Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas
Download
1 / 93

- PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Sosyal Güvenlik Sistemi Bireysel Emeklilik ve Genel Sağlık Sigortası. Sunumun ana versiyonu Sosyal Güvenlik Kurumu eski Başkanı Sn. A. Tuncay TEKSÖZ tarafından hazırlanmış, bazı bölümler R. Hakan ÖZYILDIZ tarafından eklenmiştir. 2014 www.hakanozyildiz.com hakanozyildiz@gmail.com.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - caryn-salas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Sosyal Güvenlik SistemiBireysel Emeklilik ve Genel Sağlık Sigortası

Sunumun ana versiyonu Sosyal Güvenlik Kurumu eski Başkanı Sn. A. Tuncay TEKSÖZ tarafından hazırlanmış, bazı bölümler R. Hakan ÖZYILDIZ tarafından eklenmiştir.

2014

www.hakanozyildiz.com

hakanozyildiz@gmail.com


B t eye y k

Sosyal güvelik neden dersimizin konusu?

Bütçeye yükü

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g velik harcamalar
Sosyal güvelik harcamaları

Faiz dışı harcamaların

1/4 ‘ü kadar.

Hemen hemen kamunun toplam yatırımlarına eşit.

www.hakanozyildiz.com


B t e harcamlar esnek de il
Bütçe harcamları esnek değil

Gelirleri dolaylı vergilere, yani harcamalara bağlı olan bütçenin harcamaları esnek değil.

Ekonomi küçüldükçe gelirler azalırken, harcamalarda esneklik olmadığı için azalmıyor.

Aksine bütçe açığı büyüyor.

Büyüyen açığı finanse etmek için daha fazla borçlanmak gerekiyor.

www.hakanozyildiz.com


Sistemin y k her ge en y l b y yor
Sistemin yükü her geçen yıl büyüyor

Sosyal devlet vatandaşının geleceğini, emekliliğini, sağlığını düşünmek zorundadır.

Ama ne kadar?

www.hakanozyildiz.com


T rkiye yine nde
Türkiye yine önde...

www.hakanozyildiz.comSosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas
Finansman Açığı Ekonomik İstikrarı Tehdit Edecek Büyüklükte…Sistemin son oniki yıllık açığı faizde değerlendirilseydi ne olurdu?

www.hakanozyildiz.comSosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Ancak, ağırlıkla fonlu sistemlerle yönetilen gelişmiş ekonomilerde nüfus gittikçe yaşlanıyor. Emeklilik sonrası hayat beklentisi artıyor. Bu durum emeklilik fonlarını daha fazla getiri elde etmeye zorluyordu. Bu nedenle daha çok risk almalarına göz yumuldu.

www.hakanozyildiz.com


D nyada durum farkl
Dünyada durum farklı ekonomilerde nüfus gittikçe yaşlanıyor. Emeklilik sonrası hayat beklentisi artıyor. Bu durum emeklilik fonlarını daha fazla getiri elde etmeye zorluyordu. Bu nedenle daha çok risk almalarına göz yumuldu.

Emeklilik sistemleri fonlara dayalı.

Ancak son kriz onların dengesini de bozdu.

Sistemde büyük sorunlar var.

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Emeklilik fonlarının varlıkları küresel likidite için çok önemli ve yıllar itibariyle artıyor. Fonların % 70’i ABD, İngiltere, Japonya’ya ait.

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Emeklilik fonları sanayileşmiş ekonomilerde hayati önem taşıyorlar. Ülke tasarruflarının büyük bir bölümünü oluşturuyorlar. Büyük yatırımlar için gereken uzun vadeli krediler bu fonlardan sağlanıyor.

www.hakanozyildiz.com


Emeklilik fonlar n n paralar borsalarda
Emeklilik Fonlarının paraları borsalarda taşıyorlar. Ülke tasarruflarının büyük bir bölümünü oluşturuyorlar. Büyük yatırımlar için gereken uzun vadeli krediler bu fonlardan sağlanıyor.

Son kriz kamu borçlarını büyüttü. Bu nedenle faizlerin yükselmesi kamu dengelerini ve yatırım kararlarını olumsuz etkiliyor. Ancak, emeklilik fonlarının da daha yüksek getiriye ihtiyaçları var.

www.hakanozyildiz.com


Ekonomide bu kadar b y k yer tutan fonlar kayba u ray nca ekonomiye etkisi olumlu olmaz
Ekonomide bu kadar büyük yer tutan fonlar kayba uğrayınca, ekonomiye etkisi olumlu olmaz.

www.hakanozyildiz.com


Emeklilik fonlar n n dengeleri bozuk
Emeklilik fonlarının dengeleri bozuk uğrayınca, ekonomiye etkisi olumlu olmaz.

1998 yılında 100 birim olan varlıkları, 2010 yılı itibariyle; 140’lar düzeyine çıkabilirken, yükümlülükleri 195’ler düzeyine ulaştı.

Denge, yaşlanan nüfus nedeniyle, gittikçe daha da bozulacak.

www.hakanozyildiz.com


Abd nin i i ok zor
ABD’nin işi çok zor uğrayınca, ekonomiye etkisi olumlu olmaz.

Eğer tedbir alınmazsa, 2025 yılında söz verilen sosyal ödemeler + faiz ödemeleri, toplam bütçe gelirlerine eşit olacak.

Yani diğer (maaş, askeri vb.) harcamalar için ABD borç bulmak zorunda.

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venl k ned r
SOSYAL GÜVENLİK NEDİR? uğrayınca, ekonomiye etkisi olumlu olmaz.

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venli in temel esaslar
Sosyal Güvenliğin Temel Esasları uğrayınca, ekonomiye etkisi olumlu olmaz.

 • Sosyal güvenlik terimi neyi ifade eder?

 • Sosyal güvenlik sistemlerine neden ihtiyaç duyulur?

 • Sosyal güvenliğin hedef kitlesi kimlerdir?

 • Sosyal güvenliğin sunulma yöntemleri nelerdir?

 • Sosyal güvenlik yardımlarının (ivazlarının) yapısı ve amaçları nelerdir?

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik terimi neyi ifade eder
Sosyal güvenlik terimi neyi ifade eder? uğrayınca, ekonomiye etkisi olumlu olmaz.

 • Sosyal Politika; “gelir dağılımını ve/veya gelirin yeniden dağılımını değiştirerek belirli bir gelirden sağlanan tatmini artıran ve bu sayede toplum hayatında fertler ile sosyal gruplar arasında çıkabilecek çatışmaları ve huzursuzlukları önleyerek sosyal hayatın devamlılığını ve bütünlüğünü sağlamaya yönelik tedbirler ağı ve politikalar demeti” olarak tanımlanabilir.

 • Sosyal güvenlik ; “sebebi ne olursa olsun, tehlikeye maruz kalarak muhtaç duruma düşen fertlerin ve ailelerinin uğradıkları tehlikelerin zararlarından kurtarılarak, yaşadıkları toplum içinde, insan haysiyetine yaraşır bir hayat standardına kavuşturulmaları ve muhtaçlığa bağlı ihtiyaçlarının esiri olmaktan ve diğer insanlara bağımlı olmaktan kurtarılmaları garantisi” olarak tanımlanabilir. (Y.Alper.)

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venli in amac i levi nedir
Sosyal Güvenliğin amacı, işlevi nedir? uğrayınca, ekonomiye etkisi olumlu olmaz.

 • Ekonomik olarak aktif olunamayan dönemlerde gelir kaybını telafi etmek

 • Yoksullukla karşı karşıya olan bireyler için asgari bir güvence oluşturmak

 • Sağlık risklerine karşı tedavi güvencesi sağlamak

 • Yaşlılar, engelliler, çocuklar gibi korunmaya muhtaç kesimlerin yaşam koşullarını kendilerinin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek.

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venli in kapsam
Sosyal Güvenliğin Kapsamı uğrayınca, ekonomiye etkisi olumlu olmaz.

 • Hastalık (tedavi edici hizmetler temini)

 • Hastalık (gelir garantisi temini)

 • İş kazası ve meslek hastalığı

 • Analık

 • Malullük

 • Yaşlılık

 • Ölüm

 • İşsizlik

 • Aile gelirinin yetersizliği

  ILO 102 sayılı “Sosyal Güvenliğin Asgari Normları” Sözleşmesi, 1952

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venli in sa lanma y ntemleri
Sosyal Güvenliğin Sağlanma Yöntemleri uğrayınca, ekonomiye etkisi olumlu olmaz.

 • Sosyal sigortalar

 • Sosyal yardımlar

 • Özel Sigorta Fonları

  Aynı nesil içinde veya nesiller arası gelir transferi: kimden alıyor, kime veriyoruz?

www.hakanozyildiz.com


Sosyal sigortalar n temel zellikleri
Sosyal Sigortaların Temel Özellikleri uğrayınca, ekonomiye etkisi olumlu olmaz.

 • İşçi ve işverenin ödediği primlerle finanse edilir.

 • Katılım zorunludur.

 • Nesiller arası ve yoksul ile varsıl arasında gelir transferine dayanır.

 • Genellikle Tanımlanmış Fayda(DB) esasına dayanır.

 • Yardımlardan faydalanmak prim ödeme şartına bağlıdır.

 • Prim ve yardımın miktarı genellikle sigortalının geliri ile ilişkilidir.

 • Devlet ilave prim veya sübvansiyon yoluyla finansmana katılabilir.

 • Devlet garantördür.

 • Yardımları ve idari giderleri karşılamak üzere gelirler özel bir fonda toplanır ve nemalandırılır.

www.hakanozyildiz.com


Sosyal yard mlar n temel zellikleri
Sosyal Yardımların Temel Özellikleri uğrayınca, ekonomiye etkisi olumlu olmaz.

 • Vergilerle finanse edilir.Karşılıksızdır.

 • Yoksulluğun olumsuz ve yıkıcı etkilerini azaltmaya yöneliktir.

 • Gelir ve ihtiyaç testi yapılarak yoksullara verilmesi esastır.

 • Belirlenmiş ihtiyaç kategorileri için sosyal yardım bir hak olarak tanımlanır.

 • Sosyal yardımın miktarı, başvuranın toplam gelir seviyesini belirlenmiş asgari geçim seviyesine yükseltecek miktardır. Herkes için eşit değil ihtiyacı kadardır.

 • Mutlak yoksulluğa karşı koruma sağlar.

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

SOSYAL GÜVENLİĞİN ARAÇLARI uğrayınca, ekonomiye etkisi olumlu olmaz.

Kişilerin sosyal risklere karşı güvence altına alınabilmesi aşağıdaki biçimde gerçekleştirilebilir.

SOSYAL GÜVENLİK

Ulusal Yardım Programları

Primli Rejimler

SOSYAL YARDIMLAR

SOSYAL HİZMETLER

SOSYAL SİGORTALAR

www.hakanozyildiz.com


Emeklilik ya l l k sigortas n n finansman
Emeklilik (yaşlılık) Sigortasının Finansmanı uğrayınca, ekonomiye etkisi olumlu olmaz.

 • DAĞITIM / PAYG (PAY-AS-YOU-GO) SİSTEMİ

 • FONLU SİSTEM

  • Kamu tarafından veya özel sektörce işletilen

  • Bireysel hesaplarda veya topluca takip edilen

 • KARMA SİSTEMLER

  • PAYG + ZORUNLU FONLU SİSTEM

  • PAYG + GÖNÜLLÜ FONLU SİSTEM

  • PAYG + ZORUNLU FONLU SİSTEM

   + GÖNÜLLÜ FONLU SİSTEM

www.hakanozyildiz.com


Emeklilik gelirinin tespiti
Emeklilik Gelirinin Tespiti uğrayınca, ekonomiye etkisi olumlu olmaz.

 • Tanımlanmış Fayda (Defined Benefit)

  Emekli aylığının düzeyi hakkında önceden bir söz verilir.Bu sözün tutulamama riskini bir sponsor üstlenmek zorundadır.

 • Tanımlanmış Katkı (Defined Contribution)

  Emekli aylığının düzeyi emeklilik öncesi toplam birikim düzeyine ve emeklilikte yaşam süresine bağlıdır. Önceden bir söz verilmemiştir. Gelirin düzeyine ilişkin risk sigortalıya aittir.

www.hakanozyildiz.com


Emekl maa i havuzu oran
EMEKLİ MAAŞI HAVUZU (¼ oranı) uğrayınca, ekonomiye etkisi olumlu olmaz.

GELİRLER=

Ortalama Ücret (maaş)

X

Prim (=% 20)

X

Çalışan Sayısı

GİDERLER=

Emekli sayısı

X

Ortalama ücret

X

Emekli aylığı (=%80)

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

SOSYAL SİGORTA uğrayınca, ekonomiye etkisi olumlu olmaz.

KURULUŞLARI

 • TAMAMLAYICI SANDIKLAR

 • OYAK

 • AMELE BİRLİĞİ

  (Zonguldak’taki işçiler)

 • SSK

 • İŞÇİLER

 • TARIM İŞÇİLERİ

  İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR

 • BAĞ-KUR

 • ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR

 • ÇİFTÇİLER

 • İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR

  *Ev hanımları

  *Muhtarlar

EMEKLİ SANDIĞI

DEVLET MEMURLARI

SANDIKLAR

(SSK Yasasından kaynaklanıyor)

Bankalar

Sigorta Şirketleri

Reasürans Şirketleri

Ticaret Odaları

Sanayi Odaları

Borsalar

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI uğrayınca, ekonomiye etkisi olumlu olmaz.

SOSYAL YARDIMLAR

SOSYAL HİZMETLER

GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR

VATANİ HİZMET TERTİBİNDE ÖDENEN AYLIKLAR (3292)

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (2828)

KIZILAY

İSTİKLAL MADALYASI ALMIŞ OLANLARA ÖDENEN AYLIKLAR (1005)

SAĞLIK HİZMETLERİ

(2 milyon kişinin yararlandığı YEŞİL KART) (3816)

VAKIFLAR

MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YARDIMLAR (4109)

DERNEKLER

65 YAŞ ÜZERİNDEKİ MUHTAÇ ve GÜÇSÜZLERE YARDIMLAR (2022)

SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU (3249)

www.hakanozyildiz.com


Sigorta kapsam
Sigorta kapsamı uğrayınca, ekonomiye etkisi olumlu olmaz.

 • Aktif sigortalı : 16,1 milyon kişi

  • 10 milyon işçi,

  • 3 milyon memur

 • Pasif sigortalı 9,5 milyon kişi

 • 1,7 çalışan 1 emekliye bakıyor.

 • Bağımlılar 35,5 milyon kişi

 • Her çalışana 2,2 kişi bağımlı.

 • Her çalışan 3 kişiye bakıyor.

 • Sosyal güvenlik kapsamındaki nüfus 61,3 milyon kişi (% 83)

www.hakanozyildiz.com


Aktif sigortal say lar milyon ki i
Aktif Sigortalı Sayıları uğrayınca, ekonomiye etkisi olumlu olmaz.(Milyon Kişi)

www.hakanozyildiz.com


Emekli say s h zla art yor ayn h zla al an say s n n da artmas gerek emekli say s milyon ki i
Emekli sayısı hızla artıyor. Aynı hızla çalışan sayısının da artması gerek.Emekli sayısı – Milyon kişi

www.hakanozyildiz.com


Gen ler i bulamazsa emekliler a kal r b t e a daha da b y r
Gençler iş bulamazsa, emekliler aç kalır. Bütçe açığı daha da büyür.

www.hakanozyildiz.com


N fus gittik e ya lan yor sosyal g venlik sistemi
Nüfus gittikçe yaşlanıyor. açığı daha da büyür.Sosyal güvenlik sistemi ?

www.hakanozyildiz.com


Bilginiz olsun gelecekte t rkiye nin durumu vahim
Bilginiz olsun... Gelecekte Türkiye’nin durumu vahim! açığı daha da büyür.

www.hakanozyildiz.com


Gen bir n fusa sahibiz fakat h zla ya lan yoruz
Genç bir nüfusa sahibiz fakat hızla yaşlanıyoruz açığı daha da büyür.

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas
Aktif/Pasif Oranı ve Çalışabilir Nüfusun Yaşlı Nüfusa Oranı (Diğer Ülkeler ve Türkiye, 1990’lı yılların ortalaması)

www.hakanozyildiz.com


Aktif pasif oran al abilir n fusun ya l n fusa oran yla ne l de uyumlu
Aktif/Pasif oranı, çalışabilir nüfusun yaşlı nüfusa oranıylane ölçüde uyumlu?

www.hakanozyildiz.com


T rkiye de hayatta kalma beklentisi 2002 kad n erkek ortalama
Türkiye’de Hayatta Kalma Beklentisi, 2002 oranıyla(Kadın-Erkek Ortalama)

www.hakanozyildiz.com


Demografik f rsat penceresi
Demografik Fırsat Penceresi oranıyla

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Her oranıylahizmet yılı için hakedilen

emekli aylığı bağlama oranı yüksek…

www.hakanozyildiz.com


Ele ge en crete g re ayl k ba lama oran y ksek ssk 90 bk 127 es 106
Ele geçen ücrete göre aylık bağlama oranı yüksek... oranıylaSSK: % 90, BK: % 127, ES: %106

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Mevcut emeklilerimizin büyük bir bölümü genç… oranıyla58 (K) – 60 (E) Yaşın Altındaki Emeklilerin Toplam Emekliler İçindeki Oranı

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venl k reformunun d rt ana b le en
SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNUN oranıylaDÖRT ANA BİLEŞENİ

 • Bileşen 1- Hak ve yükümlülüklerin eşitlendiği, mali olarak sürdürülebilir tek bir emeklilik sigortası sisteminin kurulması

 • Bileşen 2- Nüfusun tamamına, eşit, sağlık tesislerinin ortak kullanıldığı, kolay ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu finanse eden genel sağlık sigortası sisteminin oluşturulması

 • Bileşen 3- Dağınık bir halde yürütülen sosyal yardımların merkezi olarak izlenebildiği, nesnel yararlanma ölçütlerine dayalı birsosyal yardımlar sisteminin oluşturulması ve halen sosyal güvenlik kurumları tarafından sürdürülen primsiz ödemelerin toplulaştırılması

 • Bileşen 4- Bu üç temel işlevin mali kurum disiplini içinde, bütünleşmiş, etkin ve vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak şekilde sunulduğu yeni kurumsal yapının oluşturulması

www.hakanozyildiz.com


Ya l l k ayl alma artlar
Yaşlılık Aylığı Alma Şartları oranıyla

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Ülkelerde Emeklilik Yaşları oranıyla

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Reformla Birlikte Emeklilik Sonras oranıylaı

Yaşam Beklentisi

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Geçmiş Yıllar Kazançlarının Güncellemesi oranıyla

www.hakanozyildiz.comSosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Emekli Aylıklarının Artışı oranıyla

www.hakanozyildiz.comSosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Aylık bağlama oranı oranıyla

www.hakanozyildiz.com


Ayl k ba lama oranlar kamu al anlar
Aylık Bağlama Oranları oranıyla(Kamu Çalışanları)

www.hakanozyildiz.com


Emekli ayl klar n n ortalama crete oran net 2007 verileri
Emekli Aylıklarının Ortalama Ücrete Oranı oranıyla(Net)(2007 verileri)

www.hakanozyildiz.com

Kaynak: OECD, Pensions At A Glance 2007


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Prim Oranları oranıyla

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

İsteğe Bağlı Sigorta oranıyla

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik destek primi 2
Sosyal Güvenlik Destek Primi oranıyla (2)

 • Bağ-Kur a tabi çalışan emeklilerin, Aylıklarının %15’i üzerinden prim ödemesi,

 • SSK’ya tabi çalışan emeklilerin: %30 + %1 ilâ %6,5 Kısa Vadeli Sigorta Primi (181-214 YTL) ödemesi

 • Yürürlük tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar emekli olduktan sonra SSK’ya tabi çalışacakların emekli aylığının tamamen kesilmesi öngörüldü

www.hakanozyildiz.com


G ncelleme katsay s ve kapsam de i ikli inin emeklilik sistemi a klar na etkisi gsy h
Güncelleme Katsayısı ve Kapsam Değişikliğinin Emeklilik Sistemi Açıklarına Etkisi (%GSYİH)

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik kurumu kanunu ile ne de i ti
Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Sistemi Açıklarına Etkisi (%GSYİH)Kanunu ile Ne Değişti?

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Mevcut Sistem Emeklilik Sistemi Açıklarına Etkisi (%GSYİH)

Türkiye’de

Yaşayanlar

Sosyal Güvenlik

Kurumu

PrimsizÖdemeler

Emeklilik

Sağlık

TC Kimlik No: 22460097938

Eski Sistem

Çalışma statüsüne göre

Kendi Hesabına

Çalışanlar

Kamu

görevlileri

İşçiler

Yoksullar

Maliye

ve

Sağlık

Bakanlıkları

SSK

Bağ-Kur

Emekli

Sandığı

Emeklilik

Sağlık

PrimsizÖdemeler

www.hakanozyildiz.com


Hedef yap
Hedef Yapı Emeklilik Sistemi Açıklarına Etkisi (%GSYİH)

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

BİREYSEL EMEKLİLİK Emeklilik Sistemi Açıklarına Etkisi (%GSYİH)

SİSTEMİ

www.hakanozyildiz.com


Bireysel bazda gelir t ketim ve tasarruf li kisi
Bireysel Bazda Emeklilik Sistemi Açıklarına Etkisi (%GSYİH)Gelir-Tüketim ve Tasarruf İlişkisi

TüketimSeviyesi

Gelir

Gelir Seviyesi

1.Amaç

2.Amaç

Yaş

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Ülkemizde mevcut sistem 1.ve 2. basamakları birlikte sağlamaktadır

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

3. BASAMAK OLARAK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ sağlamaktadır

www.hakanozyildiz.com


Genel yapi
GENEL YAPI sağlamaktadır

www.hakanozyildiz.com


Sistem nas l al yor
Sistem Nasıl Çalış sağlamaktadırıyor.

 • Katılımcı ve varsa isteğe bağlı olarak işvereni emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi yapar.

 • Katkılar, “bireysel emeklilik hesaplarında” izlenmek üzere “Emeklilik Yatırım Fonları”na aktarılır.

 • Bu fonlar Portföy Yönetim Şirketleri tarafından yatırıma yönlendirilir.

 • Varlıklar, EGM Emeklilik Gözetim Merkezi (Takasbank gibi) saklama kuruluşu bünyesinde bireysel bazda saklanır.

 • Katılımcılar, emeklilik şirketindeki birikimleri bir başka şirkete aktarabilirler.

 • Katkılar aynı emeklilik şirketinin farklı risk-getiri yapısına sahip emeklilik yatırım fonları arasında katılımcıların tercihlerine göre paylaştırılabilir.

 • İsteğe bağlı olarak vefat ve maluliyet gibi risk teminatları sunulabilir.

 • Son açıklanan hazırlıkla, şimdi devlet katkısı getirilmesi düşünlüyor.

www.hakanozyildiz.com


Sistem nas l al yor1
Sistem Nasıl Çalış sağlamaktadırıyor.

 • Emeklilik yaşı kadın ve erkek için 56 olarak uygulanacaktır. Sistemden emekli olabilmek için yaş ve en az 10 yıl üyelik koşulu sağlanmalıdır.

 • Katılımcı eğer emeklilik koşullarını sağlıyorsa bireysel emeklilik hesabındaki katkılar ve bunlara ait getiriler ilave vergi avantajları ile birlikte toplu para veya ömür boyu maaş olarak ödenebilir.

 • Katılımcı eğer emeklilik koşullarını sağlamadan sistemden ayrılıyorsa bireysel emeklilik hesabındaki kendi karkıları ve buna ilişkin getiriler birikimleri vergi avantajı olmaksızın kendisine ödenir.

www.hakanozyildiz.com


Bireysel emeklilik sisteminde g venlik unsurlar
Bireysel Emeklilik Sisteminde sağlamaktadırGüvenlik Unsurları

 • Fon varlıklarının şirketlerin varlıklarından ayrı olarak merkezi bir kuruluşta saklanması ve üyelere ait olması

 • Rekabeti ve sahiplik duygusunu güçlendiren bireysel hesapların şirketler arası transfer hakkı

 • Uzmanlaşmış ve mali bünyesi güçlü şirketler

 • Yüksek getiriyi sağlayacak portföy yönetiminde uzmanlaşma

 • Üyelerin sürekli bilgilendirilmesi

 • Şeffaf Denetim

www.hakanozyildiz.com


Bireysel emeklilik
Bireysel emeklilik... sağlamaktadır

 • Sosyal güvenlikte bir çok yeni açılımın altyapısını oluşturmaya aday bir sistem.

 • Başlangıçta kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve güven tesisi çok önemli. Volatilite, yanlış satış ve yanlış yönlendirme en ciddi tehditler.

 • Vergi teşviki yeterli, fakat vergisiz primi dışlayıcı yapısı nedeniyle katılımı sınırlayıcı şekilde, yeni bir düzenlemeye gereksinim var.

 • Kamunun denetim işlevi önemli.Yatırım riski dışındaki riskler en aza indirilmeli.

www.hakanozyildiz.com


Genel sa l k sigortas

Genel Sağlık Sigortası sağlamaktadır

Eski Sistemden Farkları veYeni Tasarı ile Karşılaştırması


Yeni sa l k sistemi
Yeni sağlık sistemi sağlamaktadır

 • 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.

 • Eskisi sisteme göre çok değişik içeriği var.

 • Bütçe ve kamu dengeleri açısından gelen yük artıyor.

 • Sosyal devlet bu yükleri üstlenmeli diyorsanız, gelirlerle mi yoksa borçla mı açığı kapatacağınıza karar vermeniz gerekiyor.

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Bireyler sağlamaktadır

Bireyler

Bireyler

Hastalar

Sağlık Hizmeti Sunucuları

(Hastaneler, Doktorlar, Eczaneler, Diğer)

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Bireyler sağlamaktadır

Hastalar

Bireyler

Hastalar

GSS

(Vatandaşların Satın Alma Gücünü Temsil Etmek)

Sağlık Hizmeti Sunucuları

(Hastaneler, Doktorlar, Eczaneler, Diğer)

www.hakanozyildiz.com


Gss lkeleri
GSS İlkeleri sağlamaktadır

 • Çalışanlar ve Varlıklılar İçin Primle Finansman,

 • Yoksullar İçin Vergiyle Finansman

 • Üyeleri Adına Pazarlık Gücünü Kullanma

 • Sosyal Dayanışma

  • Zenginlerden - Fakirlere

  • Gençlerden -Yaşlılara

  • Sağlıklı Olanlardan - Hasta Olanlara

  • Bekar Olanlardan - Evli ve Çocuklu Olanlara

 • Risk Yönetimi

  • Bireylerin Sağlıklı Olmasından Sorumlu Olma

  • Koruyucu Sağlık Hizmetini Önceleme

  • Risk Gerçekleştiğinde Tedavi Etkin Yöntemlerle Ödeme

 • Sağlığa Ayrılan Kaynağın Garanti Edilmesi

www.hakanozyildiz.com


Eski yap dan farkl l klar ve mevcut kanun
Eski Yapıdan Farklılıkları sağlamaktadırve Mevcut Kanun

www.hakanozyildiz.com


Kapsanan sa l k hizmetleri
Kapsanan Sağlık Hizmetleri sağlamaktadır

 • Koruyucu sağlık hizmetleri,

 • Hastalığa bağlı sağlık hizmetleri,

 • Analığa bağlı sağlık hizmetleri,

 • Diş hastalıkları,

 • Tüp bebek,

 • Yukarıdaki sağlık hizmetleri için gerekebilecek; ilaç, kan ve kan ürünleri, aşı, ortez, protez, tıbbi araç ve gereç, tıbbi sarf, v.d.

FARKLILIK:

 • Koruyucu Sağlık Hizmetleriyle Kapsam Genişliyor

 • Kapsamdaki Tüm Nüfusa Eşit Sağlık Hakkı

  YENİ TASARI:

 • Değişiklik Yok

 • Devlet Memurları Aynı Koşullarda Kapsamda

www.hakanozyildiz.com


Kapsanan sa l k hizmetleri1
Kapsanan Sağlık Hizmetleri sağlamaktadır

 • Estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti,

 • Estetik amaçlı ortodontik diş tedavisi,

 • Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmayan ve tıbbi hizmet olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri.

FARKLILIK:

 • Kapsam Dışı Sağlık Hizmetleri Yasada Tanımlanarak Hakkın Kısıtlanması Engelleniyor

  YENİ TASARI:

 • Yabancı Kişilerin Kapsama Alınması Öncesi Kronik Hastalıkları Kapsam Dışı

www.hakanozyildiz.com


Kapsanan ki iler 2006 92
Kapsanan Kişiler (2006: %92) sağlamaktadır

 • Kapsamdakiler;

 • Doğumdan itibaren tüm vatandaşlar

 • Türkiye’de 1 yıldan fazla ikamet eden yabancılar

 • Vatansız ve sığınmacılar

 • Kapsam Dışındakiler;

 • Er ve erbaşlar,

 • Tutuklu ve hükümlüler,

 • Yabancı bir ülkede sosyal güvenlik kapsamında olanlar.

FARKLILIK:

 • Tüm Nüfus Kapsamda (%100)

  YENİ TASARI:

 • Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu Sporcular Eklenmiş

www.hakanozyildiz.com


Yol gideri g ndelik refakat i gideri
Yol Gideri, Gündelik, Refakatçi Gideri sağlamaktadır

 • Tedavi edilen yerleşim yeri dışına sevklerde;

 • Ayaktan Tedavide

  • Hastanın ve refakatçisinin gidiş-dönüş yol gideri,

  • Bu süre içerisinde ödenecek gündelikler.

 • Yatarak Tedavide;

  • Hastanın ve refakatçisinin gidiş-dönüş yol gideri,

  • Hastanın ve refakatçisinin gidiş-dönüş tarihleri için gündelikleri,

  • Yatarak tedavi süresince hekim raporu üzerine refakat gideri.

FARKLILIK:

 • İlk Defa Yeşil Kart ve Bağ-Kur Kapsamındakilere Uygulanacak

  YENİ TASARI:

 • Değişiklik Yok

www.hakanozyildiz.com


Yurt d nda tedavi
Yurt Dışında Tedavi sağlamaktadır

 • İşverene Bağlı Çalışanlar Açısından;

 • Geçici görevle yurt dışına gönderilenlere acil hallerde sağlık hizmeti,

 • Sürekli görevle yurt dışına gönderilenlere tüm kapsamdaki sağlık hizmetleri,

 • Yurt dışında tedavi için ödenecek tutar, yurt içindeki tutarı geçemez. Farkı işveren öder,

 • Kurum geçici ve sürekli görevlendirmede sigorta da yaptırarak sağlık hizmetini karşılayabilir,

 • Yol parası ve zaruri masraflar da ödenir.

 • Tüm Kapsamdaki Kişiler Açısından;

 • Türkiye’de tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda,

 • Yol parası ve zaruri masraflar da ödenir.

FARKLILIK:

 • Yeşil Kartlılar İlk Defa Yurtdışında Tedavi Kapsamına Alınıyor

 • Diğer Kurumlar Arasındaki Farklı Uygulamalar Sona Eriyor

  YENİ TASARI:

 • Değişiklik Yok

www.hakanozyildiz.com


Sa l k hizmetlerinden yararlanma ko ullar
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Koşulları sağlamaktadır

 • Son bir yolda 30 gün GSS primi ödemek

 • Primini kendi ödeyenlerde prim borcu olmaması

 • İstisnaları;

 • 18 yaş ve altındakiler,

 • Tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler,

 • Acil haller,

 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı halleri,

 • Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar,

 • Analığa bağlı sağlık hizmetleri,

 • Kişisel Koruyucu Sağlık Hizmetleri,

 • Afet ve savaş hali,

 • Grev ve lokavt hali.

FARKLILIK:

İstisnalar GSS ile geliyor

 • Bağ-Kur 240 Gün 30 Güne İniyor

 • SSK 90 Gün 30 Güne İniyor

 • Devlet Memuru 30 Güne Yükseliyor

  YENİ TASARI:

 • Değişiklik Yok

www.hakanozyildiz.com


Kat l m pay al nacak hizmetler
Katılım Payı Alınacak Hizmetler sağlamaktadır

 • Ayaktan Tedavide Muayene: 2 YTL

 • Ayaktan Tedavide İlaç: %10 ila %20

 • Ayaktan ve Yatarak Tedavide Ortez, Protez, İyileştirme Araç ve Gereçleri: %10 ila %20

 • Üst Limit: Asgari Ücretin %75’i

 • Yeşil Kart sahiplerine, vatansız ve sığınmacılar ile 65 yaş ve özürlü aylığı alanlar isterlerse katılım payını Sosyal Yardımlaşma Fonundan geri alabilirler.

FARKLILIK:

 • Muayene Katılım Payı, Devlet Memurları ve Yeşil Kartlılar İçin Yeni

 • İlaç, Ortez, Protez Kapsam ve Oranlar Aynı

  YENİ TASARI:

 • 2 YTL’yi Azaltma ya da 5 Katına Kadar Çıkarma Yetkisi

www.hakanozyildiz.com


Kat l m pay nda stisnalar
Katılım Payında İstisnalar sağlamaktadır

 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile askeri tatbikat ve manevralarda,

 • Afet ve savaş halinde,

 • Aile hekimi muayeneleri,

 • Kişisel Koruyucu Sağlık Hizmetleri,

 • Kronik hastalıklar, hayati önemi haiz ortez, protez ve iyileştirme araç ve gereçleri,

 • Organ nakli,

 • Kontrol muayenesi,

 • Vazife malulleri, Şeref aylığı alanlar, Terörle Mücadele kapsamında aylık alanlar,

 • Koruma altındaki çocuklar,

 • Askeri Okullarda ve Polis Okullarında Okuyan Öğrenciler.

FARKLILIK:

 • Mevcut Kurumlar İle Ayını

  YENİ TASARI:

 • Doku ve Kök Hücre Nakli Eklendi

www.hakanozyildiz.com


Hizmet basamaklar ve sevk zinciri
Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri sağlamaktadır

 • Tedavi edilen yerleşim yeri dışına sevklerde;

 • Sağlık tesislerinin

  • Birinci,

  • İkinci,

  • Üçüncü

  • Basamak olarak Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

 • Bunlar arasında sevk zincirinin belirlenmesi Kurumca;

  • Tüm yurtta veya il ya da ilçe bazında,

  • Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak belirlenir.

 • Sevk Zincirine Uymama;

  • İş Kazası, meslek hastalığı, afet ve savaş hali, acil haller dışında sevk zincirine uymama halinde;

   • Sözleşmeli sağlık tesislerinde GSS’nin belirlediği tutarın % 30’unu hasta öder,

FARKLILIK:

 • İlk Defa Kanunda Sevk Zincirine Uyum İçin Mali Yaptırım Getirilmişti.

  YENİ TASARI:

 • Sevk zincirine uymama yaptırımı tümüyle kaldırıldı.

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Hizmet Bedellerinin Ödenmesi sağlamaktadır

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Satın Alma Fiyatlarının Belirlenmesi sağlamaktadır

 • Komisyon

  • Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, SGK

 • YÖK, TTB, TEB, TDB, TOBB, TSRŞB, TİSK, Konfederasyonlar v.d. Yazılı ve sözlü görüş alınması zorunlu.

 • Fiyat Belirlemede Kullanılacak Kriterler

  • İl ve basamak,

  • Sağlık hizmetlerinin maliyeti,

  • Devletin doğrudan veya dolaylı sübvansiyonları,

  • Sağlık hizmetinin hayati öneme sahip olup olmaması,

  • Kanıta dayalı tıp uygulamaları,

  • Teşhis ve tedavi maliyetini esas alan maliyet-etkililik ölçütleri,

  • GSS’nin bütçesi

FARKLILIK:

 • Fiyatları SGK Yerine Bakanlıklar Müştereken Belirliyor.

 • Sosyal Taraflardan Yazılı ve Sözlü Görüş Alınma Zorunluluğu Geliyordu.

 • Fiyatların Belirlenmesinde İlk Defa Yasal Kriterler Getiriliyor.

  YENİ TASARI:

 • Sosyal Taraflardan Yazılı ve Sözlü Görüş Alınması Zorunluluğu Yasadan Çıkarıldı.

 • Komisyonda ÇSGB’nın Ağırlığı Artırıldı.

 • Sağlık Hizmet Sunucuları Sınıflandırılabiliyor ve Fiyat Her Sınıf için Tek Tek veya Gruplandırarak Farklılaştırılabiliyor.

www.hakanozyildiz.com


R cu uygulamas
Rücu Uygulaması sağlamaktadır

 • İş kazası ve meslek hastalığı halinde sağlık yardımını derhal sağlamaması ve bunun sonucu sigortalının tedavi süresinin uzamasına, malul kalmasına neden olan işvereneYapılan Tedavi Gideri

 • Sağlık raporu olmaksızın ya da sağlık durumunun elverişli olmadığı işte çalıştıran işverene Yapılan Tedavi Gideri

 • İş kazası ve meslek hastalığının işverenin kastı, iş sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı hareketi sonucu olması halinde işverene Yapılan Tedavi Gideri

 • Kastı veya kusurlu hareketi sonucu veya ilgili kanunlarla verilen bir görevin yapılmaması veya savsanması mahkeme kararı ile tespit edilen üçüncü kişilere Yapılan Tedavi Gideri

FARKLILIK:

 • Üçüncü Kişiler Açısından Rücu İlk Defa Geliyor

 • İşveren Açısından Kamuya İlk Defa Geliyor

  YENİ TASARI:

 • Değişiklik Yok

www.hakanozyildiz.com


Sosyal g venlik sistemi bireysel emeklilik ve genel sa l k sigortas

Prim Oranları sağlamaktadır

FARKLILIK:

 • Devlet Memurları İçin İlk Defa %12,5 Sağlık Primi Geliyor, Emeklilik Primi Düşüyor

 • Yeşil Kartlılar İçin Primi Devlet Ödeyecek:%12

 • Bağ-Kur %20’den %12,5’e Düşüyor

 • SSK Aynı

  YENİ TASARI:

 • Değişiklik Yok

www.hakanozyildiz.com


Dari para cezalar kurumca denen tutar n 5 kat pc
İdari Para Cezaları sağlamaktadır(Kurumca Ödenen Tutarın 5 Katı İPC)

 • Sunulmayan sağlık hizmetini fatura etmek

 • Faturayı ya da faturaya dayanak oluşturan belgeleri gerçeğe aykırı olarak düzenlemek

 • Kapsam dışı sağlık hizmetini, kapsam içindeki gibi göstermek

 • Sağlık hizmetine hak kazanmayan kişilerin sağlık hizmetini fatura etmek

 • Kimlik tespiti yükümlülüğünü yerine getirmemek

 • Yardımcı üreme yöntemlerini tıbbi etik dışında uygulanması

FARKLILIK:

 • İlk defa geliyor

  YENİ TASARI:

 • Kaldırılıyor

www.hakanozyildiz.com


Dari yapt r mlar ve s zle me feshi haks z menfaat temin etmek maksad yla
İdari Yaptırımlar ve Sözleşme Feshi sağlamaktadır(Haksız Menfaat Temin Etmek Maksadıyla)

 • Sunulmayan sağlık hizmetinin fatura edilmesi

 • Faturanın ya da faturaya dayanak oluşturan belgenin, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi

 • Kapsam dışı sağlık hizmetinin fatura edilmesi

 • Sağlık hizmetine hak kazanmayan kişilerin hizmetlerinin fatura edilmesi

 • Kimlik tespitinin yapılmaması nedeniyle bir başka kişiye sağlık hizmetinin sunulması

  • Genel hükümlere göre takip

  • Yersiz ödenen tutarın faiziyle geri alınması

  • İlk fiilde 1 ay, ikinci fiilde 3 ay, üçüncü fiilde 1 yıl sözleşme feshi.

FARKLILIK:

 • İlk Defa Yasada Yer Alıyor

 • Sözleşme Feshi İçin Haksız Menfaat Temin Etme Koşulu Aranıyor

  YENİ TASARI:

 • 3 Yılı Geçmemek Üzere Kurumca Belirlenecek Süre

www.hakanozyildiz.com