Evc en levenlang leren op een hoger plan in de regio
Download
1 / 24

EVC en LevenLang Leren op een HOger plan in de regio - PowerPoint PPT Presentation


  • 84 Views
  • Uploaded on

EVC en LevenLang Leren op een HOger plan in de regio. Eindhoven, 12 februari 2009 Alice Gorissen Programmamanager Hogeschool Zuyd. Punten van aandacht:. Provincie Limburg en Gemeenten Hogeschool Zuyd Innovatie als strategisch proces Samenwerken in de regio Ervaringen Opbrengsten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EVC en LevenLang Leren op een HOger plan in de regio' - suzuki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Evc en levenlang leren op een hoger plan in de regio

EVC en LevenLang Leren op een HOger plan in de regio

Eindhoven, 12 februari 2009

Alice Gorissen

Programmamanager Hogeschool Zuyd


Punten van aandacht

Punten van aandacht:

Provincie Limburg en Gemeenten

Hogeschool Zuyd

Innovatie als strategisch proces

Samenwerken in de regio

Ervaringen

Opbrengsten

Valkuilen


Provincie limburg

Provincie Limburg

De ‘Versnellingsagenda’ met als speerpunten:

Chemie & Materialen

High Tech Systems

Health Care & Cure

Nieuwe Energie

Agro, Food en Nutrition


Gemeenten in zuid limburg

Gemeenten in Zuid-Limburg

Sectorplannen met o.a. als speerpunten:

Procestechniek (Licence to Operate)

Zorg (Zorg Academie)

Nieuwe Energie

LEERWERKLOKETTEN & MOBILITEITSCENTRA

Werkgevers voorzien van competente medewerkers


Voorbeeld opzet sectorplan

Voorbeeld opzet sectorplan

Parkstad Zorg, onderwijs & arbeidsmarkt met 5 pilots:

INSTROOM uit onderwijs (vmbo-mbo-hbo)

INSTROOM volwassenen (nieuw potentieel)

DOORSTROOM, binden en boeien van personeel

EVC Centrum ZORG inrichten

PR en IMAGO


Hogeschool zuyd in co creatie

Hogeschool ZUYD in CO-CREATIE

Deelname aan activiteiten/projecten:

Duurzaam doorwerken (HRM dienstverlening)

Sectorplan Procestechniek

Sectorplan Zorg  Zorg Academy

Limburg Leisure  Leisure Academy

De wijk van morgen (energiezuinig bouwen)

Etc…… etc.


Evc erkennen verworven competenties

EVCErkennen Verworven Competenties

Komt in elke ACTIVITEIT / PROJECT voor

EBC

Erkennen Benodigde Competentiesspeelt als vraagsturing vanuit de sectoren ook steeds

een rol


Belang evc

Belang EVC

Honoreren van leerwegonafhankelijk leren

Het ErVaringsCertificaat als officiële erkenning

Bewustwording bij onderwijs rondom HRM

Koppelen opleiden aan HRM van organisaties

Schakelen tussen vraag en geboden diensten

Leveren van maatwerk

Bevorderen van leren op de werkplek (MWL)


Doorgroei van hszuyd van

Doorgroei van HsZuyd van

Opleider

Richting PARTNER in

Loopbaanontwikkeling van het individu

Personeels- en organisatieontwikkeling


Business innovatie als strategisch proces

Business innovatie als strategisch proces

Core business (Horizon 1) Reguliere onderwijs/bachelor markt Opkomende businessactiviteiten (Horizon 2)Fase van innovatie op basis van businesscases.

Lectoraten, onderzoek, masters, EVC

Waardevolle ideeën omzetten (Horizon 3) Prototypes, pilots, met oog op verbreding producten-/dienstenportfolio op de langere termijn


Business innovatie als strategisch proces1

Business innovatie als strategisch proces

Horizon 3

Ideeën omzetten in levenskrachtige opties

Opmerkingen: Innovatieve activiteiten zijn:

Niet planmatig aan te sturen (businesscase)

Moeilijk te ramen qua kosten en opbrengsten

Faciliteren in plaats van aansturen


Nieuwe aanpak doelgroepen zuyd

´Nieuwe Aanpak Doelgroepen Zuyd´

Met 4 programmalijnen

1. Vermarkten van diensten & producten

2. Onderwijs in co-creatie

3. Organisatie Ontwikkeling

4. Interregio- en Euregionalisering

Continue aandacht voor

Communicatie en verspreiding, extern en intern

Professionalisering, leernetwerk en onderzoek

Cultuurverandering


Nieuwe aanpak doelgroepen zuyd1

´Nieuwe Aanpak Doelgroepen Zuyd´

Samenwerking en co-creatie met bedrijfsleven

HO rondom EVC/MWL (DaZZ)

Regionale onderwijsinstellingen (LLL Limburg)

Euregionale onderwijsinstellingen (GOLEWE)

Participatie in de leerwerkloketten

Participatie in de mobiliteitscentra


Nieuwe aanpak doelgroepen zuyd2

´Nieuwe Aanpak Doelgroepen Zuyd´

IMPACT op

Benadering doelgroepen HsZuyd

Producten-/dienstenportfolio

Bedrijfsvoering en inrichting (Organisatie Ontwikkeling)

Competenties medewerkers

Intensieve samenwerking met externen

Afstemming en intensieve samenwerking intern


Casus levenlang leren limburg

Casus ´LevenLang Leren Limburg´

Krachtenbundeling van onderwijsinstellingen richting (Limburgse) markt

Samenwerking met

Gemeenten, UWV-CWI

Kenniscentra/COLO

Organisaties

Projecten, die werken met EVC en sectoren


Casus levenlang leren limburg1

Casus ´LevenLang Leren Limburg´

Resultaten

1. Servicecentrum EVC & EBC & ePortfolio

2. Afgestemd en transparant EVC instrumentarium

3. Transparant en afgestemde doorlopende leerlijnen

4. Uitwisselbaar ePortfolio

5. Loopbaanontwikkeling

6. Onderzoek en structurele kennisuitwisseling


Casus leisure academy

Casus ´Leisure Academy´

Samenwerking met

9 scholen (vmbo-hbo) en 9 bedrijven uit de leisure

Kenniscentra Kenwerk

Resultaten

1. Centrum voor loopbaanconstructie (instroom)

2. Individueel en integraal loopbaanleren (doorstroom)

3. Centrum voor toetsing en beoordeling (uitstroom)

4. Onderzoek maakt deel uit van het project


Ervaringen

Ervaringen

Vraagt veel voorinvestering en lange adem

Er is geen traditie in samenwerken

Samenwerken wordt als zeer waardevol ervaren

Relevant = sturen op snelheid, doorlooptijd, taal, belangen

Weinig tot geen HRM/HRD beleid

Krapte-overschot aan medewerkers ad hoc op de agenda

Werkgevers vaak korte termijn belang/handelen

Belangrijk is een win/win situatie creëren

Subsidie is vaak een belangrijke randvoorwaarden


Opbrengsten

Opbrengsten

Structureel contact tussen uitvoerders  afnemers

(Stuur)groep richting arbeidsmarkt (initiëren en stimuleren)

Leerwerkloket kan uitgroeien tot regionale ontmoetingsplek

Afstemming op een breed gebied (van acquisitie t/m …..)

Transparante eenduidige aanpak

Bouwen aan een duurzame hr-infrastructuur

Meedoen = kennis verwerven

Bezinning over je rol als HBO binnen de regio!


Valkuil en

Valkuilen

Oog voor KOSTEN  BATEN

HBO opbrengsten streng bewaken HBO = luxe probleem

Baten zijn niet alleen financiële opbrengsten

Mee blijven groeien:

Steeds weer opnieuw je bezinnen op je inbreng

Steeds alert zijn op het creëren van meerwaarde


ad