slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Psycho-sportogram PowerPoint Presentation
Download Presentation
Psycho-sportogram

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Psycho-sportogram - PowerPoint PPT Presentation


 • 277 Views
 • Uploaded on

Psycho-sportogram. Jaké schopnosti , dovednosti , předpoklady má mít jedinec, aby v dané činnosti uspokojivě fungoval? Jaké nároky , překážky , specifika jsou spojena s provozováním dané činnosti?. Psycho-sportogram. Typologie sportovních činností Sporty senzorické

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Psycho-sportogram' - catriona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
psycho sportogram
Psycho-sportogram
 • Jaké schopnosti, dovednosti, předpoklady má mít jedinec, aby v dané činnosti uspokojivě fungoval?
 • Jaké nároky, překážky, specifika jsou spojena s provozováním dané činnosti?

www.psychologie-sportu.cz

psycho sportogram1
Psycho-sportogram
 • Typologie sportovních činností
 • Sporty senzorické
 • Sporty esteticko koordinační
 • Sporty funkčně mobilizační (krátkodobé, dlouhodobé)
 • Sporty rizikové
 • Sporty anticipační (individuální a týmové)

www.psychologie-sportu.cz

sporty senzorick
Sporty senzorické
 • Lukostřelba, střelba, kuželky, golf, …
  • Sporty se odehrávají ve standardním nebo umělém prostředí se standardním náčiním, jehož ovládání vyžaduje jemnou svalovou koordinaci.
  • Základním principem je vztah oko – ruka, maximální krátkodobá koncentrace pozornosti; překonávání psychické únavy. V motorickém učení převládá automatizace a perfektně zvládnutá koordinačně náročná dovednost.
  • Emoční stabilita, rozhodnost, svědomitost, odhad vzdálenosti, rychlosti a směru, senzomotorická koordinace.

www.psychologie-sportu.cz

sporty esteticko koordina n
Sporty esteticko-koordinační
 • Sportovní a moderní gymnastika, soutěžní aerobic, krasobruslení, skoky do vody, …
  • Sporty prováděné v umělém prostředí se speciálním vybavením.
  • Pohybové reakce jsou standardní, založené na ovládání těla v prostoru. Nároky jsou kladeny na pohybovou kulturu, koordinaci, estetické cítění, tvořivé schopnosti, vnímání rytmu.Volní úsilí je spíše krátkodobého charakteru se zaměřením na koordinačně náročnou reakci.
  • Kreativita, citlivost, pohybová paměť, sebekontrola.

www.psychologie-sportu.cz

sporty funk n mobiliza n
Sporty funkčně mobilizační
 • Krátkodobé (atletické sprinty,skoky, vrhy; vzpírání, …
 • Dlouhodobé (cyklistika, běh na lyžích, běh, …
  • Sporty prováděné spíše v přírodním prostředí, cyklického charakteru, používají se speciální přepravní prostředky, nebo přirozené lokomoce.
  • Nároky na psychiku pramení z nutnosti maximálně mobilizovat fyzické a psychické síly do určitého času. U krátkodobých je pak nutné vysoké psychomotorické tempo, u dlouhodobých schopnost odolávat nastupující únavě.
  • Dlouhodobé zvládání nepříjemných pocitů z vlastního těla, sebejistota, psychická odolnost, vysoké psychomotorické tempo.

www.psychologie-sportu.cz

sporty rizikov
Sporty rizikové
 • Sjezdové lyžování, skoky na lyžích, sáně, boby, horolezectví, potápění, parašutismus, .
  • Sporty provozované v proměnlivých přírodních podmínkách za použití speciálního vybavení.
  • Cílem je překonávání subjektivně nepříjemných pocitů pramenících z rychlosti, hloubky, výšky. Pohybové reakce jsou ne-stereotypní, závislé na proměnlivosti prostředí a situace. Důležitá je i schopnost přiměřeně a realisticky riskovat, rychle se rozhodovat, ale i se dostatečně ovládat.
  • odvaha, vyrovnanost, stabilita, realismus, nezávislostí, agresivita a nekonvenčnost.

www.psychologie-sportu.cz

sporty anticipa n
Sporty anticipační
 • Individuální (zápas, judo, box, karate, šerm, tenis, ..
 • Kolektivní (fotbal, basketbal, hokej, volejbal, ...
  • Prostředí, v němž se tyto sporty odehrávají, je typicky sociální: jde o překonání soupeře v přímém kontaktu - fyzickému nebo na mentální úrovni.
  • Složité proměnlivé činnosti. Je třeba rychle reagovat podle soupeře, anticipovat jeho příští jednání, případně vnucovat vlastní taktiku. Uplatňuje se orientace v prostoru, rychlé a přesné zpracování informací a adekvátně navazujících reakcí, tvořivost, sociabilita, kooperace i kompetice. Volní úsilí je zaměřeno mimo krátkodobou mobilizaci současně i na překonávání únavy a neustálé rozdělování pozornosti.

www.psychologie-sportu.cz

psycho sportogram2
Psycho-sportogram
 • Typ sportovního prostředí
 • Nároky na psychiku, ovlivňování výkonu

Přírodní

Umělé

www.psychologie-sportu.cz

psycho sportogram3
Psycho-sportogram
 • Specifika motorického učení
  • stálé x proměnlivé podmínky
  • automatizace x plasticita
  • trénink x soutěž
  • přirozená x kreativní lokomoce
  • vývojové hledisko (kritické období)

www.psychologie-sportu.cz

psycho sportogram4
Psycho-sportogram
 • Sociální vztahy
  • Kooperace x kompetice
  • Sociální kontrola
   • specifické nároky na psychiku

vysoká

nízká

www.psychologie-sportu.cz

psycho sportogram5
Psycho-sportogram
 • Aktivační úroveň
  • Optimální úroveň aktivace a její odlišnost v jednotlivých sportech
  • Specifika v oblasti kontroly emocí

www.psychologie-sportu.cz

psycho sportogram6
Psycho-sportogram
 • Pozornost
  • Intenzita x šířka
  • Čas, množství a proměnlivost podnětů, možnost relaxace…

www.psychologie-sportu.cz

psycho sportogram7
Psycho-sportogram
 • Riziko
  • reálné x subjektivní
  • Tělesný kontakt, výška,hloubka, rychlost, …

www.psychologie-sportu.cz