rizi na pona anje i za tita spolnog zdravlja adolescenata n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rizična ponašanje i zaštita spolnog zdravlja adolescenata PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rizična ponašanje i zaštita spolnog zdravlja adolescenata

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Rizična ponašanje i zaštita spolnog zdravlja adolescenata - PowerPoint PPT Presentation


 • 317 Views
 • Uploaded on

Rizična ponašanje i zaštita spolnog zdravlja adolescenata. Hrvatski zavod za javno zdravstvo Marina Kuzman Zagreb, 2011. Ako govorimo o zaštiti reproduktivnog i spolnog zdravlja, populacija o kojoj najviše moramo brinuti su adolescenti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rizična ponašanje i zaštita spolnog zdravlja adolescenata' - amelia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rizi na pona anje i za tita spolnog zdravlja adolescenata

Rizična ponašanje i zaštita spolnog zdravlja adolescenata

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Marina Kuzman

Zagreb, 2011.

slide2
Ako govorimo o zaštiti reproduktivnog i spolnog zdravlja, populacija o kojoj najviše moramo brinuti su adolescenti.....
prevencija spolno prenosvih infekcija u dono enju zdravstvenih strategija treba imati prioritet
Prevencija spolno prenosvih infekcija u donošenju zdravstvenih strategija treba imati prioritet

Značenje spolno prenosivih infekcija je višeznačno

Ogromno opterećenje za morbiditet i mortalitet ne samo u zemljama s ograničenim ekonomskim resursima, već i u razvijenim zemljama Europe i Sjeverne Amerike.

Jedan od vodećih uzroka akutnih bolesti, kroničnog oštećenja zdravlja i smrtnosti, s mogućim teškim medicinskim i psihološkim posljedicama za milijune žena, muškaraca i dojenčadi.

Svake godine više od 400 milijuna odraslih oboli od spolno prenosivih bolesti, oko 60% oboljelih je mlađe od 25 godina

 • (WHO, Global Programme on AIDS, 1999,Delne KL, Riedner G. Sexually transmitted infections among adolescents. WHO Geneve 2005 )
nedvojbene su sve poznate injenice o seksualnom pona anju adolescenata
Nedvojbene su sve poznate činjenice o seksualnom ponašanju adolescenata

… jedno od najvažnijih i najosjetljivijih područja ljudskog razvoja

….neposredne i dugoročne neželjene posljedice rizičnog seksualnog ponašanja

….rani seksualni odnosi višestruko su rizični

….motivi za stupanje u rane seksualne odnose najčešće su izvan konteksta seksualnosti

predrasude
Predrasude

Mediji su puni tema o seksualnosti, no prave informacije su često nedostatne a osobni razgovor o seksu je u nekim sredinama i danas društveni tabu

Seksualno prenosive infekcije i danas nose stigmu i podsvjesni osjećaj krivnje

Seksualna sloboda muškaraca je u pravilu veća no u žena

Od muškaraca se očekuje da budu seksualno asertivniji i aktivniji, no od djevojaka se očekuje da vode računa o sigurnosnim mjerama za sprječavanje trudnoće i/ili spolno prenosivih infekcija

to je budu nost
Što je budućnost?

“Drvo života” hrvatskog stanovništva preoblikovano je od piramide do košnice

Mlađih i mladih generacija sve je manje, Hrvatska je definitivno u depopulacijskom razdoblju – prirodni pad od 1,8

Izv

i jo malo o budu nosti
...i još malo o budućnosti

Udio novorođenčadi koje su rodile majke starije od 35 godina povećava se u većini europskih zemalja, pa tako i u Hrvatskoj

komplikacije i posljedice
Komplikacije i posljedice

Rizično seksualno ponašanje u adolescenciji može imati neposredne ali i dugoročne posljedice – osim izravnih medicinskih kao

Neželjena (maloljetnička) trudnoća

Spolno prenosive bolesti

Cervikalna displazija / karcinom vrata maternice

Neplodnost

…rani rizični seksualni odnosi nisu izolirani događaj u životu mladih i opetovano se dokazuje da su povezani s drugim kompleksnim aspektima rizičnog ponašanja

koliko traje to rizi no razdoblje
Koliko traje to rizično razdoblje

Prosječna dob stupanja u seksualne odnose je prema dostupnim podatcima 16-17 godina

No odlaganje stupanja u brak i odluke o djeci produžava razdoblje predbračne seksualne aktivnosti i potencijalnih rizika

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Poruka o potrebi očuvanja reproduktivnog zdravlja mora dobiti drugačije značenje

rani spolni odnosi adolescenata
Rani spolni odnosi adolescenata

Izvor:HBSC2002;2006;2010.

Usprkos percepciji sve veće seksualiziranosti mladih, dostupni podatci ne ukazuju na drastičan porast seksualnih odnosa već na određenu stagnaciju udjela onih koji vrlo rano započinju sa spolnim životom

uporaba za tite
Uporaba zaštite

Uporaba kontracepcije pri posljednjem spolnom odnosu u dobi 16 godina ili ranije 2006/2010. godine (HBSC)

Dječaci % Djevojčice%

 • Kondom 76/81 77/79
 • Ništa 15/1811/17
 • Prekinuti snošaj 8/5 12/19
 • Plodni dani 8/17 6/11
 • Oralni kontraceptivi 8/8 8/8

Kondom se rabi kao kontracepcijsko

sredstvo, zaštita protiv STI je za

mlade manje važna

spolni odnosi u studenata prva godina studija 2003 2008
Spolni odnosi u studenata, prva godina studija, 2003-2008

68% studenata i 57% studentica spolno je aktivno (p<0,001)

Srednja dob stupanja u seksualne odnose je 16,9 za studente i 17,2 za studentice

I studenti i studentice koji ne žive s roditeljima češće su seksualno aktivni (p<0,001 i p=0,009)

Od seksualno aktivnih studentica, 52% onih koje žive s roditeljima i 49% onih koje ne žive s roditeljima (p=0,069) je bilo na ginekološkom pregledu

HZJZ

uporaba za tite pri posljednjem spolnom odnosu studenti prva godina studija 2009 godina
Uporaba zaštite pri posljednjem spolnom odnosu(studenti, prva godina studija, 2009. godina)

ESPAD u studenata, Zagreb i Rijeka, 2009.

redovitost uporabe za tite je dvojbena
Redovitost uporabe zaštite je dvojbena.....

ESPAD u studenata, Zagreb i Rijeka, 2009.

....Nakon prvog spolnog odnosa uporaba kondoma “uvijek” je rijetka, a “rijetka” odnosno “gotovo redovita” postaje pravilo

Uporaba hormonske kontracepcije je u studentskoj populaciji dvostruko viša nego u općoj (18,6%:9%)

odakle mladi dobivaju informacije1
Odakle mladi dobivaju informacije

Neformalni izvori: prijatelji, mediji, obitelj, časopisi, Internet….

Formalni izvori: škola, zdravstvene službe, knjige….

RAR

RAR2002.

od koga adolescenti tra e pomo
Od koga adolescenti traže pomoć

ESPAD u studenata, Zagreb i Rijeka, 2009.

Najveća je odgovornost na liječnicima i roditeljima, postoje razlike među Sveučilištima

to adolescentima nedostaje
Što adolescentima nedostaje

Riječki studenti žele više savjetovališta – vjerojatno upravo zato jer ih imaju i prepoznaju njihovu važnost

spolni odnosi u prvom i drugom razredu srednje kole bez kondoma zbog alkohola i ili marihuane
Spolni odnosi u prvom i drugom razredu srednje škole bez kondomazbog alkohola i/ili marihuane

NE DA

Dječaci 78% 22%

Djevojčice 86% 14%

ESPAD2011

rizi na pona anja i navike
Rizična ponašanja i navike

Djeca koja su zbog alkohola/marihuane imala odnos bez kondoma…

Dječaci Djevojčice

Češće su redoviti pušači p<0,001 p<0,001

Češće su eksperimentirali s

cigaretama u životu p<0,001 p<0,001

Više su se puta opili u

zadnjih mjesec dana p<0,001 p<0,001

Češće su uzeli marihuanu p<0,001 p<0,001

rizi na pona anja i navike1
Rizična ponašanja i navike

Djeca koja su zbog alkohola/marihuane imala odnos bez kondoma…

U mlađoj su dobi….

Dječaci Djevojčice

Zapalili prvu cigaretu p=0,008 p=0,556

Počeli svakodnevno pušiti p<0,000 p=0,024

Pili pivo p=0,449 p=0,201

Pili vino p=0,501 p=0,021

Opili se p=0,068 p<0,000

Uzeli marihuanu p<0,000 p<0,154

bijeg od ku e samoozlje ivanje poku aj samoubojstva
Bijeg od kuće, samoozljeđivanje, pokušaj samoubojstva

Djeca koja su imala zbog marihuane/alkohola odnos bez kondoma češće su…

Djevojčice Dječaci

Bježali od kuće duže

od jednog dana p<0,001 p<0,001

Češće se pokušali ozlijediti p<0,001 p<0,001

Češće pokušali samoubojstvo p<0,001p<0,001

postoji li isprepletenost rizi nih pona anja adolescenata
Postoji li isprepletenost rizičnih ponašanja adolescenata

Postojanje kontinuiranih značajki povezanih s rizičnim spolnim ponašanjima mladih potvrđuju da je rizično ponašanje uvijek prisutno u jednog dijela adolescenata, da su neke okolnosti trajno jednako važne i da se preventiva treba usmjeravati na edukaciju, savjetovanje i zaštitu

percepcija
Percepcija

Kako li mladi vide sebe....a kako li ih vide odrasli....kako li ih vidimo mi....?

slide25

Mogućnosti preventive u adolescenciji

Ostvarujući preporuke SZO o specifičnim zdravstvenim službama za djecu i adolescente, a osobito unaprjeđujući osnivanjem posebnih savjetovališta, pristup SPI uključuje nekoliko ravnopravnih sastavnica

Edukacija

Cijepljenje

Probir

European strategy for child and adolescent health and developmentWHO2005.

za to je tako va na primarna prevencija
Uza sve naše napore, adolescenti ostaju u području rizičnog ponašanja

“Klasična” edukacija nema učinkovit trajan upliv na ponašanje, zaštita se koristi neredovito, izloženost rizicima je višestruka i isprepletena

L’Engle KL, Jackson C, Brown J. Early adolescents’ cognitive susceptibility to initiating sexual intercourse. Perspectives on Sexual and Reproductive Health 2006;38:88-103.

Fergusson DM, Lynskey MT. Alcohol misuse and adolescent sexual behaviors and risk taking. Pediatrics., 98(1) 1996) 91-96.

Deardorff J, Gonzales NA, Christopher FS, Roosa MW, Millsap RE. Early puberty and adolescent pregnancy: the influence of alcohol use. Pediatrics 2005;116(6):1451-6.

Kinsman SB, Romer D, Furstenberg FF, Schwarz DF. Early sexual initiation: the role of peer norms. Pediatrics., 102(5) (1998) 1185-1192

Zašto je tako važna primarna prevencija
novi stari pogledi na preventivu
Novi/stari pogledi na preventivu

Pojmovi primarna, sekundarna i tercijarna prevencija nadopunjuju se pojmovima univerzalne, selektivne i indicirane prevencije

Univerzalna – opća populacija i opća izloženost riziku

Selektivna – rizične skupine, rizik procijenjen na razini grupe

Indicirana – individualni rizik

edukacija
Zdravstveni odgoj – nikad ispričana priča

NOK

Međupredmetna tema Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša

Tjelesna i zdravstvena kultura

Zdravstveni odgoj kao modulski predmet

Zdravlje i zdravstveni odgoj konačno ozbiljno u razmatranju u oblikovanju kurikula (primjena????)

Edukacija
slide29

Zašto je važna infekcija humanim papiloma virusom

Svake godine 500.000 žena u svijetu razvije rak vrata maternice, a 250.000 žena od njega umre.

U Hrvatskoj godišnje oko 370 žena oboli od raka vrata maternice, a umre ih više od 100.

Rak vrata maternice je jedini oblik raka koji ima predstadije koji se mogu otkriti i liječiti prije nego se rak razvije

Danas niti jedna žena ne bi smjela umrijeti zbog raka vrata maternice.

slide30

NOBELOVA nagrada za 2008HPV virus i rak vrata maternice

HPV je izravno povezan sa razvojem raka vrata maternice

Prof. Harald Zur Hausen: Nobelova nagrada za medicinu 2008. godina

tko je ugro en od hpv a
Tko je ugrožen od HPV-a?

CDC procjenjuje da će se najmanje 50% seksualno aktivnih ljudi tijekom svog života zaraziti HPV-om

Sve spolno aktivne osobe su izložene riziku, čak i bez obzira na promiskuitet i/ili broj partnera

Prema istraživanjima su za razvoj raka vrata maternice najodgovorniji tipovi 16 i 18 (ukupno 70%), a za razvoj kondiloma tipovi 6 i 11 (90%)

slide32

Preporuke Europskog Centra za prevenciju i

kontrolu bolesti, siječanj 2008

Na zahtjev Europske komisije ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)

Vodič za

uvođenje HPV cjepiva

članicama EU

zemlje u kojima postoje nacionalne odluke o financiranju cijepljenja
Zemlje u kojima postoje nacionalne odluke o financiranju cijepljenja

Legend:

Public Sector Funding

Recommendation; No Funding Decision

No public funding

Last reviewed March 22, 2010

european countries with recommendations by national public health authorities for hpv vaccination
European Countries with Recommendations by National Public Health Authorities for HPV vaccination

National funding

Belgium

Denmark

France

Germany

Greece

Ireland

Italy

Latvia

Lichtenstein

Luxemburg

 • Macedonia
 • Netherlands
 • Norway
 • Portugal
 • Romania
 • Slovak Republic
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom

Croatia

Hungary

Poland

Lithuania

Russia

local community funding

1http://www.sum.dk/sum/site.aspx?p=23&t=visartikel&Articleid=4540; 2http://www.hcsp.fr/hcspi/docspdf/avisrapports/hcspa20071214_Papillomavirus.pdf

cijepljenje protiv hpv infekcije u hrvatskoj
Cijepljenje protiv HPV infekcije u Hrvatskoj

Cijepljenje protiv HPV infekcije uključeno kao preporučeno cijepljenje u Program cijepljenja Republike Hrvatske koji donosi Ministar zdravstva i socijalne skrbi

“B program”, cjepivo je neobvezno ali preporučeno, troškove ne snosi HZZO

Lokalne inicijative se nastavljaju usprkos recesiji

cijepljenje protiv infekcije humanim papilomavirusom u hrvatskoj danas
Cijepljenje protiv infekcije humanim papilomavirusom u Hrvatskoj danas

Četverovalentno cjepivo (6, 11, 16 i 18) registrirano za sprječavanje karcinoma cerviksa, stidnice i rodnice te prekanceroznih promjena i genitalnih bradavica (9-26 godina). Registrirano i za prevenciju genitalnih bradavica u muškaraca te za prevenciju analnog karcinoma i s tim povezanim prekanceroznih lezija. Istraživanja o djelovanju i protiv tipova 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, and 59.

Dvovalentno cjepivo (16, 18) registrirano za sprječavanje karcinoma vrata maternice (10-25 godina)

Studije o cross-protection djelovanju

protiv tipova 31, 33, 45.

cijepljenje protiv infekcije humanim papilomavirusom u hrvatskoj danas1
Cijepljenje protiv infekcije humanim papilomavirusom u Hrvatskoj danas
 • Iako cjepivo od registracije nije bilo predviđeno u programu obveznog cijepljenja, provođenje je predviđano u sustavu zavoda javnog zdravstva, u prvom redu u službama školske i adolescentne medicine (i/ili epidemiologije)
 • Dostupno i raspoloživo je bilo i u Klinici za dječje bolesti, ginekološkim ordinacijama, obiteljskoj medicini
cijepljenje protiv infekcije humanim papilomavirusom u hrvatskoj danas2
Cijepljenje protiv infekcije humanim papilomavirusom u Hrvatskoj danas

S ciljem podrške populaciji, osobito roditeljima

adolescentica, lokalno su se razvijali programi podrške

lokalne zajednice u nekim gradovima i županijama Hrvatske

U tom slučaju organizirana je edukacija (predavanje

roditeljima, tiskani materijali)

Najčešće odabrana kohorta djevojčica 12-13 godina (VII razred osnovne škole)

Odaziv 11-80% (u Zagrebu u trećem “krugu”, znači treću

godinu zaredom odaziv oko 10%)

Do sada primijenjeno oko 18.000 četverovalentnog cjepiva

imbenici koji mogu biti presudni za odaziv na cijepljenje
Čimbenici koji mogu biti presudni za odaziv na cijepljenje

Opći

Nepostojanje jasnih stavova i preporuka zdravstvene uprave (Vlade ili relevantnih ministarstava)

 • Special Edition of the HPV Global Community of Practice Newsletter, 28 May 2009)
imbenici koji mogu biti presudni za odaziv na cijepljenje1
Čimbenici koji mogu biti presudni za odaziv na cijepljenje

Bolest protiv koje se cijepi

 • Nedovoljna informiranost o infekciji HPV-om, o mogućim posljedicama i utjecaju na kvalitetu života
 • Izražena stigma povezana sa spolno prenosivim infekcijama
 • Negiranje potrebe za takvim cijepljenjem

Special Edition of the HPV Global Community of Practice Newsletter, 28 May 2009)

Allison L. Friedman, MSExploring the Knowledge, Attitudes, Beliefs, and Communication Preferences of the General Public Regarding HPVCDC, Atlanta, Georgia

imbenici koji mogu biti presudni za odaziv na cijepljenje2
Čimbenici koji mogu biti presudni za odaziv na cijepljenje

Cjepivo

 • Rana dob u kojoj se preporuča cijepljenje
 • Moguća nepoželjna štetna djelovanja cjepiva
 • Ograničena poznata duljina trajanja zaštite
 • Zabrinutost zbog cjepiva kao takvog
 • Visoka cijena
 • Constantine N, Jerman P.Acceptance of Human Papillomavirus Vaccination among Californian Parents of Daughters: A Representative Statewide Analysis.J of AdolHealth;40(2):108-15
 • Special Edition of the HPV Global Community of Practice Newsletter, 28 May 2009)
imbenici koji mogu biti presudni za odaziv na cijepljenje3
Čimbenici koji mogu biti presudni za odaziv na cijepljenje

Osobni

 • Moralne dvojbe zbog mogućeg poticanja slobodnijeg i neodgovornijeg seksualnog ponašanja
 • Važna percepcija ozbiljnosti karcinoma kao bolesti i što manje prepreka za cijepljenje

Kollar, LM; Kahn, J. Education about human papillomavirus and human papillomavirus vaccines in adolescents.Current Opinion in Obstetrics and Gynecology 2008;20((5):479-483

Special Edition of the HPV Global Community of Practice Newsletter, 28 May 2009)

imbenici koji mogu biti presudni za odaziv na cijepljenje4
Čimbenici koji mogu biti presudni za odaziv na cijepljenje

Osobni

 • Zloćudna bolest u obitelji ili same osobe
 • Preboljela spolno prenosiva infekcija
 • Stav prema preventivi osobito odazivanje na Papa test
 • Aktualna dob kćeri
 • Stav(ovi) partnera

Chao C, Slezak JF, Coleman KJ, Jacobsen SJ,Papanicolaou Screening Behavior in Mothers and Human Papillomavirus Vaccine Uptake in Adolescent Girls.Am J Public Health, Jun 2009; 99: 1137 – 1142

MarlowaLAV, Waller J, Wardl J.Parental attitudes to pre-pubertal HPV vaccination . Vaccine 2007;25(11):,1945-1952

imbenici koji mogu biti presudni za odaziv na cijepljenje5
Čimbenici koji mogu biti presudni za odaziv na cijepljenje

Profesionalni stavovi

Većina liječnika bi cjepivo preporučila

Najutjecajniji čimbenici su znanstvena literatura te kongresi i simpoziji

Žene liječnice su bolje obaviještene

Ginekolozi su bolje obaviješteni od liječnika obiteljske medicine

Najslabije su informirani bili liječnici stariji od 55 godina

Zimet GD, Liddon N, Rosenthalc SL. Lazcano-Ponce E, Allen B. Psychosocial aspects of vaccine acceptability; Vaccine 2006;24(3):201-9.

Kaiser Xavier R, Heininger U, Stronski Huwiler S . Acceptance of the HPV vaccination programme among Swiss phisicians. In: Abstract book:15th EUSUHM congress: Youth Health Care in Europe, Leiden 2009:158.

preporuke proiza le iz istra ivanja
Preporuke proizašle iz istraživanja
 • Informiranje i edukaciju treba provesti pažljivo i

senzibilizirano za potencijalne otpore

 • Iako su roditelji koji su primili i dodatne informativne

materijale imali veće znanje, to nije značajno utjecalo

na odlučivanje; značajniji su bili osobni stavovi i životno

iskustvo

 • Naglašavana je važnost što atraktivnijeg pristupa edukaciji o HPV-u uporabom suvremenih tehnologija
 • Učinkovitija je bila organizacija cijepljenja kroz školski sustav

Dempsy AF, Zimet GD, Davis RL, Koutskyd L.Factors That Are Associated With Parental Acceptance of Human Papillomavirus Vaccines: A Randomized Intervention Study of Written Information About HPV PEDIATRICS Vol. 117 No. 5 May 2006, pp. 1486-1493 (doi:10.1542/peds.2005-1381)

lison L. Friedman, MSExploring the Knowledge, Attitudes, Beliefs, and Communication Preferences of the General Public Regarding HPVCDC, Atlanta, Georgia

Kollar, LM; Kahn, J. Education about human papillomavirus and human papillomavirus vaccines in adolescents.Current Opinion in Obstetrics and Gynecology 2008;20((5):479-483

unato tome postoji nepovjerenje i oklijevanje
Unatoč tome postoji nepovjerenje i oklijevanje….
 • Očevima i majkama potencijalnih žrtava farmaceutske pohlepe i političarske korumpiranosti
 • "Ljudi, šaljem vam ovaj mail potaknut informacijom o besplatnom cijepljenju učenica sedmih razreda osnovnih škola u Gradu Zagrebu. Cjepivo Gardasil je ne samo skupo , već i jako opasno s obzirom na velik broj prijavljenih zdravstvenih poteškoća nakon cijepljenja. …..
 • Jer ako spasimo samo jednu djevojčicu od smrti ili teške bolesti (da, u SAD-u se cjepivo izravno okrivljuje za veći broj smrti) PUNO smo učinili……Branimir"

Kako djelotvorno prenijeti zdravstvenu poruku

pismenost
Pismenost

Za društveno funkcioniranje potrebna je:

 • Kvantitativna pismenost
 • Znanstvena pismenost
 • Tehnološka pismenost
 • Kulturološka pismenost
 • Medijska pismenost
 • Informatička (kompjutorska pismenost)

(The Canadian Education Research System)

 • Zdravstvena pismenost
zdravstvena pismenost
Zdravstvena pismenost

Zdravstvena pismenost je stupanj sposobnosti svakog pojedinca da traži, dobije i razumije temeljne informacije o zdravlju i zdravstvu i da ne temelju toga može donijeti potrebe odluke.(Centre for Health Strategies)

 • Čitanje informacija o sastavu, djelovanju sredstava i drugih pisanih medicinskih informacija
 • Razumijevanje pisanih i usmenih informacija primljenih od zdravstvenih radnika
 • Postupanje prema naputcima i preporučenim postupcima

Ključno je razumijevanje i povjerenje

s ura dnja s medijima
Suradnja s medijima

Vijesti o zdravlju, ponašanju u vezi sa zdravljem, o bolestima, liječenju, atraktivnim operacijama ili još bolje atraktivnim skandalima u medijima ima puno (i previše)

No uloga medija u promicanju zdravlja i zdravstvene kulture bi trebala biti drugačija i snažnija, utječući na pravilnu percepciju i usmjeravajući se i na pozitivne pokazatelje….

preduvjeti za pravilnu prosudbu korisnika
Preduvjeti za pravilnu prosudbu korisnika

Jasan stav profesionalaca i struke

Dovoljno pouzdanih, jednostavnih i jednoznačnih informacija

Uzimanje u obzir mogućih kulturoloških i etičkih čimbenika

Otvorene mogućnosti dijaloga i rasprave

Dostupnost i organizacija zaštitnih mjera

I što više djelotvorne komunikacije..

slide53

Hvala na pažnji!

Puno je teže razbiti predrasudu nego atom.