Evc en opscholing in de voetverzorgingsbranche
Download
1 / 32

EVC en Opscholing in de voetverzorgingsbranche - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

EVC en Opscholing in de voetverzorgingsbranche. Voorlichtingsbijeenkomst Nieuwegein, 16 maart 2006. Inhoud. Achtergrond van het project De Opleiding medisch pedicure Op-maat het diploma halen m.b.v. EVC Toelatingseisen Het EVC-traject De opscholing Planning en kosten Aanmelding.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EVC en Opscholing in de voetverzorgingsbranche' - casey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Evc en opscholing in de voetverzorgingsbranche

EVC en Opscholing in de voetverzorgingsbranche

Voorlichtingsbijeenkomst

Nieuwegein, 16 maart 2006


Inhoud
Inhoud

 • Achtergrond van het project

 • De Opleiding medisch pedicure

 • Op-maat het diploma halen m.b.v. EVC

 • Toelatingseisen

 • Het EVC-traject

 • De opscholing

 • Planning en kosten

 • Aanmelding


Achtergrond van het project
Achtergrond van het project

 • Behoefte bij pedicures aan een opleiding op niveau 4 (gespecialiseerde voetverzorger) (88%)

 • Nu veel losse bijscholingscursussen (ook niet-KOC gecertificeerd) die gebundeld kunnen worden

 • Branche heeft behoefte aan medisch pedicures door toenemende vraag

 • Herstructurering van de zorg

 • Besluit: vanaf cursusjaar 2007/2008 zal nieuwe opleiding medisch pedicure experimenteel starten in regulier en particulier onderwijs

 • Pilot is hierop een voorbereiding.


De zittende pedicure
De zittende pedicure

 • Kans geven om als eerste de opleiding op-maat te doorlopen

 • Subsidie van SenterNovem (agentschap EZ) en HBA voor pilot voor 50 kandidaten


De opleiding medisch pedicure
De opleiding medisch pedicure

Gebaseerd op beroepscompetentieprofiel medisch pedicure


Kerntaken medisch pedicure
Kerntaken medisch pedicure

 • Uitvoeren van voetonderzoek (deels X)

 • Uitvoeren van een basisbehandeling

 • Uitvoeren van specialistische behandelingen (X)

 • Het leiden van een bedrijf (X)


Kerntaak 3 uitvoeren van specialistische behandelingen
Kerntaak 3: Uitvoeren van specialistische behandelingen

 • Behandeling van de (potentiële) risicovoet (voetverzorging bij diabetici, voetverzorging bij reumapatiënten, de oudere voet)

 • Nagelreparatie-, nagelprothese- en nagelbeugeltechnieken

 • Orthesetechnieken

 • Antidruktechnieken

 • Zie www.provoet.nl


Competenties medisch pedicure
Competenties medisch pedicure

 • Voorbereiden afspraken en behandelingen

 • Voetonderzoek uitvoeren

 • Voet screenen (X)

 • Basisbehandeling uitvoeren

 • Behandelen van de (potentiële) risicovoet (X)


Competenties medisch pedicure vervolg
Competenties medisch pedicure (vervolg)

 • Antidruktechnieken toepassen (X)

 • Ortheses vervaardigen en aanbrengen (X)

 • Nagelreparatie-, nagelprothese- en nagelbeugeltechnieken toepassen (X)

 • Werken volgens de Code van de Voetverzorger

 • Advies en voorlichting (deels X)

 • Cliëntcontact


Competenties medisch pedicure vervolg1
Competenties medisch pedicure (vervolg)

 • Samenwerken (X)

 • Starten van een onderneming (X)

 • Bedrijf profileren op de markt (X)

 • Ontwikkelen en uitvoeren van inkoop- en voorraadbeleid (X)

 • Prijs bepalen van een product/dienst (X)

 • Opstellen en voeren van een (financiële) administratie (X)


Competenties medisch pedicure vervolg2
Competenties medisch pedicure (vervolg)

 • Hanteren van ICT t.b.v. de bedrijfsvoering van de onderneming (X)

 • Ontwikkelen en uitvoeren personeelsbeleid (X)

 • Ontwikkelen, richting geven aan en borgen van kwaliteit-, veiligheid-, arbo- en milieubeleid (X)


Competentie gedragsindicatoren
Competentie + gedragsindicatoren

 • Competentie: De medisch pedicure is in staat om op adequate wijze een screening van de voet uit te voeren.

 • voert op de juiste momenten (herhalings)screeningen uit, bijv. halfjaarlijks en bij twijfel

 • voert nauwkeurig een visuele inspectie uit, let speciaal op de stand van de voet, wondjes, kleur, temperatuur, drukplekken etc. en maakt eventueel ter ondersteuning een blauwdruk

 • kiest de testen uit die relevant zijn voor de cliënt en zijn ziekte

 • test de gevoeligheid door te controleren of de cliënt op prikkels reageert, bijv. met het monofilament en de stemvork

 • Etc…….


Het diploma behalen m b v evc op maat
Het diploma behalen m.b.v. EVC (op-maat)

 • Overlap competenties pedicure en medisch pedicure

 • Gevolgde bijscholing t.a.v. medisch pedicure

 • Werkervaring

 • Daarom: bekijken wat kandidaat al beheerst en vervolgens scholingsprogrogramma-op-maat


Toelatingseisen
Toelatingseisen

 • In het bezit zijn van een diploma pedicure/voetverzorging dat op de lijst staat van ProVoet (zie www.provoet.nl).

 • In het bezit zijn van het certificaat HBA Code van de Voetverzorger

 • Minimaal twee jaar werkervaring hebben als zelfstandig pedicure/voetverzorger of als pedicure/voetverzorger in loondienst, gedurende de afgelopen twee jaar, voor minimaal gemiddeld 15 uur per week.


Toelatingseisen vervolg
Toelatingseisen (vervolg)

 • Ervaring hebben met tenminste twee van de volgende werkgebieden:

  • voetverzorging bij diabetici, voetverzorging bij reumapatiënten, oudere voet, orthesetechnieken, nagelreparatie-, nagelprothese- en nagelbeugeltechnieken, antidruktechnieken.

 • Zelfstandig het portfolio kunnen vullen en bewijslast kunnen aanleveren.


Toelatingseisen vervolg1
Toelatingseisen (vervolg)

 • Bereid zijn gedurende het traject tijd te investeren en de opscholing te volgen (maximaal 1,5 dag per week gedurende een jaar; Het betreft daarbij één dag scholing op het opleidingsinstituut en een halve dag zelfstudie per week).

 • Bereid zijn de opscholingskosten te voldoen.


Het evc traject
Het EVC-traject

 • Aanmelding

 • Intake

 • Portfoliovulling

 • Portfolio-assessment

 • Persoonlijk Ontwikkelingsplan

 • Opscholing

 • Diplomering


Stap 1 aanmelding
Stap 1: Aanmelding

 • Via antwoordkaart uit folder (www.provoet.nl)

 • Voor 15 april aanmelden: loten (door HBA)

 • Na 15 april: op volgorde van binnenkomst

 • Administratiekosten: Euro 10 (alleen wanneer ingeloot)

 • Schriftelijk bericht over al dan niet ingeloot zijn


Stap 2 intake
Stap 2: Intake

 • Ingeloot: telefonisch eerste check op toelatingscriteria

 • Intake-gesprek met als onderwerpen:

 • Check op toelatingscriteria met bewijsmateriaal

 • Tekenen voor deelname (verplichting tot betaling en volgen van de opscholing)

 • Uitleg portfolio-vulling en portfolio-begeleiding


Stap 3 portfoliovulling
Stap 3: Portfoliovulling

 • Portfolio: map met persoonlijke en ervaringsgegevens op het gebied van de medisch pedicure + bewijslast

 • Inhoud portfolio:

 • Persoonlijke gegevens

 • Overzicht van werkervaring

 • Overzicht van overige ervaring

 • Gevolgde opleiding(en)

 • Gevolgde cursussen en trainingen


Stap 3 portfoliovulling vervolg
Stap 3: Portfoliovulling (vervolg)

 • Verworven competenties: medisch pedicure

 • Bewijsmateriaal

 • Vast format voor portfolio

 • Portfolio is te vinden op www.provoet.nl


Bewijsmateriaal
Bewijsmateriaal

 • Diploma, certificaat

 • Verklaring van huidige of vorige werkgever

 • Materiaal uit eigen bedrijf

 • Video-opname

 • Foto’s

 • Verklaring van een organisatie

 • Reflectieverslag


Portfolio
Portfolio

 • Vulling kost veel tijd (aantal uren tot dagen)

 • Is persoonlijk bezit: u ontvangt alles retour

 • Via ProVoet afspraak maken voor assessment


Stap 4 portfolio assessment
Stap 4: Portfolio-assessment

 • Door twee assessoren

 • Bekijken portfolio en maken vragen

 • Vraaggesprek met kandidaat

 • Duur: twee uur

 • Plaats:

 • Eventueel een niveaupeiling


Stap 5 pop
Stap 5: POP

 • Op basis assessment:

 • Welke competenties beheerst kandidaat wel en niet?

 • Wat betekent dit voor de opscholing?

 • “Rooster”


Stap 6 opscholing
Stap 6: Opscholing

 • Opscholing-op-maat

 • Op basis van opdrachten

 • Gedifferentieerd in de groep

 • Gedeeltelijk op onderwijsinstelling, gedeeltelijk zelfstudie

 • Bij IMKO Opleidingen (Amersfoort) of ROC Eindhoven (Eindhoven)

 • Op donderdag van 9.30 – 16.30 uur in 2007


Stap 6 opscholing vervolg
Stap 6: Opscholing (vervolg)

 • Tijdsbesteding: maximaal 1,5 dag per week (1 dag op onderwijsinstelling en 0,5 dag zelfstudie)

 • Docenten zijn van IMKO Opleidingen en ROC Eindhoven

 • Afsluiting met proeve van bekwaamheid


Stap 7 diplomering
Stap 7: Diplomering

Branche-erkend diploma “Medisch pedicure”


Tijdlijn
Tijdlijn

 • Mei/juni 2006: Intakes

 • Juni t/m oktober 2006: assessments (op inschrijving)

 • T/m december 2006: POP’s

 • Januari t/m december 2007: opscholing


Kosten
Kosten

 • Afhankelijk van aantal dagen opscholing:

 • 0 – 10 dagen opscholing: Euro 300

 • 11 – 20 dagen opscholing: Euro 500

 • > 20 dagen opscholing: Euro 700

 • Assessment is bij kosten inbegrepen

 • Materialen zijn exclusief


Aanmelding
Aanmelding

Voor 15 april bij ProVoet met de antwoordkaart (www.provoet.nl)ad