Ginger jake paralysis
Download
1 / 18

Ginger Jake Paralysis - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Ginger Jake Paralysis. Patentní léčiva. nostrum remedium lat. - "napravovadlo" tonikum řec. - " vzpružovadlo" Patentní léčiva druhá polovina 19. st. až 30. léta 20 st. zejména v USA široké spektrum "léčivých" přípravků - obvykle extrakty ze "zázračných" exotických bylin

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ginger Jake Paralysis' - cecile


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Patentn l iva
Patentní léčiva

 • nostrum remedium lat. - "napravovadlo"

 • tonikum řec. - "vzpružovadlo"

  Patentní léčiva

 • druhá polovina 19. st. až 30. léta 20 st. zejména v USA

 • široké spektrum "léčivých" přípravků - obvykle extrakty ze "zázračných" exotických bylin

 • celá řada obchodních a reklamních praktik vyzkoušena poprvé prodavači patentních léčiv

 • patentní - nabízené pod určitou obchodní značkou, v počátcích nebylo nutné uvádět složení

  • konec 17 st. - použití královského souhlasu (patentu) k prodeji léčivých přípravků v reklamě na tyto přípravky


Patentn l iva1
Patentní léčiva

 • Panacea- řecká bohyně hojení a uzdravování

  • dcera Asclepia (bůh lékařství) a Epiony

  • sestra Hygieia (bohyně zdraví)

 • Wiliam Swaim - Panacea

  • universální všelék pro ty, kdož jsou stiženi chorobami pocházejícími ze znečištěné krve a tělních tekutin, trpí chorobami jater, revmatickými potížemi či nediskrétními projevy své mladistvé síly..... (lék na syfilis)

  • počátek prodeje - 1820

  • extrakt z kořene rostliny Smilax regelii(sarsa-parilla), silice z rostliny Libavka poléhavá (Gaultheria procumbens) a sublimát (HgCl2)


Patentn l iva2
Patentní léčiva

 • V roce 1905 vyšel v časopise "Collier's Weekly" článek Samuela Hopkinse Adamses názvem "The Great American Fraud"

  • Američané jsou ochotni utratit horentní sumy za patentní léčiva, která svým složením buď odpovídají běžně dostupným levnějším lékům, nebo obsahují neúčinné složky, případně zdraví škodlivé drogy

 • v roce 1906 schválen "Pure Food and Drug Act" - federální zákon o kontrole masa, zákazu výroby, dovozu a obchodu s padělanými (neodpovídajícími deklarované značce) potravinami a patentními léčivy

  • povinnost uvádět na etiketě patentních léčiv názvy a množství potencionálně škodlivých složek jako je alkohol, kokain (stimulanty), opium (narkotika) apod.

 • "Harrison Narcotics Tax Act" - federální zákon z roku 1914 upravující produkci, dovoz a distribuci narkotik (opiáty a kokain) - lékaři a veterináři smějí látky používat pro léčebné účely


Sulfanilamidov elix r
Sulfanilamidový elixír

 • 1938 - "Federal food, drug, and cosmetic act"

  • povinné testy léčivých přípravků před uvedením na trh

  • pro distribuci nutné povolení od FDA (Food and Drug Administration)

  • některé léky jen na předpis

  • regulace lživé či zavádějící reklamy

 • v roce 1937 - aféra "Elixir Sulfanilamide"

  • roztok sulfanilamidu v ethylenglykolu

  • antibakteriální lék proti streptokovým infekcím

  • doporučen k vnitřnímu užití

  • smrt 107 lidí


Prohibice
Prohibice

 • 18. dodatek americké Ústavy

  • zákaz výroby, prodeje a dopravy intoxikujících nápojů (větší obsah alkoholu než 0,5%) , kromě nápojů pro náboženské účely

  • schválen 16. ledna 1919

  • zrušen 21. dodatkem ústavy v roce 1933

 • následky prohibice

  • nelegální výroba alkoholu pod kontrolou gangů vs. nezaměstnanost

 • Al Capone (Chicago), Tom Denison (Omaha) - vliv na lokální i národní úrovni

 • porušování zákona začalo patřit k "dobrému tónu" a stalo se společenskou normou

 • hledání náhradních zdrojů alkoholu


Ginger jake
Ginger Jake

 • Jamaica Ginger neboli Ginger Jake

  • Ginger ang. - zázvor

  • Jake ang. - denaturovaný líh

  • pro "medicínské" účely v USA od r. 1860

  • silný extrakt pulverizovaného kořene zázvoru v 70-80 % alkoholu jantarové barvy štiplavé chuti

  • 1 až 2 kapky do vody či kávy - jako projímadlo nebo analgetikum, proti infekcím, pro zlepšení kondice, proti rýmě, bolestem hlavy, nadýmání, zpožděné menstruaci atd.

 • v roce 1925 zařazen mezi intoxikující nápoje - povinné množství extrahované silice a pevného podílu zázvorového kořene zdvojnásobeno - ve větším množství nepoživatelné ani po zředění vodou

Munsey C., Bottles and Extras, Winter 2006, 7-12


Ginger jake1
Ginger Jake

 • přidávány látky imitující zázvorovou silici

  • ricinový olej, melasa, glycerin

 • 1929 - Harry Gross a Max Reisman

  • bratranci, chemici z Bostonu

  • hledání levnější náhražky zázvorové silice

  • ethylen glykol - zamítnut pro přílišnou těkavost

  • LINDOL - fermež obsahující změkčovadlo (plasticizer) TOCP (tri-orto-kresylfosfát)

   • díky nízké těkavosti obstála v testech inspektorů (zkouška určující zbytkový podíl po odpaření těkavých rozpouštědel)

   • v době zneužití považována za zcela netoxickou

   • ve firmě Hub Products namícháno množství odpovídající 640 000 lahvím (2% TOCP)

Woolf A.D., Veterinaly and Human Toxicology 37 (3) 252 - 255 (1994)


Ginger jake2
Ginger Jake

 • TOCP (tri-orto-kresylfosfát)

  • lubrikant funkční při vysokých teplotách - mazání leteckých motorů

  • plastifikátor - nitrocelulóza, akrylátové laky, PVC

  • zpomalovač hoření v plastech a pryžích

  • hydraulická kapalina, teplosměnné médium

Organofosfáty

Woolf A.D., Veterinaly and Human Toxicology 37 (3) 252 - 255 (1994)


Akutn neurotoxicita organofosf t
Akutní neurotoxicita organofosfátů

Synapse

 • poté co AP dosáhne nervového zakončení, dojde k vyplavení neurotransmiterů do synaptické štěrbiny

 • neurotransmitery - vazba na chemicky řízené iontové kanály v membráně postsynaptické buňky

 • podle typu neurotransmiteru a receptoru - excitační či inhibiční signál


Akutn neurotoxicita organofosf t1

Acetylcholin

GABA

Akutní neurotoxicita organofosfátů

Scharf M.E., Encyklopedia of Pest Management - Neuorological Effects of Insecticides, Marcel Dekker Inc. (2003)


Ginger jake paralysis

Blokáda acetylcholinesterázy

Normální funkce

Účinek OP

http://www.atsdr.cdc.gov/csem/cholinesterase/cholinesterase_inhibitors.html


Ginger jake paralysis

Biotransformace TOCP

Saligenin

http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc110.htm


Opidn
OPIDN

 • metabolit TOCP saligenin způsobuje degradaci myelinové vrstvy dlouhých periferních motoneuronů a míchy a degeneraci jejich axonů

  • reakce saligeninu s enzymem NTE (neuropathic target esterase)

  • vliv na tvorbu fosfolipidů v hladkém endoplasmatickém retikulu


Opidn1
OPIDN

OPIDN – organophosphate induced delayed neuropathy

 • vyskytuje se jako následek akutní otravy s dobou latence 3 až 28 dní, nebo jako následek dlouhodobé intoxikace nízkými dávkami

 • velké rozdíly v individuální citlivosti

  • 1941 - otrava TOCP u 80 švýcarských vojáků – symptomy u jedince po pozření 0,15 g, žádné symptomy u jedinců po pozření 1,2 až 2g

 • velké mezidruhové rozdíly v citlivosti

  • velmi citlivé zejména kočky, psi, krávy a kuřata – paralýza, ataxie

  • citlivost negativně korelována s rychlostí biotransformace

 • symptomy – OPIDN jako následek akutní otravy TOCP

  • ostrá bolest lýtek, znecitlivění a brnění chodidel a rukou

  • během několika hodin či dní ochablost dolních končetin, neschopnost udržet rovnováhu, kompletní ztráta schopnosti ovládat kotník

  • onemocnění většinou ireversibilní


Jake leg
Jake leg

 • první případ 27. února 1930 (Reconstruction Hospital Oclahoma City)

  • „…pacientova chodidla plandala podobně, jako u marionety, když šel, kmitnul nohou vpřed a chodidlem plácnul o podlahu

 • během několika dní prudký nárůst případů „gumové nohy“

  • „…Worcester a Massachusetts hlásily55 případů; ve Wichitě přibilo prakticky přes noc 500 případů, 690 v Topece a 1000 v Mississippi“

  • 1930 až 1931 – 40 až 50 000 lidí konzumovalo kontaminovaný nápoj

  • UnitedVictims of Ginger Paralysis Association – 35000 členů

 • články v denním tisku informovaly o možné spojitosti mezi paralýzou končetin a patentním léčivem Jamaica Ginger

  • protože byl nápoj zneužíván mnoho let před epidemií, po čase se i odborná veřejnost přikláněla k názoru, že spojitost neexistuje

Parascandola J., PHS chronicles 110 (3) 361 - 363 (1995)


Jake leg1
Jake leg

 • Maurice Smith

  • farmakolog zaměstnaný v NIH (National Institute of Health)

  • získal 13 vzorků zbytků „Ginger Jake“ prokazatelně spojených s oběťmi „Jake leg“

  • ve vzorcích identifikován TOCP

  • další vyšetřování prokázalo spojitost s firmou Boston-Hub Products

  • Harry Gross a MaxReisman byli odsouzeni každý k pokutě 1 000$ a ke 2 letům vězení (později změněno na podmínečný trest)

Parascandola J., PHS chronicles 110 (3) 361 - 363 (1995)


Ginger jake paralysis

Jake Leg BluesMississippi Sheiks

You thought the lively man would die whenyou made the country dry,When you made it so that he could not getnot another drop of rye.But I know that you will feel bad when yousee what he had had,When you see him comin' with a lot ofdought, if you listen I will tell you so.

Oh well, it's here he comes,I mean to tell you here he comes,He's got those jake limber leg blues.Here he comes, I mean to tell you,here he comes,He's got those jake limber leg blues

When you see him comin', I am going totell you,If you sell him jake, you'd better givehim a crutch, too.