rola bank w ywno ci w systemie pomocy spo ecznej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rola Banków Żywności w systemie pomocy społecznej. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rola Banków Żywności w systemie pomocy społecznej.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Rola Banków Żywności w systemie pomocy społecznej. - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Rola Banków Żywności w systemie pomocy społecznej. Tarnów, 12 marca 2009. Misja Banków Żywności:. Ograniczanie niedożywienia poprzez zagospodarowanie nadwyżek żywności. Zasady działania B anków Ż ywności:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rola Banków Żywności w systemie pomocy społecznej.' - catriona-kissane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
misja bank w ywno ci
Misja Banków Żywności:

Ograniczanie niedożywienia poprzez zagospodarowanie nadwyżek żywności.

zasady dzia ania b ank w ywno ci
Zasady działania Banków Żywności:
 • Zasada non-profit – działalność bez zyskurealizowana poprzez bezpłatne pozyskiwane żywności oraz jej bezpłatny rozdział.
 • Zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywnezajmujące się bezpośrednio dożywianiem.
 • Zasadaapolityczności oraz różnorodnościświatopoglądowej.
bank ywno ci w krakowie
Bank Żywności w Krakowie
 • działa od 1997 roku
 • pozyskał i rozdał blisko 16 tys. ton żywności o wartości ponad 48 mln zł)
 • dociera do ok. 80.000 mieszkańców Małopolski
 • współpracuje z ponad 240 organizacjami i placówkami
europejski program pomocy ywno ciowej pead
Europejski Program Pomocy Żywnościowej - PEAD

Organizacje akredytowane rok 2009

 • BANKI ŻYWNOŚCI - 49%
 • CARITAS - 34%
 • PKPS - 15%
 • PCK* - 2%

*PCK nie realizuje Programu w Małopolsce

akademia podziel si posi kiem ma opolska 2007 2008
Akademia Podziel się Posiłkiem – Małopolska 2007/2008
 • Liczba szkół – liderów koalicji – 52
 • Liczba partnerów - 283
 • Dzieci objęte wsparciem – 6.107
 • Waga pozyskanej przez szkoły żywności – 71.769 kg
 • Łączna liczba wzbogaconych/ dodatkowych posiłków - 864.265
rok 2009
Rok 2009
 • Program PEAD – ok. 4,5 tys.ton żywności
 • Producenci i dystrybutorzy żywności (zmiany w ustawie o podatku VAT)
 • Zbiórki żywności 27 - 29.III, 25 - 26.IX. (Podziel się Posiłkiem), 4-6.XII
 • Inne formy wsparcia – (dobre praktyki, szkolenia, konferencje)
czym kierujemy si przekazuj c ywno nasze kryteria
Czym kierujemy się przekazując żywność – nasze kryteria
 • Racjonalne i efektywne wykorzystanie
 • Zapotrzebowanie Odbiorcy (coroczna aktualizacja )
 • Rodzaj placówki (organizacja pozarządowa, jednostka organizacyjna pomocy społecznej, grupa nieformalna, kościół)
 • Rodzaj świadczonych usług (posiłki, suchy prowiant)
 • Dostępny asortyment, termin przydatności do spożycia
 • Odbiorcy żywności
partnerstwo z samorz dem pozwoli na
Partnerstwo z samorządem pozwoli na:
 • analizę i weryfikację realnych potrzeb
 • racjonalne i odpowiedzialne wykorzystanie powierzonej nam żywności
 • uzupełnienie i poszerzenie katalogu form pomocy kierowanej do najuboższych mieszkańców Gminy - większa pomoc świadczona dla klientów OPS (średnio 60 kg= 200 zł/osoba/rok)
 • podwójną weryfikację klientów OPS (organizacja i OPS) – ograniczenie nadużywania świadczeń pomocy społecznej
partnerstwo z samorz dem pozwoli na1
Partnerstwo z samorządem pozwoli na:
 • możliwość większego wsparcia żywnościowego (gmina może wytypować dodatkowe organizacje i placówki do współpracy z BŻ)
 • racjonalizację kosztów transportu, magazynowania i dystrybucji żywności przez różne podmioty z terenu jednej gminy (Bank Żywności nie dowozi żywności, wydaje ją z magazynu w Krakowie)
partnerstwo z samorz dem pozwoli na2
Partnerstwo z samorządem pozwoli na:

Zapewnienie pełnowartościowych gorących posiłków dla wszystkich dzieci potrzebujących:

 • wzbogacenie posiłków przy utrzymaniu stawki żyw.
 • objęcie dożywianiem dzieci, które nie uzyskują dofinansowania z OPS
 • zabezpieczenie żywności na dodatkowe zajęcia, wycieczki, dni pozalekcyjne
 • wykorzystanie środków finansowych na zapewnienie bazy lokalowej i odpowiednich warunków sanitarnych
 • zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci w okresie wakacyjnym
aspekt ekonomiczny dzia a banku ywno ci
Aspekt ekonomiczny działań Banku Żywności

Pozyskanie i dystrybucja 4,8 tys.ton żywności (12 mln zł)

Koszty realizacji 3,2 % wartości żywności

0,7 % - refundacja kosztów (UE)

inne środki publiczne i prywatne – 2,5 %

1 kg żywności = 7 groszy

1 złotówka „zainwestowana” w Bank Żywności = 13,7 kg żywności (o wartości 32 zł)

zapraszamy do wsp pracy razem mo emy wi cej
Zapraszamy do współpracy – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Bank Żywności w Krakowie ul. Zabłocie 20/22 30-701 Kraków

tel./fax 12-257-00-05

12-257-00-06

mail: bz.krakow@bankizywnosci.pl