agententechnologie les 8 communiceren n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Agententechnologie Les 8: communiceren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Agententechnologie Les 8: communiceren

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation

Agententechnologie Les 8: communiceren - PowerPoint PPT Presentation

cece
117 Views
Download Presentation

Agententechnologie Les 8: communiceren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AgententechnologieLes 8: communiceren dr. Patrick De Causmaecker dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 2. Communicatie • Synchronisatie, race voorwaarden, lost update,… • -> hebben alle te maken met gedeeld geheugen, gedeelde resources • Worden in at beschouwd als ‘low-level’ • Wat is het communicatieprobleem in agententechnologie? dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 3. Communicatie tussen agenten • Object georiënteerd paradigma: communicatie  methodes oproepen • Dit is in strijd met de autonomie van de agent • Als agent X in staat is tot actie Y, dan kunnen we hem vragen om die uit te voeren • Of hij die uitvoert hangt van zijn toestand af • Communicatie tussen agenten moet beschouwd worden als een poging van de zendende kant om de ontvangende kant in zijn acties te beïnvloeden. dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 4. Speech Acts • De communicatie tussen agenten is gebaseerd op een aantal theoretische inzichten. • De theorie van de speech acts ligt aan de basis • Ze werd geïnitieerd door John Austin, filosoof, 1962 dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 5. Speech acts • Hij merkte op dat een aantal uitspraken die door mensen gedaan werden de karakteristieken van daden of acties hadden. • Een daad of een actie beïnvloedt de toestand van de wereld. • Sommige uitspraken doen dat ook • De oorlog verklaren • In het huwelijk treden • Voor de daden vond hij een aantal performatives, werkwoorden die met verschillende soorten speech acts overeenkomen. dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 6. Speech Acts • Hij onderscheidde drie soorten dergelijke daden: • The locutionary act • “Maak eens koffie a.u.b.” • The illocutionary act • “Ik zal koffie te maken” • The prelocution • “Ik doe arseen in je koffie!” dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 7. Speech Acts • Voor de succesvolle uitvoering van een dergelijke actie moeten er voorwaarden voldaan zijn: de felicity voorwaarden • Er moet een aanvaarde procedure zijn voor de performative en de toestand en de acteurs moeten aan de voorwaarden voor de procedure voldoen • De procedure moet correct en volledig uitgevoerd worden • De actie moet eerlijk zijn en elke in begrepen belofte moet uitgevoerd worden voor zover mogelijk dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 8. Speech Acts • Searle, 1969, breidde dit begrip uit • Hij vond een aantal nodige eigenschappen waaraan een speech act moet voldoen. Vb. een vraag van S aan L om A te doen: • I/O voorwaarden: L moet de vraag kunnen horen • Voorbereiding: L moet A kunnen, S moet geloven dat L A kan, L moet eventueel bereid zijn om A te doen • Eerlijkheid: S moet willen dat L A doet. dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 9. Speech Acts • Hij onderscheidt 5 klassen: • Representatief (inlichten, to inform) • Directief (vragen om te doen, to requesti) • Verbindend (to promise) • Expressief (to thank) • Verklarend (to declare) dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 10. Een plan gebaseerde theorie van speech acts • Cohen en Perrault 1979 • Gebruik van de STRIP notatie met pre- en postcondities, en delete/add lijsten • Zie voorbeeld dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 11. Voorbeeld: request • request(s, h, f) pre: • s gelooft l kan fs gelooft l gelooft h kan fs gelooft s wil f post: • h gelooft s gelooft s wil f dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 12. Request als er geen enkele actie komt: cause to want • CauseToWant(A1,A2,X) • Pre: • A1 gelooft (A2 gelooft (A2 wil X)) • Effect: • A1 gelooft (A2 wil X) dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 13. ACL: het standaard formaat om boodschappen uit te wisselen • De eerste stappen werden gezet in Knowledge Sharing Effort (US, DARPA) • Knowledge Query and Manipulation Language (KQML) • Een enveloppe voor boodschappen • Knowledge Interchange Format (KIF) • Een taal om de voorstelling van de kennis over een domein mogelijk te maken dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 14. KIF Wordt gebruikt om: • Eigenschappen uit te drukken in een bepaald gebied • (H volgt aandachtig) • Verbanden tussen dingen uit te drukken • (K respecteert aandacht H) • Algemene regels die binnen een domein gelden uit te drukken: • (Om het even wie X respecteert stoort X niet) dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 15. KIF: soort eerste orde logica • (= (temperature m1) (scalar 83 Celsius)) • (defrelation bachelor (?x) := (and (man ?x) (not (married ?x)))) • (defrelation person (?x) :=> (mammal ?x)) dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 16. KQML • KIF is de taal voor de inhoud van de boodschap • KQML definieert een aantal ‘communicatie werkwoorden’ of performativesVoorbeeld performatives: • ask-if • perform • tell • reply dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 17. KQML • Om te kunnen communiceren moeten de agenten een terminologie afgesproken hebben: formeel een ontologie • KSE een verzameling ontologieën (ONTOLINGUA) • Voorbeeld van een dialoog: • A to B: (ask-if (> (size chip1) (size chip2)))B to A: (reply true)B to A: (inform (= (size chip1) 20))B to A: (inform (= (size chip2) 18)) dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 18. KQML • Verder voorbeeld: (ask-one :content (PRICE IBM ?price) :receiver stock-server :language LPROLOG :ontology NYSE-TICKS ) dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 19. Een dialoog in KQML (evaluate :sender A : receiver B :language KIF : ontology motors :reply-with q1 : content (val (torque m1))) (reply :sender B :receiver A :language KIF : ontology motors :in-reply-to q1 : content (= (torque m1) (scalar 12 kgf))) dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 20. Nadelen van KQML • Nooit een vaste verzameling performatives • Er was geen transportmechanisme • De semantiek lag niet vast, er werden enkel Engels-achtige zinnen gebruikt • De Verbintenis performatives waren niet aanwezig • Er waren veel performatives, zoals het uitkwam dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 21. FIPA • Foundation for Intelligent Physical Agents (begin 1995) • Definieert een architectuur en zo… • Definieert FIPA-ACL • Lijkt sterk op KQML, maar is beter gedefinieerd en met meer zorg voor exactheid dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 22. FIPA ACL, een voorbeeld (inform :sender agent1 :receiver agent5 :content (price good200 150) :language sl :ontology hpl-auction) dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 23. dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 24. FIPA ACL • Inform en request zijn de basis primitieven • De semantiek is gedefinieerf met behulp van content, precondities en het rationeel effect • Content: wat voor soort inhoud de boodschap bevat • Preconditie: wat moet waar zijn om de boodschap uit te zenden • Rationeel effect: wat de zender bij de ontvanger wil teweegbrengen dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 25. FIPA ACL • Inform • Content: een statement • Preconditie: de zender • Gelooft dat de inhoud waar is • Wil dat de ontvanger gelooft dat de inhoud waar is • Gelooft nog niet dat de ontvanger gelooft dat de inhoud waar is of niet waar is dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 26. FIPA-ACL • Request • Content: een action • Preconditie: de zender • Wil dat de actie uitgevoerd wordt • Gelooft dat de ontvanger de actie kan uitvoeren • Gelooft niet dat de ontvanger al van plan is om de actie uit te voeren dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004

 27. Voorbeelden ontologietools • Ontolingua • http://www.ksl.stanford.edu/software/ontolingua/ • Chimaera • http://www.ksl.stanford.edu/software/chimaera/ dr. Patrick De Causmaecker, KaHo St.-Lieven 2004