Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta SVT 1 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta SVT 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta SVT 1

play fullscreen
1 / 23
Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta SVT 1
190 Views
Download Presentation
cascata
Download Presentation

Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta SVT 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ANATOMICKÁŠTRUKTÚRA ZRAKOVÉHO SYSTÉMUZrakový systém tvorí súbor orgánov, ktoré zaisťujú príjem prenos a spracovanie informácie.Periférna časť – očiSpojovacia časť – zrakové nervyCentrálna časť- podkôrové jadrá mozgu Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta SVT 1

 2. OKOOko je zmyslový orgán, ktorý sprostredkujepríjem informácie o vonkajšom prostredíprenášanej svetlomTvar oka – guľa s predozadným priemerom 24 mmStena oka v zadnej časti je tvorená troma vrstvami- bielko- cievnatka- sietnica Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta

 3. V prednej časti bielko prechádza do rohovky.Cievnatka prechádza do riasnatého telieskaNa sietnici je 6,5 milióna čapíkov125 miliónov tyčiniek Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta

 4. Vnemové poleZákladnou funkčnou jednotkou jednotkou na sietnici nie je jeden receptor ale tzv. vnemové poleJe to časť sietnice z ktorej možno podráždiť jedno vlákno zrakového nervuVnemové pole má približne kruhový tvar Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta

 5. Akomodácia okaAkomodácia oka je schopnosť oka prispôsobiť lomivosť optických prostredí oka (očnej šošovky) videniu z blízka tj vzdialenosti menšej ako 6m.Blízky bod – majbližší bod, ktorý vidíme ostro.15 rokov 9 – 10 cm,30 rokov 13 cm50 rokov 50 cm Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta

 6. Optické vady oka Krátkozraké oko Ďalekozraké oko Pri normálnom oku – chyba sférická chromatická astigmatizmus Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta

 7. Adaptačné mechanizmyAdaptácia – prispôsobenie oka rôznym hladinám osvetlenostiOko sa môže prispôsobiť osvetlenosti od 0,25 lx do 105 lx.Priemer zornice sa mení od 1,8 do 7,5 mmČasovo 360 – 380 ms ale pri náhlych zmenách podnetu aj 0,1 sHlavný mechanizmus adaptácie je fotochemický dejZákladné látky fotochemických procesov sú zrakové pigmenty.Sú 3 pre čapíky a 1 pre tyčinky Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta

 8. Základom mechanizmu adaptácie je rozklad zrakových pigmentov pôsobením svetla a  jeho syntéza vplyvom tmy. Pri adaptácii na svetlo trvá dej asi jednu minútu a doznieva 10 minút. Pri adaptáciu na tmu trvá dej rádovo minúty. Fotoptické videnie pri jasoch vyšších ako 10 cd.m-2 – čapíky Skotoptické videnie pri jasoch nižších ako 0,001 cd.m-2 – tyčinky Mezoptické videnie od 0,001 do 10 cdm-2 Rýchlosť vnímania Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta

 9. Zorné pole Časť priestoru, ktorý môže pozorovateľ postrehnúť upreným pohľadom bez pohybu hlavy a oka sa nazýva zorné pole. Človek vidí presne v uhlovom rozsahu 80 vo vodorovnej a 60 vo zvislej rovine. Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta

 10. Kritický detail Bezprostredné okolie časť zorného poľa obmedzená vrcholovým uhlom 200. Kritický detail + bezprostredné okolie = pozorovaný predmet. Časť zorného poľa obmedzená uhlom 200 – 600pozadie Zostávajúca časť od uhla 600 – vzdialené pozadie Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta

 11. Spektrálna citlivosť zrakuOslnenie a jeho hodnotenieRušivé - narušuje zrakovú pohodu. Rozptýlenie pozornosti pocit nepriaznivého stavuOmedzujúce - videnie sa stáva namáhavé, vzniká pocit neistoty, únava, klesá produktivita práceOslepujúce - je tak intenzívne, že znemožňuje videnie. Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta

 12. Podľa príčiny:Prechodové - nastáva pri náhlej zmene jasu zorného poľaKontrastom - vzniká ak sú v zornom poli súčasne plochy s veľmi rôznym jasom.Závojové - vzniká ak je medzi okom pozorovateľa a pozorovaným predmetom jasnejšie prostredie Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta

 13. Elektromagnetické žiarenie Žiarenie v rozmedzí 380 –770 nm je schopné vyvolať zrakový vnem a nazýva sa viditeľným žiarením. Ultrafialové žiarenie je rozdelené na tri druhy UV –A 315 – 400 nm UV – B 280 – 315 nm UV – C 100 – 280 nm Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta

 14. UV – A má výrazné fotochemické účinky používa sa pri chemických rozboroch a urýchlenie chemických reakcií Aktivuje luminiscenciu luminofórov, používa sa aj na fluorescenčnú analýzu UV – B spôsobuje fotochemické reakcie na pokožke 297 nm . Optimálne pigmentačné účinky 340 nm. Žiarenie okolo 283 nm podporuje tvorbu vitamínu D. UV – C ionizuje vzduch hlavne okolo 184,9 nm, 265 nm sa používa na dezinfekciu miestnosti. Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta

 15. Infračervené žiarenie IR – A 780 – 1400 nm IR – B 1400 – 3000 nm IR – C 3000 – 106 nm Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta

 16. Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta

 17. Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta

 18. Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta

 19. Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta

 20. Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta

 21. Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta

 22. Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta

 23. Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta