struktura odd lu tr n syst my n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Struktura oddílu Tržní systémy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Struktura oddílu Tržní systémy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Struktura oddílu Tržní systémy - PowerPoint PPT Presentation


  • 144 Views
  • Uploaded on

Struktura oddílu Tržní systémy. 1. Dokonalá konkurence 2. Monopolní cenová tvorba. Monopolistická konkurence 3. Oligopol Dodatek: alternativní cíle firem. Struktura přednášky Dokonalá konkurence. A) Úvod B) Konkurenční firma a trh v krátkém období

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Struktura oddílu Tržní systémy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
struktura odd lu tr n syst my
Struktura oddíluTržní systémy

1. Dokonalá konkurence

2. Monopolní cenová tvorba.

Monopolistická konkurence

3. Oligopol

Dodatek: alternativní cíle firem

struktura p edn ky dokonal konkurence
Struktura přednáškyDokonalá konkurence

A) Úvod

B) Konkurenční firma a trh v krátkém období

C) Konkurenční firma a trh v dlouhém období

funkce zisku tr tc
Z rozboru TR plyne, zda se zabýváme:

a) dokonalou konkurencí NEBO

b) nedokonalou konkurencí

:

Z rozboru TC plyne, zda se zabýváme:

a) krátkým obdobím NEBO

b) dlouhým obdobím

Funkce ziskuπ = TR - TC
typy zisku
Typy zisku
  • Účetní zisk = TR - explicitní náklady
  • Ekonomický zisk = TR - (explicitní + implicitní náklady)
  • Normální zisk = implicitní náklady
maximalizace zisku kr tk obdob
Maximalizace zisku(krátké období)

Úloha: π = PQ - STC(Q)

Podmínka 1. řádu

d π / d Q = P - d STC / d Q = 0

P = SMC (zlaté pravidlo zisku)

Podmínka 2. řádu

d2 π / d Q2 = - d2 STC / d Q2

- d SMC / d Q < 0

d SMC / d Q >0

bod uzav en firmy p klad
Zadání:P = 10 Kč, AFC = 4 Kč, AVC = 8 Kč,

SAC = 4 + 8 = 12 Kč

Při výrobě:

π / Q = 10 - 12 = - 2

Při zastavení výroby

π / Q = 0 - 4 = - 4

Závěr: pokračovat ve výrobě

Změna zadání: P = 7 Kč

Při výrobě:

π / Q = 7 - 12 = - 5

Při zastavení výroby:

π / Q = 0 - 4 = - 4

Závěr: zastavit výrobu

Bod uzavření firmy (příklad)
bod uzav en firmy
Bod uzavření firmy

Vztah ceny P a průměrných příjmů AR:

AR = TR / Q = P Q / Q = P

Bod uzavření firmy:

P = min AVC

funkce individu ln nab dky v kr tk m obdob
Funkce individuální nabídkyv krátkém období

Vymezení nabídky: QS = f (P) ceteri paribus

Funkce nabídky je rostoucí části funkce SMC od bodu uzavření firmy:

P = SMC pro P >= min AVC

Qs = 0 pro P < min AVC

funkce tr n nab dky v kr tk m obdob
Funkce tržní nabídkyv krátkém období

Vymezení nabídky: QS = f (P) ceteri paribus

Funkci tržní nabídky získáme součtem individuálních nabídek (sčítáme přitom množství pro různé úrovně ceny)

Xs = Σ xi pro i = 1,…,n firem

P = Σ SMC pro P >= min AVC

Xs = 0 pro P < min AVC

ot zka dokonal konkurence v kr tk m obdob
Otázka - dokonalá konkurence v krátkém období

Porovnejte cenovou elasticitu nabídky individuální nabídky a tržní nabídky v dokonalé konkurenci v krátkém období.

Je v krátkém období cenová elasticita nabídky individuální nabídky větší (menší, shodná) s cenovou elasticitou tržní nabídky?

maximalizace zisku dlouh obdob
Maximalizace zisku(dlouhé období)

Úloha: π = PQ - LTC(Q)

Podmínka 1. řádu

d π / d Q = P - d LTC / d Q = 0

P = LMC (zlaté pravidlo zisku)

Podmínka 2. řádu

d2 π / d Q2 = - d2 LTC / d Q2

- d LMC / d Q < 0

d LMC / d Q >0

bod vyrovn n n klad s v nosy
Bod vyrovnání nákladů s výnosy

Bod uzavření firmy - krátké období

P = min AVC

Bod vyrovnání nákladů s výnosy - dlouhé období

P = min LAC

funkce individu ln nab dky dlouh obdob
Funkce individuální nabídky (dlouhé období)

Vymezení nabídky: QS = f (P) ceteri paribus

Funkce nabídky je rostoucí části funkce LMC od bodu vyrovnání nákladů s výnosy:

P = LMC pro P >= min LAC

Qs = 0 pro P < min LAC

funkce dlouhodob nab dky odv tv lis
Funkce dlouhodobé nabídky odvětví (LIS)

Vymezení nabídky: QS = f (P) ceteri paribus

Funkce nabídky odpovídá minimu funkce LAC:

P = min LAC

ot zky dokonal konkurence v dlouh m obdob
Otázky - dokonalá konkurencev dlouhém období
  • Z manažerské ekonomiky znáte výraz „bod zvratu“. Porovnejte tento pojem s mikroekonomickými pojmy „bod uzavření firmy“ a „bod vyrovnání nákladů s výnosy“.
  • V letech 1990 až 2000 se výrazně snížila cena barevných fotografií a současně se zvýšil počet prodaných kusů tohoto výrobku. Vysvětlete tuto skutečnost pomocí mikroekonomického analytického aparátu (včetně funkce LIS).