slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CIVILNA ZAŠTITA PowerPoint Presentation
Download Presentation
CIVILNA ZAŠTITA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

CIVILNA ZAŠTITA - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

CIVILNA ZAŠTITA. Prezentira: Stjepan Huzjak, mag.pol. Zapovjednik CZ RH. Protuavionska zaštita. Osnovana Škola CZ u Zagrebu. Civilna zaštita unutar MUP-a. Lokalno organizirana CZ. Civilna zaštita unutar DUZS-a. Narodna zaštita. 1938. 1941. -1945. 1948. -1963. 1973. -1994.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CIVILNA ZAŠTITA' - cassie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

CIVILNA ZAŠTITA

Prezentira: Stjepan Huzjak, mag.pol.

Zapovjednik CZ RH

slide2

Protuavionska zaštita

Osnovana Škola CZ u Zagrebu

Civilna zaštita unutar MUP-a

Lokalno

organizirana CZ

Civilna zaštita unutar DUZS-a

Narodna zaštita

1938.

1941. -1945.

1948. -1963.

1973. -1994.

1995. - 2005.

2005.

Civilna Zaštita u Hrvatskoj

slide3

Pojam:

Danas je CZ u RH pričuvna komponenta operativnih snaga ZiS, ali ujedno nositelj specifičnih sposobnosti koje druge operativne snage ne posjeduju. Stoga je nezaobilazna snaga u sustavu reagiranja RH u katastrofama i velikim nesrećama. Ona je operativno značajna kada se zahtijevaju pojačani fizički doprinosi tijekom provođenja mjera ZiS te posebno u događajima koji zahtijevaju visoka specijalistička znanja i specifične spasilačke tehnike te će se u tom smjeru i dalje razvijati.

Zadaće:

Organizirane snaga CZ nositelji su pripreme i provođenje mjera : evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja stanovništva, stoke i materijalnih dobara u katastrofi i velikoj nesreći.

Organizirane snage CZ u sustavu operativnih snaga ZiS sudjeluje u provođenju svih drugih mjera ZiS, posebno: spašavanja iz vode, spašavanje iz ruševina, spašavanje u slučajevima RKB izvanrednog događaja i dr.

slide4

SUDIONICI SUSTAVA ZiS

NOSITELJI SUSTAVA ZiS U RH

Međunarodna

razina

 • FIZIČKE I PRAVNE OSOBE,
 • IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA

JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE

SAMOUPRAVE,

 • SREDIŠNJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE,
 • POLICIJA I OS RH
 • OPERATIVNE SNAGE ZIS.
  • Stožeri zaštite i spašavanja,
  • Službe i postroje DUZS,
  • Službe, zapovjedništava

i postrojbe civilne zaštite.

  • Vatrogasna zapovjedništava i postrojbe,
  • Službe i postrojbe pravnih osoba i

tijela državne uprave koje se ZiS bave

u svojoj redovitoj djelatnosti,

Vlada RH

Nacionalna

razina

Ravnatelj

DUZS

Razina

županije

Župan

Razina

Grada/općine

Gradonačelnik/ Načelnik

Pravne osobe Udruge građana Fizičke osobe

Direktor/

Upravitelj/

predsjednik

Operativni lanac

slide5

STOŽER

ZiS RH

ZAPOVJEDNIŠTVO CZ RH

INTERVENTNE SPECIJALISTIČKE POSTROJBE CZ RH

ZAPOVJEDNIŠTVO CZ ŽUPANIJE

STOŽERI

ZiS ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKE SPECIJALISTIČKE POSTROJBE CZ

STOŽERI

ZiS GRADOVA

ZAPOVJEDNIŠTVO CZ GRADA

GRADSKE SPECIJALISTIČKE POSTROJBE CZ

STOŽERI ZiS OPĆINA

ZAPOVJEDNIŠTVO CZ OPĆINE

GRADSKE POSTROJBE CZ OPĆE NAMJENE

OPĆINSKE POSTROJBECZ OPĆE NAMJENE

 • GOTOVE SNAGE
 • OSTALE PRAVNE
 • I FIZIČKE OSOBE

POVJERENICI CZ

POVJERENICI CZ

VODITELJI SKLONIŠTA

VODITELJI SKLONIŠTA

slide6

Vlada RH

DUZS

POTRES

 • Operativne snage:
 • - vatrogasne postrojbe
 • postrojbe CZ
 • HGSS
 • HCK
 • klubovi s potražnim psima
 • ronitelji
 • itd..

ministarstva

JAVNA

PODUZEĆA

 • Državna razina:
 • DIP (100)
 • SP CZ – KBR, USAR, spaš. na vodi, logistika (700)
 • HGSS (400)
 • HCK

DRŽAVNE

ROBNE

ZALIHE

RAVNATELJSTVO

POLICIJE

 • SNAGE ŽUPANIJA
 • - VATROGASTVO - ZAPOVJEDNIŠTVA
 • SPECIJALISTIČKE POSTROJBE CZ – (3.477)
 • HCK

ZDRAVSTVO

OS RH

 • SNAGE GRADOVA I OPĆINA
 • - VATROGASTVO (55.000 )
 • POSTROJBE CZ OPĆE NAMJENE– (18.376)
 • UDRUGE GRAĐANA
planiranje civilne za tite
PLANIRANJE CIVILNE ZAŠTITE

-ZAKONI

-PODZAKONSKI

-PROVEDBENI

PROPISI

MISIJE I ZADAĆE

SUSTAVA ZiS I CZ

 • STRATEGIJSKO PLANIRANJE
 • - Strategija nacionalne sigurnosti
 • Strategija obrane
 • Zakon o ZiS

-PROCJENA UGRO-

ŽENOSTI

-VELIČINA,

STRUKTURA I

SASTAV CZ

-SMJERNICE

RAZVOJA

-SMJERNICE

PLANIRANJA

-PERSONALNI

SKLOP

-MATERIJALNI

SKLOP

PERSONALNA I

MATERIJALNA

KOMPONENTA

 • RAZVOJNO PLANIRANJE
 • Dugoročni plan razvoja
 • Srednjoročni plan razvoja
 • Godišnji plan razvoja

RAZINA SPREMNOSTI SPOSOBNOSTI

DJELOVANJE

OPERATIVNIH

SNAGA

 • OPERATIVNO PLANIRANJE
 • Planovi zaštite i spašavanja
 • Operativni planovi CZ
slide9

IZRADA PROCJENA I PLANOVA ZiS

PROCJENA, PROGNONOZIRANJE I RAZVOJ SCENARIJA RIZIKA

PLANIRANJE I USTROJAVANJE SUSTAVA ODGOVORA NA KATASTROFE I PRIPREMA SNAGA

ANALITIKA

PLANIRANJE

STANJE

PROSTORA

OPERATIVA

PREVENTIVA

slide10

ZONSKI USTROJ SPOSOBNOSTI ISPCZ RH

 • POSTROJBE I OPREMA ZA SPAŠAVANJE IZ RUŠEVINA
 • POSTROJBE I OPREMA ZA RKBN ZAŠTITU
 • POSTROJBE I OPREMA ZA SPAŠAVANJE IZ VODE
 • POSTROJBE I OPREMA ZA ZBRINJAVANJE STANOVNIŠTVA U SLUČAJU VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA

SURADNJA S RAVNATELJSTVOM ZA ROBNE ZALIHE

30 000 STANOVNIKA

RKBN

VODA

RUŠEVINE

SKLADIŠTENJE OPREME ZA SLUČAJ KATASTROFA U ZONSKIM SKLADIŠTIMA DUZS-a

slide11

CIVILNA ZAŠTITA NIJE TROŠAK NEGO POSTAJE INVESTICIJA KOJOM SE OSTVARUJU KRITIČNI NACIONALNI INTERESI I CILJEVI NACIONALNE SIGURNOSTI

Prosječne godišnje štete

300 mil EUR

EKONOMSKI GUBICI (%) UZROKOVANI PRIRODNIM KATASTROFAMA U HRVATSKOJ1980 - 2005.

slide12

Zaključno:

 • Početkom rada DUZS započeo je i stvaran proces demokratske tranzicije CZ u RH

te su do danas učinjene sve strategijske, normativne i većina planskih prilagodbi.

 • Intenzivno se provodi popuna, opremanje i osposobljavanje Civilne zaštite te je

stanje operativne spremnosti znatno bolje na svim razinama ustroja.

 • Kvalitetna suradnja s udrugama građana, sufinanciranje njihova razvoja i ugradnja

njihovih kapaciteta i sposobnosti u sustav civilne zaštite bitno je doprinijela jačanju

sustava zaštite i spašavanja.

 • Bitno su pojačani kapaciteti potrebni za zbrinjavanje stanovništva u katastrofama i

velikim nesrećama.