resultaten van de jaarlijkse “monitoring”

Vlaamse bedrijven

15,8PJ beter dan WT

(10,2 in 2002)

slide23

Bij reële productie

Verschil met wareldtop gegroeid van10,2 tot 62,2PJ

klein verschil tussen monitoring en plan
Klein verschil tussen monitoring en plan

Oorzaak van verschil?

 • Rapportage in geaggregeerde vorm
 • Individuele data enkel gekend bij VBBV

Tekortkomingen bij ondernemingen in uitvoeren van energieplannen?

 • “toerekenbaar tekort schieten”
 • Art 19 convenant: melding VBBV aan CB
 • Vlaamse overheid: overleg; redelijke termijn om in orde te stellen; indien nodig schrappen van voordelen
 • Geen toerekenbare tekortkomingen gemeld aan CB in 2006
effici ntie indices
Efficiëntie indices

Index productie 2002

 • INDEX 2002 =  (Espec 200n x productie 2002)/

 (Espec 2002 x productie 2002)

effici ntie indices1
Efficiëntie indices

Index reële productie

 • INDEX REEEL =  (Espec 200n x productie 200n)/  (Espec 2002 x productie 200n )
indices verschil en conclusies
Indices verschil en conclusies
 • Index productie 2002
  • Vernieuwing van productie wordt niet volledig meegenomen
  • Hoe verder van referentiejaar hoe minder nauwkeurig
  • Productie eenheden die gestopt zijn niet meer meegerekend => minder goede resultaten
 • Index reële productie
  • Ook als rapporteringsmethode in Nederland en UK
  • Dichter bij realiteit
  • Mogelijks iets mee schommelingen
  • Eenvoudiger om nieuwe productie mee te tellen
 • Conclusie: voorkeur voor index “reële productie”
indeling5
Indeling
 • Situering Benchmarking Convenant:
 • Rol van de partijen
 • Wereldtop energie-efficiëntie: benchmarkmethodes installatie en vestiging,

studie en controle

 • Globaal energieplan: alle vestigingen samen
 • Monitoring: 2006
 • Effect op CO2-emissie
 • Tegenprestaties van de overheid
 • Besluit
globale evolutie co 2 emissie
Globale evolutie CO2-emissie
 • Convenant gebaseerd op energie => directe en indirecte emissie worden berekend
 • Aankoop of inzet hernieuwbare energie wordt niet meegerekend
 • Emissiereducties gelden ten opzichte van energieplan (=referentie)
 • Absolute CO2-emissies cfr resultaten emissiehandelsregister: enkel directe CO2-emissies

CO2 reductie = [(specifieke emissie in 2002) – (gemonitorde specifieke emissie van het betreffende jaar)] x de gemonitorde productie van het betreffende jaar.

globale evolutie co 2 emissie besluiten
Globale evolutie CO2-emissie - Besluiten
 • Door verhogen van de energie efficiëntie wordt CO2 gereduceerd
 • Op basis van de energieplannen wordt een reductie van 3,56Mton/jaar verwacht tegen 2012
 • De vermindering in 2006 had 1,58 Mton moeten bedragen
 • Op basis van de monitoring vermindert de CO2-emissie2006t.o.v. de verwachting met 1,96 Mton.
 • Dit is 0,38 Mton beter dan gepland
indeling6
Indeling
 • Situering Benchmarking Convenant:
 • Rol van de partijen
 • Wereldtop energie-efficiëntie: benchmarkmethodes installatie en vestiging,

studie en controle

 • Globaal energieplan: alle vestigingen samen
 • Monitoring: 2006
 • Effekt op CO2-emissie
 • Tegenprestaties van de overheid
 • Besluit
tegenprestaties van de overheid
Tegenprestaties van de overheid

Emissierechten

 • Toekennen van de nodige rechten
 • Niet toegetreden: 85% van de rechten
 • Procedure tegen heffing op gratis rechten

Groene stroomquota

 • Gedeeltelijke vrijstelling boven 20GWh
 • In 2006: 5 457 GWh vrijgesteld

Inspanningsverbintenis tav andere overheden

 • Degressiviteit federale bijdrage
 • Gedeeltelijke vrijstelling accijnzen
tegenprestaties van de overheid1
Tegenprestaties van de overheid

Ecologiesteun

 • Bedrijf dat behoort tot doelgroep van het benchmarking convenant: enkel steun ALS toegetreden tot convenant
indeling7
Indeling
 • Situering Benchmarking Convenant:
 • Rol van de partijen
 • Wereldtop energie-efficiëntie: benchmarkmethodes installatie en vestiging,

studie en controle

 • Globaal energieplan: alle vestigingen samen
 • Monitoring: 2006
 • Effekt op CO2-emissie
 • Tegenprestaties van de overheid
 • Besluit
besluit
Besluit
 • Via de aanpak van het Benchmarking Convenant wordt de Vlaamse energie-intensieve industrie in een internationale context geplaatst en vergeleken op basis van efficiëntie.
 • Zo blijft er nog ruimte voor duurzame ontwikkeling, innovatie en groei binnen de geglobaliseerde en concurrentiëleomgeving die we nu kennen.
 • Uitvoering zit op schema.
 • De geplande efficiëntie verbetering wordt gerealiseerd.
 • Doelstelling op vlak van CO2 worden overtroffen.
 • De Commissie Benchmarking kan op de voet gevolgd worden www.benchmarking.be
  • Besluiten van alle vergaderingen
  • Toelichtingen ter verduidelijking
  • jaarverslagen