viera nik neh ad boha n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Viera: Nik nehľadá Boha PowerPoint Presentation
Download Presentation
Viera: Nik nehľadá Boha

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Viera: Nik nehľadá Boha - PowerPoint PPT Presentation


  • 146 Views
  • Uploaded on

Viera: Nik nehľadá Boha. 9 Veď sme už o Židoch i Grékoch vyhlásili, že všetci sú pod hriechom , 10 ako je napísané: „ Nik nie je spravodlivý , 11 nik nie je rozumný , nik nehľadá Boha . 12 všetci poblúdili , všetci sa stali neužitočnými : nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Viera: Nik nehľadá Boha' - casta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

9 Veď sme už o Židoch i Grékoch vyhlásili, že všetci sú pod hriechom, 10 ako je napísané:

„Nik nie je spravodlivý, 11nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha.

12všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

13 Ich hrtan je ako otvorený hrob, svojimi jazykmi hovoria ľstivo,

za perami majú jed vreteníc,

14 ich ústa sú plné kliatby a horkosti;

15 ich nohy sú rýchle prelievať krv,

16 na ich cestách skaza a nešťastie;

17 nepoznali cestu pokoja.

18 Pred ich očami nieto bázne Božej.“

22 Lebo niet rozdielu: 23 veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva.

Rim 3,9-18.22-23

slide3

Pán je milostivý a láskavý ...

Všemohúci Ocko ...

Prečo teda neprežívam jeho lásku a moc?

slide4

Vieroučná odpoveď:

HRIECH. Som hriešny.

Čo to ale znamená?

slide5

Rim 3,23: Všetci zhrešili a chýba im Božia sláva.

Dôsledkom hriechu je, že ti chýba Božia sláva!

Čo je to Božia sláva?

Zjavenie jeho mocnej prítomnosti.

Toto je dôsledok hriechu v tvojom živote!

Chýba zjavenie Božej moci a prítomnosti.

slide6

Čo je ale hriech podľa Božieho slova?

Ako je napísané?

Nik nie je spravodlivý,

nik nie je rozumný,

nik nehľadá Boha.

Všetci poblúdili,

všetci sa stali neužitočnými:

nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

slide7

nespravodlivosť – opak Božej spravodlivosti = ľudská spravodlivosť

  • nerozumnosť – opak Božej múdrosti = ľudská múdrosť
  • nehľadanie Boha – opak hľadania Boha = hľadanie stvorení
  • zanedbanie dobra – opak dobrých skutkov, ktoré pripravil Boh = ľudské dobro
  • poblúdenie – opak Božej cesty = ľudské cesty
  • neužitočnosť – opak Božej užitočnosti = ľudská užitočnosť
slide8

BOH – nik nehľadá Boha

HRIECH je v tom, že nehľadám Boha:

chodím do kostola, recitujem modlitby, plním prikázania – ale ja v skutočnosti nehľadám Boha!

Ide o neho, o jeho osobu – ak ho nehľadáš, hrešíš!

Pre nás hrešiť znamená porušovať morálku, robiť zlé skutky, ale hlavné prikázanie znie:

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom. Dt 6,4

Večný život je v tom, aby poznali teba.Jn 17,3

KKC 1: (Boh) Volá ho (človeka) a pomáha mu, aby ho hľadal, poznal a miloval zo všetkých síl.

slide9

Naučili sme sa náboženstvu bez Boha a učíme to aj svoje deti! To je hriech!

Je to v našej prirodzenosti – je to podstata hriechu.

Zriecť sa toho – rozhodnúť sa hľadať Boha, túžiť po ňom – celým srdcom.

Zriecť sa robenia niečoho náboženského bez hľadania Boha.

Aké je ovocie toho?

koho sa to t ka
Koho sa to týka?

Všetci sú pod hriechom

Lebo niet rozdielu: všetci zhrešili

nik nie je ... veru, celkom nik

všetci ...

Týka sa to mňa aj teba!

o robi
Čo robiť?

Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!

Iz 55,6n

Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom, dám sa vám nájsť - hovorí Pán.

Jer 29,13-14

Kto hľadá, nájde ... Mt 7,7